Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Kahlil Gibran ; The Prophet - On Beauty , Profetul - Despre Frumusețe

And a poet said, Speak to us of Beauty.
And he answered:
Where shall you seek beauty, and how
shall you find her unless she herself be your
way and your guide?
And how shall you speak of her except
she be the weaver of your speech?

The aggrieved and the injured say,
“Beauty is kind and gentle.
Like a young mother half-shy of her
own glory she walks among us.”
And the passionate say, “Nay, beauty is
a thing of might and dread.
Like the tempest she shakes the earth
beneath us and the sky above us.”

The tired and the weary say, “Beauty is
of soft whisperings. She speaks in our spirit.
Her voice yields to our silences like a faint
light that quivers in fear of the shadow.”
But the restless say, “We have heard her
shouting among the mountains,
And with her cries came the sound of
hoofs, and the beating of wings and
the roaring of lions.”

At night the watchmen of the city say,
“Beauty shall rise with the dawn from the
east.”
And at noontide the toilers and the way-
farers say, “We have seen her leaning over
the earth from the windows of the sunset.”

In winter say the snow-bound, “She shall
come with the spring leaping upon the hills.”
And in the summer heat the reapers say,
“We have seen her dancing with the autumn
leaves, and we saw a drift of snow in her
hair.”
All these things have you said of beauty,
Yet in truth you spoke not of her but of
needs unsatisfied,
And beauty is not a need but an ecstasy.
It is not a mouth thirsting nor an empty
hand stretched forth,
But rather a heart enflamed and a soul en-
chanted.
It is not the image you would see nor the
song you would hear,
But rather an image you see though you
close your eyes and a song you hear though
you shut your ears.
It is not the sap within the furrowed bark,
nor a wing attached to a claw,
But rather a garden for ever in bloom and
a flock of angels for ever in flight.

People of Orphalese, beauty is life when
life unveils her holy face.
But you are life and you are the veil.
Beauty is eternity gazing at itself in a mir-
ror.
But you are eternity and you are the mir-
ror.

....................................................

Profetul - Despre Frumusețe

Și un poet a zis, Vorbește-ne despre Frumusețe.
Și el a răspuns:
Unde veți căuta frumusețea, și cum
o veți găsi dacă frumusețea însăși nu v-ar fi
cale și călăuză?
Și cum ați putea vorbi despre ea dacă
n-ar fi însăși urzeala cuvintelor voastre?

Cei năpăstuiți și cei răniți spun,
“Frumusețea este milostivă și blândă.
Ca o mamă tânără și smerită
de propria măreție umblând printre noi.”
Iar cei pătimași spun, “Nu, frumusețea este
un lucru puternic și înfricoșător.
Precum o furtună clatină pământul
de sub noi și cerul de deasupra noastră.”

Cei osteniți și cei vlăguiți zic, “Frumusețea este
Precum sunt șoaptele blânde. Glăsuiește în duhul nostru.
Vocea sa se supune tăcerilor noastre precum o palidă
Lumină care tremură de teama propriei umbre.”
Iar cei neliniștiți zic, “Noi i-am auzit strigătul său
hăulind printre munți,
Și bocetele sale care răsunau precum
copitele, precum bătaia de aripi și
răgetul leilor.”

Noaptea străjerii cetății zic,
“Frumusețea se va ridica odată cu zorile
de la răsărit.”
Și la amiază truditorii și călătorii zic,
“Am văzut-o aplecându-se peste
pământ de la pervazul apusului de soare.”

În timpul iernii cei înzăpeziți zic, “Ea va
veni cu primăvara zburdând peste coline.”
Și în toropeala verii secerătorii spun,
“Am văzut-o valsând cu frunzele toamnei,
am văzut-o cu o rafală de zăpadă în părul ei.”
Toate acestea care ai zis despre frumusețe,
Și totuși nu despre ea ai vorbit ci despre
dorințele tale nesatisfăcute.
Și frumusețea nu este doleanță ci o extaziere.
Nu este o gură însetată, nici o mână
goală întinsă înainte,
Ci o inimă înflăcărată și un suflet
plin de încântare.
Nu este imaginea pe care o vedeți nici
cântecul pe care îl auziți,
Ci imaginea pe care o vedeți atunci
când închideți ochii voștri și cântecul auzit
când astupați urechile voastre.
Nu este seva de sub ridurile scoarței copacului
nici aripa înhățată de ghearele păsării de pradă,
Ci mai degrabă o grădină veșnic înflorită și
o ceată de îngeri de-a pururi în zbor.

Oameni din Orphalese, frumusețea este viața când
viața își dezvăluie chipul său sacru.
Dar voi sunteți viața și voi sunteți vălul.
Frumusețea este eternitatea contemplându-se
pe sine în oglindă.
Dar voi sunteți eternitatea și tot voi sunteți
și oglinda.
Traducere de Marin Mihalache    1/6/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian