Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Învăţ a fi senină (secvenţă tanka)

Anotimpurile-n
inerţia trecerii
seamănă teamă –
totul se-ntâmplă cu-un rost
şi-nvăţ a fi senină
x
Trandafiri galbeni
cheia lacătului în
arta de-a iubi –
şi stâncile-şi revarsă
muşchii-n seninul apei
x
Tonuri de vioară-n
monotonia-nserării
capriciul clipei –
clipocitul cascadei
mă ancorează în senin

I learn to be serene

Seasons in
the passing idleness
seeds fear –
everything happens with a meaning
and I learn to be serene
x
Yellow roses
the key of the lock in
the art of loving –
and the cliffs flow out their
muscles in the clear water
x
Violin sounds in
the evening groove
caprice of the moment –
the lap of the waterfall
anchors me in the serenity

Comentariu - Dan Norea

Secvenţa tanka „Învăţ a fi senină” pare a fi mesajul unei persoane neliniştite şi temătoare în faţa provocărilor pe care i le oferă viaţa – maturizarea, iubirea, senectutea… Tema aminteşte de celebrul vers eminescian „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Din poeme răzbate aceeaşi seninătate, rezultat al unei înţelepciuni la care autorul a ajuns ca urmare a înţelegerii fenomenelor („totul se-ntâmplă c-un rost”) şi a căutării seninului în natură („trandafiri galbeni”, „clipocitul cascadei”) şi în artă („tonuri de vioară”). În viziunea autorului, aceasta este „cheia lacătului”. De ce să nu recunoaştem, aceasta este şi în viziunea noastră.
„I learn to be serene” tanka sequence seems to be the message of an unquiet and fearful person in front of the challenges that life is offering-maturity, love, ageing… The topic reminds of the famous verse by Eminescu „I didn’t thought to learn ever dying…” The same serenity gets through the poems, as a result of a wisdom that the author has reached following understanding the phenomena (it all happens with a meaning”) and the search of serenity in the nature („yellow roses”), „the lap of the waterfall”) and in art („violin sounds”). In the author’s view. It is „the key of the lock”. To be honest, this is in our view, too.
Dan Norea

(Din volumul bilingv semnat de Vasilica Grigoraş, Ochi în ochi cu luna: Tanka şi pentastihuri = Looking the moon in the eye: Tanka and pentastiches, Editura Scripta manent, Napier (NZ), 2017. Traducere/ Translation: Alina Lavinia Grigoraş. Coperta/ Cover: Radu Ticu Grigoraş. Consilier editorial/ Editorial adviser: Valentina Teclici, Lectura / Proofed: Ana Urma).

Vasilica Grigoraş    7/20/2017


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian