Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Dreapta credintă - ieri, azi, intotdeauna

“Este un Domn,o Credință,un Botez”(Sf.Pavel,Efeseni 4:5)

Biserica este trup teandric(divino-uman) , este Trupul mistic al lui Hristos.Biserica se desparte în,”Biserica triumfătoare”,cea care se află în Ceruri și “Biserica luptătoare” care cuprinde pe credincioșii aflați pe pământ și străduindu-se pentru mântuire.
Ca stare organizată,pe pământ,Biserica se manifestă din ziua Cincizecimii,din ziua în care Duhul Sfânt,carele de la Tatăl purcede,s-a pogorât,în forma limbilor de foc,asupra Apostolilor și celor cu dânșîi.
Fiind Trupul lui Hristos,Biserica nu poate fi decât una și mărturisirea către ea asemenea nu poate fi decât una.Acea mărturisire este cea lăsată de Hristos ucenicilor Lui,Sfinții Apostoli și de aceia,prin continuitate apostolică,prin punerea mâinilor,ea este aceiași până azi: “Una,Sfânta,Sobornicească și Apostoleasca.Biserica se sprijină pe două “brațe” tari: Sfânta Scriptură și Tradiția.Acea Biserica este Biserica Ortodoxă.

O parte din revelația dumnezeiască făcută oamenilor a fost scrisă.Ea se numește Sfânta Scriptură și are două părți: Vechiul Testament și Noul Testament.În ea,în Sfânta Scriptură, sunt cuprinse textele canonice.Dar pe lângă ele au circulat și multe alte scrieri care au fost repudiate de Biserica,întrucât învățăturile lor sunt străine de Dreaptacredinta.Acestea sunt așa zisele scrieri “apocrife”.Folosirea lor duce la căi rătăcite și dovadă sunt mulțimea sectelor apărute în urma folosirii acestor texte apocrife.Trebuie reținut că Biserica a fost cea care a stabilit conținutul Sfintei Scripturi și mai trebuie reținut că întreg textul Scripturii este consecvent cu sine,nu se contrazice.Că Tradiția precede Scripturii este simplu de înțeles.Mai întâi se naște copilul și apoi este scris certificatul lui de naștere.
Sfânta Tradiție reprezintă învățăturile care la început nu au fost scrise,ci transmise prin viu grai.Mai apoi,cele mai multe,au fost scrise de către Sfinții Părinți ai Bisericii.Deci,din punct de vedere istoric,Sfânta Tradiție este mai veche decât Scripturile.Deci Biserica a întocmit Scripturile și nu invers.Dacă ar fi să ne referim doar la actvitatea Mântuitorului.Este evident că în cei trei ani de propovaduire a spus mai mult decât este cuprins în Evanghelii.Sfântul Ioan(21:25) limpede spune ;”dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care,dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul,cred că lumea această n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris”.
Evangheliile vorbesc doar despre venirea în lume,patimile și Învierea Mântuitorului.Ele nu au reținut nimic despre îndemnurile practice.Acestea au fost date direct Apostolilor și de acea predania lor este de neanlocuit.Sfântul Pavel insistent se referă la acest aspect,”deci dar fraților,stați neclintiți și țineți predaniile(Tradiția) pe care le-ați învățat,fie prin cuvânt,fie prin epistolele naostre”(ÎI Teasalonicieni,2,15).
Ca importanță Scriptura și Tradiția sunt egale.Cât de sărăcită ar fi Biserica fără învățăturile din Pateric,din Filocalia și din celelalte scrieri ale Sfinților Părinți.Cea care păstrează integral învățătura Scripturii și a Tradiției este Biserica Ortodoxă,singura autentică și cu viață liturgică neantrerupta de la Cincizecime și până azi.
Izvoarele istorice dovedesc fără putință de tăgadă că Tradiția Bisericii,organizarea Ei ,era clar așezata si înțeleasa încă din veacul I d.Chr. Este suficient să citim Epistolele Sfântului Ignatie Teoforul,cel care ca prunc a fost ținut în brațe de către Mântuitorul și care,la peste o sută de ani vârstă, a fost martirizat din porunca Împăratului Traian.În aceste Epistole Sfântul limpede arată că în veacul I d.Chr Biserica era organizată în Episcopii,cu Preoți și diaconi,că în Biserici se savârsea Sfânta Liturghie cum se face și azi.Același Sfânt arată că în mod limpede Biserica știa că Dumnezeu Cuvântul s-a întrupat,din Duhul Sfânt și Fecioara Maria,că a fost răstignit,în zilele lui Pontius Pilat,a fost îngropat și a înviat a treia zi.Toate aceste adevăruri erau bine cunoscute.Aceste adevăruri ,vinul vechi și bun al Adevărului,au fost tăgăduite de către dușmanii Bisericii și ai Adevărului,au fost răstălmăcite și așa s-a ajuns la oțetul sectar.
Din capul locului dușmanii Bisericii,dușmanii Trupului lui Hristos ,au căutat să nege importanță Sfintei Tradiții.Așa a apărut aberanta “învățătură” despre “Sola Scriptură”! Dar ,din început, ei se contrazic,căci neagă Sfânta Tradiție și în locul ei așează “tradițiile” lor.În loc să creadă în Tradiția lăsată de către Apostoli și de către Sfinții Părinți ei preferă să acceptă “tradiția” începută de Martin Luther.Lipsindu-se de îndrumarea și experiența Tradiției acești oameni s-au rătăcit,au căzut pradă ispititorului,s-au așezat în afară Bisericii au ajuns să spună blasfemii despre Pururea Fecioara Maria,despre Sfinți,despre Sfintele Moaște,despre Sfintele Taine.Toate adeverite de mărturia Apostolilor și a urmașilor lor direcți.În locul acestor adevăruri nefericiții sectari au ajuns să creadă în aberatiunile lui Martin Luther și a celora care au fost încă mai întunecați ca el.Iar în afară Bisericii nu există mântuire.În această lumina se pune întrebarea care trebuie să fie atitudinea Ortodoxă față de cei din afară Bisericii.Nu putem răspunde în alt chip decât cel pe care ni l-au poruncit chiar Apostolii.
Sfântul Pavel,cel ,care a arătat atâta de multă îngăduință și dragoste către căderile omenești,, devine extrem de vehement împotriva ereticilor,””Păziți-va de câini! Păziți-va de lucrătorii cei răi”(Filipeni,3,2).Și apoi ,”luați aminte să nu va fure mințile cineva cu filozofia și cu deșarta înșelăciune din predanie omenească,după înțelesurile cele slabe ale lumii,și nu după Hristos”(Coloseni,2:8).Este limpede,căderile omenești trebuiesc îndreptate și tratate cu milă frățească, însă erezia este pierzătoare și aducătoare de moarte sufletească.Din nou Apostolul Neamurilor ne spune,”de omul eretic,după întâia și a doua mustrare,depărtează-te”(Tit,3:10)În marea ei înțelepciune Biserica a decis că pe eretici să îi arunce în afară și să îi trateze ca dușmani.Căci ce este erezia?Învățătură mincinoasă care,mai mult ori mai puțin,denaturează adevărata învățătură și o schimbă,ba chiar cutează să se înalte în locul ei.Eresurile și ereziile,cele vechi și noi,de la arianism la Martin Luther și apoi la cele peste douăzeci și cinci de mii de aberații sectare,nu sunt alta decât născociri ale diavolului care urmăresc pierzania oamenilor.În același timp Biserica Dreptmaritoare nu se artă fără cruțare pentru cei rătăciți.Biserica le oferă posibilitatea ca,în urmă excominicarii,să se pocăiască dacă doresc.În momentul de față cea mai mare năpastă pentru credincioși este mișcarea zis,”ecumenică”.O mișcare care ar vrea să unească toate credințele,până și pe cele necreștine,într-o “Biserică" Pan-eretică.Dar asta nu este cu putință.Din nou trebuie repetat că Biserica îndeamnă la milă față de cei căzuți pradă eresurilor sectante, dar recomandă “ură sfânta” pentru învățăturile false.Iată cum zicea Împăratul Prooroc David,”Oare nu pe cei ce Te urăsc pe Ține Doamne,am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit?Cu ură desăvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani”(Ps.138,21:22)Deci învățăturile false ale sectantilor nu trebuiesc tratate cu obișnuință ci cu “ură desăvârșită”,fără compromisuri.Din nou trebuie subliniată diferența dintre atitudinea față de păcătoși și față de păcat.Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur:”eu nu de om mă scarbesc,ci de rătăcirea lui și doresc să îl scot din rătăcirea lui”.
Falsele apeluri la “unire” pan eretică trebuiesc alungate cu scârbă.Orice îndemn sau învățătură contrare învățăturii Ortodoxe trebuiesc respinse.Iarăși spune Sfântul Pavel,”dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o, să fie anathema”,(Galateni,1:8).Fără urmă de sfială trebuie să mărturisim și să ținem tare adevărul că INTREAGA învățătură creștină,INTREAGA mărturisire și singura mântuire posibilă,se află în Biserica Ortodoxă.
Nu știm ce se va întâmplă cu cei din afară Bisericii.Episcopul Kalisthos Ware spunea că “noi știm unde este Biserica,nu știm unde nu este”.Dar dincolo de asta “ să stăm bine,să stăm cu frică”în Biserica Ortodoxă .Să avem milă pentru oameni dar nici o părtășie cu învățătura otrăvită a sectelor și să stăm fără urmă de îndoială în Biserica Ortodoxă,”una,sfânta,sobornicească și apostoleasca”.


Alexandru Nemoianu
Istoric / Michigan
USA

Alexandru Nemoianu    3/20/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian