Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Legea pentru folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publiceLegea pentru folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice

Art. 1 – (1) Pe teritoriul Romaniei, orice text in limba romana, cu caracter de interes public, indiferent de dimensiuni, trebuie sa fie corect gramatical, ortografic, ortoepic si semantic – claritatea si proprietatea termenilor – si, conform normelor academice in vigoare.

(2) Pe teritoriul Romaniei, orice text intr-o limba straina, cu caracter de interes public, scris sau vorbit, indiferent de dimensiuni, trebuie sa fie insotit de traducerea in limba romana.

(3) Emisiunile de televiziune transmise de posturile romanesti sau emisiunile posturilor straine transmise sub licenta romaneasca trebuie sa fie subtitrate in limba romana; in situatii deosebite, subtitrarea poate fi inlocuita cu traducerea simultana.

Art. 2 – (1) In sensul prezentei legi, prin text cu caracter de interes public se intelege orice text scris si afisat, expus sau difuzat in locuri publice sau prin mass-media, care are ca scop aducerea la cunostinta publicului a unei denumiri, a unei informatii sau a unui mesaj.

(2) Pe ambalajul produselor comerciale inscriptionat in limbi straine si, dupa caz, in interiorul ambalajului, se vor afla si in limba romana denumirea, explicatiile, instructiunile si oricare alte informatii referitoare la produsul respectiv.

(3) Nu fac obiectul prezentei legi:
a) denumirile marcilor inregistrate;
b) textele cu caracter exclusiv stiintific, literar-artistic si cultural;
c) publicatiile redactate integral sau partial in limbi straine, inclusiv ale minoritatilor nationale;
d) emisiunile radio in limbile minoritatilor nationale;
e) emisiunile de televiziune in direct in limbile minoritatilor nationale;
f) emisiunile cu caracter religios, etnografie si de divertisment ale posturilor locale si regionale de televiziune in limbile minoritatilor nationale;
g) denumirile si instructiunile care fac obiectul reglementarilor prin:
Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 784/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea produselor alimentare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 953/1999;
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea;
Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 65/2000 privind adoptarea Normelor obligatorii pentru publicitate, teleshoping si sponsorizare in domeniul audiovizualului;
Hotararea Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile;
Legea invatamantului nr. 84/1995;
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
Legea privind statutul functionarilor publici nr. 188/1999.
Art. 3 – (1) In cazul textelor de interes public scrise in limbi straine, aflate la vedere in locuri publice sau difuzate prin mass-media, traducerea completa in limba romana trebuie sa aiba caractere de aceleasi dimensiuni cu cele ale textului in limba straina si sa faca parte integranta, sub aspect tehnic si estetic, din ansamblul grafic respectiv.

(2) Traducerile in limba romana, mentionate la alin. (1) litera c), trebuie sa respecte prevederile art. 1 alin.(1).

(3) Taxele pentru afisarea, expunerea, difuzarea textelor cu caracter comercial, in cazul folosirii exclusiv a limbii romane, vor fi de 100%, iar in cazul folosirii si a uneia sau a mai multor limbi staine, cu exceptia limbilor minoritatilor nationale, de 125%.

Art.4 – In cazul textelor vorbite prevazute la art. 1 alin. (2), ritmul, volumul si intonatia rostirii textelor in limba romana trebuie sa corespunda cu ritmul, volumul si intonatia, pentru varianta straina.

Art. 5 – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, persoanele fizice sau juridice care au pus in circulatie texte cu caracter de interes public, scrise sau vorbite, sunt obligate sa indeplineasca cerintele prezentei legi.

Art. 6 – (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi in toate domeniile, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare se va infiinta in cadrul Ministerului Culturii si Cultelor Seviciul pentru folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice; in cadrul directiilor pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene si a municipiului Bucuresti se vor infiinta birouri cu aceleasi atributii cu incadrarea in numarul de posturi aprobat; - in cadrul birourilor din judetele in care populatia unei etnii minoritare este de minimum 20% va fi incadrat si un reprezentant al acestei etnii.

(2) Structurile administratiei centrale si locale si organele abilitate ale Ministerului Finantelor Publice si ale Ministerului de Interne vor asigura ducerea la indeplinire a masurilor stabilite de serviciul, respectiv birourile pentru folosirea limbii romane in locuri, relatii si institutii publice.


Art. 7 – (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 lei si 50.000.000 lei.

(2) In termen de 10 zile de la aplicarea sanctiunii, contravenientul este obligat sa intre in legalitate; in caz contrar sanctiunea se repeta; daca contravenientul persista in incalcarea prevederilor prezentei legi se interzice continuarea activitatii celui in cauza.


Art. 8 – Contraventiile prevazute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.


Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in sedinta din 11 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor articolului 74, alineatul 2 din Constitutia Romaniei.p.Presedintele Senatului

Alexandru Athanasiu
corespondenta dela Infopress Hurmuzachi    10/18/2002


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian