Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Calup de octave - Haremul cu himere

1. HIMERA PERFIDEI ACUZĂRI

Poet nebun, te-aștept la drum de zare,
Haremul Clipei ușa o deschide,
Oricât ar fi durerea ta de mare,
Plăti-vei scump amorul cu silfide!
Nu cere morții milă, cerul doare,
Cât timpu-i timp, himerele-s perfide!
Vei vrea să știi, au, cine-i vinovatul?
Mă tacă luna, ea urzi păcatul!


2. HIMERA ADEMENIRII PRIN VICLEȘUG

Momește-mă, himeră a iubirii,
La-ndemnul tău aș vrea să cad în plasă,
De-atâta dor suspină trandafirii,
Sub legea ta ce-i viu încet se lasă
Și-n goana roții preț plătesc fiirii,
Sedus, furat de vorba-ți lunecoasă...
Mă minte iar, sunt gata să-ndur jugul;
Amar norocul, dulce vicleșugul!


3. HIMERA ÎNFRICOȘATEI AGONII

Acum răpus, răpusul nu se lasă,
Sforțări năuce carnea greu îndură,
Aștept să-nfrunt himera somnoroasă,
De-ales nu am, pe frunte și pe gură
S-așază, crudă, roua sângeroasă,
Îmi pare viața vieții jelitură!
Agonic semn, tu, îngere, cutează,
Învinge-mi frica, somnul mi-l visează!


4. HIMERA ALIENĂRII ÎNDURERATE

Străin de mine, mie-mi sunt vrăjmașul,
Ostil pe față, umbra ceru-și vinde,
Orbitul văz prin lacrimi e vâslașul,
Zăbunul milei trage să colinde,
Al sorții suflet singur e chezașul,
Nebun de tine, mâna greu se-ntinde!
Să-mpart ce n-am, o, nu e cu putință,
Cerșesc iubind, trăiesc din suferință!


5. HIMERA CRUDEI AMĂGIRI

E totul, Doamne, crudă amăgire?
Sub frigul sorții moartea țese-ntruna,
Iar buha-n tindă, iată,-mi dă de știre,
Că viu-i mort și inima, nebuna,
Îmi bate-n piept cu pumnii a neștire,
O mint pe rând și soarele, și luna!
Să-ncerc sau nu, eu urc în caruselul
Mânat de duhul ce stârni măcelul!


6. HIMERA ÎMPIETRITEI AMÂNĂRI

Mereu, mereu, îmi tot amân plecarea,
În cuib de dropii noaptea zi clocește,
Izbânda clipei, prevestind dogoarea,
Își vrea în glod poteca, o sfințește,
Pendula vieții bate înserarea,
De frica morții lacrima-mpietrește...
Ce mag e Timpul? Fugi de-aici, iscoadă,
Pe buza gropii, umbra dă să cadă!


7. HIMERA AMINTIRII SLEITE

De tine-ntruna dor îmi e, uitare,
Ce dar sublim, ce ochi și ce mai gură!
Al vieții curs, șoptit, se varsă-n mare,
Podită-i calea cu amar și ură,
Istorii surde-și trag oblonul care
Cu palme iuți pe șoldul tău zăcură...
Trecut-au toate, cârduri, stoluri – sute,
Sleite gânduri, cioburi prefăcute!8. HIMERA AMUȚIRII VEȘNICE

Vei vrea să-mi cos și gura ca să-ți fie
Podișul cărnii racla din pronaos?
În van e ruga, larii mă îmbie
Să fug de-aici, din rânduitul haos,
Stârnit de pala morții ce-ntârzie,
Spre ultim cer, în veșnicul repaos!
O vorbă doar: ostatic pe vecie,
Răpus mă las de viu, Melanholie!


9. HIMERA ARDORII OPTIMISTE

Mai vreau să pot brăzda cu sete cerul,
Să ar pogoane, haturi, câmpuri, marea,
Lumina-i grea, nedezlegat misterul:
Dușman să-nfrunt în locul unde boarea
Își cată zi de zi debarcaderul,
Aproape vis, departe-i depărtarea!
Rănit de tine, am vederea slabă,
Speranță-mi pun în ultima silabă!


10. HIMERA ARIPĂRII PRIN MOARTE

Să zbor e greu cum greul greu se lasă,
Ușorul cer nu-ngăduie, vezi bine,
Să-nhaț pe-ascuns coșmarul ce m-apasă,
E mult de mers, în față văd ruine,
Pe prag de lut o să te cer mireasă,
Aripi îmi cresc, aminte ia, străine!
De leac e psalmul, scrisa-i în Scriptură,
A morții moarte Moartea o îndură!


11. HIMERA ÎNDURĂTOAREI ARSURI

Prin foc și vifor trec oștiri divine,
Cercelul nopții prins e la ureche,
Al vrajbei șarpe simt tiptil cum vine,
Mă dor în piept rotiri făr’ de pereche,
Setoasa gură tace de rușine,
E toamna-n pârg și datina străveche!
Rodiri de jar, tu, suflete, împarte,
Mă plânge umbra, moartea ne desparte...


12. HIMERA ARVUNIRII TICĂLOASE

E Joia Mare... Bâlci... Deșertăciune!
Cu trei arginți arvună cumpăr viața
Și-njur, și spurc, și plin de-amărăciune
Îmi pipăi șișul, însă hrăpăreața,
Dibace foc, cu mâinile-i nebune,
Înfige-n mine sulița-i, paiața!
Himeră dulce, d㠒napoi vârstarul,
Ca doi nebuni vom scăpăra amnarul!


13. HIMERA ASCULTĂRII DRĂCEȘTI

În tot ce sunt și-n tot ce mă-nconjoară,
Dau slavă celui ce mă-ndeamnă-ntruna
Să urc Golgota vrerii-ntâia oară,
Cum mielul blând, sărmanul, știe una,
Să-și moară moartea-n sine și-o să-l doară:
Pe țărm cu îngeri vine-ndat’ furtuna!
Un glas din ceruri tună tot mai tare,
Vicleanul drac nu-i orb, din bozi răsare!


14. HIMERA ASEMUIRII PRIN NEASEMUIRE

Cu cine dar să te asemăn? Poate
Seninului, furtunii ori strivirii,
Chivotului, barcazului – socoate –
Vei fi ce ești, ispita răstignirii,
Curajul mut și surd, dar dintre toate
Rămâie-mi sigur cauza smintirii...
Eternă boală, crâncenă redută,
Himeră-n vis și apă ne-ncepută!


15. HIMERA ASERVIRII NEBUNE

Mă las de bună voie dus de ape,
Dar nu mă-nchin în văzul lumii ție,
Apun când vrei, răsar fricos și-aproape
Curaj nu am să mă rostesc – magie,
Altar divin cu cer ascuns sub pleoape,
Un clovn rănit, surpat în veșnicie!
Deodat’, în mine, lupul se trezește
Și-n ochii morții viața încolțește!


16. HIMERA ASFINȚIRII LUMEȘTI

Cu ochii minții văd ce nu se vede,
Cu gândul pleoapei sap în humă zborul,
Cu setea gurii strig ce nu vei crede,
Cu greu, silit, voi trage-ncet zăvorul,
Cu umbra umbrei noaptea nu purcede,
Cu fusul orb să torci pe-ascuns fuiorul...
E, oare, lumea asta în surpare?
Apun, răsar? Ce viață, ce mirare!


17. HIMERA ASMUȚIRII DE DIMINEAȚĂ

Pe mine sar dulăii să mă muște,
Pe Zen îl vor să-l ducă-n Ursa Mare,
Pe cel ce-i plin de dor să mi-l împuște,
Pe dragul drag ce-i dus spre altă zare,
Pe-ntinsul cer himerele-s moluște,
Pe șoldul nopții mâna e-n mirare...
Trăind cu sârg, murire, cât e viața,
Aștept să mătur luna dimineața!


18. HIMERA ASTÂMPĂRĂRII NEASTÂMPĂRATE

Mai stai o clipă, înger, nu te-ascunde!
Astâmpăr n-ai, potecile-s deșarte,
Sub solzi de-argint, tăceri mă tac, niciunde
Sublimul pas colindă mai departe,
Cuminți mai sunt secundele rotunde,
Se pierd și-nviu din moarte-n altă moarte...
Ai loc în mine, viață! Făr’ de tine,
Himera nopții naște-n zori lumine...


19. HIMERA ASUMĂRII DEPLINE

Și strig în vers s-o afle tot norodul:
Mi-asum destinul patimei nebune,
Ajuns-am slabul, vechiul nou, schilodul,
Pescar de oameni fui, eu iertăciune
Nu cer, nu vreau, arunc milos năvodul
Și știu că știu că-i doar deșertăciune!
Folosul meu e-n rodul cu priire,
Iar prețul scump ți-l dau în dar, sfiire!


20. HIMERA ASUPRIRII NEOMENEȘTI

Mă-ncerci, ispită, jugul tău m-apasă,
Asupra-mi cad blestemele iubirii,
Himera-i crudă, vorba-i ne-nțeleasă,
Nu pot să duc stindardele slăvirii,
Pe locul strâmt al vrerii, tu, mireasă
Îmi fi-vei azi și mâine preț măririi!
Și pun și rămășag: în veci vecia
Va pierde pân’ la urmă bătălia!


...........................................

THEODOR RĂPAN: născut la 4 iulie 1954, în comuna Balaci, județul Teleorman. Fiu de învățător. Absolvent al Facultății de Drept – Secția Juridică, Universitatea București. Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala POEZIE – București.

ACTIVITATE LITERARĂ

Debut publicistic: 1970, în ziarul Teleormanul literar
Debut editorial: 1975, Editura „Albatros” (HOHOTUL APELOR – Caietul debutanților)

Cărți apărute: HOHOTUL APELOR (Editura „Albatros”, în Caietul debutanților, 1975) ● PRIVIND ÎN OCHII PATRIEI (Editura „Cartea Românească”, redactor de carte – Mircea Ciobanu/comentat de Nichita Stănescu pe coperta a IV-a, 1986) ● AȘA CUM SUNT (Editura „Eminescu”, redactor de carte – Nelu Oancea, 1989) ● HOTARUL DE FOC (Editura „Europa” – Craiova, cu prezentări de Nichita Stănescu și Gheorghe Tomozei, 1991) ● LA UMBRA CUVÂNTULUI (Editura „Semne”, 1995) ● SCHIMBAREA LA FAȚĂ (Editura „Semne”, 2001) ● TAURUL LUI FALARIS – MĂRTURISITORUL – Jurnal de poet (Editura „Semne”, 2003) ● MUZEUL DE PĂSTRĂVI – SCRISORI DIN LAZARET (Editura „Semne”, cu desene de Damian Petrescu, 2004) ● POȘTALIONUL DE SEARĂ – FILE DIN JURNALUL UNUI HERUVIM (Editura „Semne”, cu desene de Damian Petrescu, 2005) ● DINCOLO DE TĂCERE – Jurnal de poet (Editura „Semne”, cu desene de Damian Petrescu, 2009) ● DANSUL INOROGULUI – ELOGIUL MELANHOLIEI (Editura „Semne”, cu ilustrații de Aurora-Speranța Cernitu, 2010) ● EVANGHELIA INIMII – ANOTIMPURI – Jurnal de poet (Editura „Semne”, cu ilustrații de Damian Petrescu, 2010) ● EVANGHELIA CERULUI – ZODII DE POET (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2011) ● EVANGHELIA TĂCERII – SOLILOCVII (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2011) ● EVANGHELIA APOCALIPSEI – EPIFANII (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2012) ● TESTAMENT ÎN ALFABETUL TĂCERII (Editura „Tipo Moldova”, OPERA OMNIA – Poezie contemporană, 2013) ● FIIND – 365 + 1 Iconosonete (Editura „Semne”, cu ilustrații de Cesare Ripa, 2013) ● ORB ÎN LUMINĂ – Poeme alese. Antologie de autor (Editura „eLiteratura”, 2014) ● FĂRĂ DE MOARTE. De trei ori 60 + 1 Iconosonete, 3 volume, ediție încasetată (Editura „Semne”, cu opere grafice color de Damian Petrescu, 2014) ● PAS ÎN DOI. De trei ori 33 + 1 Iconosonete (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2014) ● PUR ȘI SIMPLU. 154 Contrasonete (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2015) ● LAUS AMORIS. De trei ori 33 + 1 Iconosonete (Editura „Semne”, cu ilustrații din „Philothei Symbola Christiana”, 2015) ● SUM. De trei ori 33 + 1 Iconosonete (Editura „Semne”, cu ilustrații din „Le imprese illustri del signor Ieronimo Ruscelli”, 2016) ● PRIN LABIRINTUL SINELUI (Editura „Semne”, cu ilustrații color de Helmut Kand, 2016) ● SONETARUL LUI THEODOR RĂPAN. 1001 Ofrande (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2016) ● FIAT LUX! Octave (Editura „Semne”, cu ilustrații de Battista Pittoni – „Impresse di diversi prencipi, duchi, e d’altri personaggi et huomini letterati et illustri”, 2017) ● EXIL DE VOIE. Octave (Editura „Semne”, cu ilustrații de Sorin Iosub, 2017) ● CHIPUL CUVINTELOR 365 + 1 Octave (Editura „Semne”, cu ilustrații de Georges Mazilu, 2018) ● IN VIVO. De trei ori 65 + 1 Octave (Editura „Semne”, cu ilustrații din Andrea Alciati – „Diverse imprese accommodate a diverse moralità”, 2019) ● HAREMUL CU HIMERE – 365 + 1 Octave (Editura „Semne”, cu opere grafice de Damian Petrescu, 2020).

de Theodor Răpan    4/27/2020


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian