Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Academicianul Alexandru Boboc ( 20 februarie 1930 - !8 aprilie 2020 )

În sâmbăta marii sărbători a Învierii Domnului a plecat în ceruri, la vârsta de 90 de ani, unul dintre oamenii care au marcat cultura română a ultimelor trei sferturi de secol, în ramura filozofiei – academicianul Alexandru Boboc. Evenimentul a trecut aproape neobservat, în contextul atmosferei speciale a sărbătorii și, mai ales, a stării de urgență în care se află țara.
Redăm mai jos, în semn de omagiu, câteva date din fișa biobibliografică pe care i-am dedicat-o, anul trecut, în lucrarea „Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței”, apărută la Editura Scrisul Românesc, din Craiova.

Alexandru Boboc s-a născut la 20 februarie 1930, în satul Bălțați, comuna Dumbrava, județul Mehedinți.
A urmat, la București, cursurile liceului „Aurel Vlaicu” (1944-1951) și ale Facultății de Filosofie (1952-1957).
După absolvire a fost repartizat la Catedra de istoria filosofiei a facultății, îndeplinind, pe rând, funcțiile didactice de la asistent la lector, conferențiar, apoi (din 1972) profesor. A devenit membru titular al Academiei Române, din anul 2012.
A fost specialist în istoria filosofiei (îndeosebi a filosofiei moderne și contemporane). Domenii preferate: istoria filosofiei; filosofia valorilor și a culturii; semiotica și filosofia limbajului.

A susținut comunicări științifice la numeroase congrese internaționale și a participat cu articole în numeroase publicații: Revista de filosofie, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Philosophie et Logique, Transilvania, Tribuna, Revista de istorie și teorie literară, Secolul XX, Kant-Studien, Voprosy filosofi, Filozoficky casopis.
Activitatea sa didactică și de cercetare a fost concentrată asupra studierii marilor gânditori moderni și contemporani: în cursuri și seminarii speciale (Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Scheler, N. Hartmann ș.a.); în traduceri (din limbile germană și franceză); în lucrări de specialitate destinate nevoilor învățământului și totodată publicului larg. În sfera acestor preocupări a condus activitatea multor doctoranzi.
În cadrul colaborărilor interuniversitare a predat o serie de cursuri: Introducere în filosofie (în limba germană) la Facultatea de economie în limbi străine, ASE București, în perioada 1995-2000; Filosofia modernă și filosofia contemporană (în limba germană) la Facultatea de Istorie și Filosofie (limba germană) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 1996-2002.

Limbi străine cunoscute: germană, franceză, maghiară, rusă, engleză.
A fost membru al Societății de Studii Clasice din București, al Asociației germaniștilor din România, al Societății „Kant” din Bonn/Mainz, al Societății „Leibniz” din Hannovra și al altor instituții de cercetare sau univeristare.
A fost distins cu numeroase premii și diplome, de către prestigioase instituții de învățământ și cultură din țară și din străinătate, foruri academice, reviste de specialitate.

Dintre cele peste 30 de lucrări de autor, menționăm câteva: Kant și neokantianismul, București, Ed. Științifică, 1968; Etică și axiologie în opera lui Max Scheler, București, Editura Științifică, 1971; Neopozitivismul și știința contemporană, București, Editura Politică, 1974; Istoria filosofiei contemporane, Filosofia nemarxistă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1976; Fenomenologia și științele umane, București, Editura Politică, 1979; Confruntări de idei în filosofia contemporană. În jurul problematicii unor mari dispute din gândirea secolului al XX-lea, București, Editura Politică, 1983; Filosofia contemporană. Orientări și stiluri de gândire semnificative, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1995; Limbaj și ontologie. Semiotica și filosofia modernă a limbajului, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1997; Cunoaștere și comprehensiune. Hermeneutica și științele umane, București, Editura Paideia, 2001; Formă și valoare în orizontul filosofiei culturii, Cluj-Napoca, Editura „Grinta”, 2005; Vergleichende Philosophie.Methoden und Grundlinien einer integrativen Kulturanalyse, București, Editura Academiei Române, 2006; Kant și gândirea contemporană, București, Editura Academiei Române, 2010; Filosofie românească. Studii istorico-filosofice, Editura Academiei Române, 2011; Filosofie și cultură. Reevaluare și reconstrucție modernă în filosofie (de la Nietzsche la Heidegger), București, Editura Academiei Române, 2013.
Este coautor la numeroase lucrări, traducător și are peste 150 de studii și articole publicate în volume colective și în reviste de specialitate.

Despre activitatea academicianului Alexandru Boboc au apărut numeroase articole și studii, dintre care menționăm aici doar lucrarea omagială, la împlinirea vârstei de 80 de ani, editată, sub titlul Filozofie și cultură. In honorem Alexandru Boboc. Octoginta Annis, de către Universitatea din București.


Rodica Pospai Păvălan    4/22/2020


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian