Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
William Carlos Williams (1883-1963)

Pastoral

The little sparrows
Hop ingenuously
About the pavement
Quarreling
With sharp voices
Over those things
That interest them.
But we who are wiser
Shut ourselves in
On either hand
And no one knows
Whether we think good
Or evil.
Then again,
The old man who goes about
Gathering dog lime
Walks in the gutter
Without looking up
And his tread
Is more majestic than
That of the Episcopal minister
Approaching the pulpit
Of a Sunday.
These things
Astonish me beyond words.

Pastorală

Micuțele vrăbiuțe
Țopăie iscusite
Peste caldarâm
Gâlcevindu-se
Cu voci pițigăiate
Despre chestiunile
Care le interesează pe ele.
Dar noi care suntem mai înțelepți
Ne frăsuim
Într-o parte și-n alta
Și nimeni nu știe
Dacă noi gândim de bine
Sau gândim de rău.
Tot astfel
Cu bătrânul care încearcă
Să-și țină câinele în lesă.
Calcă pe caldarâm
Și mersul său
Este mai reverențios
Decât al pastorului episcopelian
Apropiindu-se de amvon
Duminica.
Astfel de comportamente
Mă uimesc dincolo de cuvinte.


The Thinker

My wife’s new pink slippers
have gay pom-poms.
There is not a spot or a stain
on their satin toes or their sides.
All night they lie together
under her bed’s edge.
Shivering I catch sight of them
and smile, in the morning.
Later I watch them
descending the stair,
hurrying through the doors
and round the table,
moving stiffly
with a shake of their gay pom-poms!
And I talk to them
in my secret mind
out of pure happiness.

Gânditorul

Noii papuci roz ai soției mele
Au ciucuri zglobii
Nu există pată ori tină
Pe vârfurile lor sau pe lături.
Toată noaptea stau împreună
La marginea patului.
Tresărând îi văd
și zâmbesc dimineața.
Mai târziu îi privesc
coborând scara,
grăbindu-se printre uși
și în jurul mesei,
mișcându-se țanțoși
și fluturând ciucurii lor zglobii!
Și vorbesc cu ei
În mintea mea pe ascuns
Din încântare pur și simplu.

The Desolate Field

Vast and gray, the sky
is a simulacrum
to all but him whose days
are vast and gray, and—
In the tall, dried grasses
a goat stirs
with nozzle searching the ground.
—my head is in the air
but who am I…?
And amazed my heart leaps
at the thought of love
vast and gray
yearning silently over me.

Pajiștea Pustie

Vast și cenușiu este cerul
un simulacru
pentru toți în afară de cel ale cărui zile
sunt lungi și cenușii, și –
În ierburile înalte și uscate
un țap răscolește
Cu coarnele pământul
- Am capul în nori
dar cine sunt eu ...?
Și uluită inima-mi tresare
la gândul unei iubiri
nemărginite și mohorâte
învăluindu-mă în tăcere.

Proof of Immortality

For there is one thing braver than all flowers;
Richer than clear gems; wider than the sky;
Immortal and unchangeable; whose powers
Transcend reason, love and sanity!

And thou, beloved, art that godly thing!
Marvelous and terrible! in glance
An injured Juno roused against Heaven’s King!
And thy name, lovely One, is Ignorance.

Dovada Nemuririi

Căci există o viziune mai fascinantă decât toate florile;
Mai sclipitoare decât nestematele; mai necuprinsă decât cerul;
Nemuritoare și neschimbată; ale cărui puteri
Transcend rațiunea, iubirea și înțelepciunea!

Și tu, frumusețe, ești acea dumnezeiască arătare!
Minunată și înfricoșătoare! Cu o privire
Juno rănită s-a ridicat împotriva lui Zeus!
Și numele tău, frumusețe, este Inefabilul.Traduceri de Marin Mihalache/ Chicago
Traduceri de Marin Mihalache    10/6/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian