Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Modele istorice

Oamenii din toate vremile au trăit și continuă să trăiască,sub iluzia că viețiile lor și circumstanțele timpului istoric pe care îl străbat sunt nu numai unice și irepetabile,lucru perfect adevărat,dar că sunt fără precedent sub specia “modelului”.Această nesocotință și de fapt trufie,are și a avut consecințe foarte grave.Între altele,acestui fel de gândire îi este datorat în bună măsură incapacitatea societăților omenești de a învață din trecutul lor, a indivizilor de a învață din exemplul înaintașilor lor și finalmente,acest mod de gândire este vinovat de neputință oamenilor de a învață unii din viața altora și a putea comunica în bună credință.Pentru a fi mai lămurit.

Este fără îndoială că fiecare existența omenească,fiecare neam și fiecare societate sunt chemate și aduse în existenta spre a avea un rol unic.În același timp fiecare existența cuprinde elemente care se pot întâlni și în alte existente și cel care va studia categorii mai mari și cât de cât semnificative, va trebui să observe că anume “modele”,anume “tipuri”,sunt mereu repetate,completate,extinse și șlefuite spre desăvârșire.Este limpede că fiecare existența omenească este supusă și repeta un ciclu biologic,naștere,tinerețe,maturitate,bătrânețe,moarte,și,în chip necesar,va “repeta” forme care au fost și vor continuă să fie.Unor modele obligatorii le sunt supuse și societățile omanesti.Fiecare societate sau sistem omenesc va experimenta,într-un anume chip particular,forme care sunt comune celorlalte societăți omanesti care au preexistat sau vor urmă.Într-o asemenea înțelegere putem vedea că unele “modele” sunt bune și altele rele.Pe măsură ce categoria studiată crește în spațiu și timp,devine mai cuprinzătoare;pe măsură ce amănuntul,detaliul,devin mai puțin relevante,”modelul” poate fi deslușit mai limpede și are o mai mare importantă.Astfel este cazul marilor alcaturi oamnesti sau,altcum zis, al “imperiilor”.

Au existat mai multe “modele” imperiale în istoria omenirii,dar dacă vom restrânge cazul la zona euro-mediteraniana și prin extensie logică la zonele care îi aparțin cultural,America de Nord,Rusia “asiatică”,vom vedea că două modele au existat și încă există.Unul ,întemeiat pe extinderea unor principii,a unor stări orgaince(dinastice) și altul întemeiat pe pragmatism,materialism,câștig imediat și eficientă.Cele dou㠓modele” sunt al Romei și al Cartaginei.
Din capul locului trebuie înțeles că aceste “modele” sunt tipare generale și circumstanțele timpului istoric, sub care aceste dou㠓modele” au fost și sunt întâlnite , diferă foarte mult.
Dar esența lor de “model” a rămas neschimbată în ceeace este esențial.

Cazul “modelului” roman (al Romei) este mai simplu și mult mai bine cunoscut.Este exemplul “bun”.
Roma a început ca un oraș liber,ca o societate de revoltați și în căutare de dreptate socială,juridica și economică.În timp multe dintre idealurile inițiale au amorțit și și-au pierdut stringenta dar,din când în cand ele se manifestau din nou și răbufneau cu furie.”Modelul” era întemeiat pe dorința de bine și mai bine și oricât balast au pus peste acțiunile și ambițiile omenești,aceste idealuri nu au putut fi eliminate.
Iar în final, idea Romei despre stat și lege,împreună cu tradiția iudeo-crestina au alcătuit imperiul creștin,’bizantin” care,după părerea semnatarului acestor rânduri,este culmea ajunsă de vreo societate omenească.

Al doilea “model”,mult mai puțin luat în seama,mult mai “discret”(și asta nu întâmplător) este modelul cartaginez.
Întemeiată de către coloniști fenicieni din Tyr și Sidon,de închinători ai lui Baal și Moloch,Cartagina devenise o mare putere comercială,un adevărat imperiu mercantil,în vremea în care Roma era doar un oraș de plugari,un sat mare.
Unul dintre principalele produse exportate de către Cartagina,fala și semnul distinctiv al acestui comerț,semnul triumfalismului,era esență de purpura.Semn al aroganței care se revarsa și pe altarele pe care acești comercianți eficienți le adorau.Căci ,în primul rând,acești comercianți asta erau:practici,”eficienți”.

Civilizația cartagineză nu a lăsat nimic în urmă ei ,nimic artistic,nimic “frumos de dragul frumosului” sub specia monumentelor și nimic în poezie sau literature.Dar,în același timp,acest imperiu foarte bogat se lauda cu,repet,”eficienta “lui,rezultatele practice,capacitatea de a face bani.Iar acești negustori solemni,acești oameni foarte practici,aveau o relație specială cu “zeii” cărora se închinau.
Pe altarele acelor” zei” se aduceau ca jertfă,copii,sute de copii la marile ‘sărbători”.Era aici o manifestare clară a credinței că cel care poate aduce câștig material imediat este “necuratul” și hrana lui ideală sunt “inocenții”,copiii.(Vedem aici diferența de esență dintre Cartagina și Roma.La Roma copiii puneau pe altarele zeilor,larii și penații,fărâmituri din prânzul lor,în Cartagina copiii erau jertfiți “zeilor”,Baal și Moloch.)În chip necesar o societate întemeiată pe adorarea câștigului material,o atare societate va sfârși ,la început pe ascuns,iar apoi pe față,să adore forțele și mijloacele care seamănă confuzie,silnicie și finalmente teroare.Formele sub care funcționa Cartagina erau,în exterior,similare celor ale Romei.Există și acolo un sistem senatorial și consular dar extrem de exclusivist și de fapt “invers”.Recunoaștem și aici faptul că întotdeauna “răul” se arată sub trei forme: parazitism,impostură și parodie.

Cele două modele imperiale înfățișate au fost întâlnite în cursul istoriei europeano-mediteraniana.Modelul “Romei” a fost repetat de către Bizanț,Imperiul Romano-German,Rus, etc.Modelul cartaginez a fost repetat mai ales de către “imperiile” anglo-saxone și în mod absolut înfricoșător de către “globalism”.

La fel ca și Cartagina,’globalismul” se mândrește cu eficientă și simțul sau practic.La fel ca și Cartagina “globalismul” dorește realizarea “binelui universal”,care este cel mai vag și iluzoriu “ideal”.Dar asemănarea merge mult mai adânc.

Cui se închin㠓globalismul”? Răspunsul superficial ar fi,”suntem ateiști”.Este un răspuns “oblic”.Ateismul este tot o credință.Dar chiar și asta este o declaratie falsă.Oare muzica “metalic㔠și festivalurile ei, care induc o stare de isterie colectivă,nu sunt tot forme de “închinare”? Drogurile și fuga de realitate nu este tot o formă de închinare? Iar modul în care,tot mai frecvent, în cursul acestor manifestări de isterie colectivă, au loc masacre ale celor tineri ,fie prin arme,fie prin incendii,chiar nu ne poate duce cu gândul la “închinătorii” lui Baal și Moloch?Să nu ne amăgim.
Intenția “ispititorului” este neschimbată,aceiași de la căderea protopărintilor.Dar încă mai ferm este planul Celuia care stă deasupra vieții și deasupra morții.Alegerea este,ca intotdeauna, a fiecaruia dintre noi,caci inzestrati cu liber arbitru suntem “condamnati la libertate”,dar pentru aceasta alegere vom avea de dat raspuns: in lumea asta si in cea care va sa fie.


Alexandru Nemoianu / Michigan
Istoric

Alexandru Nemoianu    1/19/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian