Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Muzica si poezia evreilor in lume si in România

Recentul Festival Internațional George Enescu la care participă ,ca de fiecare dată și muzicieni evrei din Israel și din multe alte țări mi-a sugerat sau retrezit dorința de a scrie un ciclu articole despre rolul și evoluția muzicii ,ca și a poeziei în istoria milenară a poporului lui Israel,fără o cronologie strictă și fără pretenția ridicolă de a epuiza un vast domeniu de cercetare specializată. Dacă muzica are o vechime de circa 40 de milenii, poezia populară, religioasă și cultă este mult mai tânără, iar poporul evreu este și mai tânăr, să ne ierte teologii. Desigur, dacă deschizi subiectul enunțat în titlu, aproape oricine va vorbi despre Psalmii lui David și Cântarea Cântărilor a lui Solomon.Dar evreii în drumul lor din cetatea Ur,prin Mesopotamia, au ajuns în Canaan, apoi în Egipt, au revenit în Canaan, au format regate,au dominat, au fost dominați, exilați  de două ori, risipindu-se în întreaga lume civilizată.Nu se cunosc popoare care să fi avut atâtea contacte, să fi preluat atâtea influențe culturale fără a-și pierde  esența religioasă și culturală, deși limbile vorbite s-au diferențiat pe zone - ebraica veche,aramaica (din antica Sirie), apoi idișul ( din dialect german,cu adausuri ebraice), ladino în Peninsula Iberică), limba actuală în Israel fiind ivrit (ebraica modernizată de Ben Iehuda). Muzica și poezia au suferit aceleași metamorfoze, fiecare în zona unde au evoluat. Puțini știu de ex. că „Sanie cu zurgălăi”, cântec popular românesc are la bază un vechi motiv evreiesc, iar imnul Statului Israel este scris pe un motiv românesc.Muzica și poezia sunt artele cele mai apropiate, dar poezia are avantajul perenității. Noi nu putem ști ce muzică se cânta în vechime, putem deduce după construcția instrumentelor, abia în ultimele patru secole notele muzicale au alcătuit „alfabetul” , așa cum noi putem citi poezia scrisă în ultimele patru milenii. Biblia este un tezaur de poezie și epos ,cu ea vom începe expunerea propusă. Utilizăm traducerea în română din ediția cea mai recentă. Începând cu primele rânduri, primele pagini simțim amploarea acestei minunate alcătuiri,fiorul liric. GENEZA –Pământul era pustiu și gol,peste fața adâncului de ape era întuneric…Urmează apariția lumii vii, alcătuirea lui Adam și a Evei, fratricidul fătuit de Cain asupra lui Abel. S-au scris nenumărate poeme culte pe această temă tragică, muzică de balet, operă și simfonică.
Vom reveni cu exemple. Ne vom opri la muzica sinagogală,la muzicieni evrei celbri,la instrumente muzicale vechi și noi, notații muzicale premoderne,etc.Poeții nu vor lipsi. Aceasta este doar o introducere.
 
Muzica antică și sinagogală

În centrul Capitalei se află de peste 150 de ani, pe strada Sf.Vineri, Templul Coral, o frumoasă clădire în stil maur, cu un interior și mai frumos, pe care unii barbari în ianuarie 1941 nu au reșit să-l distrugă. Inițiativa a aparținut Obștei Evreilor Lehi (polonezi), iar atributul Coral este expresia dragostei pentru muzică. Dresda,Viena, Paris au și ele Temple Corale. La ridicarea edificiului a contribuit și Mihail Kogălniceanu cu 10.000 lei aur. A fost inaugurat de rabinul venit din Franța, Antoine Levy. În decursul anilor au susținut predici însoțite de muzică -M.Beck,dr.I.J.Niemirover,dr.Al.Șafran,dr.Moses Rosen,Menahem Hacohen, Raphael Shafer (actualul Prim Rabin). Templul are și o orgă de peste un secol la care a cântat și compozitorul Ivela. Muzica a fost mereu însoțită de psalmi, de versete biblice , poezie religioasă.
Este interesant că în mai toate religiile muzica a fost introdusă prin înfrângerea unei opoziții care susținea caracterul impur, chiar diavolesc al muzicii, o prejudecată respinsă de cei mai mulți credincioși. La fel a fost întâmpinat și vinul care a fost acceptat de majoritatea religiilor . Afro-americanii și africanii au introdus și dansurile lor ritmice care produc extaz, transă. Ne referim,desigur, și la mozaicii de culoare. Louis Armstrong, crescut într-o familie de evrei a preluat motive evreiești în repertoriul său.Leonard Cohen, celebru ca și Armstrong a scris poeme și partituri muzicale pe cele mai variate motive.
Pitagora considera că alcătuirea galaxiei noastre corespunde tonurilor și semitomurilor muzicale,adică unei armonii cerești, divine.În Evul Mediu învățatul Leon Ebraicul a preluat și dezvoltat această idee.
Conform Bibliei , Iubal este părintele muzicii, fiind inventatorul kinorului (lirei), ugavei, tofului (tamburinei), ultima fiind folosită și de Miriam, sora Profetului Moise. Cântecele erau înoțite de poezie și dans.În vremea regelui Solomon au mai fost aduse instrumente, motive muzicale din Egipt. Egiptenii aveau și transcripție a notelor. Înainte de a fi rege ,David îi cânta lui Saul din kinor, de unde și credința că el ar compus Psalmii, minunate poeme la care vom reveni. Pe lângă muzica sacră, ocazionată de sărbători,nunți,nașteri, înmormântări, muzica laică, adeseori veselă, satirică, etc. Profetul Isaia dezaprobă muzica și, desigur, desfrâul. Potrivit tradiției David a fost considerat creatorul muzicii liturgice și al orchestrei de instrumentiști.La instrumentele pomenite mai sus se adaugă nevel (chitară), mețiltaim(țimbalul),șofarul (cornul care anunță Anul Nou,marile sărbători),alte instrumente de suflat, trompete,oboi,flaut.De obicei leviții formau orchestrele. Sinagogile au apărut după distrugerea Primului Templu și apoi al Celui de al Doilea, dar tradiția nu s-a schimbat în Israel și în Diaspora până în zilele noastre. Aceasta este una din minunile lumii. Desigur între sefarzi ( vestul Europei) și așkenazi (est) există diferențe neesențiale, doar de limbă și unele obiceiuri. Sefarzii s-au răspândit din Spania/Portugalia în Imperiul Otoman preluând unele obiceiuri. Rolul muzicii în Diaspora a scăzut, numai vocea cantorului reprenta vechea tradiție muzicală. În schimb poezia religioasă devine prepoderentă, piyutim se numesc poemele dedicate cultului. În sec. XVI apar poeți precum Menahem din Lonsano, Israel Nahara, influențați de Cabala. Despre marele poet Iehuda Halevi, de la începutul mileniului al doilea vom vorbi mai târziu, poezia sa fiind cunoscută și azi. În comunitățile așkenazite din centrul și estul Europei se impun câtecele liturgice, iar cea mai răspândită este Kol-Nidre (toate jurămintele,în traducere, o preluare a tradiției evreilor sefarzi de a-și cere iertare pentru că și-au ascuns credința). Formațiile muzicale de klezmeri au apărut abia în sec.XIX,în Polonia,la nunți și alte sărbători. În sec. XVII-XIX, muzica slavă a avut o mare influență asupra muzicii laice evreiești, Odessa fiind un cenru important. În nordul Italiei apare muzica polifonică, care se răspândește în sinagogile din estul Europei. Sub influența hasidismului și Cabalei muzica este revigorată iar Șabatul se însoțește definitiv cu muzica vocală și instrumentală. Azi muzica evreilor s-a răspândit în mai toate zonele, împletindu-se cu muzica pop, inclusiv în mediile creștine ( ex. Hava Naghila,ș.a.)

Ep.3 Muzicieni evrei- sec.XVI-XX

În sec. XVI apar în Europa formații muzicale fără sedii stabile, oferind programe originale,laice la diverse ocazii. Adesea își găseau protectori/sponsori la curțile nobiliare, la primării. Astfel, la Mantua, familia Gonzaga a luat sub protecție o formație de cameră care a dăinuit aproape două secole. Multe comedii muzicale, madrigaluri erau susținute de artiști evrei. Un muzician cunoscut în Italia, compozitor,dirijor,interpret a fost Salamone Rossi (m.1628). La curtea împăratului habsburgic Ferdinand II era,în acea perioadă compozitorul mantovan Allegro Porto Ebreo. În Franța și Germania ,muzicienii evrei nu au fost încurajați. În schimb Praga i-a primit cu brațele deschise. În sec. XVIII, Anglia încurajează prezența muzicienilor evrei, îar în sec. XIX, majoritatea țărilor Europei cunosc prezența unor formații și personalități evrei. Mozart era în bune relații cu muzicieni și cu sponsori evrei. Devin cunoscuți Halevy, Mendelsohn- Bartholdy, Meyerbeer. Liszt era în relații excelente cu confrați evrei, spre deosebire de ginerele său,genialul Wagner. Opera din Paris datorează înființarea și renumele participării multor muzicieni și sponsori, multor evrei. Hiller, Moscheles,Thalberg,Herz, Rubinstein,Tausig,Goldmark,Bruell, strălucitul Jacques Offenbach, Zepler sunt doar câteva nume care au rămas în istoria muzicală a Parisului și a lumii.Gustav Mahler,la care vom reveni a dat un impuls memorabil muzicii moderne. Libretele, textele literare care au motivat multe creații muzicale aveau și autori evrei.Arnold Schoenberg a fost unul din inițiatorii muzicii moderne în secolul XX, urmat de Ernest Bloch, apoi de Darius Milhaud, în Franța ( Cântece populare ebraice, Poeme evreiești, sunt mostre de muzică cultă pe motive populare), la fel ca Mario Castelnuovo- Tedesco. O pleiadă de compozitori originali, Krein, Gnessin,ș.a. s-a format în Rusia, parte dintre ei emigrân în Palestina,înainte de reconstrucția Israelului. Vom reveni asupre biografiei unora dintre ei fără a uita celebra familie Strauss, antecesorul fiind evreu. De asemenea ne vom opri la pleiada compozitorilor și interpreților evrei din America.

Ep. 4 Psalmii și Cântarea Cântărilor

Biblia este o scriere cu caracter epic, mitologic și liric. În română ea a fost tradusă din mai multe limbi – ebraică, aramaică, greacă, dar mai există traduceri în latină,germană, engleză. rusă, franceză, alte zeci de limbi mai vechi și mai noi. Am folosit pentru română o variantă mai modernă a Pr. Dumitru Cornilescu în cazul Psalmilor și cea a talentatului poet erudit Radu Cârneci,în cazul Cântării Cântărilor. Recunoștința noastră.
Psalmii, 150 la număr nu au numai o funcție fundamental cultică, ei au un rol moral, sunt o neprețuită moștenire estetică și civilizatorie. Zeci, sute de poeți s-au format ca artiști în ecoul milenar al Psalmilor. „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi”…„Calea celor păcătoși duce la pieire”. Fiecare Psalm este un îndemn spre respect pentru cinste, dreptate. De multe ori Psalmistul se adresează marelui cântăreț, interpreților la coarde, poezia se integrează muzicii așa cum Oda Bucuriei a lui Schiller s-a integrat în ultima parte a Simfoniei IX a lui Beethoven.Uneori în subtitlu apare -O cântare a lui David. Îndemnuri precum-Îngrijește de cel sărac. Sunt mustrați cei răi și lacomi. Decalogul este reluat în diverse forme. Episoade istorice se regăsesc, precum Exilul babilonean mult mai târziu decât domnia lui.Remarcabili sunt Psalmii în ultima parte- 130-„Din adâncul adâncului Te chem,Doamne” și 137-„La apa Babilonului ședeam și plângeam”.
Cântarea Câtărilor(în ebraică Șir Șirim) este una dintre capodoperele liricii antice, face parte din Biblie (Vechiul Testament) și apărut în zeci de variante,în funcție de limba din care a fost tradusă- aramaică, ebraică, greacă, latină, franceză, germană, engleză, etc. Radu Cârneci, poet român de vastă experiență a împărțit poemul în șapte cânturi, el și-a finalizat lucrarea în 1972. Alți traducător au extins poemul la opt cânturi. Radu Cârneci pune accentul pe puritatea sentimentului de iubire, plăcerea carnală nefiind despărțită de comuniunea spirituală. Cadrul este rustic, metaforele de asemenea. Se pot face multe paralelisme cu creațiile altor popoare ,în special orientale. Femeia este iubită și proslăvită.

Ep.5 Muzicieni evrei

Mă voi opri la un ilustru exemplu -familia Strauss. Cel mai faimos a fost Johann Strauss II. Bunicul său era evreu. Tatăl său a fost supranumit regele valsului,titlu preluat și de fiu. S-a născut la 25 octombrie 1825,în apropierea Vienei. ceva mai în vârstă decât împăratul, dar a fost mai cunoscut. A compus circa 200 de valsuri, toate interpretate și apreciate. „Dunărea albastră”, „Sânge vienez”,„Povestiri din Pădurea vieneză”, „Vocile primăverii” sunt celebre în lume.„Marșul lui Radetzky”,la fel de cunoscut e compus de tatăl său, cu același nume. Dinastia Strauss s-a compus din Johann, care a impus valsul,la origine un dans rustic, Johann II, autor de valsuri și operete celebre, care l-au pus în umbră pe Offenbach, Josef și Eduard. Am început cu această familie, covetită la catolicism, care după legislația nazistă de la Nuremberg ar fi fost considerată iudee, deci condamnată la gazare în sec.XX. Dar ce ar fi fost Viena și civilizația europeană fără ei. I-a iubit și ultranaționalistul Wagner.Mahler,Ravel, Berg s-au înclinat în fața geniului straussian. La fel și Berlioz.
Puțini știu că Giuseppe Verdi era de origine evreiască,prin bunici, a compus și o operă de inspirație Biblică -„Nabucco„ -1842. În Germania Kurt Weil a compus „Opera de trei parale” după Bertolt Brecht. Alt autor eveu a fost Paul Hinemith.În Franța au fost Georges Bizet, cu opera „Carmen”, Giacomo Meyerbeer, Jacques Offenbach, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens, în SUA George Gershwin. La aceștia se adaugă numeroși compozitori și iterpreți , (alfabetic)-Paul Abraham,Isaac Albenitz, Leopold Auer, Alban Berg, Leonard Bernstein, Matvei Blanter, Ernest Bloch, Max Bruch, Anton Bruckner, Eduard Caudella,Ferdinand David, Isac Dunaevski, Max Eisicovici, Hans Fischler,Mischa Elman, Ludovic Feldman, Eddy Nelson, Vaclav Dobias, Alfred Einsten., Edmund Eysler, Anni Fischer, Miguel Fleta, G. Gershwin, Emil Gilels, Stan Golestan,, Louis Freitas, R.Glier, E.Grieg, J.Halevy, Clara Haskil, Jascha Heifetz, V.Horovitz, D.Kabalevski,Leonid Kogan,O.Jeremias, M. Karlowicz, Leonid Kogan, E.Korngold, S. Lemeșev, H.Levi, Lazare Levy, Lorin Maazel, Igor Markevici, Joseph Marx, Alfred Mendelsohn,Mendelsohn-Bartholdy,Yehudi Menuhin, Darius Milhaud, Nathan Milstein, David Oistrah, Daniil Șafran, Isac Stern, Iakov Zak, mulți alți.
În continuare ne vom opri la muzicieni și poeți evrei de prestigiu internațional, parte din ei menționați și mai sus.

Ep. 6 Muzicieni și poeți evrei din Romania(alfabetic)-

A

Algazi Eliahim(1894-1939) -tenor la Opera Română, alte scene,invitat la Curtea Regală
Algazi Leon (1890-1971)- compozitor,critic,profesor,organist, Bucuresti,L Muzicieni eipzig,Paris (dirijor la Grande Synagogue), audiții radio, conferințe, articole,inițiatorul primului Congres Internațional de Muzicologie Ebraică -Paris 1957
Almosnino George(1936-1994)- poet modernist, tradus la Viena,Luxembourg, Basel, apreciat de critici prestigioși
Aramă Horia(1930-2007)- poet, eseist, prozator SF, traducător, redactor
Aramesco Leonardo (1898-?)- tenor cunoscut în România,Germania, Cehia, în 1933 s-a refugiat la Amsterdam, nu se cunosc condițiile morții
Aranovici Șico(1905-1969)- compozitor,dirijor la Chișinău
Auslaender Rose(1911-1978) -poetă de limbă germană, a trăit la Cernăuți, New York, a revenit,l-a cunoscut pe Paul Celan, după război pleacă în SUA, scrie în engleză, în 1964 vine la Viena, scrie în germană, moare la Duesseldorf, devine celebră postum, tradusă în engleză,franceză, ivrit,română

B.

Baltazar Camil(1902-1977)- Leopold Goldstein -poet modernist, numit de Camil Petrescu „poet al luminii”, apreciat ca simbolist de Lovinescu,Ion Barbu,Perpessicius, Crohmălniceanu, s-a inspirat și din Biblie, a scris despre alți scriitori,memorii, traduceri (Renan,Th.Mann,Rearque, etc.
Banuș Maria (1914-1999) -poetă prolifică și ca traducătoare, remacată de la debut de G.Călinescu, marginalizată depă 1989
Baranga Aurel (1913-1979)-poet avangardist, eseist, dramaturg proletcultist
Bard Oszkar (1893-1942)- poet și dramaturg, a avut piese jucate la Cluj, Berlin,Budapesta, a tradus din Blaga
Bercovici Gertruda(?-1943) - pianistă,solistă, născută la Viena, îndrumată de Franz Lehar, s-a stabilit la București
Bercovici Israil (1921-1988) - poet,dramaturg, traducător, idișist,junalist,memorialist, a fost secretar literar la TES, a conferențiat în mai multe capitale europene, a fost distins cu premii naționale și internaționale
Bonciu H.(1893-1950) -poet, prozator, s-a afirmat la cenaclul Sburătorul, apoi apreciat de Crohmălniceanu, numeroase traduceri,
Boz Lucian (1908-2003) -poet,critic,prozator,pleacă la Paris în 1937, internat la Drancy în 1940, revine în România în 1944,apoi la Paris și în 1951 în Australia. Monografii despre Eminescu,ș.a.
Brassai Viktor (1913-1944) - poet, traducător
Brauner Harry (1908-1988)- etnomuzicolog, deținut politic sub comuniști
Breslașu Marcel (1903-1966)-poet proletcultist, traducător,compozitor
Brumaru Ada(1930-2008)- critic muzical, activitate la radio și în presă

C.

Celan Paul (1920-1970) -poet de limbă germană, a început să publice în România ,apoi la Paris,în anii 1941 -44 a fost deportat, părinții au fost uciși în Transnisria, după război a trăit la București, Viena,Paris, s-a sinucis aruncându-se în Sena. Este considerat un maestru al poeziei germane.
Cohen- Bucureșteanu Abraham(1840-1877)- poet, om de teatru, primul literat evreu de limbă română
Comissiona Sergiu(1928-2005) -dirijor la București, Sibiu, Haifa, Goeteborg -Suedia, la Radio-Olanda, din 1946 a trăit în SUA, turnee în 25 de țări
Constantinescu Paul (1909-1963)- compozitor , studii și prelegeri la București,Viena,premii la București, Karlovy Vary, membru cor. al Academiei Române
Costin Sebastian( 1939-1997)-poet, critic, prozator, a emigrat în Israel în 1973
Cristian V.(1912 -?)- poet,jurnalist

D.

Deda Edmond(1920-2006)-compozitor ,a studiat la București, Londra, autor cunoscut de muzică ușoară
Demian Wilhelm(1910 -?)-compozitor,dirijor muzică simfonică, instrumentală
Dominic A.(1889-1942)- poet,dramaturg, a studiat la București,Paris,Bruxelles, apreciat de Lovinescu, Rebreanu,,psalmist,comparat cu V.Voiculescu, autor
al unui grandios poem „Israel”,apreciat de Iorga, Camil Baltazar,Crohmălniceanu, a tradus din Dostoievski, Strindberg,Ibsen. În 1920 a fost,se spune,propus pentru Premiul Nobel, un talent prea puțin cunoscut

E

Ehrenkranz Benjamin (1819-1883)- poet popular de idiș și ebraică, cunoscut sub numele de Velvl Zbarjer, după locul nașterii din Galiția, a călătorit în multe țări, a fost la New York, a murit la Galata (Turcia)
Ehrlich Henri (1822-1899) -compozitor, pianist, folclorist, critic muzical, a studiat la Viena,a concertat în țară și în străinătate, a fost pianit la Curtea Regală.britanică, profesor la Conservatorul din Berlin.
Eisikovitz Max (1908-1983)- compozitor ,folclorist, diplomat în patru discipline, în anii războiului a fost la Timișoara ca profesor, a creat Școala Goldmark.pentru tinere talente, după război a predat la Conservatorul de la Cluj, a fost rector, a înființat Opera Maghiară din Cluj, a lăsat o moștenire remarcabilă și discipoli

F.

Faur Dan(1911-1961) -poet avangardist, a fost la Cenaclul Sburătorul,a publicat la Contemporanul, Punct,Unu,Alge, colaborări cu Sașa Pană, traduceri
Feldman Ludovic (1893-1987)- compozitor ,violonist, debut la vârsta de 11 ani, când a intrat la Conservator, a mers la Viena,,Zagreb ca prim violonist,,după război a fost remarcat de George Enescu, Yehudi Menuhin,ș.a. În ultimii s-a ocupat de muzica dodecafonică.
Feraru Leon (1887 -1961)-n.Brăila,poet, prieten cu Dimitrie Anghel, a studiat în Franța,la Montpellier, a colaborat cu numeroase reviste,cu presa evreiască.În 1913 s-a stabilit în SUA, a publicat în „The romanic review” (NY), a predat la Universitatea Columbia,apoi la Toronto, a editat publicația bilingvă „ Steaua română”, a fost membru cor. al Institului Coral din București. E.Lovinescu l-a inclus în Istoria sa.
Franchetti Benedetto (1824-1894)-muzician, profesor numit în baza decretului regal de împământenire în 1887, a fost distins cu Bene Merenti cl.II, Coroana României în grad de Cavaler.
Fuchs Theodor (1873-1953)- pianist,dirijor,compozitor, a trăit la București, Galați,în Austria, a fost și critic muzical,
Fundoianu B. (1898 -1944)-poet de limbă română și franceză,fiosof,eseit,născut la Iași,nepot al erudiților Elias și Moses Schwarzfeld , s-a preocupat deopotrivă de literatură, iudaism și filosofie (Leon Chestov, ș.a.) A fost apreciat de Groper, Galaction. Din 1922 ia contact cu cultura din Franța unde se stabilește în 1923. Se implică și în cinetatografie, ajunge în Argentina. În poezie a fost un maestru, a evocat Herța părinților săi, iar franceză a debutat în 1933 cu poemul „Ulysses”..În filosofie a fost remarcat de Croce, Chestov,ș.a. A fost combatant în armata franeză,iar după ocuparea Parisului a participat la Rezistență. Arestat în 1944,când încerca să-și salveze sora, a fost gazat la Auschwitz la 2 oct. 44.Există o Fundație internațională care îi poartă numele,
Furtună Enric (1881-1965)- poet,prozator, dramaturg, eseist, a studiat la Iași, Viena, Berlin. Mihail Sadoveanu i-a fost naș literar, a colaborat cu cele mai cunoscte reviste literare, cu presa evreiască, a tradus din mari poeți, inclusiv evrei. A donat manusrise de valoare comuității evreiești.A murit la Sao Paolo-Brazilia,unde se stabilise după război.

G.

Gane Horia (1936-2004)-poet, prozator, a fost depotat cu familia în anii războiului, colaborări cu numeroase publicații, literatură inspirată de iudaism,Holocaust,realitățile unei vieți de om sărac material, dar bogat în spirit.
Giordano -Goldner( 1861-1929)-poet,epigramist, editor al revistei „Bomba”,colaborator la „Contimporanul”, avangardist
Giroveanu Aurel (1916-2001) -compozitor,pianist , a compus muzică ușooară de succes,operetă
Giszkalay Ianos (1888-1951)-poet,prozator,jurnalist, s-a stabilit în 1941, în Israel, scrisul este de inspirație iudaică
Goldenberg Albert (1934-1990)-poet,jurnalist, deținut sub regimul comunist pentru sionism, a plecat în Israel în 1965, a colaborat la presa israeliană
Goldner Ernest (1904-1972)-compozitor de muzică ușoară
Golea Antoine (1906-1975)-critic muzical, a studiat la București și Paris (Sorbona), autor de studii remarcabile
Golestan Stan (1876-1956)-compozitor ,critic muzical, activ la București,Paris,în alte capitale,premiu de compoziție „George Enescu”
Golin Mitti(1895-1956)-tenor, impresar, a locuit la Paris, a lansat-o pe Edite Piaf.
Gorun-Bercovici Irina (1953-1985)-poetă, s-a stabilit în SUA, elogiată de Matei Călinescu,Nina Cassian,Doina Uricaru
Grindea Miron (1909-1995)- muzicolog,jurnalist la București, Paris, soțul unei cunoscute pianiste Carola Grindea
Groper Jacob (1890-1968)-poet idiș,română,germană, publicat la București, Londra,Lvov,Vilna, a murit în Israel
Golin Mitti(1895-1956)-tenor, impresar, a locuit la Paris, a lansat-o pe Edite Piaf.
Gorun-Bercovici Irina (1953-1985)-poetă, s-a stabilit în SUA, elogiată de Matei Călinescu,Nina Cassian,Doina Uricaru
Grindea Miron (1909-1995)- muzicolog,jurnalist la București, Paris, soțul unei cunoscute pianiste Carola Grindea
Groper Jacob (1890-1968)-poet idiș,română,germană, publicat la București, Londra,Lvov,Vilna, a murit în Israel

H.

Halmoș Gh.(1915-1985)-compozitor,a studiat la Budapesta,Viena, a debutat la București, membru în juriu la diverse concursuri
Haskil Clara (1895-1960)-pianistă,născută la București, studiază la Paris, cu Gabriel Faure, este apreciată la Curtea Regală română, contractează o boală gravă artritică, își revine, concertează în Franța, Belgia, Elveția, colaborează cu Enescu,Dinu Lipatti,Perlea. Charlie Chaplin o îndrăgea, a fost la înmormântarea ei, la Paris. A concertat cu cei mai cunoscuți dirijori, era maestră în muzica lui Mozart,ș.a
Herșcovici Filip( 1906-1989)-compozitor,pianist,adept al muzicii dodecafonice,,a studiat la Iași,apoi la Viena (cu Alban Berg), profesor după război la Moscova,Cernăuți, a promovat avangardismul, un timp a activat la Viena.
Hirschl Emeric (1914-1970)-compozitor, dirijor, a studiat la Timișoara, apoi la Viena, s-a ocupat cu muzica ușoară, în 1966 a plecat în Isael.
Hoffman Alfred(1929-1995)- muzicolog, a studiat la București, a călătorit în multe țări europene,în SUA, a lăsat moștenire studii de valoare.

I.
Iacobescu D.(1893-1913)-poet, postume publicate în volumul „ Quasi”, de Perpessicius,în 1930,la București, originale și traduceri în reviste
Iancu Mișu(1909-1991)- compozitor, București, Varșovia, muzică ușoară, numeroase discuri, spectacole
Isou Isidore (1925-2007)- poet,critc de film, n.Botoșani, după război stabilit la Paris, inițiator al lettrismului , preocupat de fizică,matematică, politică
Ivela Avram(1878-1927)- compozitor, activitate didactică în muzică și iudaism
.

J.-K.

Jerea Hilda (1916-1980)-compozitoare,pianistă,Iași, București, Paris,Budapesta, eseuri, publicistă, numeroase turnee în Europa,America, bogată moștenire muzicală
Kahane Mariana (1922-2008)-etno-muzicolog, studii București, Los Angeles, ș.a. Numeroase studii publicate.
Kardo Ștefan(1908-1993)- compozitor, instrumentalist,studii la Cluj, a activat la București
Katz Mândru (1925-2003)-pianist virtuos, de copil remarcat de Enescu, studiază cu Florica Muzicescu, după război în numeroase turnee,în 1959 rămâne în Israel.
Klepper Leon (1900-1983)-compozitor, pianist, studii cu Caudella la Iași, apoi la Berlin, Viena,Paris ( cu Ducas),l-a acompaniat pe Enescu, la Iași, a fost profesor la Conservatoriile din București și Ierusalim. S-a stabilit la Freiburg, unde i-au fost ucenici Anatol Vieru,Edgar și Viorel Cosma. A fost distins cu numeroase premii, inclusiv „George Enescu” în 1930, Artist Emerit, a format muzicieni de valoare ca și congenerii săi Mihail Jora, Mihail Andricu,dar unii încearcă să-l uite.
Koffler Eugeniu (1908-1989)-compozitor, pianist, a studiat la Galați,Bcurești, Viena, a activat apoi la București (Radiodifuziune,Barașeum),a emigrat în Israel, în 1987.

L.

Lakatos Ștefan(1895-1989)-violonist, a interpretat muzica unor mari compozitori contemporani
Ligeti Sandor Gyorgy(1923-2006)- compozitor ,muzicolog, născut la Tânăveni, înmormântat la Viena, o bogată carieră orhestrală.
Luca B.(1873-1931)-poet născut la Râmnicul Sărat, autor de drame, memorii din război,junalist, un fondator al Sburătorului
Luca Gherasim (1913-1994)-poet și prozator, suprarealist,alături de Gellu Naum, Paul Păun,Trost. S-a sinucis ca și Celan,la Paris.

M.

Mandy Alexandru(1914-2005)-născut la Craiova, autor a numeroase șlagăre, ca și a unor cântece pentru sărbătorile evreiști, pentru Ierusalim.
Manger Ițic (1901-1969)-poet, fiu de croitor, însetat de cultură( română. idiș, germană), susținut de Barbu Lăzăreanu, Eliezer Steinberg, a publicat în România, Polonia, i s-a retras cetățenia română pe motive rasiale, se retrage la Paris,în1939,în 1942 publică la Londra, apoi se stabilește la New York. Versurile sale au inspirat multe muzicaluri. A trăit ultimii ani de viață în Israel.
Marbe Myriam(1931-1999)- compozitoare,profesoară, studii în București și în străinătate, a fost redactor, asistent, profesor, colaborator la radio și pubicații culturale, a compus muzică vocală, instrumentală, gen folcloric,lieduri, muzică sefardă, rituală,dodecafonică,serială,etc.
Mălineanu Henry(1920-2000)- compozitor,dirijor, cunoscut cu numeroase șlagăre, a condus diverse formații de muzică ușoară
Mărcuș Eddy (1910-1999)- compozitor, autor al melodiilor Zaraza,La căsuța albă, Firicel de bumbăcel,ș.a., emigrat în1955 în Israel.
Mendelsohn Alfred (1910-1966)- compozitor, dirijor,cercetător, a studiat la Viena, a revenit la Bucureti, a studiat cu Mihail Jora, a predat la Școala de Muzică a lui Egizio Massini, a condus o formație muzicală a armatei, în anii războiului s-a ocupat de formațiile evreiești. După război a fost onorat cu premii, distincții.
Leon Mendelsohn(1885-1942)- compozitor, instrumentist,dirijor,remarcat în tinerețe de Grigoraș Dinicu, a fost autorul ,printre alte compoziții , a uverturii „București”, o piesă emblematică. A murit la Paris,după o activitate prodigioasă,în special ca instrumetist prodigios. Era tatăl lui Alfred Mendelsohn.
Marcel Mihalovici (1898-1985)- compozitor, s-a născut într-un mediu artistic, a lăsat o moștenire muzicală bogată, în 1935 s-a stabilit la Paris, prieten cu George Enescu, cu numeroase personalități internaționale.
Moisescu Jacques(1880-1956)-compozitor, pianist, a studiat la Paris, a revenit în țară, autor prețuit de muzică ușoară
Mugur Florin (1934-1991) - poet ,prozator, redactor la Cartea Românească, poezia sa este remarcabilă prin originalitate, expresivitate, a publicat și un volum de convorbiri cu Marin Preda.

N.

Negreanu Radu(1913-2003)-compozitor,pianist,muzicolog, activ ca pedagog, multilateral pregătit și dăruit
Nemțeanu Barbu(1887-1919)-poet,jurnalist ,traducător din Heine,Hugo,Baudelaire,Lessing,Goethe,ș.a Apreciat de Mhail Dragomirescu.

P.

Pană Sașa(1902-1981)-poet avangardist,antologator,jurnalist ,colaborator cu numeroși confrați din branșă, le-a editat operele, promotor al prozopoemului,cu ilustrații de Marcel Iancu,Brauner, Man Ray. Apreciat de Ov.S. Crohmălniceanu.
Pergola Alberto (1884-1942)-artist liric, născut la Florența, venit la București și devenit prim-cantor la Templul sefard Cahal Grande (distrus în pogromul din ianuarie 1941), a cântat la Ateneul Român, Teatrul Național,ș.a. A avut îndrumători de prestigiu, elevi străluciți (N. Secăreanu,ș.a.),numeroși admiratori.
Pergola Lucian (1910-?)- tenor,fiul lui Alberto, care i-a fost și profesor, a cântat la Opera din București ca solist timp de 25 de ani,în 1947 a plecat cu soția în Canada,unde a fost profesor universitar la Montreal, a interpretat 43 de roluri la Scala din Milano.
Porumbacu Veronica (1921-1977)-poet, licență în filosofie, a fost redactor la Radio,reviste culturale, a scris poezie,memorii, jurnale de călătorie, traduceri numeroase.A pierit în cutremurul din martie 1977,cu soțul.
Pribeagu Ion (1887-1971)-poet umorist, a debutat cu o scrisoare în versuri către Regele Carol I, semnată Sache Disperatu. A fost solicitat de teatre, trupe artistice,reviste umoristice, a fost primul autor care a citit la Radio, a publicat cărți,culegeri,a condus reviste. După război a emigrat în Israel, unde a mai publicat o carte, ca și în reviste, antum și postum,fiind foarte popular.
Profeta Laurențiu (1925-2006)-compozitor și filosof, a fost în conducerea forurilor artistice, un mare succes cu baletul PRINȚ ȘI CERȘETOR (1967), a compus și muzică evreiască(un muzical la TES pe libret de Aurel Storin; alte melodii),muzică tematică după clasici români, muzică orhestrală și pentru copii.

R.

Relgis Eugen (1895-1987)- poet,romancier,filosof,sociolog, a debutat ca poet în 1913, a scris eseuri,proză, la Paris romanul autobiografic GLASURI ÎN SURDINĂ i-a fost prefațat de Stefan Zweig. Este inițiatorul unei Internaționale a intelectualilor, utopică, Romain Rolland îl susținea entuziast, în 1946 a publicat un volum despre patologia nazismului ca deviație erotică(Freud se subscrie postum) și în 1947 „Istoria sexuală a umanității”, în același an stabilindu-se la Montevideo. S-a preocupat de iudaism, istorie, etc.
Robot Al.(1916-1941)-poet remarcat la vârsta de 16 ani de Perpessicius, Camil Baltazar, apoi de Lovinescu, G.Călinescu. A fost activ și în publicistică.
Rogoz Adrian (1921-1996)-poet și prozator SF, binecunoscut.
Roman Elly (1905-1996)-compozitor , fondator al formației Tic-Tac, a studiat cu Filip Lazăr, Alfonso Castaldi, apoi la Berlin(1926-1928). Dirijor la Alhambra,Cărăbuș,Barașeum, Savoy, Tănase, a scos numeroase discuri.
Rosentech I. (1884-1952)-compozitor,dirijor, organist a fost activ în viața comunitară evreiască, ca și la Opera Română, angajat de Egizio Massini.
Rose Arnold (1863-1946)-violonist afirmat la Viena,Londra, a fondat cvartetul cu numele,celebru în lume, adesea revenea la București. În repertoriu -Brahms,Schoenberg,ș.a.
Rudich Maier (1913-1991)-poet, publicist, sionist activ în presă, a emigrat în Israel în1959, a editat VIAȚA NOASTRĂ, a publicat versuri în revistele IZVOARE, VIAȚA NOASTRĂ,MINIMUM., patru volume de versuri,laureat al Premiului Sion.

S.

Sava Iosif (1933-1998)-muzicolog, instrumentist, autor de cărți din istoria muzicii, emisiuni strălucite cu invitați de prestigiu în cultură la Radio și la TV,Premiul Academiei, al Uniunii Compozitorilor,ș.a. O piațetă în București poartă numele lui.
Săculeț Emil (1915- ?)- compozitor,folclorist, a făcut școala la Botoșani, din 1935 s-a stabilit la București, s-a preocupat de folclorul idiș, inclusiv de cântecele evreilor din Transnistria,în 1949 a fost primit în Uniunea Compozitorilor, a fost premiat pentru activitatea sa artistică.
Schmidt Joseph(1904-1942)- tenor celebru născut în Bucovina, a fost cantor după război,la Rădăuți și Cernăuți, iar în 1924 a debutat în concert public cu arii din opere,lieduri,balade. A cântat la București,Berlin, a studiat la Conservator, a cântat la Radio, devenind celebru, a fost solictat în filme, a lansat șlagărul Un cântec străbate lumea, cu mesaj pacifist. A cântat la Paris și Monte Carlo, în Elveția, unde a fost samavolnic internat într-un lagăr, în 1940,la presiunea Germaniei, murind de pneumonie după doi ani. Avea doar 38 de ani,victimă a indiferenței criminale.
Sesto Pals (1912-2002)- poet avangardist, a plecat în Israel, în 1998 i-a apărut singurul volum de versuri OMUL CIUDAT, antologie de autor,remarcabilă.
Socor Matei(1908-1980)- compozitor,dirijor,folclorist, din 1944 a condus Orchestra Radio.
Sperber -Margul Alfred(1898-1967)-poet de limba germană, a studiat la Paris și la New York, a tradus cu har din Eminescu,Arghezi.,ș.a.
Steinbarg Eliezer(1880-1932)- fabulist de limba idiș, cel mai însemnat în sec.XX. Tradus în cini limbi, română, ebraică, engleză,ș.a.
Sternberg Jacob(1890-1985)-poet, dramaturg, editor născut în Basarabia, a condus trupa de teatru VILNA din București, în 1935 a publicat voluumul de versuri ORAȘ ÎN PROFIL (editat la Kriterion, în română, în 1983). După război a fost arestat la Chișinău și trimis în GULAG. Ulterior a colaborat cu TES-București.
Steuerman-Rodion Avram( 1872-1918)-poet, prozator, dramaturg, critic literar a trăit la Iași, a fost redactor la OPINIA din Iași. A scris și a tradus în diverse domenii. Mutilat grav în război, s-a sinucis.
Sulițeanu Ghizela(1920-2006)- etnomuzicolog laureat cu Premiul Uniunii Compozitorilor în 1976, al Academiei în 1990, s- a ocupat cu folclorul românesc, evreiesc, unor etnii conlocuitoare.

T.

Toma Alexandru 1875-1954-poet şi traducător din franceză, rusă, din tinereţe s-a afiliat stângii politice, după război a fost numit în posturi importante de către oficialităţi, nu a abuzat de ele, era un om modest, împreună cu Matei Socor au alcătuit imnul RPR, din volumele publicate se reţin şi creaţii autentice.
Trivale Ion 1889-1916, poet,critic literar a absolvit cursurile la Filologie cu magna cum laude, 1912 ,la Bucureşti, a fost elogiat de Lovinescu, Călinescu, Crohmălniceanu, deşi a murit de tânăr ca erou în Primul Război Mondial, la Zimnicea.
Tudor Andrei 1907-1959,poet şi critic muzical. Un volum de versuri în 1937,colaborări la numeroase publicaţii culturale.
Tzara Tristan 1896-1963, poet, fondator al DADA-ismului,mişcare controversată, dar cu un puternic impact în literatură, opera sa a fost editată la Paris şi parţial în România, fiind născut la Moineşti, unde apare o revistă în spirit dadaist.

V.

Verea Adrian( 1876-1944)- poet, dramaturg,jurnalist cunoscut în interbelic, apreciat de confrați, de ex. Aderca,ș.a. pentru noblețe, caracter, numeroase colaborări la presa culturală, la viața teatrală
Vieru Anatol (1926-1998)- compozitor,muzicolog a studiat la Bucucurești și la Moscova (cu Aram Haciaturian), a debutat cu un Conert pentru orchestră în 1956, dirijat de C. Silvestri, a studiat cu o bursă în Berlinul de Vest, a susținut cursuri și conferințe SUA,Canada, Israel,Germania, a fost distins cu numeroase premii în țară și în străinătate. S-a inspirat tematic din literatura română cultă și populară, a publicat studii printre care și Cartea Modurilor(1980),în care propunea asocierea muzicii cu matematica,fiind elogiat de acad.Solomon Marcus.
Voronca Ilarie (1903- 1946)- poet avangardist , a fost primit la cenaclul Sburătorul al lui Lovinescu,în 1924 a editat revista 75HP, apoi Punct,Integral, Unu, împreună cu Sașa Pană, Victor Brauner, Ștefan Roll,ș.a, a colaborat la revista ADAM, alături de scriitori prestigioși. În 1933 s-a stabilit în Franța fără a întrerupe legăturile cu România. În timpul războiului a participat la mișcarea de rezistență armată împotriva ocupanților naziști. În urma unei depresii nervoase mai, s-a sinucis la vârsta de 43 de ani.

W.

Wachmann Eduard(1836-1908)- compozitor ,studii la București, Viena,Paris, fondator a Filarmonicii Române, director al Operei Române, a fost și folclorist.
Wachmann Ion Andrei (1807-1863)- dirijor la Timișoara,București, activitate didactică,componistică, folcloristică
Wallfisch Ernst (1920-1979)-muzician,instrumentist,născut în Germania,stabilit în București, a emigrat în 1946 în SUA,cu sprijinul lui Yehudi Menuhin.

Z.

Zbarjer Velvl (1826-1883)- originar din Galiția, a străbătut țările române ca un ”trubadur” boem,i-au fost publicate două antologii în idiș și ebraică, a fost evocat cu mult har de Ițic Manger,după 50 de ani de la moarteBoris Mehr     3/29/2018


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian