Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Noul cod al circulatiei pe drumurile publice , valabil de la 1 sept a.c.PRINCIPALELE NOUTĂȚI prevăzute în proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice

A. Norme generale
- Se interzice amplasarea construcțiilor de orice fel și practicarea actelor de comerț pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în condițiile în care acestea ar afecta siguranța circulației pietonilor și vehiculelor.
-În circulația pe drumurile publice, se interzice deținerea la vedere, montarea și folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonoră și luminoasă pe și în alte autovehicule decât cele au regim de circulație prioritară, precum și deținerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturbă buna funcționare a dispozitivelor de supraveghere a traficului
- Conducătorii motocicletelor și mopedelor sunt obligați să folosească luminile de întâlnire pe toată durata deplasării acestora pe drumurile publice
- În circulația pe autostrăzi, pe drumurile expres și cele naționale europene (E), conducătorii de autovehicule sunt obligați să folosească și în timpul zilei luminile de întâlnire.
- Conducătorii atovehiculelor cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone sunt obligați să poarte echipament de protecție-avertizare florescent-reflectorizant atunci când părăsesc vehiculul și se află pe partea carosabilă a drumului public.
- Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.
- Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase și/sau gabarite depășite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localități, iar în afara localităților de 70 km/h.
- Viteza maximă admisă în afara localităților pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puțin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.
- Este interzisă desfășurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepția celor autorizate de administratorul drumului respectiv și avizate de poliția rutieră. (infracțiune)
- Pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise, la culoarea roșie a semaforului destinat acestora sau nerespectării altor obligații stabilite de normele rutiere, poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector.
- Poliția rutieră dispune măsura reținerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de circulație.
- Dacă deținătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin.(2) poliția rutieră dispune radierea din evidență a vehiculului.
- Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obținerea permisului de conducere, precum și examinatorului autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile sau subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulație le este interzis consumul de alcool sau de substanțe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului și până la testarea concentrației alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (infracțiune)
- În situația în care nu sunt respectate dispozițiile alin.(1), se consideră că rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflectă starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului

B. Infracțiuni noi
- Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire sau a examinatorului autorității competente, aflat în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanțe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat și verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezenței acestora în aerul expirat;
-- Neîndeplinirea obligațiilor de a anunța poliția,de către medicul de familie, care deține date despre un conducător auto (pacient) că este inapt pentru a conduce iar acesta, datorită afecțiunilor medicale produce un accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane;
- Fapta, săvârșită cu intenție de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuințare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă;
- Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice;
- blocarea cu intenție a drumului public, dacă se pune în pericol siguranța circulației ori se aduce atingere dreptului la libera circulație a celorlalți participanți la trafic
- Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transportă produse sau substanțe periculoase;
- Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor construcții, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizație de construcție eliberată în condițiile legii;
- nerespectarea condițiilor stabilite în autorizația de construcție, eliberată în condițiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcțiilor amplasate în zona acestuia
- neluarea, de către persoana autorizată de administratorul căii ferate măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
- neluarea, de către persoana autorizată de administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă, a măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat victime omenești sau pagube materiale.

C. Răspunderea contravențională
- Încălcarea dispozițiilor prevăzute în legislația rutieră constituie contravenție și se sancționează cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după caz, cu una din următoarele sancțiunile contravenționale complementare:
a) aplicarea punctelor de penalizare (2, 3, 4 sau 6);
b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate săvârșirii contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ori folosite în acest scop.
Sunt supuse confiscării;
- mijloacele speciale de avertizare luminoase și sonore deținute, montate și folosite pe alte autovehicule decât cele cu regim de circulație prioritară;
- dispozitivele care perturbă funcționarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;
- plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare și care sunt montate pe vehicule;
- vehiculele cu tracțiune animală, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritățile publice locale
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului în cazurile prevăzute de lege;
f) ridicarea vehiculelor staționate neregulamentar.
Sancțiunile contravenționale complementare se aplică prin același proces-verbal prin care se aplică și sancțiunea principală a amenzii sau avertismentului.

D. Amenzile contravenționale
Amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate.
Un punct amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență li se stabilesc clase de sancțiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcție de gravitatea faptelor și de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
Clasele de sancțiuni sunt următoarele:
a) clasa I de sancțiuni - 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a de sancțiuni - 4 sau 5 puncte-amendă;
c) clasa a III-a de sancțiuni - de la 6 la 8 puncte-amendă;
d) clasa a IV-a de sancțiuni - de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a de sancțiuni - de la 21 la 100 puncte-amendă.
Contravențiile prevăzute la clasa a V - a de sancțiuni se aplică persoanelor juridice.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac direct de către polițistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de către polițiștii de frontieră.
Constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției.
Intrarea în România a cetățenilor străini sau a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate este condiționată de prezentarea dovezii achitării amenzilor datorate bugetului de stat sau local pentru contravenții săvârșite pe teritoriul României, la regimul circulației.
În cazurile constatării faptei cu un mijloc tehnic certificat sau mijloc tehnic omologat și verificat metrologic, procesul-verbal se poate încheia și în lipsa contravenientului, după stabilirea identității conducătorului de vehicul, menționându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori.
Contravenientul, cu excepția persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenției, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.
Pentru amenzile contravenționale în cuantum de până la 20 puncte- amendă, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege.
Amenzile privind circulația pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii și Consemnațiuni – CEC – S.A. sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori a altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale; indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poștă organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut de lege.

E. Puncte de penalizare
Săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenții atrage, pe lângă sancțiunea amenzii, și aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează:
a) 2 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:
1. folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;
2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive de tip “mâini libere”;
3. nerespectarea obligației de a purta în timpul circulației pe drumurile publice centura de siguranță ori căștile de protecție, omologate, după caz;
4. depășirea cu 10 – 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
5. circulația pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulației sau a direcției de mers;
7. nerespectarea obligației de a folosi luminile de întâlnire și pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres și pe drumuri naționale europene (E).
8. staționarea neregulamentară.
9. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea polițistului rutier, precum și refuzul de a permite verificarea vehiculului, atunci când există indicii temeinice cu privire la săvârșirea unor contravenții pentru care se dispune confiscarea unor bunuri ori infracțiuni.
b) 3 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:
1. oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor sau oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naționale europene (E);
2. depășirea cu 21 – 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulație sau a direcției de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
4. nepăstrarea unei distanțe corespunzătoare față de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnificației indicatorului “ocolire” instalat pe refugiul stațiilor de tramvai;
c) 4 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:
1. nerespectarea obligațiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în pană sau avariate;
2. nerespectarea semnificației indicatorului “STOP”;
3. depășirea cu 31 – 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
4. circulația în timpul nopții sau ziua, pe timp de ceață, ninsoare abundentă sau ploaie torențială, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare.
5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberată fără drept de circulație sau durata acesteia a expirat.
6. Conducerea unui autovehicul pe spațiul destinat circulației tramvaiului atunci când drumul public este prevăzut cu mai mult de o bandă pe sens în afara căii de rulare a tramvaiului;
d) 6 puncte de penalizare pentru săvârșirea următoarelor fapte:
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnică a acestuia;
2. nerespectarea semnificației semnalelor regulamentare ale agenților de cale ferată care dirijează circulația la trecerile la nivel cu calea ferată;
3. depășirea cu 41 – 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte auto vehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate și verificate metrologic;
4. circulația sau staționarea pe spațiul interzis care separă sensurile de circulație pe autostradă;
5. staționarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate și semnalizate;
6. executarea pe autostradă a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulația sau traversarea de pe un sens de circulație pe celălalt prin zonele interzise, respectiv zona mediană sau racordurile dintre cele două părți carosabile.
7. nerespectarea semnificației indicatoarelor “Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere”, “Trecerea la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere” sau “Oprire” instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;
8. schimbarea direcției de mers prin viraj spre stânga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separă sensurile de circulație;
9. pătrunderea într-o intersecție dirijată prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulației în interiorul intersecției.

F. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce
Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune:
a) pentru o perioadă de 30 de zile dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioadă de 60 de zile dacă titularul permisului de conducere cumulează, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;
În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârșește, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o faptă care atrage suspendarea, perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile.
Hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliției rutiere, care îl are în evidență contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenții.
Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.
Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.
Contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliție pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reședința, în termen de 5 zile de la primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin.precedent, în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la lit.a) și b).
La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către șeful poliției rutiere al județului sau al municipiului București pe raza căreia a fost săvârșită fapta ori de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dar nu mai puțin de 30 de zile, în condițiile prevăzute în regulament.
În cazurile în care a fost încălcată o regulă de circulație care atrage, ca sancțiune contravențională complementară, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte, obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoașterii regulilor de circulație.
În cazul nepromovării testului de cunoaștere a regulilor de circulație, perioada de suspendare se prelungește până la promovarea testului.
Precizăm că sancțiunea contravențională complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se aplică și instructorului auto atestat aflat în procesul de instruire practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfășurării probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere.G. Abaterile la regimul circulației care atrag suspendarea exercitării dreptului de a conduce
1. Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile, săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
a) depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
b) neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
c) neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept;
d) nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului;
e) nerespectarea regulilor privind depășirea;
f) nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
g) nerespectarea prevederilor art.71 alin.(2) din prezenta lege.
2. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceastea s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
b) nerespectarea interdicției temporare de circulație instituite pe un anumit segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circulație la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;
d) circulația pe sens opus, cu excepția cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depășire
3. Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârșirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte:
a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracțiune;
b) conducerea vehiculului cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcție, constatate de poliția rutieră împreună cu specialiștii Registrului Auto Român;
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune;
d) depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate.

H. Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul poliției rutiere în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.
Plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare, de la data înregistrării acesteia, până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.
Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberată fără drept de circulație, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, șeful poliției rutiere pe raza căreia a fost săvârșită fapta menționează pe dovadă că titularul permisului are drept de circulație pentru o perioadă de 30 de zile.
Prelungirea dreptului de circulație se face de către șeful poliției rutiere a județului sau a municipiului București ori înlocuitorul acestuia sau de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ori adjunctul acestuia pe a cărei rază de competență a fost săvârșită contravenția, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanța de judecată care confirmă că dosarul este în curs de soluționare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimite în termen instanței de judecată pe raza căreia a fost săvârșită fapta.
În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulație, instanța de judecată învestită cu soluționarea cauzei citează unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, părțile implicate în eveniment și societatea de asigurare.
În cazul în care instanța investită cu soluționarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, sancțiunea contravențională, inclusiv cea complementară, își produc efectele după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești și expirarea valabilității dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.
Executarea sancțiunii contravenționale complementare se prescrie în același termen în care se prescrie sancțiunea contravențională principală. (În actuala reglementare, executarea sancțiunii complementare se prescrie într-un an de zile de la data constatării faptei ceea ce nu este corect, întrucât sancțiunea principal㠖 amenda contravențional㠖 se prescrie în 5 ani.

I. Cazurile de reținere a certificatului de înmatriculare
Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri:
a) vehiculul nu are efectuată inspecția tehnică periodică sau aceasta a expirat;
b) nu sunt respectate normele referitoare la transportul produselor periculoase;
c) avariile existente la autovehicul, remorcă sau tramvai nu au fost reparate în termenul prevăzut în regulament;
d) vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;
e) vehiculul circulă cu defecțiuni la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
f) sistemul de frânare de serviciu este defect;
g) sistemul de frânare de ajutor sau de staționare este defect;
h) mecanismul de direcție prezintă uzuri peste limitele admise;
i) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă;
j) zgomotul în mers sau staționare depășește limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;
k) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
l) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunțate ori nu sunt compatibile, fiind de natură să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
m) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afișe sau reclame publicitare, folii neomologate și/sau nemarcate corespunzător ori accesorii, care restrâng sau estompează vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât și din exterior;
n) autovehicul are aplicat pe partea frontală și/sau posterioară a acestuia afișe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare și semnalizare luminoasă ori citirea numărului de înmatriculare;
o) autovehiculul prezintă scurgeri de carburant sau lubrifiant;
p) plăcuțele cu numerele de înmatriculare sau înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
r) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concordă cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
s) vehiculul nu a fost radiat din circulație în cazurile prevăzute în prezenta ordonanță;
t) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terților prin accidente de circulație, conform legii;
u) deținătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
v) vehiculul nu are montată una din plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;
x) vehiculul are lipsă elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare.
y) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învățării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare;
În situațiile prevăzute la lit.b), d), f), h, l), r), s), p) și t) la reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, polițistul rutier eliberează conducătorului de vehicul dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, iar în cazurile prevăzute la alin.(1) lit. a), c), e), g), i), j), k), m), n), o), u) v), x) și y) dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.
În situațiile prevăzute lit.b), r), s), p) și t), o dată cu reținerea certificatului de înmatriculare, polițistul rutier retrage și numerele de înmatriculare sau de înregistrare.

J. Cazurile de imobilizare a vehiculelor
Imobilizarea unui vehicul se dispune de către polițistul rutier în cazul săvârșirii de către conducătorul acestuia a uneia din următoarele fapte:
d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală,;
a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare;
b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnică pune în pericol grav siguranța circulației, deteriorează drumul public sau afectează mediul;
c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite și/sau mase depășite;
d) conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură contravențională sau penală, după caz;
e) refuză să se legitimeze;
f) se află sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efect similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurată de o altă persoană;
g) nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege.
Imobilizarea unui vehicul se dispune și în cazul în care conducătorul acestuia ori unul din pasageri săvârșește o faptă de natură penală sau este urmărit pentru săvârșirea unei infracțiuni.
Pentru oprirea forțată sau imobilizarea în cazurile prevăzute de lege poliția rutieră poate utiliza dispozitive speciale omologate.

Marian Tudor    8/21/2006


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian