Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestinã
Note de carierã
Condeie din diasporã
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouã
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastrã
Traditii
Limba noastrã
Lumea în care trãim
Pagini despre stiintã si tehnicã
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivã 2019
Articole Arhivã 2018
Articole Arhivã 2017
Articole Arhivã 2016
Articole Arhivã 2015
Articole Arhivã 2014
Articole Arhivã 2013
Articole Arhivã 2012
Articole Arhivã 2011
Articole Arhivã 2010
Articole Arhivã 2009
Articole Arhivã 2008
Articole Arhivã 2007
Articole Arhivã 2006
Articole Arhivã 2005
Articole Arhivã 2004
Articole Arhivã 2003
Articole Arhivã 2002


George Topârceanu ( 20 Martie 1886 - 1937 )La 20 martie anul acesta se împlinesc 118 ani de la nasterea poetului George Topârceanu (1886-1937), nume de referintā in literatura românā clasicā.
Pentru capacitatea sa deosebitā de a atinge o "perfectiune a versului prin elaborarea severa a materialului poetic", Mihai Ralea il considera pe Topârceanu drept "primul poet clasic român". "Alecsandri era clasic – mai spunea Ralea – fiindcā era nāscut asa, Topârceanu fiindcā se invinge si se depāseste".
Dacā elementul universal la Eminescu este ideea, la Topârceanu universal este spiritul, atmosfera. Poet al inefabilului, cu un impresionant diapazon liric, Topârceanu surprinde si fascineazā in acelasi timp. "Cu o viziune ascutitā si materialā, Topârceanu a fixat peisagii cu amānunte prinse atât de sigur – incât natura pare pusā sub sticlā intr-o ramā" - il caracteriza Eugen Lovinescu. "E greu – spunea Constantin Ciopraga – sā gāsesti intrunite la acelasi om, inteligentā, sensibilitate si spirit. G. Topârceanu le intrunea".
Ironic, fārā a fi sarcastic, uneori chiar autoironic, poetul schiteazā trāsāturi umane doar atât cât este necesar pentru a sugera imaginea, fārā exagerāri, mizând pe inteligenta si spiritul cititorului pentru a desāvârsi portretul. "Spiritul persiflant a convertit neologismul sau termenul prozaic, a dat viatā unei poezii a cārei valoare stā nu in mārturisirea, ci in disimularea sentimentului, nu in grandilocventā, (...) ci in discretie, in sāgālnicie, in onestitatea liricā a poetului". (Al sāndulescu)
Facilā in aparentā, poezia lui Topârceanu are sensuri multiple si profunde. "Istoria literarā viitoare va avea sā aseze poezia lui Topârceanu in adevārata ei luminā, inregistrând-o ca o poezie de sentiment si nu ca o poezie humoristicā, asa cum sunā, sumar si superficial, judecata criticei contemporane" – spunea Alexandru Phillipide la moartea poetului. Iar noi, iubitori de artā si degustātori de frumos, avem azi prilejul de a-i aduce, la aniversare, un bine-meritat omagiu.
In afara creatiei sale literare, in viata de toate zilele, Topârceanu a fost un om obisnuit, cu merite si defecte, cu o existentā complexā. Dar, dupā cum spunea Mihai Ralea, "la urma urmei omul nu intereseazā, poetul insā se defineste clar prin ceea ce exprimā. Si ne e de ajuns opera ca sā-l putem clasifica".
Pentru a ne reaminti de creatia poetului, redām mai jos douā dintre poeziile sale mai putin cunoscute, dar atât de bogate in imagini de o unicā delicatete si gratie.

Observator

MARTIE
- Singurātate -

Prin luminisul crângului tācut,
De-atâta vreme nimeni n-a trecut.

Copacii goi, in lungā nemiscare,
Par umbra lor ce stā-nāltatā in picioare.
Arar ajunge pânā-aici
O pasāre cu aripile mici,
Si glasul ei rāsunā in linistea prea tare.

Dar Primāvara, care stie tot,
Va risipi prin iarba dimprejur
Scântei de-azur –
Albastru miozot.
Si dintre foi tivite cu argint,
Vor creste ciucuri albi de mārgārint.

Pe-aici, o Zânā micā coboarā dintre stele,
Si-n fiecare noapte culege viorele.

Dar nimānui pe lume nu-i e dat s-o vadā
Cum vine pe cārārile din mladā,
Fācând in tainā indelung popas
Din loc in loc, pe unde-a mai rāmas
Zāpadā...
LUMINA


Viseazā plopul nemiscat in soare
Si umbra din el, neagrā, îi curge la picioare.

Un melc îsi taie drumul prin grādinā
De-a dreptul, ca un tanc de gelatinā,
Amenintând albine si furnici
Cu patru tunuri mici.

Tācerea îsi adunā trupul sferic
Intr-un boboc de nalbā.
O muscā trece prin lumina albā,
Ca o scânteie de-ntuneric.

Un fluture, cu aripi de umbrā si mātasā
Din zboru-i frânt si plutitor se lasā
Pe vârful unui spin.

Si florile se-naltā-ntr-un picior
Sā-l poatā contempla mai bine,
Cum doarme-n pragul clipei care vine,
Cu aripile desfācute-n viitor.

Observator    3/11/2004


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian