Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Poeme de Paula Romanescu

Altar viu

Viaţă,
N-am vreme să te-ntreb
„De unde şi-ncotro?”
Abia de ştiu că sunt
într-un prezent incert
pe care-l port demult
c-un soi de bucurie
sau cu un
amar nespus de dulce
care mi-e răul bun.
Viaţă,
minune cu mereu
alt chip
care e tot al meu,
n-oi fi
chiar Dumnezeu
din marele nimic,
care-a zidit în mine
altar viu de iubire
de-o zi?


Living altar

Life
Without respite to question
„Where from and where to go?”
I barely realize that now I find myself
in an uncertain moment
carrying with me since long time
somehow full of a sort of joy
and an unutterably sweet
taste of bitterness
my good evil.
Life,
marvel with ceaselessly
changing face
that still belongs to me,
I´m asking you, by any chance
aren´t you God himself
who built in me,
out of great emptiness,
a living altar for a love
that merely lasts one day?

*

Neînţelegere

Mi-a venit îngerul la poartă:
- Deschide-mi!
- Cine eşti?
- Ţi-s păzitorul.
Eu,
Meşterind la un pustiu de soartă:
- Cată-ţi de drum!
Iar soarta:
- Următorul!

Misunderstanding

My angel came to my door:
- Let me in!
- Who are you?
- Your guardian.
Me,
Maneuvering a scarce fate:
- Mind your way!
And the fate:
Next!

*

Dilemă

Marea mea întrebare
mută, grea:
Stăpânul cerurilor,
Domnul Tată,
Atotputernicul Mântuitor,
ştiind de crima-Aceea,
va putea
în veşnicia Lui,
măcar o dată
să plângă ca un simplu muritor?

Dilemma

My major question
mute and burdensome:
May the Master of Heaven
Lord and Father, He who
almighty gentle and forgiving is,
omniscient of That-Crime,
be able
in His endlessness,
at least a single time
to cry like a mere mortal?

*

Poetul

Poem luminii
Pe un bob de lut –

Acesta e poetul.

Spusele lui au toate,
În loc de nestemate
Din lumea de urât,
O stranie minciună
Ca de ape de lună
Sculptate în cuvânt.

The Poet

Poem of light
On a clay grain –
This is the poet.
All his sayings bear,
Instead of gems
From the world of unsightliness,
A strange lie
Like moon waters
Carved in words.

*

Aş vrea

Nu vreau
(dar nici nu ştiu!)
să zbor.
Nu mă mai îmbiaţi
c-un colţ de cer
şi doi stânjeni de rai…
De fapt sub Carul Mare
atâtea aripi
abia de pot să-ncapă.
Când pe pământ
nu-i loc pentr-o cărare
numai a mea,
aş vrea
(dar să nu râdeţi !),
aş vrea
să merg
pe apă.


I´d love to

I do not want
(and either know!)
to fly.
Stop tempting me
with patches in the sky
and yards in paradise...
In fact there´s hardly enough place
to fit so many pairs of wings
beneath Big Dipper´s vault.

Meanwhile on earth
there is no room for one path
of my own,
I´d love to
(please don´t laugh!)
I´d love
to walk
on water.


*

Totu-i înscris

Totu-i înscris
În miez-nucleu-grăunte.
Doar eu continui să veghez
în largul univers deschis
în care nu ştiu cine m-a închis
c-o albă umbră de cuvânt
şi cânt
de dor că într-o zi voi fi nor
ori fir de iarbă
poate chiar grăunte
pornit să-nfrunte valea seacă
a mergătorilor pe apă
spre-un Paradis mereu închis
şi interzis.

Ştiu, ştiu,
Se ajunge greu
în miez-nucleu.
Dar,
Doamne,
eu ?...


It is all written down


It is all written down
Inside the inner core and grain.
But me alone I remain watching
amidst the large and open universe
not knowing who just locked me in
along with the white shadow of a word
and I keep singing
longing fort he day when I´ll be cloud
or blade of grass
or maybe even grain
sent to conquer the dryest valley
of those who walk on water
towards a Paradise that remains closed
and prohibited.
I know, I know,
It´s hard to enter
into the inner core.
But,
Lord Almighty,
I ?...
Translated by Gabriela Sonnenberg    5/28/2018


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian