Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Ofertă de carte
Cu deosebit respect, Vă facem cunoscut, că parohia noastră a publicat recent, are în stoc, ori în curs de publicare,următoarele cărti menționate mai jos.
Vă rugăm si pe Dv. să analizati posibilitatea de a comanda din aceste cărti pentru biblioteca personală, pentru biblioteca institutiei Dvs., pentru donatii la bibliotecile publice din zona Dvs., pentru cadouri făcute copiilor salariatilor instituției Dvs.,ori celor din scolile din zona Dvs., pentru protocol, pentru vânzare etc.

Vă rugăm insistent, totodată, să faceti cunoscută oferta noastră si altor colegi ai Dvs.,căci, fără îndoială , se vor găsi si printre dânsii oameni iubitori de cultură românească si creștin-ortodoxă.
În mod special vă semnalăm Bibliografia Revistei "Biserica Ortodoxă Română"(1874-2004), care este un adevărat tezaur de informații documentare.
Precizăm că vă putem emite documente fiscale legale pentru cărtile comandate.
Prin eventualele comenzi, ne dati un mare sprijin pentru a putea continua această activitate de apostolat întru credintă si cultură, pe care-l facem la nivelul unui sat, cu sacrificii si greutăti, pe care numai Dumnezeu ni le stie !
Solicitantii din străinătate vor suporta cheltuielile postale.
Vă multumim!

Pr. Al. Stănciulescu - Bârda

I. Cărti recent apărute:

1. Catehism crestin – ortodox, 650 pag., 25 lei. Cartea este publicată spre a fi donată fiecărei familii din Parohia Malovăt. Publicarea a fost posibilă datorită sponsorizării făcute de Societatea Distri - Gaz Sud din București. Tirajul care depășește numărul familiilor din parohie este pus în vânzare. Cartea cuprinde expunerea învătăturii creștine-ortodoxe sub formă de întrebări si răspunsuri, pe întelesul tuturor. Textul este reprodus după cel stabilit de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Cartea este una de căpătâi pentru orice crestin doritor de a-si cunoaste credinta, de a trăi după învătătura Domnului Iisus Hristos si de a-si mântui sufletul.2. Grigore Maerean, Chemări la Domnul,vol.IV(Potopul mortii), 244 pag. l2 lei. Credem că în viata civilă, părintelui Grigore Maerean i s-ar fi potrivit meseria de medic chirurg. Spunem aceasta , observând modul hotărât, energic, cu care taie „în carne vie" în domeniul comportamentului moral. Am citit multe predici, aparținând multor autori. Am predicat de nenumărate ori în cei aproape treizeci de ani de preotie si, la rândul meu, am ascultat predicatori de toate categoriile. Niciodată nu am fost izbit de atâta sinceritate si franchețe, ca în lecturile lui Grigore Maerean. El este omul care, fără jenă, menajamente sau diplomație, spune lucrurilor pe nume, indiferent dacă deranjează , supără sau enervează pe cineva. El coboară analiza sa până în substraturile cele mai intime ale constiinței si comportamentului uman, scoate la lumină aspecte pe care doar le bănuiam. El taie cangrena, o pune pe masă, o disecă profesional și ne face să simțim dezgustul față de păcat, față de decăderea morală a societății în general și a noastră în special. Dăm la lumină cel de-al patrulea volum din această serie, dar Grigore Maerean este departe de a fi obosit, de a-și fi epuizat verva, observațiile, analizele. Mai are încă multe de spus, spre rușinea și înălțarea multora:

3. Pr. Al. Stănciulescu - Bârda, Piscuri și prăpăstii, 24o pag., 12 lei. Drumurile pe care călătorim în viață nu sunt numai pe pământ, pe apă, în aer, pe fire și pe unde nevăzute; drumurile ne duc uneori spre noi înșine, spre celălalt, spre nicăieri, spre Dumnezeu. Pe cursul lor întâlnim uneori poduri prăbușite și în locul acestora sunt prăpăstii amenințătoare, ori învolburări de ape. Întâlnim câteodată stânci căzute, care blochează calea, codrii amenințători și aducători de primejdii. Toată alergătura noastră pe drumurile bătătorite ale lumii nu este decât o încercare zadarnică de evadare din Labirint. Singura șansă adevărată rămân potecile ce se cațără spre piscurile munților. Ele ne ajută să ne ridicăm deasupra zidurilor Labirintului, ne dau perspectiva fascinantă a orizontului și ne apropie de Cer și de Dumnezeu. In acest context se înscriu povestirile incluse în acest volum .Ele privesc oameni, fapte și întâmplări de ieri și de azi, unele intrate în domeniul istoriei, altele în viața unor personaje mai mult sau mai puțin modeste, ce și-au înscris trecerea pe acest pământ. Deși fiecare povestire își are tema și subiectul ei, se situează în locuri diferite, participă la realizarea ei personaje diverse, cartea se constituie într-un tot, care ilustrează o lume și o epocă cu înălțările și decăderile ei , cu eroii ei pozitivi și negativi. Altfel spus, cartea se vrea o oglindă a lumii și a vremii noastre, din care putem învăța multe experiențe de viață, din care cunoaștem omul așa cum este el. Și poate tocmai acest realism și această sinceritate cu care sunt abordate subiectele dau frumusețe și atractivitate lucrării. Nu știm dacă e sau nu literatură, de altfel autorul nici nu și-a propus să scrie literatură; știm însă că este viață.

4. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, De la daci la Meșterul Manole, 20 pag., 2 lei. Lucrarea a fost concepută drept comunicare și susținută la al VI-lea Congres de Dacologie de la București (3o iun.-l iul. 2oo5). Cu prudența cuvenită , autorul încearcă să facă o tulburătoare paralelă între motivul morții și al jertfei în mentalitatea dacilor, a păstorului mioritic și a Meșterului de pe Argeș. Rezultă concluzii subtile, convingătoare, care ne situează în rândul marilor creatori de cultură europeană. Popor cu existență neîntreruptă și tradiții bimilenare, românii au știut să-și pună în valoare, cu simplitate și smerenie,convingerile, credințele, datinile, încercând astfel să ajute pe oameni să comunice cu divinitatea.

5. Pr. Lect. Drd. Al.Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română (l874-2004), vol. I, 600 pag., 25 lei. În urmă cu câțiva ani a apărut prima variantă a acestei lucrări, care bibliografia un număr impresionant de materiale publicate în revista „Biserica Ortodoxă Română în perioada 1874-1994. Lucrarea s-a bucurat de mare interes din partea teologilor, dar și a oamenilor de cultură din lumea laică, tocmai pentru că reprezenta un instrument foarte util de lucru și un tezaur inestimabil de informare și documentare. Prezenta ediție prezintă o noutate incontestabilă, pentru că aduce informația „la zi", extinzând perioada investigată de la începuturile revistei(1874), până la 31 decembrie 2oo4, adică pe 13o de ani. Este primul volum dintr-o serie de trei, în care sunt cuprinse cele peste 23.000 studii, articole, recenzii, reportaje, note bibliografice , care au apărut în revistă de-a lungul timpului. Lucrarea, în ansamblul ei, folosește metodele de lucru adoptate de Academia Română în lucrări de acest gen , dar este structurată în raport cu nevoile învățământului teologic superior astfel: Volumul I urmărește să pună în evidență bazele creștinismului (Sfânta Scriptură), strădaniile Sfinților Părinți și teologi de a le înțelege și aprofunda(Dogmatica, Morala, Filozofia creștină), cât și mijloacele și strategiile prin care creștinismul s-a putut răspândi în lume, împlinindu-și misiunea sa (Liturgică, Drept canonic, Omiletică, Catehetică, Pastorală, Pedagogie, Muzică, Istoria Artei, Îndrumări Misionare). Volumul al II-lea, gata de tipar, își propune să prezinte creștinismul în special și religia în general ca fenomen istoric, ce s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor în contextul unor realități culturale, sociale și politic( Istoria Bisericii Universale, Ecumenismul, Bizantinologia, Patrologia, Istoria Religiilor, Etnografia și folclorul). Creștinismul se remarcă drept o religie superioară, cu origine divină, capabilă să-și croiască loc în lume în ciuda tuturor vicistitudinilor celor două milenii ale sale, capabil să devină una dintre cele mai puternice religii ale lumii, în permanentă expansiune în plan spiritual. Creștinismul conștientizează rolul ce-i revine în lumea contemporană pentru restabilirea păcii între indivizi și popoare, se raliază forțelor progresiste ale lumii, menite să participe la rezolvarea problemelor planetare. Volumul al III-lea, pregătit, de asemenea pentru tipar, prezintă dezvoltarea creștinismului în spațiul românesc de la Sfântul Apostol Andrei până în zilele noastre, cu toate vremurile de glorie și de restriște , cu toate încercările și experiențele lui ( Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Istoria României, Limbă și Literatură etc.).În felul acesta, acest volum se constituie nu numai ca un instrument de lucru, ci și ca o veritabilă istorie a românilor. Istorici de renume au publicat în această revistă de-a lungul timpului nenumărate documente, manuscrise, studii și recenzii, monografii de mânăstiri, biserici și monumente religioase, de personalități de frunte și mai modeste ale vieții zbuciumate din istoria românilor, au scris despre începuturile culturii scrise și învățământului , despre dezvoltarea comunităților românești din străinătate, despre relațiile interne și externe ale Bisericii Ortodoxe, întregind astfel imaginea tematică a cărții. Cele trei volume se constituie ca un instrument de lucru indispensabil, pentru alcătuirea unor articole, studii, cărți din orice domeniu de activitate religioasă în special și culturală în general. Spunem aceasta, mai ales că numeroase materiale bibliografiate beneficiază și de câte un rezumat telegrafic, care-l orientează mai bine pe utilizator în domeniu. Sperăm că volumele al II-lea și al III-lea să le putem oferi la același preț cu al primului volum. Așadar, primim comenzi ferme pentru primul volum și ele vor fi onorate imediat, precum și înscrieri pentru următoarele două volume, care vor apare la începutul anului 2006.

6. Pr. Lect. Al. Stănciulescu- Bârda, Din vechea legislație bisericească bănățeană, 2o pag., 2 lei. Lucrarea are în vedere veacul al XVIII-lea și prima parte a celui de-al XIX-lea. Este o perioadă foarte frământată din istoria Banatului, din viața românilor bănățeni, o perioadă în care stăpânirea austriacă încerca să acapareze toate sectoarele de activitate, să le stăpânească și să le țină sub control strict. Biserica Ortodoxă din Banat este o instituție cu o personalitate juridică bine conturată. de care autoritățile habsburgice trebuie să țină cont. În cadrul politicii austriece generale de dezbinare a naționalităților conlocuitoare după principiul cunoscut „divide et impera", instituția românească este subordonată arbitrar structurilor eclesiale sârbești, care-și urmăresc sistematic propriile lor interese. Situat la granița u Țara Românească și Imperiul Otoman, Banatul reprezintă o zonă vulnerabilă, spre care autoritățile politice și militare ale imperiului își concentrează permanent atenția. Banatul deține regimente grănicerești, care au statut special pentru populația din localitățile subordonate acestora. Banatul este locul de interferență între culturile, mentalitățile și interesele slave, românești, austriece , la care se adaugă cele maghiare. Banatul este vârful de lance folosit de panslavismul în expansiune; este locul spre care emigrează românii munteni și valahii sud-dunăreni; este locul unde prind rădăcini durabile ideile revoluționare ale Europei Occidentale de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea. Pe un asemenea fond politico-social Biserica Ortodoxă din Banat își desfășoară activitatea, bazându-se pe un sistem de legi propriu(canoanele), grupate în renumita colecție canonică Kormceaia Kniga, despre care s-a făcut vorbire prea puțin în cultura română.

7. Pr. Lect. Al.Stănciulescu-Bârda , Justiția și proverbul românesc, 7o pag., 5 lei. Autorul, lector la Universitatea din Craiova, abordează pentru prima dată în literatura de specialitate această temă deosebit de interesantă. Pentru alcătuirea lucrării sunt conspectate cca. 120.000 unități paremiotice românești(proverbe, zicători, expresii) cuprinse în monumentala colecție a lui Iuliu Zanne de la începutul secolului al XX-lea. Este pentru prima dată când sunt selectate elementele de Drept cutumiar din paremiologia românească, deși în alte culturi asemenea lucrări există. Deși are o abordare interdisciplinară, lucrarea este accesibilă și marelui public, mai ales că prezintă numeroase elemente de cultură și civilizație rurală românească . Lectura cărții ne face să înțelegem cât de bogată spiritual a fost lumea satului românesc, care-și avea instituții bine structurate, sisteme de conduită morală și juridică. Dreptul cutumiar ce se aplica la noi își avea rădăcinile în vechiul drept roman și geto-dac, dar avea similitudini și cu sisteme juridice cutumiare ale altor popoare europene. dreptul și morala erau foarte apropiate ca sisteme ideologice și de conduită practică. In întregul sistem juridic cutumiar românesc predomină convingerea că deasupra tuturor există o forță divină, supranaturală, care cunoaște și judecă toate după dreptate , un judecător nemitarnic, care va judeca în final atât pe judecătorii pământești,cât și pe împricinații lor. Proverbele erau mijloacele cele mai potrivite de transmitere și conservare a dispozițiilor, concluziilor și învățăturilor cu caracter juridic și moral, alături de cântec, pe care bătrânii și oamenii cu experiență ai obștii doreau să le împărtășească contemporanilor și urmașilor lor. Proverbul reușea să sintetizeze adevăruri fundamentale într-o formă redusă ca întindere și ușor de reținut. Aceasta în condițiile în care scrisul era apanajul celor puțini de la curțile domnești și boierești. În cartea respectivă vom întâlni analiza unor proverbe care privesc noțiunea de dreptate, legea, legiuitorii, judecătorii, aspecte de drept cutumiar penal,civil și canonic, angajamente contractuale, sancțiuni etc. ușor-ușor, prin parcurgerea lucrării, i se conturează cititorului imaginea obștii sătești românești din vechime și vocația juridică a acesteia

8. Pr. Al.Stănciulescu-Bârda,Unitate națională. De la gând la faptă, 2006, 48 pag., 3,00 lei . Lucrarea se bazează pe o bogată documentație din cultura română veche și modernă, urmărindu-se evoluția noțiunii de unitate națională la români , până în momentul în care aceasta se materializează prin actul istoric de la 1918. Ideologia românească se dovedește matură pentru a pune în mișcare energii uriașe ale poporului român, care se materializează sub forma luptei de veacuri pentru realizarea idealului major al neamului : Unirea.

9. Grigore Maerean, Chemări la Domnul, vol. V . Călătorii în Valea Plângerii, 280 pag., 12 pag. Părintele Grigore Maerean abordează un stil de predică mai puțin uzitat în ultimii ani. Este stilul de predică al lui Ioan Botezătorul, stilul de predică folosit de majoritatea profeților Vechiului Testament. Din predica lui Ioan Botezătorul cunoaștem doar câteva fragmente din Noul Testament, dar acestea sunt suficiente, ca să ne uimească prin franchețea, curajul și forța cu care sunt rostite. Același lucru se petrece și cu predica părintelui Grigore Maerean. Predicile lui nu sunt făcute spre a fi scrise, ci vorbite. De fapt, aceasta se va surprinde din însuși conținutul lor. Se adresează direct interlocutorului, fără menajamente, fără ocolișuri diplomatice, fără teama că l-ar putea supăra. Este conștient că are o misiune sacră, aceea de a lupta contra răului moral din lume și pentru acesta nu se sfiește să ia securea și să taie păcatul de la rădăcină.

Predica părintelui Grigore Maerean necesită nu numai cunoașterea realităților lumii contemporane sub aspect religios-moral, ci și o îndelungată experiență de viață personală. Acestea se coroborează armonios cu o credință puternică și cu o bună cunoaștere a psihologiei umane, atât individuale, cât și colective.

Întrebarea firească ce se poate pune este aceea dacă poate fi actual un asemenea gen de predici. Ca preot, cu o experiență de predicator de peste treizeci de ani, consider că este foarte necesară. Această convingere se bazează și pe faptul că primele patru volume ale părintelui Grigore Maerean s-au bucurat de un succes surprinzător la cititori. Tirajele au fost repede epuizate și, ceea ce consider mai important, este faptul că fragmente din aceste volume au fost preluate de către numeroase reviste și chiar ziare din țară și străinătate și oferite ca hrană spirituală cititorilor lor. Tocmai aceasta ne determină să scoatem și prezentul volum, convinși fiind că el va contribui din plin la asanarea religios - morală a societății românești contemporane, va contribui la întărirea credinței creștine ortodoxe.

10. Pr. Lect. Al.Stănciulescu-Bârda, Drept canonic, 500 pag., 20 lei. Autorul este lector la Facultatea de Teologie a Universității ,,Al. I. Cuza" din Craiova. Volumul reunește cursurile predate studenților în anul universitar 2005-2006, fiind structurat conform programei analitice a Ministerului Educației și Învățământului. Cursurile sunt bazate pe o amplă documentare, foarte sistematizate, ceea ce face ca să fie foarte accesibile nu numai studenților la teologie, dar și elevilor de la seminariile teologice, preoților și tuturor celor ce doresc să se inițieze în tainele unei discipline foarte bogate în informație și foarte necesară. Lucrarea sintetizează o bogată bibliografie în domeniu, aducând în actualitate legislația specifică a uneia dintre cele mai vechi instituții europene, Biserica. O legislație după care s-a condus această instituție, dar pe care au utilizat-o secole de - a rândul și instanțele civile din diferite țări, inclusiv din Principatele Române. Nu trebuie uitat că cele dintâi nomocanoane și pravile românești au constituit baza juridică după care s-au făcut judecățile în Evul Mediu românesc și chiar în epoca modernă. În peisajul cultural românesc, Dreptul canonic din ultima jumătate de veac a fost complet neglijat, în ciuda faptului că în deceniile precedente mari juriști ai țării au scris și au analizat diverse aspecte din acest domeniu, au lăsat cursuri universitare, cărți, studii și articole. O bogată tradiție a avut această disciplină în cadrul Dreptului general românesc. Dreptul canonic a devenit, după 1944, o simplă disciplină predată în școlile confesionale de nivel mediu și universitar. Având în vedere, pe de o parte, că în majoritatea universităților din Europa și S.U.A. Dreptul canonic formează catedră de sine stătătoare în cadrul facultăților de drept, iar, pe de altă parte, în țara noastră au început să apară facultăți de drept, care au introdus în cadrul masteratelor secțiuni de Drept canonic( a se vedea cazul Universității ,,Ovidius" din Constanța); având în vedere, de asemenea, că învățământul teologic de nivel mediu și universitar a luat o amploare fără precedent după 1989; că interesul unor mase tot mai mari de cetățeni sunt interesați să afle cât mai multe despre anumite aspecte ale învățăturii și legislației bisericești, considerăm că lucrarea propusă de noi nu este un capriciu sau o întâmplare, ci o necesitate incontestabilă în peisajul cultural românesc. România a devenit parte integrantă a Europei și ar fi posibil ca în următorii ani tot mai multe instituții de învățământ superior vor introduce în programa lor această disciplină. Autorul este un cunoscut condeier oltean, cadru didactic la Universitatea ,,Al.I.Cuza" din Craiova și predă această disciplină la Facultatea de Teologie din aceeași localitate. Având o îndelungată experiență în domeniul didactic, scrie această lucrare într-un stil plăcut, accesibil unor mase mari de cititori, dar suficient de documentat ca să facă lucrarea utilă și necesară unei anumite categorii de elevi și studenți. Prin publicarea acestei lucrări într-un tiraj mai mare am împlini, pe de o parte, o necesitate firească de ordin cultural, iar pe de altă parte am conștientiza mase mari de cititori de faptul că fac parte din cea mai veche instituție europeană , Biserica. Vor nutri o rază de mândrie, aflând că întemeietorul Dreptului canonic occidental este un străromân, Dionisie Exiguul, că moșii și strămoșii generațiilor de azi au păstrat cu sfințenie o legislație clădită în lumea romano-bizantină, că însuși marele istoric Nicolae Iorga socotește această disciplină în rândul celor care ne îndreptățesc să socotim spațiul românesc drept ,, Bizanț după Bizanț". Publicarea acestei lucrări într-un tiraj mai mare ar contribui la procesul anevoios și complex de unificare religioasă a Europei, având în vedere că structura de bază a Dreptului canonic conține suficiente elemente comune celor două mari Biserici europene(Ortodoxă și Romano-Catolică), celor două mari ideologii, occidentală și orientală.

11. Carte de rugăciuni, 500 pag., 10,00 lei. Cartea este tipărită, în primul rând, spre a fi donată fiecărei familii din Parohia Malovăț, după ce în anii trecuți s-a procedat la fel cu Mica Biblie și Catehismul creștin-ortodox. Costul e xemplarelor necesare în parohie a fost suportat de Domnul Mihai Surugiu din Reșița, fiu al satului Malovăț. Pe lângă tirajul respectiv, parohia a mai tipărit câteva zeci de exemplare spre a le distribui și în afara parohiei, având în vedere valoarea cărții pentru zidirea sufletească a celor ce o vor folosi. Pe lângă nenumărate rugăciuni pentru cele mai diverse trebuințe sufletești, cartea cuprinde rânduiala Sfintei Liturghii, Prohodul, acatiste și paraclise, cât și foarte multe învățături privind viața creștinului, Sfintele Taine și ierurgii etc. Este o carte, care n-ar trebui să lipsească din casa niciunui creștin adevărat.

12. Colinde din Transilvania, vol. III, 280 pag., 10,00 lei. Cel de-al treilea volum de colinde culese din județele Transilvaniei de către folcloristul Pavel Rătundeanu-Ferghete vin să ne convingă încă o dată, dacă mai era cazul, că folclorul românesc nu numai că n-a murit, ci este , dimpotrivă , foarte viguros în acea parte de țară. Vin să ne convingă că învățătura creștină s-a așezat temeinic în sufletul românilor de-a lungul celor două mii de ani de când i se propoveduiește Evanghelia, buchetul de colinde prezentate și în acest volum reușind să pună pe versuri o mare parte din momentele importante ale istoriei mântuirii neamului omenesc. Colinda se dovedește a fi și de data aceasta o adevărată Biblie nescrisă a românilor, un adevărat vehicul al sufletului, prin care adevărul biblic s-a transmis din om în om și din generație în generație.

13. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol.II, 286 pag., 12 lei. Cel de-al doilea volum al lucrării reunește ,,scrisorile pastorale" nr. 41-80, pe care autorul le-a trimis enoriașilor săi din două în două săptămâni. Ele l-au ajutat enorm la împlinirea îndatoririlor ce i-au revenit în calitate de preot,atât față de Dumnezeu, cât și față de oameni. Prin ele cuvântul preotului a ajuns în fiecare casă și învățătura Bisericii a fost propoveduită și astfel. Poate unii enoriași nu au avut posibilitatea să meargă regulat la biserică, dar, prin ,,scrisorile pastorale" ale preotului, au luat cunoștință de învățăturile Bisericii, cât și de faptele și evenimentele petrecute în viața parohiei. ,,Scrisorile" s-au constituit cu vremea ca o adevărată cronică a parohiei, a satelor și oamenilor din zonă, cu bucuriile și tristețile lor. Ele reflectă viața și realitățile epocii în care trăim, epocă marcată de transformări istorice fără precedent. Preotul iese în arenă și luptă cu mijloacele lui specifice pentru triumful învățăturii lui Hristos în lumea contemporană, pentru supraviețuirea spirituală a parohiei sale. Cartea se constituie ca un adevărat manual de Pastorală a vremurilor noastre. În felul acesta, ea nu mai prezintă interes doar pentru enoriașii unei parohii, ci pentru creștinii de pretutindeni.

14. Pr. Dumitru Bălașa, Marele atentat al Apusului papal împotriva independenței daco-românilor, 192 pag., 8 lei. Părintele Dumitru Bălașa se dovedește a fi, - și în cazul de față - , ca preot și istoric, un adevărat bătrân al nației sale. Repune în discuție fapte și evenimente istorice, documentează fiecare afirmație, ne prezintă lucruri, pe care le credeam arhicunoscute, ori altele mai puțin cunoscute și ne face să cădem pe gânduri. Ne dă sfaturi cu discreție, dar mai degrabă ne ajută să ajungem la concluzii. Nu îndeamnă la ură, la șovinism, ci doar la cumpătare, prudență și obiectivitate. Papalitatea pentru el este elementul cheie, care a condus din umbră multe dintre evenimentele ce au adus atâta suferință strămoșilor și moșilor noștri, care au provocat ură și războaie între popoare. Neamurile au fost adevărați pioni de șah, pe care papa i-a folosit ca să-i atingă scopurile, să-și întindă stăpânirea.

Dacă astăzi atâția consideră legăturile ce se țes vizibil între lumea ortodoxă și cea catolică drept o binecuvântare, un dar al papalității, părintele Bălașa ne îndeamnă la prudență și la multă, multă atenție. Calul troian prezintă multe surprize și de aceea e bine să fim suficient de maturi în abordarea evenimentelor. Istoria stă mărturie în acest sens. Cine are urechi de auzit să audă! Aceștia ar trebui să fie cititorii de toate categoriile, diplomații, dar mai ales cei ce-și iubesc cu adevărat țara. Cartea părintelui Bălașa este un act de autentic patriotism într-o vreme în care globalizarea și înstrăinarea devine crezul unor întregi generații. După ce o citești, nu poți decât să exclami: ,,Într-adevăr, cine n-are bătrâni să-și cumpere!15. Grigore Maerean, Chemări la Domnul. Vorbește lumina cu întunericul, vol.VI, 206 pag., 8 lei.

Părintele Grigore Maerean este trăitor la Sfânta Mânăstire Lainici. Până în urmă cu câțiva ani nu publicase nici o carte. Scrisese însă mai multe, le copiase în singurătatea chiliei sale și le dăruise apoi celor ce socotea dânsul că le sunt de folos. Tiparul a început să-l fascineze încă de la apariția primului volum. A adunat cum a putut ceea ce risipise prin vreme și iată că azi oferă cititorului cel de-al șaselea volum tipărit și încă tot pe atâtea își așteaptă rândul să vadă lumina tiparului. Volumul cuprinde eseuri, predici, cugetări pe teme religioase de strictă actualitate.

Pr. Al. Stănciulescu-BârdaII. Cărți în curs de apariție(primim înscrieri):

1. Pr. Al. Stănciulescu - Bârda, Cuvioasa Teofana Basarab(relații româno-bulgare în veacul al XIV-lea);

2. Pr. Al.Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei „Biserica Ortodoxă Română" ( l874 - 2004), vol. II - III;

3. Id., Bibliografia Revistei „Studii Teologice"(l929 - 2oo4);

4. Mitrop. Nifon Criveanu, Cugetări și maxime pentru viață;

5. Pr. Al. Stănciulescu - Bârda, Coloana Infinitului, 2 vol.(cugetări și maxime din cultura română de la începuturi până la 1918);

6. Pavel Rătundeanu – Ferghete, Nunta în Transilvania, vol.I

7. Pr. Al.Stănciulescu-Bârda, Studii și documente privind Istoria României, vol.II. Banatul.

Acestea sunt, deocamdată, cele ce vi le putem oferi. Așteptăm cu bucurie comenzile Dvs. Sperăm să găsim în Dvs. niște prieteni adevărați, care să ne susțină material și moral pentru a aduce noi contribuții la tezaurul spiritualității românești.

Vă rugăm să primiți din partea noastră sincere urări de sănătate , noroc și fericire, de noi succese întru slujirea culturii românești.

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda


Parohia Malovăț

Malovăț-Mehedinți

Tel. O724.99.80.86

E-mail: stanciulescubarda@gmail.com


Pr. Al. Stănciulescu - Bârda    8/1/2007


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian