Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Cer ajutorul pentru salvarea unei vietiFac apel la bunatatea dumneavoastra in a-mi acorda ajutorul pentru salvarea unei vieti.Daca veti citi atasamentele anexate veti gasi povestea tragica a unei femei tinere,mama a doua fetite,care din cauza unor doctori romani fara experienta a ajuns la cumpana vietii ei.Are nevoie de sprijin sufletesc dar mai ales financiar ca sa treaca peste aceasta cumpana.Eu am inceput o campanie internationala de strangere de fonduri pentru a-i salva viata dar pentru asta am nevoie de mult ajutor si de aceea apelez la bunavointa dumneavoastra.
Prin natura meseriei pe care o aveti ,daca vreti sa ne ajutati,puteti face public articolul atasat pdf. si poate romanii din tarile unde dumneavoastra traiti ne pot ajuta cu o mica donatie .Am trimis scrisori ca aceasta la biserici romanesti din Spania,Germania,Italia,Grecia,Portugalia ,UK si SUA. Sper ca Dumnezeu este acolo sus si ma v-a indruma spre oameni carora le pasa de un suflet in durere.Daca am indraznit prea mult imi cer scuze dar vreau doar sa cititi povestea prietenei si nasei mele iar dupa aceea incercati sa vizualizati,in locul ei, pe cineva drag voua.O sa simtiti o durere ca un cutit in inima dar apoi,cind va reveniti ,o sa plingeti de bucurie ca a fost doar un gind si totul este bine.Dar nasa mea nu e bine si are in realitate nevoie de ajutor.
Va rog sa ma ajutati sa-i salvez viata!! Un mic articol,o mica donatie,un sfat bun ,orice ne-ar puta ajuta este binevenit.Si daca nu puteti sa ma ajutati cu nimic, macar seara ,la culcare,spuneti o mica rugaciune de sanatate pentru nasa mea.
Va multumesc din suflet ca mi-ati citit mesajul. Stiu ca oameni cu suflet sunt multi in lumea asta, iar misiunea mea este sa-i gasesc si sa fac apel la ei asa cum am facut la dumneavoastra.Daca vreti sa va implicati in mediatizarea acestei povesti si sa o facem internationala atunci pot spune din toata inima ca exista oameni cu suflet ...si chiar mare!!!

Cu respect,DANIELA IONESCU


MAI EXIST~ O SPERAN}~ PENTRU ELI
|n martie 2005, Eli, in vârst` de 40 ani,
a fost diagnosticata de c`tre Dr.Padeanu
–Spit.Sf.Pantelimon Bucure[ti cu coriocarcinom
stage-III-a, cu metastaz` pulmonar`,
o boal` rar` \n România, cu pu]in`
experien]` pe acest tip de cancer.
|n martie 2005 a fost efectuat` prima
opera]ie pentru eliminarea tumorii
primare, dup` care au urmat 5 cure de
chimioterapie agresiv`. |n iunie 2005 i
s-a recomandat a-II-a opera]ie, pentru
eliminarea metas tazei pulmonare,
efectuat` la Spit.Mili tar Central-Prof Dr.Th.
Horvath. Pe tot parcursul anilor 2005 [i
2006 au fost efectuate un nr enorm de 20
[edin]e de chimioterapie foarte agresiv`,
dar f`r` nici un rezultat.
Speran]a a venit din Marea Britanie-
Londra, unde a fost stabilit` o leg`tur`
cu Prof.M.J.Seckl-Charing Cross Hospital,
acesta fi ind considerat cel mai bun expert
din lume pe acest tip de cancer. |n ianuarie
2007 Eli a ob]inut o programare la Prof.
MJ Seckl. Rezultatul investiga]iilor a
ar`tat un num`r de 4 metastaze [i singura
solu]ie era eliminarea complet` a acestor
tumori, urmat` de chimioterapie agresiv`.
Pân` \n iulie 2007 Eli a suportat in Londra
6 interven]ii chirurgicale complexe [i 13
cure de chimioterapie pentru eliminarea
complet` a tumorilor existente, dup` care
echipa de medici a constatat c` starea
s`nat`]ii este foarte bun` [i \n acest
moment au hot`rât numai supravegherea
medical` periodic`. Costul total al
interven]iilor medicale de pân` acum este
de 68,000 lire sterline.
|n luna octombrie, \n urma investiga]iilor
CT si RMN efectuate \n Londra a fost
constatat` o recidiv` foarte periculoas`
a bolii –1 tumor` in pelvis [i 1 tumor` \n
pl`mân. S-a hot`rât rezec]ia tumorii din
pelvis, care a fost efectuat` complet \n
data de 26.10.2007
|n urma reanaliz`rii cazului, Prof.Seckl
a hot`rât c` trebuie ca \n continuare Eli
s` primeasca chimiotratament cu Alimta
– cisplatin, Alimta fi ind un tratament
extrem de costisitor, aprox 20,000 lire
sterline, dar cu rezultate bune pe acest tip
de neoplasm-choriocarcinoma.
De asemenea echipa de medici a
hot`rât ca dup` aceste tratamente cu
Alimta-cisplatin, Eli trebuie s` primeasc`
[i un tratament high-dose cu mobilizare
[i transplant de celule stem, care este
extrem de complex [i care din p`cate
cost` enorm: aprox 60,000-80,000 lire
sterline, bani pe care Eli [i Bobi, so]ul ei,
sunt \n imposibilitate de a-i procura. Acest
tratament este vital pentru ca boala s` nu
recidiveze [i s` fi e complet vindecat`. Eli
se \nc`p`]âneaz` s` tr`iasc` [i s` fi e al`turi
de cele doua fete [i al`turi de so]ul ei \nc`
mul]i ani. Tratamentul este \n derulare,
dar pentru a putea fi continuat este
nevoie urgent` de bani, pân` pe data de
01 decembrie 2007 sunt necesare cele
20,000 lire sterline. Apoi \nc` 60,000-
80,000 lire sterline pina la data de
01 ianuarie 2008. V` rog s` analiza]i cele
relatate mai sus [i dac` exist` posibilitatea
unui ajutor fi nanciar din partea dumneavoastr`,
acesta ar putea contribui la
salvarea lui Eli.
Eli [i Bobi (Boboc Gheorghe), so]ul
ei, se afl ` in Londra, pot fi contacta]i la
urm`toarele numere de telefon:
0722 359 804 si 0044 7812042189.
E-mail Bobi: bobyarctic2000@hotmail.com
Dac` este necesar, Bobi v` poate pune
la dispozi]ie documente medicale, facturi
[i alte informa]ii. Atasat la e-mail ve]i gasi
[i un pdf cu detalii despre conturi.
Va mul]umim pentru orice sprijin primit
din partea Dvs. pentru a putea trece prin
aceast` etap` grea din via]a lui Eli.
THERE IS STILL A HOPE FOR ELI
In March 2005 Eli, aged 40, was
diagnosed by Dr.Padeanu –Hospital
Sf.Pantelimon Bucharest with RECURRENT
GESTATIONAL TROPHOBLASTIC NEOPLAS
IA(CHORIOCARCINOMA)stage-III-,a rare
disease in Romania, where there is little
experience on this type of cancer.
The fi rst surgery for eliminating the
primare tumor was performed in March
2005, this was followed by 5 stages of
aggresive chemotherapy. The second
surgery for eliminating the lungs
methastase was reccommended in June
2005, and was performed at the Military
Hospital by Prof Dr.Th.Horvath. During the
following period, 2005/2006 a number of
20 sessions of aggressive chemotherapy
was performed, having unfortunately no
result.
The hope arised in Great Britain, a
connection to the Charing Cross Hospital
was established, where Prof.M.J.Seckl is
considered the world greatest expert on
this type of disease.
In January 2007 Eli was programmed for
a check up at MJ Seckl. The result of all tests
performed were a number of 4 tumors,
the only solution being the complete
elimination of these 4 sources, followed
again by aggresive chemotherapy. Until July
2007 Eli undertook in London 6 complexe
surgery sessions and 13 chemotherapy
sessions, that were performed in order to
completely eliminate the existing tumors.
The physicians stated a very good medical
condition after these treatments and have
ordered only a thorough periodical medical
check –up. The total cost of the tratement
up today amounts to 68,000 GBP.
Unfortunately, in October 2007 the CT
examination and RMI have showed a very
serious fall-back – one tumor in the pelvis
area and one tumor in the lungs.
On the 26th October 2007 the pelvis
tumour was completely eliminated.
Prof.Seckl has reanalysed the case
and has decided that further treatment
with Alimta – cisplatin chemotherapy is
needed, having very good results on this
type of disease. Unfortunately , this type
of treatment is very expensive/approx
20.000 GBP, and has to be followed by
a high dose treatment with stem cells
mobilisation, extremely complexe and
also extremely expensive / approx. 60,000-
80,000 GBP, amount that Eli and Bobi, her
husband, are not having.
This treatment is vital in order to stop
future fall-backs of the disease, and to
have Eli completely cured.
Eli wants stubbernly to live and care for
her two daughters and her husband for
many following years.
I kindly ask you to analyse the above
mentioned and to consider if from your
side a fi nancial aid can be considered. As
little amount as you can spend, this could
help make the needed treatment reality.
The treatment is now running, but any day
now it can be stopped due to the missing
money. Until the 1st December 2007 Eli
needs to have the 20.000 GBP available in
order to pay for this step of the treatment.
Then until 1st January 2008 another amount
of 60.000-80.000 GBP.
Eli and her husband are momentarily
in London, they can be reached at the
following phone numbers:
0722 359 804 and 0044 7812042189.
E-mail Boby: bobyarctic2000@hotmail.com
If necessary, Bobi will submit to you
invoices, medical records or other
informations. Herewith enclosed you can
fi nd a pdf fi le containing all bank transfer
details.
We thank you for any support that you
can offer in order to get through this
diffi cult stage of Eli’s life.

Datele de contactare ale clinicii din Londra sint urmatoarele:
The contact of the London hospital where the surgery and treatment is performed is:
Dept.Medical Oncology, Profesor MICHAEL J SECKL, Director,Teophoblastic Tumour Screnning
and Treatment Centre
Direct line: 0044 2088461421; FAX: 0044 2083835577; E-mail: M.SECKL@IMPERIAL.AC.UK
Charing Cross Hospital, Fulham Palace RD W68 RF, London

Daniela Ionescu    11/23/2007


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian