Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica fiului risipitorDuhul lui Dumnezeu Se poartă deasupra grădiniței cuvântului Său din mijlocul neamului român si întăreste veghea Sa peste acest neam si îl îndeamnă pe el la veghe, căci țara cea cu trăire sfântă în ea, are pe Dumnezeu Învățător peste ea. Amin.
Pacea Mea o las peste grădinița cuvântului Meu si intru în cartea Mea cuvânt ca să-Mi asez poporul la masă de învățătură, la masă pentru suflet, si să-i dau lui îndemn la învățătură si la trăire cu dor între Mine si el, căci împărăția Mea în om se vede si se aude de aproape si de departe, se aude si se împarte, si asa îsi arată ea pe fiii ei, pe care si-i hrăneste cu toate cele ce sunt ale ei si pentru ei. Amin.
O, mare este taina dorului de Dumnezeu în om! Acolo unde este ea, acolo este si împărăția Mea, acolo este si odihna Mea, si altfel ea nu este în om. Dorul Meu după om însă nu mai este taină, si este cuvânt mult, si cuvântul Meu se face râu peste pământ, ca să-l învețe pe om taina dorului si măreața lui lucrare în om înaintea Mea, lucrare care asează pe pământ împărăția cerurilor, biserica lui Hristos, lucrătoare prin toate mădularele ei în toată frumusețea Duhului Sfânt, care se ridică din ea spre Domnul Dumnezeul ei si care face fii pentru ea, asa lucrându-si ea coroana, căci mireasa lui Hristos are coroană de slavă, si sub ea îsi arată ea fața ei. Amin.
Din mijlocul poporului Meu Mă las cuvânt de slavă peste neamul român, ca să-l îndemn pe el la sfințenie si la veghe sfântă si la iubire cu dor de Dumnezeu în ea, căci vai de cetatea care nu are pe Dumnezeu peste ea!
O, dar cum poți tu să Mă ții aproape lângă tine, neam român? O, scoală-te din sângele tău si învață lucrarea veghii, tată, căci ca să-L ai pe Dumnezeu veghetor pentru soarta ta cea de la El, gata să te cuprindă în ea, aceasta înseamnă să ai tu iubire de Dumnezeu, să ai tu taina lui Dumnezeu lucrând cu toate ale ei peste ființa ta, căci după ce Eu Mi-am zidit popor pe pământ prin Avraam, Isaac si Iacov, i-am dat lui porunca vieții si i-am spus s-o lucreze pe ea înaintea Mea ca un fiu al lui Dumnezeu, si i-am spus: «Israele, Israele, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău; să nu ai alți dumnezei afară de Mine ca să te închini lor, căci Eu pedepsesc în copiii lor până la al patrulea neam pe cei ce Mă urăsc pe Mine, si miluiesc până la al miilea neam pe cei ce Mă iubesc, păzind poruncile Mele».
O, neam român, pe nori de slavă stau si cuvintez de deasupra ta, iar cuvântul Meu se asează în cartea sa, care în mijlocul tău stă deschisă si Mă primeste, ca să pot fi Eu din mijlocul tău Învățătorul tău, acum, la sfârsit de timp, când iarăsi vin de la Tatăl cuvânt ca să-l fac pe om. O, neam român, e Domnul cuvânt de viață vesnică pe vatra ta. Ia cuvântul Meu si dă-i viață în tine, căci cetatea care-si lucrează iubirea de Dumnezeu, aceea are de veghe peste ea taina iubirii si lucrarea ei, si puterile ceresti, veghetoare peste ea, si ostirile îngeresti, slujitoare pentru ea, si cetele de sfinți, biruitoare pentru viața ei. O, tată, te îndemn la iubire pentru Dumnezeu, dar fii înțelept, fiu român, că nu oricum se cheamă că-L iubesti pe Dumnezeu, ci cu viața ta sfântă poți să-L păstrezi pe El Dumnezeu al tău, căci iubirea pentru Dumnezeu înseamnă credinciosie, iar aceasta lucrează sfințenie înaintea Celui iubit. O, nu-ți mai risipi comoara, tată, căci curând, curând, Eu, Domnul, îți voi cere socoteală pentru viața ta, pentru comoara pe care o are Domnul în fiecare om pusă, si pe care omul trebuie să I-o înfățiseze Domnului împodobită ca o mireasă pentru Mirele ei.
Am pus pe crestetul tău semn mare, taină mare, taina miresei lui Hristos, si vin la tine să te învăț cum să Mă astepți să vin si să Mă slăvesc din mijlocul tău, țara Mea. Nunta Mea cu mireasa Mea luată din tine, taina Mirelui si a miresei este în mijlocul tău si veghează pentru viața ta, dar vino la masă, tată, vino si ia de pe masa Mea mărgăritarul cel de mare preț, taina împărăției Mele în om! Ia-Mă în trăirea ta, țara Mea, si să strălucească fața Mea pe fața ta, după dorirea Mea. Amin. O, nu e greu aceasta pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Amin.
O, țara Mea de la sfârsit de timp, voiesc, prin iubirea ta de Mine, să te ocrotesc de răul cel din mijlocul tău iesit si cel din preajma ta, dar dă-Mi inima ta ca să-Mi fac locas în ea si să te ocrotesc prin credința ta în cuvântul Meu, care vine să te numească pe tine a Mea, si apoi să te împodobească cu haina sfințeniei, tată. O, să nu-ți fie greu să fii a Mea, ci să-ți fie greu să fii a duhului lumii, duhul cel pierzător al acestui veac, căci duhul lumii este potrivnic lui Dumnezeu si se luptă cu toate fețele lui ascunse să-L steargă pe Domnul de pe pământ si din cer ca să domnească el peste tot peste ființa omului, dar Eu îți dau ție binecuvântare mare pentru biruință peste duhul lumii, iar tu să iei de la Mine ce-ți dau, că Eu vin să-ți dau viață si ocrotire si slavă peste crestetul tău. O, vino lângă Mine, ca să nu flămânzesti! Vino, tată, acasă, vino la Dumnezeu, vino în Dumnezeu, că e foamete de viață pe pământ! Eu, Domnul, stau în asteptarea ta ca să te cuprind si să te ocrotesc si să-ți măresc duhul credinței sfinte, prin care tu să poți cu Mine, tată.
O, țara Mea de la sfârsit de timp, tu esti taina patriei ceresti, fiindcă Eu am în mijlocul tău izvorul râului vieții, cuvântul Meu, care curge din tine peste pământ, Ierusalimul Meu cel nou ales, cetatea Mea, din care curge legea sfințeniei peste pământ, precum este scris, numai s-o ia pe ea popoarele si să le fie ea cărare a lor spre Dumnezeu si viață a lor înaintea Mea apoi. Îndemn la sfințenie las peste tine, țara Mea, căci scris este: «Cel ce păzeste poruncile Mele, va cunoaste că acest cuvânt de dor înseamnă Dumnezeu, Care vine spre om ca să-l cheme pe el de la moarte la viață». Amin.
Îți dau putere pentru învierea ta, țara Mea. Scoală-te, tată, ca să faci voia Mea si să sfințesti numele Meu pe pământ, căci oamenii de pe pământ vor să stingă numele Meu si viața Mea de peste om. Eu vin curând ca să Mă arăt Dumnezeu adevărat si să rusinez necredința omului si semeția lui, cu care el s-a suit deasupra Mea. Eu însă vin curând cu slavă mare, cu sunet mare de trâmbiță, si din mijlocul tău Mă voi arăta că Eu sunt Cel ce sunt si Cel ce vin si că am avut pe vatra ta masa venirii Mele în mare taină, masa de pe care iau si dau celor ce vor ca Dumnezeu, si iată, Eu le spun neamurilor de pe pământ: Veniți spre masa Mea, veniți spre muntele Meu ca să vă învăț si pe voi calea vieții si să mergeți pe ea! Întoarceți-vă la Mine, căci duhul lumii este duh pierzător de oameni, si numai Eu stăpânesc înțelepciunea si viața cea pentru om! Întoarceți-vă la Dumnezeu, si Eu vă voi da vouă odihnă si vă voi da putere ca să vă faceți si voi fii ai lui Dumnezeu! Întoarceți-vă, si vă voi da putere să credeți în venirea Mea, cea scrisă în Scripturi să se împlinească, si cu care stau cuvânt peste neamurile pământului!
Amin, amin zic ție, popor român, întăreste-te în credință, tată, si apoi în faptele ei, căci taina împărăției cerurilor este lucrătoare din mijlocul tău prin lucrarea cuvântului Meu, care curge din tine peste pământ, iar Eu, Domnul, astept pe vatra ta, astept iubirea ta, căci pentru credință îți trebuie iubire lucrătoare, tată, iar pentru iubire îți trebuie viață sfântă, viață care înțelege în om ca Dumnezeu, o, neamul Meu român, poporul Meu cel binecuvântat cu nume mare, acum, la sfârsit de timp. Amin.
Iar tu, popor mititel, cules de Mine din neamul român ca să fii casă a venirii Fiului lui Dumnezeu cuvânt pe pământ acum, tu vino din zi în zi mai mult spre mai mare iubire, spre mai mare lucrare de credință si de stăruință pentru ocrotirea acestui neam, neamul Meu român, neamul Meu cel de la sfârsit de timp, căci nu mai am în el veghetori cu milă pentru viața lui cea de la Mine si pentru viața Mea în el. Eu însă îl învăț pe el din mijlocul tău, iar tu asează-te înaintea Mea în genunchi pentru acest neam si cere-Mi, tată, ocrotirea lui si învierea lui, cere-Mi facerea lui cea după chipul si asemănarea Mea. O, cere, tată, la Mine învierea acestui neam, căci Eu sunt Cel ce pot, asa cum pot si pentru tine, cel ce Mă iubesti păstrându-te Mie în vremea aceasta atât de neguroasă peste om. Îi chem înapoi spre Mine si spre tine pe cei ce s-au smuls din brațul Meu si al tău si s-au dus să guste din duhul lumii, din foametea de Dumnezeu cea din lume, tată. Îi chem înapoi la Mine pe cei ce au fost din trupul poporului Meu si apoi au alunecat spre pământ:
Veniți si voi, copii căzuți de la credință, si Eu vă voi vindeca pe voi, dar întoarceți-vă la Mine, tată, că vin dureri pe pământ, iar Eu voiesc să-i cuprind pe cei ce Mă iubesc si voiesc să-i ocrotesc pe ei. Întoarceți-vă, si veniți ca să vă învăț cum să vă întoarceți! Veniți să vă vindec, tată! Eu stau la izvor si vă astept ca să vă spăl si să vă primenesc cu cămăsuță curată, tată, si apoi în taina dorului să vă cuprind. Eu stau la izvor si vă chem. Eu sunt Păstorul Cel bun, Care-Si cheamă oile în staul, Care-Si cheamă turma lângă El. Eu sunt Cel ce este si Cel ce vine. Amin.
Pace ție, popor al cuvântului Meu! Duhul cel ce umblă pe fața pământului ca să robească suflete, acest duh străin de Dumnezeu se va prinde în însăsi cursa lui si nu va mai fi, si va rămâne Domnul si Duhul Său Cel învățător peste cei ce vor rămâne cu El, si care Mă vor mărturisi apoi. Amin.
Pace vouă, fii credinciosi ai poporului Meu! Faceți-L pe Domnul din zori în seară si din seară în zori, fiilor! Faceți-vă odihnă pentru Duhul Meu, Care vine si Se sălăsluieste între voi. Amin, amin, amin.

CD    2/29/2008


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian