Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Scrisoare de la Paul Goma

Vŕ rog sŕ publicati în ziarul pe care îl conduceti, urmŕtorul

A N U N T

Periodicele *Gardianul* (2 septembrie 2005) si Gândul din 3
septembrie au publicat comentarii mai mult sau mai putin corecte pe
marginea Comunicatului din 31 august a.c. al Uniunii Scriitorilor din
România care anuntŕ - citez din presŕ (presa citeazŕ din Comunicat):
“Conducerea Uniunii Scriitorilor din România îsi exprimŕ
regretul cŕ în revista *Viata româneascŕ* numŕrul 6-7 din
iunie-iulie 2005, revistŕ (sic) editatŕ de Uniunea Scriitorilor, a
fost permisŕ de cŕtre redactie aparitia unui text cu continut
antisemit. (subl. mea, P.G.). Este vorba despre fragmente din
+Jurnalul 2005+ al lui Paul Goma”.
Comunicatul continuŕ (sublinierile mele, P.G.):
“Conducerea Uniunii considerŕ *intolerabilŕ îngŕduinta* cu care
redactia revistei *Viata româneascŕ* a gŕzduit în aceastŕ publicatie
(re-sic!) *idei contrare valorilor si normelor acceptate în lumea
contemporanŕ*. Ca urmare, se va pune în discutia Comitetului Director
al Uniunii Scriitorilor *abdicarea colectivului redactional al
revistei de la principiul respectului fatŕ de drepturile omului* care
exclud orice fel de discriminare. *Credem în libertatea de exprimare
a ideilor doar în limitele acestui principiu”* (sublinierea mea si
trimiterea la Caragiale: “Rezon!”).
Observînd cine-cum apŕrŕ drepturile omului: Manolescu, Bŕlŕitŕ,
Dimisianu - cum le apŕraserŕ ca leii în primŕvara anului 1977 - mai
bag de seamŕ cŕ jurnalista Manuela Golea de la *Gardianul* copiazŕ
pânŕ si analfabetismele scriitorului redactor al Comunicatului - când
colporteazŕ un *neadevŕr*, scriind:
“Paul Goma, membru de onoare al Uniunii Scriitorilor din Romania…”
Pentru Dumnezeu, un jurnalist mai si citeste din an în paste,
deci ar fi trebuit sŕ stie:
- nu sunt “membru de onoare”, nici mŕcar membru simplu,
pentru sfântul motiv cŕ, în 14 aprilie 1977, pe când eram arestat de
Securitate si amenintat cu o condamnarea la moarte, iubitii colegi de
breaslŕ din Consiliul Uniunii Scriitorilor m-au exclus - ca “dusman
al poporului”; dupŕ “revolutia” (cea a rezistentilor-prin-culturŕ,
citeste: pe brânci, pe sub lavite, tremurînd voiniceste de nesfârsit
curaj estetic) nu am fost reprimit în Uniunea Scriitorilor, drept
care, dupŕ ani de asteptare sub presedintia lui Dinescu, am declarat
în scris, într-un dialog (publicat de *Viata româneascŕ* - îngrijit
de Liviu Ioan Stoiciu) cu chiar succesorul sŕu Ulici cŕ, dacŕ asa
stau lucrurile în România Scriitoare, eu nu mŕ mai consider fŕcînd
parte din “breasla” lor.
Tot în treacŕt citez din opiniile jurnalistei de la *Gardianul*:
“În finalul fragmentului de jurnal, Goma *îsi dŕ însŕ, arama pe
fatŕ* (sic - si subl. mea). Tot ce scrisese pânŕ acum era *un pretext
pentru un un mesaj peremist* (s.m.) explicitat chiar în finalul în
care «înfiereazŕ» pozitia pro-iliescianŕ a intelectualilor din
România la alegerile prezidentiale din anul 2002, *împotriva lui C.V
Tudor* (s.m.)”.
Jurnalista va fi stiind ce înseamnŕ ca cineva “sŕ-si dea arama
pe fatŕ”? Nu - dar scrie (ceea ce nu stie); stie ce este “un mesaj
peremist”? Nu - dar scrie, negru pe alb, numele lui C.V. Tudor - care
nu existŕ în textul incriminat! - însŕ nu din textul meu citeazŕ
dânsa, ci din ceea ce soptesc pe la colturi ne-cititorii mei
holocaustologi, pe dupŕ cap cu ne-cititorii “breslasi” cŕ as fi scris.

Acestea fiind faptele, anunt: voi da în judecatŕ:
1. Uniunea Scriitorilor din România;
2. Asociatia Scriitorilor din Bucuresti
3. Pe Nicolae Manolescu, presedintele Uniunii;
4. Pe Horia Gârbea, director de imagine al USR si presedinte al
Asociatiei Scriitorilor, Bucuresti
*pentru* °calomnie°
*la adresa lui Liviu Ioan Stoiciu si a mea*
5. Pe conducŕtorii Comunitŕtii Evreilor din România
*pentru* °denunt calomnios°.
În legŕturŕ cu punctul 5 astept ca USR sŕ facŕ publice numele
acelor membri ai Comunitŕtilor Evreilor “care au reactionat foarte
dur” si care *“Dacŕ ei s-au sesizat, înseamnŕ cŕ afirmatiile sunt
grave”* (s. mea) - re-citat din scriitorul român Horia Gârbea,
deficient, atât în materie de limbŕ românŕ cât si de logicŕ.
“Ei”, vorba lui H. Gârbea, cine sŕ fie:
“Ei”-ii care nu fŕcuserŕ nimic-nimic-nimic pentru coreligionarul
lor Petre Fischer-Nŕvodaru, nici pentru sora sa, Luiza Amalia Elman-
Nŕvodaru, în izolarea lor de dupŕ plecarea noastrŕ în exil, mult mai
asprŕ decât a fiicei lui Pacepa? “Ei” care nu miscaserŕ un deget
pentru fiica lui Petre, Ana Maria Nŕvodaru-Goma? “Ei“ care nu se
sinchisiserŕ de soarta lui Filip-Ieronim Goma, fiul evreicei Ana
Maria? Ca sŕ nu mai vorbim de mine, goi, dar orisicâtusi; tatŕ de
copil evreu, nu? Ce fŕceau-dregeau “ei”-i, membrii Comunitŕtii
Evreiesti înainte de decembrie 1989? Sŕ nu se grŕbeascŕ sŕ mintŕ,
fiindcŕ îi stiu: colaborau si profitau! “Ei”-ii care plecaserŕ în
Israel, în Occident (de ce nu se vor fi dus în Rusia, patria lor de
inimŕ?), oftau de dor de tŕrisoarŕ, însŕ când sufereau pentru soarta
oamenilor rŕmasi sub jug comunist îi aveau în vedere numai pe
coreligionarii lor, nu si pentru goi, de parcŕ ei cu mâna lor se
ocupaserŕ si se înfometaserŕ si se trataserŕ de “dusmani ai
poporului”, de “fascisti”, de “banditi”, ei singuri se arestaserŕ si
se torturaserŕ si se asasinaserŕ - ei cu mâna lor . “Ei”-ii în
România nu s-au manifestat mŕcar ca “disidenti”, necum ca opozanti ai
regimului si de ei instaurat. Un om care suferise cumplit; fiind
deportat în Transnistria si bun scriitor: Norman Manea, “în exil” la
Berlin, apoi la New York, a folosit libertatea de exprimare, nu ca sŕ
demaste (fatŕ de nemtii culpabilizati, fatŕ de americanii nepŕsŕtori)
caracterul criminal al regimului comunist din România? Da de unde,
“El” (N. Manea) s-a ocupat doar de demascarea “fascistului Eliade” -
cŕ tot murise el de sase ani… R. Ioanid: cum se opusese “El”
comunismului din România? Simplu: nu se opusese!, nu se manifestase
(în cazul lui Radu Filipescu), pentru a nu-si pune în pericol
familia, mŕ rog frumos.
Si pentru cŕ am ajuns la C.V. Tudor: au protestat “Ei”-ii mŕcar
de formŕ când au aflat cŕ în 1977, generalul Plesitŕ credea cŕ mŕ
insultŕ tratîndu-mŕ de “legionar si de jŕdan”? S-au arŕtat mŕcar
mirati când C.V. Tudor îmi trimitea citatii (pentru calomnie!)
adresate lui “Pavel Evremovici Goma”? “Ei”-ii îsi vor fi manifestat
indignarea când Tudor Eliad, fiul lui Perahim - altfel komisar
bolsevic în Basarabia ocupatŕ în 1940 si, în România ocupatŕ, dupŕ
1944, persecutor si epurrator nemilos al artistilor plastici români -
a acceptat sŕ fie consilierul aceluiasi C.V. Tudor?
Nu cunosc (încŕ) numele indignatilor vigilenti vânŕtori de
antisemiti inexistenti - dar le voi afla. Sigur este cŕ tovarŕsul
colonel de Securitate activînd sub numele conspirativ: “Iulian
Sorin” (desi mai la îndemânŕ i-ar fi fost: “Gicŕ Ionescu”) este la
post, în fruntea Comunitŕtii - cum la-post fusese în Departamentul
Cultelor, apoi ca mânŕ dreaptŕ a rabinului bolsevic Rosen.

Jurnalista de la *Gardianul* si-a supra-intitulat articolul:
“Rŕzboiul scriitorilor: Nicolae Manolescu îl acuzŕ pe Paul Goma de
antisemitism”.
Corectez:
1) Nu poate fi vorba de rŕzboi: N. Manolescu si cu mine facem
parte din categorii, nu doar diferite - moralmente - ci de-a dreptul
incompatibile. Sŕ nu se uite cŕ înainte de 1989 Manolescu a fost
ucenicul fidel al turnŕtorului de puscŕrie Ivascu; a frecventat,
alŕturi de Blandiana, Buzura, Zaciu, Dinescu, Ornea, Dimisianu casa
“liberalului bolsevic” diversionist Gogu Rŕdulescu; în iunie 1990,
imediat dupŕ Mineriada Sângeroasŕ, N. Manolescu, dus de mânŕ de Z.
Ornea la Noul Vizir: Iliescu, i-a luat un interviu spŕlŕtor-de sânge,
numindu-l “Om cu o mare”; în decembrie 1990 a publicat în *România
literarŕ* “dosarul de securitate” al suprasefului Securitŕtii,
criminalul Voican-Voiculescu-Sturdza sub titlul: “Scrisoare deschisŕ
lui Paul Goma”. Sŕ mai pomenesc cŕlŕtoria în Coreea (sau în China)
împreunŕ cu “presedintele Iliescu”?; distrugerea - nici mŕcar
inteligentŕ - a Aliantei Civice?; campania furibundŕ împotriva
“turnŕtorului Caraion”, însŕ tŕcerea desŕvârsitŕ si complice pŕstratŕ
asupra turnŕtorilor din redactie: Bŕran, Silvestru si… altele? -
precum si “iertarea” acordatŕ lui Uricaru, de parcŕ tocmai cŕpŕtase
deslegare de la Mŕgureanu…?;
2) Nu poate fi vorba de un “rŕzboi Manolescu-Goma”, fiindcŕ nu
doar pe Paul Goma l-a acuzat de antisemitism actuazlul presedinte
(pânŕmai deunŕzi si el fioros “antisemit”), ci si pe Liviu Ioan
Stoiciu - ceea ce constituie o culme a abjectiei-la-românul-scriitor.
Azvârlind în directia mea lŕtůrile obstesti, rŕs-folosite de R.
Ioanid, Shafir, Oisteanu si alti holocaustologi, a fost împroscat si
poetul L.I. Stoiciu - pe deasupra amenintat cu alungarea de la *Viata
româneascŕ*, unde este singurul redactor care lucreazŕ.
…Are sŕ intervinŕ Manolescu pe lângŕ actualul sef al sŕu,
Lupescu, sŕ-i dea o slujbulitŕ la concernul Polirom-Cartea româneascŕ
(dupŕ ce va fi anexatŕ si institutia *Viata Româneascŕ*, creatia lui
Stere?), unde actionar principal este Serge Moscovici, evreul de
origine românŕ care declarŕ pe toate drumurile cŕ îi urŕste pe
români, urŕste de moarte România - ceea ce nu-l împiedecŕ sŕ
investeascŕ în detestata Românie)?
Astept reuniunea de la 8 septembrie a.c. a Comitetului Director
al Uniunii - sub conducerea lui N. Manolescu - alcŕtuit din: G.
Bŕlŕitŕ, G. Dimisianu, H. Gârbea, M. Mihŕies, Marta Petreu, C.M.
Spiridon, G. Chifu, Al. Cistelecan, Varujan Vosganian, Szilagy
Istvan, când/unde va fi judecat Liviu Ioan Stoiciu.
Asa fusesem si eu judecat, am mai spus, repet: în urmŕ cu
aproape 50 de ani : în 1956 nu mai trŕia Stalin, dar stalinismul era
în floare - atunci eram “antisovietic”; acum, în Anul Domnului 2005,
în plinŕ renastere a ceausismul fŕrŕ Ceausescu (cel asasinat prin
voicanizarea iliascŕ în urmŕ cu 15 ani), voi/vom fi judecati pentru…
“antisemitism”) .

Vŕ multumesc anticipat pentru publicarea textului ,

Paul Goma - Paris    9/5/2005


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian