Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Cornelia ( Stăncut ) Georgescu : “Stanca” în ... “Calea Lactee”

În sedinta ordinară din 5 martie 2015 a Cenaclului epigramistilor olteni din Craiova am avut surpriza să particip la lansarea lucrării “Stanca” în ...”Calea Lactee” apartinând doamnei Cornelia Georgescu, apreciată realizatoare craioveană de literatură SF.

Încheierea în anul 1945 a celei de a doua conflagratie mondială a secolului XX, în care armata română a participat succesiv la două campanii, prima alături de Germania hitleristă pe frontul din Est împotriva Uniunii Sovietice , pentru ca apoi, după 23 August 1944 să se alăture actiunilor derulate pe frontul de Vest, în cooperare cu armatele aliate împotriva armatei germane, a determinat, urmare a conventiilor ce au s-au încheiat între marile puteri victorioase, plasarea României în zona de influientă a Uniunii Sopvietice, care devine în acest context “marele prieten de la răsărit” ce va determina si superviza translatarea tării noastre într-un “stat de democratie populară” în care, prin actiuni succesive, se va realiza transformarea societătii românesti prin implementarea noilor institutii ce vor asigura eliminarea din viata publică a personalitătilor marcante ale structurilor statale antebelice ca urmare a instaurării a noii conduceri bazată pe dictatura proletariatului...

Tranzitia la noua orânduire socială, ce se va realiza în intervalul unei lungi perioade de timp, nu va fi una pasnică, ci plină de actiuni coercitive, în care noii conducători, obedienti ocupantilor sovietici si doctrinei marxist-leniniste, au folosit cu maximă eficientă, ca principal instrument, “lupta de clasă”, erijându-se în salvatori ai neamului ce doreau să asigure pentru poporul român un trai mai bun, lipsit de avatarurile vechii orânduiri capitaliste ce împărtea lumea într-o mică categorie de bogati si marea masă de săraci oprimati.

Calomniati sistematic si denigrati fără încetare, personalitătile politice ale structurilor românesti interbelice au fost transferate în închisori, dispărând treptat din viata cotidiană...dar, “lupta de clasă” avea să fie continuată si în perioada următoare, fiind afectati inclusiv reprezentantii claselor de propietari mici si mijlocii care constituiau motorul evolutiei societătii românesti a acelor timpuri,...se va realiza o scădere, usor perceptibilă atât a nivelului de trai al populatiei, dar si a securitătii indivizilor, ce se regăseau adesea, fără motive plauzibile în categoria “dusmanilor poporului” si tratati ca atare...

În acest context, s-a creat în timp, în rândul cetătenilor, un curent tot mai evident de opozitie, ce s-a manifestat în mod diferit, incipient printr-o rezistentă armată virulentă în zonele montane, cu actiuni sustinute de un număr însemnat cetăteni si ulterior anilor “60”, prin actiuni individuale, sau colective “de luptă pasnică”, pentru recuperarea libertătilor democratice,...la aceste actiuni, ce se vor întinde pe întreaga perioadă de timp, până la evenimentele din decembrie 1989, vor lua parte un număr însemnat de oameni, vârstnici sau tineri, apartinând tuturor păturilor sociale, de la intelectualitate până la simpli muncitori, unii dintre ei chiar fosti purtători ai “cămăsilor verzi” sau membri ai organizatiilor de tineret al Legiunii Arhanghelului Mihail, a “frătiilor de cruce”, ajunsi în această perioadă la maturitate, dar în permanentă în atentia “ochilor vigilenti” a noii orânduiri ce se edifica în tara noastră.

Un rol activ în mentinerea trează a spiritului de observatie referitoare la realitătile României acelor ani, l-au avut posturile de radio, cu emisiuni zilnice în limba română (“Vocea Americii” si “Europa liberă”), care frecvent erau ascultate de un număr însemnat de cetăteni, din rândul cărora, unii, în afară de comentarea stirilor receptionate realizau si unele actiuni efective de propagandă, confectionând manifeste pe care le plasau în zone intens frecventate de cetătenii localitătilor...în acest mod asigurându-se o ofensivă activă împotriva propagandei oficiale a institutiilor abilitate ale regimului...

Din întreaga perioadă de comunizare a României ne-au rămas o multitudine de materiale – însemnări, jurnale cu memorii, romane, poezii – unele identificate si confiscate de la detinători de organele de securitate, altele păstrându-se la cei ce le realizaseră, sub forma denumită în actualitate, “literatură de sertar”, până la căderea regimului comunist ca urmare a evenimentelor din decembrie 1989. În acest mod, astăzi, avem posibilitatea de a cunoaste atât de actiunile intreprinse de opozantii regimului comunist, dar si de metodele utilizate de personalul încadrat în organele de represiune pentru anihilarea atât a opozantilor regimului, cât si a actiunilor pe care acestea le realizau în diverse ocazii...

Multe actiuni, considerate subversive de către organele de securitate, au fost efectuate de tinereri care nu întelegeau că este necesar să fie obedienti regimului...acestea determinat de diverse “neglijente” erau găsiti de organele statului care în diverse etape ale procesului de “democratizare” al României utilizau, metode variate de identificare a persoanelor în cauză si de neutralizare a actiunilor acestora...ajungându-se ca, în intervalul anilor “80” ai secolului trecut să se recurgă la “metode blânde” de identificare si neutralizare a oponentilor, în special a celor tineri.
Cornelia (Stăncut) Georgescu, în volumul “Stanca” În “Calea Lactee” ne aduce în atentie ,,utilizând forma de literatură colaj” folosind materialele ce le-a obtinut de la CNSAS, piese ce constituiau două volume cu aproximativ 250 de pagini, întocmit în anii 1985-1987, ca urmare a urmăririi informative a elevei, cu actiuni anticomuniste, în vârstă de 15-17 ani, de la Liceul industrial nr.8 din Craiova, “obiectivul Stanca”, autoarea cazului “Dj – Calea Lactee” ...
Cornelia Stăncut, a devenit autoarea a două manifeste anticomuniste, executate cu minutiozitate cu litere decupate din ziarele vremii, sau autocolante din foite ce se aflau în comert, manifeste realizate integral de elevă, fără a fi ajutată de atcineva, sau stirea tatălui adoptiv...

Cornelia, o fetită simplă, timidă si modestă născută în Craiova, ca al saselea copil al familiei Sapson, tatăl operator chimist la ITMA iar mama muncitoare necalificată la uzinele Electroputere, ambele unităti industriale din municipiul Craiova, determinat de conditiile precarte de viată a familiei, a fost dată spre adoptie familiei Stăncut...mama adoptivă trecând în eternitate când Cornelia nu împlinise 12 ani, fetita a rămas în grija tatălui supravietuitor...acesta, fost combatant în al doilea război mondial, a fost lăsat la vatră după ce a fost grav rănit de explozia unui obuz inamic...a descoperit “ partea negativă a regimului comunist”, motiv pentru care nu a devenit membru de partid... a fost arestat politic o perioadă de doi ani, în care a suportat, fără a ceda, actiunilor regimului menite a-i schimba orientarea sa politică, conform căreia “comunismul era cel mai rău lucru posibil pentru acesta”...după eliberarea din detentie a “beneficiat” o perioadă de cinci ani de binefacerile “tratamentului“ în conditiile regimului de “domiciliului obligatoriu” în Craiova...
Ulterior, Cornelia va afla că Traian Stăncut, tatăl său adoptiv, se afla în atentia organelor de securitate ca fost component al organizatiei legionare de tineret “Frătiile de cruce” si a fost condamnat în anul 1948 pentru activitatea de răspândire a unor fituici cu continut dusmănos privitor la regimul democrat instaurat în România...Traian Stăncut era un ascultător fidel al emisiunilor în limba română al posturilor de radio “Vocea Americii” si “Europa liberă”, la care actiuni se va ralia ulterior, frecvent, si Cornelia, “dând radioul încet” pentru a nu fi auziti de cine n-ar trebui, deoarece, precum se stia, si “peretii au urechi”.
Din relatările din volum rezultă că tânăra era interesată de informatii referitoare la activitatea de cucerire a cosmosului pe care o realiza SUA...aceasta nota zilnic “stirile pe care le considera importante, în special cele referitoare la misiunile navetelor spatiale americane, retinând termenii specifici astronomiei si astronauticii în scopul de a-si îmbogăti cu noi date cunostintele în domeniu, inclusiv termenii specifici, adecvati, acestuia..

Viata merge înainte, la scoală tânăra se supune “regulilor jocului” participând la activitătile culturale, fără prea mult entuziasm...ea nu le agreea deoarece nu i-a plăcut niciodată să compună, să scrie, pe subiecte dispuse, realizând din proprie initiativă doar lucrări care să exprime ceea ce simtea si considera că poate exprima, nu ceea ce i se cerea...desi era doar un copil simtea o aversiune fată de regimul comunist, fără a-si da seama de implicatiile pe care le-ar putea genera acest lucru...
În treapta I-a de liceu devora literatura SF, cea cu subiecte de astronomie, astronautică sau fenomenul OZN...
Avansând în timp a avut perceptia că în suflet i se instaura un sentiment de revoltă contra regimului din tară, fără să-si dea seama de motivele care l-au generat...context în care se naste ideea redactării unui manifest anticomunist pe care intentiona să-l realizeze si multiplice si apoi să-l afiseze în zone intens circulate din centrul municipiului, procedură prin care considera că va determina cetătenii să participe la actiuni menite să aducă schimbări în societatea românească, pe care o dorea plasată pe baze noi, democratice.
Realizează textul, confectionează manifestele si le va plasa în zona centrală a municipiului...
Fiind o ascultătoare fidelă a emisiunilor în limba română a postului de radio “Vocea Americii” redactează o scrisoare continând aprecieri pozitive referitoare la emisiunile acestuia, pe care o expediază pe adresa din America, fără a omite să-si precizeze identitatea si adresa în interiorul scrisorii.
Scrisoarea a fost interceptată de organele de securitate si va determina retinerea si anchetarea la sediul acesteia a tinerei eleve, va genera o perchezitie domiciliară, prilej cu care se vor identifica si retine “corpuri delicte” (manifeste ce nu au fost realizate integral, înscrisuri, manuscrise, etc....) . Organele de securitate încearcă să determine legătura de cauzalitate între actiunile elevei si posibila influientare a acesteia de către tatăl adoptiv, aflat în evidentele sale ca un opozant al regimului democrat popular, cu actiuni dusmănoase de sorginte legionară, inclusiv stabilirea cercului de potentiali suspecti cu care eleva ar fi colaborat în scopul realizării dezideratelor ce si-le-a propus.

Cu lux de amănunte ne sunt aduse la cunostintă documentele întocmite de organele de urmărire penală ale securitătii pe o întindere de mai bine de doi ani, rezultând acribia manifeststă în derularea actiunilor de investigare, inclusiv diversitatea metodelor si instrumentelor utilizate în scopul atingerii telului propus, anihilarea actiunilor dusmănoase a potentialilor opozanti anticomunisti.
Investugarea cazului de către organele de securitate s-a realizat în decursul mai multor ani, “utilizând multă muncă”, “cheltuind o sumă importantă de bani”, mijloace ce s-ar fi putut folosi pentru atingerea altor scopuri benefice populatiei...
În final, cazul a fost închis, deoarece nu s-a realizat ceea ce si-au propus anchetatorii, stabilirea unui număr însemnat de persoane care să fi constituit un lant infractional, munca “colectivului de anchetatori cu functii si grade importante în erarhia locală a securitătii, demonstrând inutilitatea actiunii... dar dezvăluind obiectivele ce le aveau în atentie organele în perioada respectivă precum si “metodele de muncă”, care desi se doreau “blânde” constituiau aplicatii ale unor procedee stresante asupra psihicului celor vizati de cercetători, persoane ce vor fi marcate ulterior o lungă perioadă de timp.

Varianta de lucru abordată pentru realizarea lucrării ne determină să apreciem ca deosebite abilitătile realizatoarei care reuseste să aducă în atentia cititorilor atât fatetele negative ale regimului comunist, ce s-au manifestat în raport cu poporul român, utilizând variante diferite ca modalitate si intensitate de aplicare, dar si perenitatea dorintei de libertate si liber arbitru ce s-au manifestat într-o lungă perioadă de timp în viata cetătenilor tării aflati la diverse vârste si nivele de elevatie, demonstrând încvă odată, dacă mai era nevoie, că acest popor va rezista perpetuu vicisitudiniloer perioadelor pe care le va străbaate...


Andrei Potcoavă     5/20/2015


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian