Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Florentin Smarandache

profesor de matematică, om de stiintă, scriitor
University of New Mexico, 705 Gurley Ave., Gallup, New Mexico 87301, USA
E-mail: smarand@unm.edu
Sait personal: http://fs.gallup.unm.edu/FlorentinSmarandache.htm

A absolvit Facultatea de Matematică a Universitătii din Craiova în 1979 (ca sef de promotie), obtinând doctoratul în Matematică la Universitatea de Stat a Moldovei din Chisinău, în 1997, si continuând cu diverse programe de studii la universităti americane, ca University of Texas at Austin, University of Phoenix s.a., iar apoi cu studii postdoctorale la Universitatea de Stiinte din Okayama (Japonia), la Universitatea de Tehnologie din Guangdong (Guangzhou, China), la ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Brest, Franta), Air Force Research Laboratory (State University of New York, Institute of Technology, Rome, NY, SUA).

În Statele Unite, a lucrat ca inginer de software la Honeywell (1990-1995), profesor-adjunct la Pima Community College (1995-1997), iar apoi la University of New Mexico, Gallup Campus, în cadrul catedrei de Matematică si Stiinte (profesor-asistent din 1997, profesor-asociat din 2003, iar din 2008 profesor plin). Între 2007-2009 a fost Seful Departamentului de Matematică si Stiinte al acestei institutii de învătământ superior.

În matematică, a introdus o serie de termeni si concepte noi, precum gradul de negare a unei axiome sau teoreme (v. geometria Smarandache, care poate fi partial Euclidiană si partial non-Euclidiană, 1969, http://fs.gallup.unm.edu/Geometries.htm), multi-structura (v. n-structurile Smarandache, în cazul în care o structură slabă contine o insulă dintr-o structură puternică, http://fs.gallup.unm.edu/Algebra.htm) si multi-spatiul (o combinatie de spatii eterogene, http://fs.gallup.unm.edu/Multispace.htm). A creat si a studiat mai multe secvente si functii în teoria numerelor, care-i poartă numele.
A pus în circulatie termenul "neutrosofie" ((din fr. neutre < lat. neuter, neutral, and gr. sophia, abilitate / întelepciune) însemnând cunoasterea / gândirea neutră) si derivatele sale: neutrosofic, neutrosoficare, neutrosoficator, deneutrosoficare, deneutrosoficator etc.
A generalizat (1995) logicile fuzzy, intuitivă, paraconsistentă, polivalentă, dialetistă la "logica neutrosofică" si, în mod similar, a generalizat multimea fuzzy la "multimea neutrosofică" (si derivatele sale: "multimea paraconsistentă", "multimea intuitionistică", "multimea dialetistă", "multimea paradoxistă", "multimea tautologică", v. http://fs.gallup.unm.edu/ebook-Neutrosophics4.pdf).
În 2003, împreună cu W. B. Vasantha Kandasamy, a introdus structurile algebrice neutrosofice, bazate pe multimi de numere neutrosofice (i.e. numere de forma , unde sunt numere reale sau complexe, iar I = Indeterminare, cu pentru număr întreg pozitiv nenul, , = nedefinit, and ).
In 2006 a introdus gradul de dependenta/independenta dintre componentele neutrosofice T, I, F.
In 2007 a extins multimea neutrosofica la supramultime neutrosofica [neutrosophic overset] (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta > 1), si la inframultime neutrosofica (avand componente neutrosofice cu grad de apartenenta < 0) [neutrosophic underset], si la autmultimea neutrosofica (avand componente neutrosofice in afara intervalului [0, 1], adica unele > 1 si altele < 0) [neutrosophic offset]; http://gallup.unm.edu/NeutrosophicOversetUndersetOffset.pdf.
Si in mod similar extinderi la Supra/Infra/Aut - Logici, Masuri, Probabilitati, Statistici etc.

De asemenea a introduced Multimea Tripolara/Multipolara Neutrosofica, si Grafurile Tripolare/Multipolare Neutrosofice.
Apoi, a generalizat logica / multimea / probabilitatea neutrosofica la logica / multimea / probabilitatea neutrosofica rafinata (2013), în cadrul cărora T poate fi împărtit în subcomponentele T1, T2, ..., Tp, I în I1, I2, ..., Ir, si F în F1, F2, ..., Fs, unde . Mai mult decât atât, T, I si/sau F (sau oricare dintre subcomponentele Tj ,Ik, si/sau Fl) pot să fie multimi infinite numărabile sau nenumărabile.

În 2015, a rafinat indeterminarea (nedeterminarea) "I" din cadrul structurilor algebrice neutrosofice în diverse tipuri de indeterminare (functie de problema de rezolvat), cum ar fi I1, I2, …, Ip cu , si a obtinut numere neutrosofice rafinate de forma Np = a+b1I1+b2I2+ +bpIp, unde a, b1, b2, …, bp sunt numere reale sau complexe; a se consideră partea determinată a lui Np, în timp ce pentru fiecare k în {1, 2, …, p} Ik se consideră partea k-indeterminată a lui Np.
A urmat extinderea structurilor algebrice neutrosofice la structurile algebrice rafinat-neutrosofice (sau structuri I-algebrice rafinat-neutrosofice) (2015), care sunt structuri algebrice bazate pe multimi de numere rafinat-neutrosofice de tipul a+b1I1+b2I2+ +bpIp.

A introdus apoi structurile neutrosofice (T, I, F) (2015). În orice domeniu de cunoastere, fiecare structură este compusă din două părti: un spatiu si un set de axiome (sau legi) care actionează în acest spatiu (reglementându-l). Dacă spatiul, sau cel putin una dintre axiomele (legile) sale, are vreo indeterminare, structura este o structură neutrosofică (T, I, F).
Aceste structuri au fost ulterior extinse la structuri I-algebrice neutrosofice (2015), i.e. structuri algebrice bazate pe numere neutrosofice de forma a+bI, dar având, de asemenea, indeterminări în legătură cu spatiul-structură (elemente care apartin doar partial la spatiu sau elemente despre care nu stim dacă apartin spatiului sau nu) sau indeterminări în legătură cu cel putin o axiomă (sau lege) actionând asupra spatiului-structură. Din extinderea acestor structuri, au rezultat structurile rafinate I-algebric rafinate (T, I, F)-neutrosophic.

De asemenea, a propus o extindere a probabilitătii clasice si probabilitătii imprecise la probabilitate neutrosofică (1995), pe care a definit-o ca un vector tridimensional ale cărui componente sunt submultimi reale ale intervalului non-standard ]-0, 1+[. A urmat introducerea conceptelor de măsură neutrosofică si integrală neutrosofică (http://fs.gallup.unm.edu/NeutrosophicMeasureIntegralProbability.pdf), si extinderea statisticii clasice la statistica neutrosofică (http://fs.gallup.unm.edu/ NeutrosophicStatistics.pdf).

Din 2002, împreună cu Dr. Jean Dezert de la Oficiul National de Cercetări Aeronautice din Paris, a lucrat în fuziunea informatiilor si a generalizat Teoria Dempster-Shafer la o noua teorie a plauzibilului si a fuziunii paradoxiste (DSmT, adică Teoria Dezert-Smarandache, http://fs.gallup.unm.edu/DSmT.htm). În 2004, a conceput un algoritm pentru Unificarea Teoriilor si Regulilor de Fuziune (UFT), folosit în bioinformatică, robotică si industria militară.
În fizică, a definit o serie de paradoxuri (incetătenite paradoxurile cuantice Smarandache) si a sustinut posibilitatea existentei unei a treia forme de materie, denumită nematerie (2004), care este o combinatie a materiei cu antimateria (la congresele stiintifice organizate de American Physical Society, Caltech 2010, si ls Institutul de Fizică Atomică, Măgurele, 2011).

Recuperându-si un manuscris din 1972, de pe vremea când studia la Râmnicu Vâlcea, a publicat ipoteza Smarandache, afirmând că nu există limită de viteză în univers (http://scienceworld.wolfram.com/physics/SmarandacheHypothesis.html). Ipoteza a fost partial validată la 22 septembrie 2011, când cercetătorii de la CERN au constatat experimental că particulele muon neutrino călătoresc cu o viteză mai mare decât viteza luminii. În baza acestei ipoteze, a propus Teoria Absolută a Relativitătii, prin care contrariază cu idei ca dilatarea neconditionată a timpului, contractia spatiului, simultaneitătile relativiste si paradoxurile relativiste. A extins cercetările către o Teorie Parametrizată a Relativitătii (http://fs.gallup.unm.edu/ParameterizedSTR.pdf) si a generalizat Factorul de Contractie Lorentz la Factorul de Contractie Oblică pentru lungimi deplasate sub un unghi oblic fată de directia de miscare, apoi a avansat Ecuatiile de Distorsionare a Unghiurilor (http://fs.gallup.unm.edu/NewRelativistic Paradoxes.pdf).
Smarandache consideră că viteza luminii în vid este variabilă, în functie de sistemul de miscare de referintă; că spatiul si timpul sunt entităti separate; că deplasarea spre rosu (redshift) si deplasarea spre albastru (blueshift) nu se datorează în întregime efectului Doppler, ci, de asemenea, Gradientului de Mediu si Indicelui de Refractie (care sunt determinate de compozitia mediului, adică de elementele sale fizice: câmpuri, densitate, eterogenitate, proprietăti etc.); că spatiul nu este curbat si că lumina se curbează în apropierea corpurilor cosmice masive nu numai din cauza gravitătii, cum sustine Teoria Generală a Relativitătii (proiectie gravitatională), ci si din cauza proiectiei mediului.
Pentru a face distinctia între ceas si timp, Smarandache a sugerat un prim experiment cu diferite tipuri de ceas pentru ceasurile GPS, pentru a dovedi că rezultatele factorilor de dilatare si de contractie sunt diferite de cele obtinute cu ceasul atomic cu cesiu; si un al doilea experiment, cu diferite compozitii de mediu, pentru a demonstra că ar rezulta diferite grade de deplasare spre rosu / spre albastru si grade diferite de proiectie a mediului.
A introdus fizica superluminală si fizica instantanee (domenii care studiază legile fizice la velocităti superluminale si respectiv instantanee), iar apoi fizica neutrosofică ramură ce descrie obiecte sau stări care sunt caracterizate în mod individual fie prin proprietăti opuse, fie prin nicio proprietate, si nici prin opusul unei proprietăti (astfel de obiecte sau stări sunt denumite entităti neutrosofice).

În filozofie si logică, ca generalizare a dialecticii hegeliene, a introdus termenul de neutrosofie, care a devenit fundamentul unor cercetări de matematică si economie, ca logică neutrosofică, multimi neutrosofice, probabilitate neutrosofică, statistică neutrosofică s.a.m.d.
Neutrosofia este o nouă ramură a filozofiei care studiază originea, natura si domeniul de aplicare al neutralitătilor, ca si interactiunea acestora cu diferite spectre ideatice. Această teorie ia în considerare fiecare notiune sau idee împreună cu opusul sau negatia aferentă, , si cu spectrul "neutralitătilor" sale, (adică notiuni sau idei situate între cele două extreme, care nu sunt nici , nici ). Împreună, ideile si formează . Conform acestei teorii, fiecare idee tinde să fie neutralizată si ponderată de si - ca o stare de echilibru. În consecintă, a generalizat triada teză-antiteză-sinteză la tertrada teză-antiteză-neutroteză-neutrosinteză (http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophy.htm).

A extins Legea Lupasco-Nicolescu a Mijlocului Inclus (
, si o a treia valoare , care rezolvă contradictia lor la un alt nivel de realitate) la Legea Mijlocului Multiplu Inclus (, si , unde este divizat într-o multitudine de neutralităti între si , cum ar fi , etc). Valoarea (neutralitatea sau indeterminarea legate de ) cuprinde, de fapt, valoarea mijlocului inclus. De asemenea, a extins Principiul Opozitiei Dinamice (opozitie între si ) la Principiul Opozitiei Dinamice Neutrosofice, opozitii între , si (http://fs.gallup.unm.edu/LawIncludedMultiple-MIddle.pdf).
Florentin Smarandache a produs contributii si în psihologie si sociologie (http://fs.gallup.unm.edu/psychology.htm, http://fs.gallup.unm.edu/sociology.htm).

A fost invitat să conferentieze la University of Berkeley (2003), NASA Langley Research Center (2004), NATO Advance Study Institute în Bulgaria (2005), Universitatea Jadavpur din India (2004), Institutul de Biofizică Teoretică si Experimentală din Rusia (2005), Bloomsburg University (1995), Universitatea Sekolah Tinggi Informatika & Komputer si Universitatea Kristen Satya Wacana Salatiga, ambele din Indonesia (2006), Universitatea Minufiya (Shebin Elkom, Egipt, 2007), Air Force Institute of Technology Wright-Patterson AFB in Dayton (2009), Universitatea din Craiova - Facultatea de Mecanică (2009), Air Force Research Lab& Griffiss Institute (2009), COGIS 2009 (Paris, Franta), ENSIETA (Brest, Franta, 2010), Academia Română - Institutul de Mecanica Solidelor (2011), Universitatea de Tehnologie Guangdong din China (2012), Universitatea de Stiinte din Okayama, Japonia (2013), Universitatea din Osaka, Japonia (2014), Universidad Nacional de Quilmes din Argentina (2014), Universidad Complutense de Madrid (2014), Universitatea Transilvania din Brasov (2015); Universitatea Nationala din Vietnam (Hanoi), Universitatea Tehnica Le Quy Don si Universitatea Hanoi, precum si Universitatea de Tehnologie (HUTECH) din Orasul Ho Chi Minh si Universitatea Nguyen Tat Thanh (Orasul Ho Chi Minh) – 2016, IEEE World Congress on Computational Intelligence (Vancouver, Canada, 2016) etc.

Si-a prezentat cercetările în fuziunea informatiei la numeroase conferinte internationale de profil (Australia - 2003, Suedia - 2004, SUA: Philadelphia - 2005, Seattle - 2009, Chicago - 2011, Washington DC - 2015, Spania: Barcelona - 2005, Salamanca - 2014, Italia - 2006, Belgia - 2007, Canada - 2007, Germania (Koln - 2008, Heidelberg – 2016), Scotia - 2010, Singapore - 2012, Turcia - 2013).

A fost recompensat pentru activitatea sa stiintifică de către Academia Română cu Premiul pentru Stiintă Tehnică "Traian Vuia", în 2011. Este Doctor Honoris Causa al Universitătii Jiaotong din Beijing (China, 2011) si al Academiei DacoRomâne din Bucuresti (2011). A primit distinctii ca 2012 New Mexico - Arizona Book Award si 2011 New Mexico Book Award, la categoria Stiintă si Matematică (pentru structurile algebrice, împreună cu Dr. W. B. Vasantha Kandasamy). De asemenea, i s-a conferit Medalia de Aur din partea Academiei de Stiinte Telesio-Galilei din Anglia, în 2010, la Universitatea din Pecs, Ungaria (pentru ipoteza Smarandache în fizică si pentru logica neutrosofică).

Extrem de prolific, Florentin Smarandache este autor, coautor, editor sau co-editor la aprox. 200 de cărti, publicate de aproximativ patruzeci de edituri (universitare, profesionale, stiintifice, literare), în peste zece tări si în mai multe limbi, si 250 de articole stiintifice si note, contribuind la peste 100 de reviste literare si peste 50 de reviste stiintifice din întreaga lume.

A publicat numeroase articole în reviste internationale, cum ar fi: Multiple-Valued Logic - An International Journal (acum apare sub denumirea Multiple-Valued Logic & Soft Computing), International Journal of Social Economics, International Journal of Applied Mathematics, International Journal of Tomography & Statistics, Applied Physics Research (Toronto), Far East Journal of Theoretical Statistics, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Gaceta Matematica (Spania), Humanistic Mathematics Network Journal, Bulletin of Pure and Applied Sciences, Progress in Physics, Infinite Energy (USA), Information & Security: An International Journal, InterStat - Statistics on the Internet (Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, SUA), American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine, Journal of Advances in Information Fusion (JAIF), Zentralblatt fur Mathematik (Germania), Nieuw Archief voor Wiskunde (Olanda), Advances in Fuzzy Sets and Systems, Advances and Applications in Statistics, Critical Review (Society for Mathematics of Uncertainty, Creighton University, SUA), Bulletin of Statistics & Economics, International Journal of Artificial Intelligence, Fuzzy Sets and Systems, Journal of Computer Science and Technology, The Icfai University Journal of Physics (India), Hadronic Journal (USA), Intelligencer (Gottingen, Germania) s.a. Unele pot fi descărcate din situl Universitătii Cornell (http://arXiv.org/find) sau de pe siturile CERN.

În timpul erei Ceausescu, a ajuns în conflict cu autoritătile. În 1986, el a făcut greva foamei pentru că nu i s-a permis să participe la Congresul International al Matematicienilor de la Universitatea din Berkeley, apoi a publicat o scrisoare în Anunturile Societătii Americane de Matematică, pledând pentru libertatea de circulatie de oamenilor de stiintă, devenind astfel, fătis, un disident al regimului comunist. Drept consecintă, a rămas somer timp de doi ani, asigurându-si traiul din meditatii oferite studentilor.
Fiindcă nu i se permitea să publice, a încercat să-si scoată manuscrisele din tară prin Scoala Franceză din Bucuresti sau prin turisti. Secretarul de externe al Academiei Regale Suedeze, dr. Olof G. Tandberg, l-a contactat prin telefon de la Bucuresti.

Fugit din România în septembrie 1988, a asteptat aproape doi ani în lagărele de refugiati politici din Turcia, unde a prestat, pentru a supravietui, lucrări necalificate în constructii. A tinut legătura cu Institutele culturale franceze, care i-au facilitat accesul la cărti si întâlniri cu personalităti ale timpului.
Înainte de a părăsi tara, a îngropat o parte dintre manuscrisele sale, într-o cutie de metal, în via părintilor săi, lângă un piersic, recuperându-le patru ani mai târziu, după Revolutia din 1989, când s-a întors pentru prima dată în tara natală. Alte manuscrise, pe care a încercat să le transmită unui traducător, în Franta, au fost confiscate de politia secretă si nu i s-au mai returnat niciodată.

A scris sute de pagini de jurnal despre viata sa sub dictatura ceausistă (nepublicate), iar apoi ca profesor-cooperant în Maroc ("Profesor în Africa", 1999), despre perioada petrecută în lagărul de refugiati din Turcia ("Scăpat ... / Jurnal de lagăr", vol. I: 1994, vol. II: 1998), ca si din exilul american - încă în desfăsurare.

Este recunoscut pe plan international ca liderul Miscării literare paradoxiste, care are mai multi adepti pe tot globul, o miscare înfiintată de Smarandache deja în 1980, bazată pe utilizarea excesivă a antitezelor, antinomiilor, contradictiilor, paradoxurilor, dezvoltând o conexiune interesantă între matematică, filosofie si literatură (http://fs.gallup.unm.edu/a/paradoxism.htm).
În cadrul Miscării, Smarandache a introdus subspecii literare noi, ca distihul paradoxist, distihul tautologic si distihul dualist, inspirat de logica matematică (http://fs.gallup.unm.edu/a/literature.htm).

Florentin Smarandache a sintetizat miscarea paradoxistă în câteva fraze: “Paradoxismul a pornit ca un protest anti-totalitar împotriva unei societăti închise, România anilor 1980, unde întreaga cultură era manipulată de un singur grup. Numai ideile lor contau. Noi, ceilalti, nu puteam publica aproape nimic. Si-atunci, am zis: hai să facem literatură… fără a face literatură! Să scriem… fără să scriem nimic. Cum? Simplu: literatura-obiect. ‘Zborul unei păsări’, de pildă, reprezenta un “poem natural”, care nu mai era nevoie să-l scrii, fiind mai palpabil si perceptibil decât niste semne asternute pe hârtie, care, în fond, ar fi constituit un “poem artificial”: deformat, rezultat printr-o traducere de către observant a observatului, iar orice traducere falsifică într-o anumită măsură. (…) Mai târziu, m-am bazat pe contradictii. De ce? Pentru că trăiam în acea societate o viată dublă: una oficială – propagată de sistemul politic, si alta reală. În mass-media ni se spunea că ‘viata noastră era minunată’, dar în realitate ‘viata noastră era mizerabilă’. Paradoxul în floare! Si atunci, am luat creatia în deriziune, în sens invers, sincretic. Astfel s-a născut paradoxismul. Bancurile populare, la mare vogă în ‘Epoca’ Ceausescu, ca o respiratie intelectuală, au fost surse de inspiratie superbe. (…) “Non”-ul si “Anti”-ul din manifestele-mi paradoxiste au avut un caracter creativ, nicidecum nihilist.“

Paradoxismul, urmând linia Dadaismului, Lettrismului, teatrului absurd, este un fel de scriere cu capul în jos, metaforizează fondatorul curentului. Miscarea s-a exprimat viguros, în mai multe limbi, în cadrul Antologiilor Internationale Paradoxiste, apărute în 13 editii până în prezent. Aproape 500 de scriitori din întreaga lume s-au exprimat în aceste antologii.
Tot în zona experimentală se asază si piesele de teatru scrise de Florentin Smarandache, ca "Patria animalelor", o dramă fără dialoguri, "O lume întoarsă pe dos", unde scenele se permută, dând nastere la mii si mii de scenarii distincte (http://fs.gallup.unm.edu/a/theatre.htm). "Metaistorie" (1993) este o trilogie teatrală contra totalitarismului. A fost premiat la Festivalul International de teatru de Casablanca (1995). Autorul si-a tradus/rescris piesele în limba engleză, ca "o trilogie paradoxistă: dramă politică de avangardă" (2004).

Primul său roman poartă numele "NonRoman" (1993) si este o satiră a oricărui fel de dictatură. "Scrieri defecte" (1997) este o colectie de proze scurte paradoxiste, cu elemente hibride din rebus si stiinte.
Albumele experimentale de artă (seria "Outer-Art") cuprind supra-picturi, non-tablouri, anti-desene, super-fotografii, explicate în două manifeste: "Ultra-Modernism?" si "Anti-manifest" (http://fs.gallup.unm.edu/a/oUTER-aRT.htm).

S-au publicat, până acum, 12 cărti analizând creatia sa literară, printre care: "Estetica Paradoxismului", de Titu Popescu (1995), si "Paradoxism si postmodernism", de Ion Soare (2000). A fost nominalizat, în 2011, de către Academia DacoRomână de la Bucuresti pentru Premiul Nobel pentru Literatură, pentru cele cca. 75 de cărti de literatură publicate.
Sute de articole si recenzii despre activitatea lui Florentin Smarandache pot fi descărcate din sectiunile "Biblioteca Digitală de Stiinte" si "Biblioteca Digitală de Literatură" din situl autorului: http://fs.gallup.unm.edu/eBooks-otherformats.htm, http://fs.gallup.unm.edu/eBooksLiterature.htm.

S-au organizat chiar si conferinte dedicate notiunilor introduse de Florentin Smarandache în stiinte: First International Conference on Smarandache Type Notions in Number Theory, 21-24 august 1997, organizatori: Dr. C. Dumitrescu & Dr. V. Seleacu, Universitatea din Craiova, România; International Conference on Smarandache Geometries, 3-5 mai 2003, organizator: Dr. M. Khoshnevisan, Griffith University, Gold Coast Campus, Queensland, Australia; International Conference on Smarandache Algebraic Structures, 17-19 decembrie 2004, organizator: Prof. M. Mary John, Mathematics Department Chair, Loyola College, Madras, Chennai - 600 034 Tamil Nadu, India.
Călător global, a vizitat peste 50 de tări, călătorii despre care a scris într-o serie de (foto-video)jurnale instantanee. În decembrie 2015, a participat la o expeditie în Antarctica. O fotogalerie, la http://fs.gallup.unm.edu/photo/GlobeTrekker.html.


Observator    8/19/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian