Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Sfinti ortodocsi din Lumea Noua
Cum au ar`tat oare vie\ile sfin\ilor ortodoc]i de pe continentul nord-american? Afl@ndu-ne acum la jum`tatea c`l`toriei c`tre Lumina {nvierii, [ntrebarea a r`s`rit oarecum firesc, iar c`utarea r`spunsului m-a condus la numele mai multor sfin\i, printre care se num`r` Sf@ntul Gherman din Alaska, [nt@iul sf@nt ortodox al Americii, Sf@ntul Rafael din Brooklyn (primul episcop ortodox consacrat [n Lumea Nou`, [n Sinaxar se comemoreaz` la 27 februarie), Sf@ntul Inochen\ie din Alaska, lumin`tor al Siberiei ]i Americii ([n Sinaxar -31 martie).

M` opresc [ns` acum numai asupra vie\ilor a doi sfin\i mucenici: sf@ntul protomartir Iuvenal ]i sf@ntul Petru Aleutul.

Sf@ntul Juvenal, primul martir ortodox din Lumea Nou`, s-a n`scut [n anul 1761 [n Ekaterinburg (ora] aflat [n E Mun\ilor Ural, ast`zi [n Federa\ia Rus`) - se numea Iacov Govouchkin. A fost tuns c`lug`r cu numele de Iuvenalie, dup` numele Sf@ntului Iuvenal, unul dintre patriarhii Ierusalimului. A fost ieromonah [n m@n`stirea Konyavesky de pe una dintre insulele Lacului Ladoga (ast`zi [n Federa\ia Rus`). {n anul 1793, p`rintele Iuvenalie a fost trimis, laolalt` cu al\ii, ca misionar [n Alaska. Grupul de misionari a str`b`tut Siberia, ajung@nd [n sf@r]it [n Alaska [n anul 1794, la data de 24 septembrie. R@vna ]i credin\a lor au fost r`spl`tite prin aceea c`, [n urm`torii doi ani, mai bine de 12,000 de nativi din Alaska au [mbr`\i]at credin\a ortodox`. P`rintele Iuvenalie a botezat peste 700 de nativi Chugach Sugpiag ]i indieni atabasci. Drumurile sale l-au dus apoi c`tre nord, c`tre Marea Bering, unde nu s-a mai ]tiut apoi nimic de el. Tradi\ia oral` a popoarelor din Alaska spune c` p`rintele Iuvenalie a fost dobor@t cu s`ge\i ]i suli\i de c`tre nativi, care nu au [n\eles semnul de binecuv@ntare pe care sf@ntul [l f`cuse asupra lor. Aceasta s-a [nt@mplat cu aproxima\ie [n anul 1796.

Sf@ntul Petru Aleutul s-a n`scut [n insula Kodiak (descoperit` [n anul 1760 de c`tre comercian\ii de bl`nuri ru]i). Nu se ]tiu prea multe despre via\a sa. Se [ndeletnicea cu v@n`toarea ]i a fost botezat [n credin\a ortodox` de c`tre misionarii ru]i. La acea vreme a]ez`rile ruse]ti din Alaska f`ceau comer\ cu bl`nuri cu California, care se afla pe atunci sub st`p@nire spaniol`. {n anul 1815, ca urmare a unui ordin dat de guvernul spaniol, s-a ordonat oprirea acestor leg`turi comerciale. Nativii aleutini ]i popula\ia rus` care nu au p`r`sit imediat zona au fost aresta\i. Sf@ntul Petru Aleutul a fost prins, arestat ]i torturat pentru c` nu a vrut s` renun\e la credin\a sa ortodox`, ]i a murit [n [nchisoare. Este cel de-al treilea martir ortodox din Lumea Nou`.

Sfin\ii Iuvenalie ]i Petru Aleutul sunt pomeni\i [n calendarul ortodox la data de 24 septembrie.

Din Acatistul Sf@ntului Cuviosului Serafim Rose:
Bucura-te, cel ce ai urmat calea cea dreapta ca si Sf. Gherman din Alaska;
Bucura-te, cel ce multora ai aratat calea catre Împaratia Cerurilor, ca si Sf. Inochentie;
Bucura-te, vas sfânt nascut pe pamântul lumii noi, precum Sf. Petru Aleutul.

Eliza Ghnea / Toronto    4/6/2006


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian