Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Propunere de interpretare ale unor inscriptii și cuvinte traco-geto-dace

Extras din: Dobre Valentin-Claudiu, Scurtă, uimitoare si fabuloasă istorisire despre Enigmatica limbă a geto-dacilor, Ediţia a II-a revizuită si adăugită, Ediţie electronică 2011, Bucuresti, 2011, ISBN 978-973-0-11128-6

Introducere:
Limba comună indo-europeană IE (adesea analizată prin raportare la sanscrită) era constituită dintr-o serie de graiuri si dialecte, acestea fiind regăsite peste timp prin corespondenţele din limbile IE moderne. Substratul pre-IE este dificil de identificat, de cuantificat si decelat, demers realizabil doar prin raportare la limba bascilor si alte limbi ne-IE cunoscute. Din grupul limbilor IE antice, ramura traco-geto-daco-frigiană este astăzi dispărută; se menţin urme de substrat în limbile balcanice moderne (română, bulgară, macedoslavă, ruteană/rusină; posibil albaneză, macedoneană, slovacă, slovenă ?). Pentru identificarea conexiunilor, a desprinderilor si scindărilor diferitelor ramuri analiza lingvistică comparată reprezintă un instrument util, însă doar orientativ.
Clasificarea formală de tip kentum-satem împarte limbile IE după cum urmează: kentum (celtă, germană, greacă, italică si neo-romanice, anatoliană, toharică, albaneză) si satem (armeană, baltică si slava veche, indo-iraniene, traco-frigiană, ilirică).
Ion I. Russu apreciază că limba traco-geto-dacă era o limbă satem înrudită în principal cu limbile ilirice, balto-slava, armeana, limbile indo-iraniane.
În consecinţă, pentru identificarea cuvintelor atribuite ad-stratului slav, dar care pot aparţine mostenirii traco-geto-dace, personal am realizat o comparare analitică/empirică cu limbi IE moderne.
Dl. Ivan Duridanov apreciază că traca, geto-daca, frigiana si ilira au fost distincte. Materialul lingvistic disponibil în vechea tracă cuprinde: circa 23 de cuvinte atestate în izvoare antice, inscripţii, toponime si hidronime, nume de persoane, triburi, zeităţi locale.
Atestările cuvintelor trace provin din surse antice străine limbii trace, de regulă elene, putând semnifica fie cuvântul în sine, fie un atribut conex. Dl. Duridanov se raportează pentru aceste cuvinte la elemente apropiate ca rezonanţă si sens din vechile lituaniană/ letonă/prussă, limba iraniană veche, sanscrită, lydian, frigiană.
Raportările domniilor lor (Ivan Duridanov și Ion I. Russu) la vechile limbi baltice reconfirmă dorinţa continuării cercetărilor lingvistice comparate cu limbile baltice moderne prin identificarea cuvintelor aparţinând ad-stratului autohton din română, cu circulaţie regională sau generală si care sunt greu de decelat ca rezultat a prelungitei convieţuiri slavo-române. Astfel, dacă despre tracă dispunem de informaţii din inscripţii de dimensiuni apreciabile si un număr de cuvinte atestate de scrierile antice a căror descifrare este încă în dispută, precum si de cuvinte sau rădăcini reconstituite prin efortul unor tracologi de excepţie (desigur, discutabile, pentru că toate informaţiile trebuie analizate si re-analizate), despre geto-dacă stim bine că nu cunoastem (aproape) mai nimic.
Pentru a încerca descifrarea misterului limbii traco-geto-dace, în cele ce urmează folosesc expresiile: dacisme latinizate si dacisme slavizate. Prin dacisme latinizate autorul înţelege cuvintele autohtone care sub influenţa unor cuvinte fonetic asemănătoare sau simile din latină au suferit transformări de sinteză fonetică si acumulări de sens, confundându-se cu latinismele, uneori până la disoluţie completă, fenomen petrecut în perioada primară a graiurilor latinofone locale aparţinând convenţional proto/stră-românei (până la migraţia slavilor). Totusi, pe baza analizelor etimologice comparate încercăm identificarea acelor cuvinte care, desi au suferit influenţe, transformări fonetice, modificări de sens nu au fost complet substituite de echivalentul latin. Prin dacisme slavizate se înţeleg cuvintele care desi iniţial au căpătat poate un sens marginal sau chiar depreciativ în perioada primară a formării proto/stră-românei (sec. II-VI), păstrând poate sensul iniţial doar în afara spaţiului de iradiere latinofonă, ulterior si ca rezultat al convieţurii slavo-române timpurii (sec. VI-X) ele s-au întărit si revigorat, contopindu-se sau adaptându-se după corespondentul slav, păstrând totusi unele particularităţi de sens sau/si fonetice care ar conduce la concluzia că ar putea fi grefe/adaptări slave sau contopiri cu un sau peste un cuvânt autohton.
Unele cuvinte au circulat datorită multilingvismului sau bilingvismului " si " în dublete sau triplete de cuvinte: latin (în italic)- dacic sau/si vechi slav (subliniat), creând si clisee sau expresii de dublete lingvistice care poate ? sunt prezente încă în română. Acest gen de expresii din perioada multilingvismului sau bilingvismului si au fost adaptate fonetic sau semantic, devenind clisee perpetuate în vorbirea curentă (dubletele ar putea caracteriza etapele de contracţie si sinteză lingvistică din intersectarea si suprapunerea a două limbi sau mai multe limbi în curs de contopire).
Odată cu extincţia sau absorbţia limbii geto-dace si ulterior a restrângerii si asimilării enclavelor slave s-a produs o omogenizare lingvistică prin absorbţie de sensuri si apropiere fonetică, conducând la paronimii si sinonimii multiple pentru cuvinte de circulaţie secundară. Totusi, trebuie subliniat caracterul comun latinofon al acelor cuvinte fundamentale, de circulaţie curentă din spaţiul românesc prin faptul că româna s-a impus ca o lingua franca asupra enclavelor lingvistice gd. sau alogene (slave, tiurcice, germanice, alanice, uralice) si datorită ruralităţii si caracterului arhaic-conservator al societăţii române, a ciclicităţii păstoritului si a fluxurilor de populaţie (din schimbarea rutelor pastorale si reasezări), asa cum limbile slave s-au impus în enclavele tgd. nelatinizate, absorbindu-le. Dispariţia treptată a traco-geto-dacei (tgd.) după secolul IV s-a produs prin absorbţie în română, albaneză, macedoslavă, bulgară, ruteană/rusină, posibil si în sârbo-croată, slovacă si slovenă, , dar este posibil ca enclave vorbind o limbă compozită impregnată de rudimente lingvistice traco-geto-dace, enclave "imperfect" latinizate (în cadrul străromânei, românei) sau slavizate să se fi menţinut până în sec. VII-X ? (în Maramureș, Bucovina, Transcarpatia, Galiţia, dar poate si în zona de interferenţă între sârbi, bulgari, macedoneni- o parte a populaţiilor denumite shopi, torbeshi-gorani, mijaci, pomaci ?), asa cum susţin si Tăpkova-Zaimova si Velkov despre menţinerea limbii trace în zone rurale izolate până în sec. V-VII. Actualmente dispunem din tgd. de o listă de cuvinte, nume de localităţi, de regi sau conducători locali, de nume de plante menţionate de Dioscoride si Pseudo-Apuleius, probabil deformate, incorect preluate.

Propunere de interpretare ale unor inscriptii :
Prescurtări: ro. - română; eg.- engleză; lat.-latină; gdl.- gŕidhlig/scoţiana (gaelica din Scoţia); irg.- irish gaelic (Gaeilge); lt.-lituaniană; lv.- letonă. Explicatiile sunt în engleză.
Inscriptia de la Agighiol:
trac "egbeo": (inscripţia KOTYOC EГBEO/kotyos egbeo găsită într-un mormânt tumular de inhumaţie în Agighiol si considerat ca aparţinând unui prinţ trac ?; I.H. Crisan: numele Kotyos este numele regelui odrys;
1. expresia lt. "būti/tapti kieno auka"- eg. "fall a prey "; lt. auka- eg. "sacrifice; victim; donation, offering" si lt. būti- eg. "be, become, exist", lt. bakoti- eg. "push in, into, cram in, into", lt. baigti- eg. "end, finish, stop, wear out, exhaust" si cf. frigianul eg- eg. "to hold, experience". EГBEO pare compus din lt. auka + lt. būti/lt. bakoti si improbabil din lt. baigti. Deci inscripţia s-ar traduce: KOTYOS EGBEO: " Kotyos ofrandă a pus" unde Kotyos ar putea fi si numele unei zeităţi locale;
2. gdl. ěobair/ěobradh- eg. "sacrifice, offer sacrifice" = irg. ěobair- eg. "sacrifice"= ro. iubire ?);
Inscriptia de la Duvanli:
trac "ēziē ..... dele / mezēnai" (inscripţia de pe inelul de aur de la Duvanli):
1. Duridanov: "eys,ie dele... mezenai": ", powerful, help... protect, horseman";
2. lt. ėdžia- eg. "oppressor; devourer"; lt. dele- "nuia, baston", lt. deles- "frâu, hăţ"; lt. medžioti- eg. "hunt, shoot, chase". Probabil tot o imagine a Călăreţului trac, cu invocarea: ėdžia dele medžioti "tirania înfrânată si alungată". Astfel, mezēnai semnifică posibil "a alunga, vâna, hăitui, izgoni", diferit de iliricul Menzana- "the horse deity" ? ;
3. lt. edžios- "iesle, troacă", lt. ėdesys- eg. "forage, feed, provender, fodder"; trac dele- "nuia, baston", lt. deles- "frâu, hăţ"; lt. meginimas- eg. "efort, încercare", lt. meginys- eg. "mostră, probă". Poate invocarea meritelor unei persoane care dresează caii neîmblânziţi ? Totusi, puţin probabil; varianta a doua pare mult mai solidă);
Inscriptia de la Ezerovo:
trac rolistenćsnerenćtiltćnēskoarazćdomćntilezuptamiēerazēlta (inelul de la Ezerovo): traducere aproximativă: ro. "Iertare. Strălucirea este trecătoare, descoperă caseta mostenirii aurite turnată de bătrâni";
Inscriptia de la Celei/Sucidava:
geto-dacă ? "brolythris <în interior> beindryęsoyaroylon <în exterior>" (inscripţia  + , interior + exterior gravată pe un inel descoperit în secolul al XIX-lea la Celei/Sucidava într-un mormânt de femeie; datarea s-a făcut pe baza unei monede de bronz tip sestertius de la Marcus Aurelius din 159-160 e.n.; inscriptia a fost făcută public de către Dimitrie Papazoglu în 1864; textul brolythris= gdl. broilleach- eg. "breast, bossom, front"+ gdl. tairis- eg. "kind, loving" sau irg. tairis- eg. "loyal" – traducere aproximativă " dragoste din inimă/suflet" sau o formulă de tip "prea-iubită/regina inimii" ? ; textul beindryęsoyaroylon= gdl. bean- eg. "wife, woman" sau gdl. beinn- eg. "mountain" +gdl. d’rinn- eg. "made, did"+gdl. saor- eg. "free, deliver, rescue, save" + gdl. oilean- eg. "education, training, instruction, nurture"– traducere aproximativă Varianta 1 "femeie, educatia te face liberă" !? sau Varianta 2 "în vârf devii liber prin educatie" !? Exemplu incert.)
Tăblitele de la Sinaia: Funcţii ierarhice, denumiri, nume, etc. extrase din tăbliţele de la Sinaia, considerate drept artefate (falsuri)
Prescurtări: ro.- română; aro.- aromână; eg.- engleză; brt.-bretonă; cg.- cornish gaelic (gaelica din Cornwall); gd.- geto-dacă; gdl.- gŕidhlig/scoţiana (gaelica din Scoţia); irg.- irish gaelic (Gaeilge); lat.-latină; lt.-lituaniană; lv.- letonă; ps.-pashto (afgană); wls.- welsh (cymraeg- gaelica din Ţara Galilor). Explicatiile sunt în engleză.

Fără datarea exactă a tăbliţelor sau fără stabilirea autenticităţii lor, orice încercare de descifrare a textului rămâne doar cu titlu informativ.
Tăbliţele de plumb de la Sinaia au o istorie destul de controversată, ele rezultând din copierea la ordinul regelui Carol I a originalelor dintr-un material pare-se preţios, probabil de aur, originalele precum si un mare număr de copii din plumb dispărând cu timpul. Multe dintre tăbliţe au fost copiate sau fotografiate prin grija domnului inginer Romalo, pasionat de conţinutul acestora. Majoritatea specialistilor s-au pronunţat în sensul că aceste tăbliţe reprezintă niste falsuri realizate probabil la indicaţia unui erudit al secolului al XIX-lea.
Încercările de descifrare s-au dovedit în general nereusite, limba în care au fost scrise aceste tăbliţe fiind considerată necunoscută. Încercarea de descifrare prin intermediul limbii române nu a dat rezultate pertinente. Plecând de la studiul limbilor antice prin intermediul limbilor moderne, personal am purces la descifrarea tăbliţelor, aplicând teste pentru cuvinte cheie si continuând pentru alte cuvinte din texte, în scopul descifrării acestor texte.
Astfel, am ales din tăbliţele de la 4 la 60 (probabil din cele clasificate drept arhaice) anumite texte pentru care am încercat aplicarea algoritmului de descifrare.
Sursa textelor tăbliţelor este:
http://www.ariminia.ro/tablitele-de-la-sinaia/1-tablitele-de-plumb-i.html
Descifrarea propusă prin limba română nu corespunde asteptărilor mele sau ale altor cititori.
Plecând de la cuvântul "mato" care a fost interpretat de Aurora Peţan si alţii drept ro. rege, pe care l-am regăsit în următoarele limbi: gŕidhlig- scoţiana (gaelica din Scoţia, prescurtat gdl., eg. gaelic: gdl. math/maithean- eg. "a noble, a hero; upper class of society"", care ar corespunde si alb. madh- eg. "great"/alb. e madhja- eg. "the great one" ? De notat si cg. mytern/mychtern- eg. "king, sovereign". Vezi și celticul matus- eg. "lucky" cf. calendarului Coligny, irg. maith- eg. "good" ?) si letonă/latvian (prescurtat lv.: lv. muiža- eg. "manor, estate") am decis continuarea investigaţiilor prin intermediul acestor limbi.
Pentru gaelica din Scoţia, rezultatele convin la o primă lectură, textul tradus având coerenţă si logică. A doua limbă, letona, se dovedeste mult diferită de textul tăbliţelor. A rezultat următorul mini-dicţionar:
gd. ačino (?; gdl. achrannach- eg. "intricate, entangled" ?, gdl. achanaich- eg. "earnest prayer" ?, gdl. acfhuinn- eg. "apparatus, implements, harness, salve " ?);
gd. aplo (gdl. aparan- eg. "apron");
gd. armoso (armată; gdl. ŕrmunn/ ŕrmuinn- eg. "warrior");
gd. badi (gdl. bŕidh- eg. "benignity, kindness", gdl. bŕidhheac- eg. "kindly disposed", gdl. bŕidheil- eg. "benign, human, kind");
gd. basileos (conducător tribal sau adjunct al gd. mato; aro. bâsil<ău, ăi, adz>- ro. "rege", wls. ban- eg. "top, tip, point, crest, fig. for lord, chief; high, lofty, exalted, noble, excellent" + wls. ceynlliw- eg. "noble lord", gdl. uaisle- eg. "nobility, gentility", gdl. uasal- eg. "noble, gentle, proud, genteel" cf. ro. vasal, gdl. uaislich- eg. "ennoble, dignify");
gd. biko (gdl. beic- eg. "a curtsey" sau gdl. bigead- eg. "smalness"; gdl. bigid- eg. "the less");
gd. boeo/boio (gdl. boireann- eg. "female, feminine", gdl. boireannach- eg. "female, woman" sau gdl. bňidheach- eg. "prety, beautiful");
gd. bučero/ boičero (?; gdl. buidheann- eg. "group, body, faction, organisation");
gd. capo (gdl. cabhair-eg. "help, assist, aid, relieve");
gd. chesosai (gdl. cěosaich- eg. "subdue");
gd. dab/dabo (gdl. daibh/doibh- eg. "to them" sau gdl. dŕibhir- eg. "poor, destitute", gdl. dŕibhreas- eg. "poverty", irg. daibhir- eg. "poor"; gdl. tabaid- eg. "brawl, fight");
gd. değeo/deceo (?; 1. gdl. deach/deachaidh- eg. went, did go"; 2. egdl. deagh- eg. "good, excellent");
gd. dieo/dio (zeu; gdl. Dia/Déathan- eg. "a god, God", irg. Dia- eg. "God");
gd. doto (gdl. dňirt/dňrtadh- eg. "pour, spill");
gd. eno (gdl. čiginneach- eg. "necessitous, indispensable, oppressive; one in extremity");
gd. erieğero /eri girie (în expresia kiliarko erieğero, unde kiliarko grad militar echivalent posibil generalului de armată; 1. gdl. éirigh- eg. "rising"- ro. "s-a ridicat/ascensiunea", gdl. éirigh na gréine- eg. "sunrise", irg. éirigh- eg. "rise" cf. neologismului ro. "a se erija"; 2. gdl. ŕrd- eg. "high, lofty, great, eminence, loud; height, eminence". Posibil ğero cu sensul fr. gerer; 3. gdl. ňirdheirc- eg. "famous, illustrious, noble, excellent, honourable, glorious");
gd. filo (gdl. fial/féile- eg. "generous, liberal, bounteous");
gd. geleri (gdl. gčill- eg. "yield, submit, obey"; gdl. geilt- eg. "fear, terror, dread");
gd. ie (gdl. iarr- eg. "ask, request, seek, search");
gd. ig (gdl. éigh/ éigheach- eg. "shout, cry, proclaim" sau gdl. ěoc- eg. "pay, render, remedy, heal, cure" sau gdl. ěochd- eg. "clemency, humanity, mercy, kindness");
gd. ige (gdl. inghean- eg. "daughter, young woman");
gd. kapo (gdl. cabhair- eg. "help, assist, aid, relieve; help, assistance");
gd. katenoe ( ?; ro. catană; gdl. ceatharnach- eg. "kerne, stout, trusty people", gdl. ceatharnas- eg. "heroism");
gd. konoste (gdl. cňnsaich- eg. "contend, dispute". EI);
gd. kotopolo (1. S-a încercat o traducere gen "mare preot": ps. kaṯṯśh/ kaṯṯa’h- eg. "large, great, big, stout, robust", zb. kata, isk. katta- eg. "great", wls. coeterw- eg. "oak-tree, fig. of strength, valiant leader", în ro. cu sensul "mare" ca în ro. cotobatură sau ro. cotoroanţă + gdl. pulag- eg. "round stone, ball, pedestal"- ro. "marele templu" ? Termenul gdl. mň- eg. "larger, bigger, greater, largest" sau gdl. mór- eg. "big, large, great, important, tall, of high rank, lofty, spacious; familiar; esteemed" asemănător ro. mare. Ps. kaṯṯśh/ kaṯṯa’h pare impropriu în acest context ?!; 2. gdl. coitich- eg. "lobby" sau gdl. coitcheann- eg. "general, generic, standard,universal" + gdl. poileataics- eg. "politics"...neologisme ?; 3. gdl. cothaich- eg. "overcome < conquer>"+gdl. gdl. poblach "public"- poate un supranume gen ro. "a câstiga încrederea/a înfrâna poporul" ? );
gd. luno (gdl. lňn/ lňin - eg. "food, provision" sau gdl. lňn/ lňin- eg. "meadow, lawn, morass, pool");
gd. mada (gdl. meudaich- eg. "increase, enlarge, extend, multiply, cause to increase, abound");
gd. maero-biro sau maero-viro (gdl. morair- eg. "old personal title, Lord", gdl. mňralach- eg. "honourable", gdl. mňralach- eg. "greatness, majesty, honour" ? EI);
gd. mai (gdl. mair- eg. "sinn, last, live, continue");
gd. mato (conducător al uniunii tribale; gdl. math/maithean- eg. "a noble, a hero; upper class of society", cg. my’tern/myghtern- eg. "a king, a sovereign", wls. modur- eg. "lord, king, prince, ruler, leader", lv. muiža- eg. "manor, estate");
gd. moga (gdl. mag- eg. "scoff, mock, deride" cf. ro. măgar=nesimţit/măgărie);
gd. nobalie/nobalo (ro. nobil cf. cg. nobyl- eg. "noble" sau gdl. neo- eg. "pref. implying the absence of the quality expressed by the word to which it is joined" + gdl. balla- eg. "wall"- nobil sau fără apărare ? );
gd. ogo (gdl. ňgan- eg. "a youth, sapling"; irg. ňg/ ňga / níos oíge- eg. "young");
gd. ogue (gdl. oighre- eg. "heir", gdl. oighreachd- eg. "heirship, inheritance, land-estate");
gd. ozate (gdl. osadh- eg. "desisting, cessation, truce");
gd. panthe dato/pante datō (gdl. peanas- eg. "punishment, penance"; gdl. dath- eg. "colour, dye"; gdl. dathte- eg. "coloured, dyed"- "pedeapsa morţii");
gd. pieo (gdl.pailte/pailteas- eg. "plenty, abundance");
gd. poit (gdl. pňit- eg. "drinking, tippling");
gd. pudo (jurământ, a jura; gdl. bňid- eg. "vow, oath");
gd. rage (gdl. rag- eg. "stiff, rigid, obstinate, inflexible, disinclined");
gd. rečeto/reketoe (?; posibilităţi: 1. gdl. rěoghachd- eg. "kingdom" cf. ro. regat; 2. gdl. reiceadair- eg. "seller, vendor, salesman"; 3. gdl. reachd- eg. "law, statute, ordinance, act, regulation");
gd. sabio/zabelio/zabielieo (irg. sábháil- eg. "save", gdl. sŕbhail- eg. "save, rescue", gdl. sŕbhailte- eg. "safe, rescued" în expresia Dio zabelio sau Dieo zabelio- ro. Domnul salvator/mântuitor/ protector cf. gdl. dia- eg. "God, a god" sau irg. saibhir- eg. "rich"- ro. generos ?);
gd. sar (gdl. sŕr/sŕir- eg. "hero" poate ro. conducător cf. rus ţar sau cf. expresiei ro. "sare în ajutor");
gd. sato (gdl. sŕth- eg. "plenty, satisfaction; thrust, insert, transfix"; gdl. sŕthach- eg. "satiated, causing satiety" cf. ro sătul);
gd. sei (gdl. seas- eg. "stand, support, endure, last" sau gdl. seiche- eg. "a hide");
gd. si (gdl. 'si- eg. "it is");
gd. sio (gdl. sěor/ sěorraidh- eg. "continual, perpetual, ever; eternal" cf. ro ţară, adecvat cu gdl. siorramachd- eg. "shire, county" ? "Pentru Ţară = pentru eternitate" ?);
gd. sirmio (gdl. siorramachd- eg. "shire, county");
gd. soe/so (gdl. so- eg. "this, these" sau gdl. seňl- eg. "method, mode, manner, way, opportunity, means");
gd. stopito (a opri; gdl. stad- eg. "stop, cease, pause, hinder");
gd. strato (stradă; irg./gdl. srŕid- eg. "street, a walk", brt. straed- eg. "street");
gd. telagie (gdl. dlighe- eg. "law, ordinance, a right, a due", gdl. dligheach- eg. "lawful, rightful", gdl. tilg- eg. " cast, throw, cast out, vomit, fling", gdl. tilgeil- eg. "flinging, casting, throwing, vomiting" ?);
gd. teiric (gdl. teirig- eg. "fail, be spent, be exhausted");
gd. tole (gdl. thall- eg. "on the other side, over yonder" sau gdl. toill- eg. "deserve, merit" cf. ro. ca atare);
gd. trupeo (unitate militară, posibil cavalerie; gdl. trup/trupaichean- eg. "troop of horse");
gd. tun (gdl. tionndadh- eg. "turning, a turn");
gd. zabelo (război; gdl. sabaid- eg. "brawl, fight, tussle");
gd. zabio (eveniment ce rezultă în urma unei lupte; gdl. sčab/sčap- eg. "sneak, slink away, draw of privately", gdl. sealbh/ seilbhean- eg. "possession, luck", gdl. sealbhaich- eg. "possess, enjoy, acquire");
gd. zesa (gdl. dleas/dleasannas- eg. "duty");
gd. zoin (gdl. sčimh- eg. "mild, peaceful, tranquil, placid, still", gdl. soinnean- eg. "fair or calm weather" cf. ro. seningd. zurasieo (gdl. soraidh- eg. "farewell compliments, good wishes"), etc.

Exemple:
T4- "Ig sio zoin"- "Instaurează eterna pace" sau "Fă milostenie/Îndură-te eternă pace/seninătate" sau "Proclamă eterna pace" ?- (gdl. éigh/ éigheach- eg. "shout, cry, proclaim" sau "pay, render, remedy, heal, cure" sau gdl. ěochd- eg. "clemency, humanity, mercy, kindness"+ gdl. sěor/ sěorraidh- eg. "continual, perpetual, ever; eternal" + gdl. soinnean- eg. "fair or calm weather", irg. soinnen- eg. "fine weather");
T14- "Kani arati gili amo gono isopo... "- "<În care> Se vorbeste anumite rămăsaguri de a împiedica beţiei pofte..." sau ""<În care> Se vorbeste anumite promisiuni de a vătăma mai marele preoţilor/episcopul" ?- (gdl. can- eg. "say, sing, titter, speak"+ gdl. ŕraidh- eg. "certain, some, special, particular"+ gdl. geall/gill - eg. "pledge, bet, wager" + gdl. amail-eg. "hinder, prevent, obstruct" sau gdl. amhuil- eg. " " + gdl. gon- eg. "wound, blast, annoy; bewitch" sau gdl. guanach- eg. "giddy, lighthearted" + gdl. easbhuidh- eg. "want, defect" sau gdl. easbuig/irgl. easpag- eg. "bishop");
T14- "Dodi rai oso do im kob giga ano ig polo... "- "din dorinta de a reuși peste /ei să ajute / ramură decăzută ? /înclinată ? mocirlă" ?- (gdl. dad- eg. "aught, anything, the smallest thing" sau gdl. dčidh- eg. "wish, desire"+ gdl. rŕinig- eg. "reached, arrived, came" + gdl. os – eg. "above, over" + gdl. doibh- eg. to "them" + gdl. imich- eg. "go, depart" + gdl. cobhair- eg. "succour, help" + gdl. geug/géig- eg. "branch, bough" + gdl. ainnis- eg. "needy, destitute+ gdl. éigh- eg. "shout, cry, proclaim" sau gdl. éiginn- eg. "necessity, distress, compulsion" + gdl. poll- eg. "mire, mud, pool, puddle");
T16- "Mato chesosai pieo luno"-"Regele pune stăpânire nenumărate păsuni" sau "Regele adună mulţime de provizii" ?- (gdl. math/maithean- eg. "a noble, hero; upper class of society"+ gdl. cěosaich- eg. "subdue" + gdl. pailte/pailteas- eg. "plenty, abundance" + gdl. lňn/ lňin - eg. "food, provision" sau gdl. lňn/ lňin- eg. "meadow, lawn, morass, pool");
T18- "Si gobi soe no gatoe geto boio"-"În care se povesteste modul nu au plâns gete femei/frumoase "-(gdl. 'si- eg. "it is"+ gdl. gobhair- eg. "talker, babbler" + gdl. seňl- eg. "method, mode, manner, way, opportunity, means" + gdl. na- eg. "not, let not" + gdl. gŕrthaich- eg. "shouting, roaring, crying" + geti + gdl. boireann- eg. "female, feminine", gdl. boireannach- eg. "female, woman" sau gdl. bňidheach- eg. "prety, beautiful");
T18-"Getio goe cricio aie ozate si ie eno teiric cito."- "Geţii au încălcat graniţele refuzând armistiţiul, aceasta ca o cerere imperioasă ca înfrângerea să fie revăzută..."- (Geţii + gdl. gň- eg. "lie, deceit, fault" + gdl. crěoch- eg. "end, close, limit, boundary" + gdl. ŕicheidh- eg. "deny, refuse" + gdl. osadh/osaidh- eg. "desisting, cessation, truce" + gdl. 'si- eg. "it is"+ gdl. iarr- eg. "ask, request, seek, search" + gdl. čiginneach- eg. "necessitous, indispensable, oppressive; one in extremity" + gdl. teirig- eg. "fail, be spent, be exhausted" + gdl. chětear- eg. "will or shall be seen" sau gdl. chěteadh- eg. "would or should see");
T18-Medalion: "G. mai"-"G ? trăiesc"- (gdl. mair- eg. "sinn, last, live, continue");
T20- "Nali tauro mato perso macidonio rekai ko mato rare ko ese." - "Pe de altă parte, măreţul/cheltuitorul rege persoanei macedonean /i-a vândut egal al regelui dorind nu mai puţin un răgaz. "- (gdl. nall- eg. "to this side, towards us, from the other side" sau gdl. nŕire- eg. "feeling of shame, bashfulness" + gdl. daor- eg. "dear, costly, enslaved" + gdl. math/maithean- eg. "a noble, a hero; upper class of society" + gdl. pearsa- eg. "person, anyone, bodily form" + macidonio= macedonean + gdl. reic- eg. "sale, selling" + gdl. co- eg. "equally, as"+ gdl. math/maithean- eg. "a noble, a hero; upper class of society" +gdl. riar- eg."pleasure, will, inclination, desire" + gdl. co- eg. "equally, as"+ gdl. éis- eg. "respite, defect, delay, hindrance").
T20- "A ofo ni do petra mezio." - Var. 1 "În astfel de circumstanţe/ s-a ajuns la/ împărţirea respectului" sau Var. 2 "În astfel de circumstanţe a trebuit să-si dea sora foarte rău/să-si căsătorească foarte rău sora" - Var. 1 (brt.afo- eg. "quickly" sau gdl. a- eg. "do, to" sau gdl. fo-eg. "under, beneath, below, at the foot of " sau gdl. ně- eg. "thing, circumstance, affair" sau gdl. ni- eg. "will or shall do, or make"+gdl. dol- eg. "going , proceeding" sau gdl. do- eg. "to"+gdl. pŕirtich- eg. "share, divide, impart, bestow"+ gdl. meas/measadh- eg. "judge, value, estimate, esteem, regard, respect" sau gdl. measail- eg. "respectable, worthy, respected, valued, esteemed"); Var. 2 (gdl. a- eg. "do, to" sau gdl. fo-eg. "under, beneath, below, at the foot of " sau gdl. ně- eg. "thing, circumstance, affair" sau gdl. ni- eg. "will or shall do, or make"+gdl. dol- eg. "going , proceeding" + gdl. piuthar/ peathar- eg. "sister" + gdl. miosa- eg. "worse, worst").
T20- "Orolo soi ko mato rage..."- "A guvernat înţelept si deasemenea rege neînduplecat..." sau "Orolo judecat drept rege rigid..."- (nume propriu Orolo ? sau irg. riail/gdl. riaghail-eg. "rule" + gdl. saoil- eg. "think, suppose, imagine, deem" sau gdl. saoi- eg. "good, worthy person; magnanimous man; learned man, warrior, scholar" + gdl. co- eg. equally, as"+ gdl.math +gdl. rag- eg. "stiff, rigid, obstinate, inflexible, disinclined").
T22- "Sar moga to dab scut get."- "Viteazul a râs de ei, ofensând geţii"- (gdl. sŕr/sŕir- eg. "hero" + gdl. mag- eg. "scoff, mock, deride" + gdl. daibh- eg. "to them" + gdl. sgath- eg. "lop off, prune, injure" + get);
T22- "Dopa capo dio zabelio aiu sor se zeri na gloto armoso dab sirmio dromigto kro mos pol."- "Dificilul/Părtinitor ? ajutor al lui Dumnezeu mântuitorul/protectorul neezitând salvare fără să lase protecţie armata 1. sau 2. ... în spatele lor punând o murdară mlastină" ?- (gdl. doirbh/doirbheas- eg. "hard, difficult; difficulty, mischief" sau gdl. taobh- eg. "side with, be prtial to, come nigh to" ? +gdl. cabhair-eg. "help, assist, aid, relieve" + gdl. gdl. dia/déathan- eg. "a god, God" + gdl. sŕbhail- eg. "save, rescue" + gdl. iůnais- eg. "want"/gdl. as iůnais- eg. "without, wanting" + gdl. sňr- eg. "hesitate, grudge, give unwillingly, spare" + gdl. saor- eg. " free, deliver, rescue, save, redeem, set at liberty, cheapen" + gdl. na- eg. "not, let not" sau gdl. na- eg. "of the"+ gdl. gléidh- eg. "keep, retain, preserve, depend" sau gdl. cladach- eg. "shore" + gdl. ŕrmunn/ ŕrmuinn- eg. "warrior" + gdl. tabaid- eg. "brawl, fight" sau gdl. daibh/doibh- eg. "to them" + gdl. siorramachd- eg. "shire, county" sau gdl. siorram- eg. "sheriff" + gdl. tromaich- eg. "make heavy, oppress,burden, become heavier" sau gdl. druim- eg. "back, ridge" + gdl. cuir- eg. "cur, put, sow, place, lay" + gdl. mosach- eg. "nasty, filthy, sordid, mean" sau gdl. mň/motha- eg. "larger, greater" + gdl. poll- eg. "mire, mud, pool, pudlle");
T25- "Gib gili"- "Vor găsi ascultare"- (gdl. gheibh- eg. "will get, will find" + gdl. géill- eg. "yield, submit, obey");
T25-"....doto filo mio sato...."- " revărsat bunătatea mea satisfacţie"- (gdl. dňirt/dňrtadh- eg. "pour, spill" + gdl. fial/féile- eg. "generous, liberal, bounteous " + gdl. mi- eg. "I, me" + gdl. sŕth- eg. "plenty, satisfaction; thrust, insert, transfix");
T29- "Strato i at molio dabo"-"Extravaganţa si excesul fala lor"- (gdl. strňdh- eg. "prodigality, extravagance" sau gdl. struidheil- eg. "prodigal, wasteful"+ "si" + gdl. at- eg. "swell, become tumid, puff up " + gdl. mol- eg. "praise, recommend" + gdl. daibh- eg. "to them"); "Strato ilo zido dabo"- "Belsugul recomandă pacea"- (gdl. strňdh- eg. "prodigality, extravagance" sau gdl. struidheil- eg. "prodigal, wasteful"+ gdl. gile- eg. "whiteness, fairness" + gdl. sěth/sědh- eg. "peace, quietness, tranquility" + gdl. daibh- eg. "to them"); "Sar dabo"-"Conducătorul ei" (gdl. sŕr/sŕir- eg. "hero"+ gdl. daibh- eg. "to them");
T30- "On telagie ogue sie ado mato so dabo"-"O lege a mostenirii începu atunci/aprig regele astfel către ei"- (gdl. aon- eg. "one" + gdl. dlighe- eg. "law, ordinance, a right, a due", gdl. dligheach- eg. "lawful, rightful" + gdl. oighre- eg. "heir", gdl. oighreachd- eg. "heirship, inheritance, land-estate" + gdl. siuthad- eg. "say away, begin, go on" + gdl. tŕ- eg. "then", gdl. fadaidh- eg. "kindle, inflame" + gdl. math/maithean- eg. "a noble, a hero; upper class of society" + gdl. so- eg. "this, these" sau gdl. seňl- eg. "method, mode, manner, way, opportunity, means" + gdl. daibh- eg. "to them");
T37- "Nobalo Boero Bisto tei Dio"- "Nobilul/Fără de ajutor Boero Bisto către Dumnezeu"- (ro. nobil sau gdl. neo- eg. "pref. implying the absence of the quality expressed by the word to which it is joined" + gdl. balla- eg. "wall" + Boero Bisto + gdl. steach- eg. "a steach, into, to the inside; used with a v. of motion" + gdl. dia/déathan- eg. "a god, God");
T42- "Tole sei nobalie da biko" - "Merită să rămână lipsiţi de apărare spre el îngenunchiaţi" sau "Merită să rămână lipsiţi de apărare cu el mai puţin"/"Pe de altă parte rămân lipsiţi de apărare cu el mai puţin" ?- (gdl. thall- eg. "on the other side, over yonder" sau gdl. toill- eg. "deserve, merit" + gdl. seas- eg. "stand, support, endure, last" sau gdl. seiche- eg. "a hide" + gdl. neo- eg. "pref. implying the absence of the quality expressed by the word to which it is joined" + gdl. balla- eg. "wall" + gdl. dŕ- eg. "to him" + gdl. beic- eg. "a curtsey" sau gdl. bigead- eg. "smalness"; gdl. bigid- eg. "the less");
T57- "Zabelo ilo teo tapieo..."- "Bătălia trecătoarea de lângă Tapae..." sau "Bătălia izbăvitoare de lângă Tapae..." sau "Bătălia a început iute/cu isteţime..."- Var. 1 (gdl. sabaid- eg. "brawl, fight, tussle"+ gdl. sůil- eg. "eye, a look, expectation, orifice" sau irg. éalaigh- eg. "escape"+gdl. teann air- eg. "near to, close to"+nume propriu Tapae) sau Var. 2 (gdl. sabaid- eg. "brawl, fight, tussle"+gdl. eil- eg. "is, are"+gdl. teann- eg. "proceed, fall to, begin"+gdl. tapadh/tpaidh- eg. clever feat, cleverness, activity, success; clever, quick, smart, bold");
T60- "Zurasieo on tun"- "Gîndurile bune revin"- (gdl. soraidh- eg. "farewell compliments, good wishes" + gdl. tionndadh- eg. "turning, a turn").

Cuvinte traco-geto-dace:

Prescurtări: ro.- română; aro.- aromână; istr.-istroromână; eg.- engleză; brt.-bretonă; ch.-cehă; cg.- cornish gaelic (gaelica din Cornwall); cr.-croată; gd.- geto-dacă; gdl.- gŕidhlig/scoţiana (gaelica din Scoţia); ht.-hutulă; irg.- irish gaelic (Gaeilge); kd.-kurdă; lat.-latină; lt.-lituaniană; ltg.-latgalian (dialect al letonei); lv.- letonă; np.-nepali; ol.-olandeză; pj.-punjabi; pl.-poloneză; ps.-pashto (afgană); sb.-sârbă; sg.- samogetică (dialect al lituanianei); slv.-slovacă; slvn.-sloven; vsl.-vechi slav; wls.- welsh (cymraeg- gaelica din Ţara Galilor). Explicatiile sunt în engleză.

Comati (ţărani, oameni de rând: lt. kumetis- sg. komiečios- eg. "cottage, peon, cottar, farm-labourer, farm-hand, hired man", lv. kaimiņš- ltg. kaiminis- eg. "neighbour, stable-companion, stablemate", gdl. comh-ŕiteachas- eg. "neighbourhood, colony", gdl. cňmhnadh/cňmhnaidhean- eg. "help, aid" cf. ro. cumnat ?, dar si gdl. coimheach- eg. "foreign, strange" sau gdl. coimeas- eg. "comparison, co-equal" ?; irg. comaithech- eg. "neigbhour; stranger, alien, foreigner, outsider", ps. kumakī/ kumakī-ān - eg. "a helper, an aider; auxiliary, ally, aider" poate mai degrabă cf. ro. a chema/chemat; slvn. kmet, istr. cmet- "gospodar, ţăran"-K.57, hţ. cum/cuma- eg. "cumătru/cumătră" si respectiv istr. cosmĺt- "păros"-K.57, cf. termenului lat. capillati. Confuzie de termeni preluaţi din gd. în lat. vulgară ? Ro. cumătru, cumetre , cf. vsl. kŭmotra, pare contaminat de vsl. sau un lat. commater- "cumătră" ?);
daci/Dacia (gdl. dachaidh- eg. "a home, residence, domicile; homewards, to one’s own country", irg. teach- eg. "house", gdl. důthchasach- eg. "patriotic, native, hereditary, of one’s native country", gdl. důthcha/důthaich/ důtchannan - eg. "country, native country", cf. hţ. daĥ- ro. "acoperis"+hţ. ĥachĭa- ro. "casă" sau ol. dak-eg. "roof" + ol. huis- eg. "house" sau pj. desh- eg. "country", gdl. euchdach- eg. "heroic, valorous, performing achievements" gdl. dŕicheil- eg. "handsome, graceful, genteel"; Papahagi menţionează un trib restrâns de aromâni, astăzi grecizaţi, în ţinutul Zagorului numiţi Daţĭl'i, în vecinătatea comunei aromânesti Grebiniţi. Este una dintre rarele forme de atestare a etnonimului ca atare);
dava (asezare/cetate de pământ, lemn, piatră, cf. lycian ddewe- eng "a city", zazaki dew/baluchi dę- eg. "village", kd. dę- eg. "village"+ kd. âwâî- eg. "village, settlement", dar si kd. dâwar<î>- eg. "judge, judging"; hd. găv- eg. "village" cf. și rrom. gav
- ro. "sat", pj. pindvaala- eg. "villager", np. godavari- eg. "a village in Kathmandu valley"; 1. provine din a doua parte a lt. tovė- eg. "locality, district"; 2. lt. daug- eg. much, plenty of, a lot of, many", lt. daugelis- eg. "many", lt. daugybė- eg. "great number"; 3. lt. valdovas- eg. "lord, ruler, sovereign"; lt. valdovė- eg. "mistress, sovereign; queen"; lt. dvaras- eg. "estate, landed property, manor", lt. dvarvietė- eg. "place of an estate arba of a manor", ps. ar-kān-i-daw-lat- eg. "nobles, grandees, ministers of state" unde ps. ar-kān- eg. "pillars, props, supports", dava poate cu sensul de resedinţă nobiliară ?; 4. lt. tvirtovė, cr. tvrđava, sb. тврђава, slvn. trdnjava, pl. twierdza, ch., slv. tvrz- "cetate întărită, fortificaţie", unde lt. tvir- "puternic", cr. tvrd- "dur". Cr. utvrda, sb. Утврда, slvn. Utvrdama, pl. twierdza- "fortificaţie"; ps. us-tuwār- eg. "strong, firm, stable, powerful, brave, resolute"; a se vedea si eg., su., nv. tower- "turn" sau bg., rs. дворец- eg. "palace; 5. ch., slv. dav- eg. "crowd", slvn. država- eg. "country", dar si ltg. tāvaine, lv. tēvija- "native land, fatherland, motherland"; 6. cg. trev/trevow - eg. "village",);
sica (cuţit, sabie sau secure ?; 1. irg. scian- eg. "knife"; gdl. sgian/sgčanan- eg. "knife" sau gdl. sleagh- eg. "spear"; 2. lt. skalpelis- eg. "knife", un gd. sikapelis ?; 3. hţ. sochera- ro. "topor", hţ. socherca- eg. "toporiscă" cf. ro. secure; 4. improbabil, dar amintim: ltg. sokumi- lt. dakša- eg. "fork"- "furcă" ?);
tarabostes (marea aristocraţie: lt. taryba- eg. "council" sau lt. taurumas- eg. "nobility"/lt. taurus-eg. "noble"+ lt.būstas- eg. "lodging, dwelling, apartment, room"- ad literam: sala de consiliu, membrii consiliului, sfatul domnesc. Gdl. triath/tréith - eg. "lord, chief"+ gdl. bůth- eg. "tent, booth, shop" ? Sau gdl. talla- eg. "hall" + gdl. beachd- eg. "judgement, opinion, persuasion, view, viewpoint" ori gdl. beachdachadh- eg. "consideration, deliberation, discussion, speculation" ?);
Propunere de interpretare ale unor nume de plante:
Prescurtări: ro.- română; aro.- aromână; istr.-istroromână; eg.- engleză; brt.-bretonă; cg.- cornish gaelic (gaelica din Cornwallgd.- geto-dacă; gdl.- gŕidhlig/scoţiana (gaelica din Scoţia); ht.-hutulă; irg.- irish gaelic (Gaeilge); lat.-latină; lt.-lituaniană; ltg.-latgalian (dialect al letonei); lv.- letonă; mxg.- manx gaelic (Gaelg, Gailck); ps.-pashto (afgană); wls.- welsh (cymraeg- gaelica din Ţara Galilor). Explicatiile sunt în engleză.

Referitor la numele de plante, Constantin Daicoviciu reţine sase termeni ca fiind probabili de origine dacică: aniaserxe (iarbă săracă), budathla (limba boului), diesema (coada vacii), dyn (gdl. deanntag- eg. "nettle"), mizela (cimbru), riborasta (brusture).
În cele ce urmează, prezentăm unele posibile corelatii între denumirile redate de Dioscoride și Pseudo-Apuleius și denumirile din celtica goidelică (Sunderland John Cameron- "The Gaelic Names of Plants , W. Blackwood and Sons, Edinburgh and London, MDCCCLXXXIII"), corelatii aflate desigur sub semnul incertitudinii.

bessă assa; ; (irg. cassachdaighe);
gd. bles/bleta/blis/blita;; (irg. bláth- eg. "flower, blossom; with white blossom" ? sau eg. love-lies-bleeding- lat. amaranthus caudatus ?);
gd. budathla/boudalla/buclama; ; (gdl. boglas- eg. "bugloss"+irg. odrad/odradh/t-ogradh- eg. "bugloss" ? Pentru gdl. boglas= gdl. lus teang’an daimh- eg. "bugloss", unde gdl. teang- eg. "tongue", gdl. daimh/damh- eg. "ox, stag");
gd. aropithla/crepula; ; (gdl./irg. eala bhuide- lat. hypericum perforatum ? Gdl. cloch reatneach- traducere eg. "the stone fern" și irg. céis chrainn- traducere eg. "tax+tree, because it draws the substance from the trees" sub forma chrainn+reatneach=aro. cântârii ?);
gd. chodela/docila/dohela/dordila/dolecha/emenepsa; ; (wls. glesyn y coed- eg. "wood blue"- lat. ajuga reptans sau gdl. saisde coille- eg. "wood-sage"-lat. teucrium scorodonia pentru gd. chodela și variantele ?; gdl. lus bhalgaire- eg. "the fox-weed" aduce cu ro. brânca-ursului);
gd. cercer/kerker/tura; ută; aro. lilingi; eg. pimpernel; lat. anagallis arvensis>; (gdl./irg. falcaire fuair ? și gdl. loisgean cf. gdl. loisg- eg. "to put in flame"= ro. scânteută și gdl. ruinn ruise= ro. brândușă-de-toamnă ?vezi SC.58);
gd. coustane/ koustane;; (gdl. an ceann ruadh – traducere eg. "the red head", poate sub forma gdl. ceann ruadh an?= gd. kroustane ? și irg. lacha cheann ruadh- traducere eg. "the read headed duck" asemănător ro. negelarită = chea lacha ruadh ? Un alt cuvânt gdl. aonsgoch- traducere eg. "the lonely flower" = ro. rostopască= gdl. ruath aonsgoch ? În wls. llysie y wennol- traducere eg. "swallow wort"+ gdl. aonsgoc=ro. pleoscănită poate sub forma wls. llysie + gdl. goc + aons ?);
gd. dacina/dakina;rigoaie pentru lat. veratrum album>; (irg. nead chailleach- eg. "old’s woman nest"- lat. anemone nemorosa; wls. llysiau’r gwynt- gdl. plůr na gaoithe- eg. "wind-flower" sau o combinatie între wls. și gdl. ar corespunde ro. strigoaie ?);
gd. dieleian;; (gdl./irg. deo/detheogha- traducere eg. "breath, that which is destructive to life" + wls. slewig yr iŕr- traducere eg. "preventing or curing faintness", mxg. lus ny meisht- eg. "henbane". Ro. măsălar/măselarită o variantă a wls. slewig yr iŕr sau mxg. lus ny meisht? );
gd. dyn;; (gdl. deanntag/feanntag/ feargaich/loiteag- eg. "nettle"; gdl. ruaidhe/breac-shěth- eg. "nettle rush"; gdl. praiseach-a’-bhalla - eg. "nettle-leaved goosefoot"=ro. spanac sălbatic= lat. chenopodium, mxg. undaagagh- eg. stinging nettle, jenny nettles" unde gdl. praiseach și mxg. undaagagh amintesc cumva de ro. oișea și de ro. urzică);
gd. zena;/ dudaie; aro. cucutâ; eg. water-hemlock; lat. cicuta virosa sau poate conium maculatum ?>; (wls. cegid cu supranumele wls. gwin dillad- traducere eg. "pain killer" = gd. zena ? Irg./gdl. bog cf. ro. buciniș ? Sau ro. din lt. bučinys- eg. "kiss" ? Pentru ro. dudaie= mxg. aghaue- eg. "hemlock" ?);
gd. orma/hormes; ; (gdl./irg. torman- eg. clary- lat. salvia verbenacea. Explicatie vezi SC.53: eg. "torman, applies to the genus as well as to this plant ; it simply means . The genus consistsof herbs or undershrubs, which have generally a rugose appearance." Gdl. athair liath- eg. garden-sage- traducere eg. "the grey father"- lat. salvia verbenacea=ro. jale ? Gdl. slŕn lus=lat. salvere- traducere eg. "the healing plant");
gd. olma; ; (posibil să corespundă wls. mwyll+artaith- eg. dwarf elder- traducere eg. "emollient + torment" poate în ordine inversată wls.artaith+ mwyll ? EI);
gd. laca/lax; ; (gdl. lus nan cluas- traducere eg. "the ear plant", gdl. lus gharaidh- traducere eg. "the garden-wort"; gdl. tin gealach/tineas na gealaich- eg. "lunnacy-tinn");
gd. mizla/mizula/mozula;; (gdl./irg. lus mhic righ Bhreatainn- traducere eg. "the plant belonging to the king of Britain’s son"- lat. thymus serpyllum poate sub forma mhic lus.);
gd. paritia;; (gdl. fiothran/feur a'- phuint- eg. "dog-grass" ?);
gd. prodirna;; (irg.fothannán- eg. "bear’s foot", unde irg. fothannán- eg. "a thistle" ?);
gd. riborasta;/brostu/brusht; eg. burdock=lat. arctium lappa>; (gdl. cliadan/ leadan liosda/meacan/meacan dogha/searcan/seircean/seircean mňr/ sercean suirich/ burr ceňsan- eg. "burdock". Poate gd. riborasta compus de tipul gdl. rich+gdl. burr ceňsan ? Mxg. bollan dhoa/cramman sooree- eg. "burdock" ?);
gd. seba; /zâmbacâ/zambacu; lat. sambucus nigra>; (wls. ysgawen- eg. "elder"=ro. soc=gd. seba ?);
gd. teudila/tadila;; (wls. dail y gwaed- traducere eg. "blood leaf"- lat. mentha pulegium pentru gd. teudeila; ro. piperigî cf. gdl. peighinn rioghail- eg. "pennyroyal"; ro. ismă/izmă-de-câmp/ghiazmăar corespunde gdl. misimean dearg- eg. "the rough red mint"- lat. mentha aquatica vezi SC.52 sau gdl. mionnt each- eg. "horsemint"- lat. mentha sylvestris poate sub forma each mionnt ?);
gd. toulbla/tulbla; ; (gdl. ceud bhileac- traducere eg. hundred-leavedvezi SC.48 cf. Armstrong);
gd. udacila/usagila/usazila; ; (wls. tafod y ci- eg. "dog’s tongue" poate sub forma viciată od y ci).

Pentru unele plante, denumirile în română ar putea aduce cu denumirile celtice:
gd. absentium/bitumen/zired/zonusta...etc.; ; (Gdl. meath chaltuin- lat. artemisia abrotanum= ro. pelin ?; irg. surabhan/suramont si wls. siwdrmwt- lat. artemisia abrotanum= gd. zired vezi SC.40);
gd. arborria/arpropria/edera; ; istr. bîrșlian; eg. ivy; lat. hedera helix>; (gdl. eidheann= ro. zânelor ?). Dacicul mai apropiat de istr. ?;
gd. oadama/koalama/kardama; ; (irg. liachroda=ro. codru, gdl. liobhag=ro. limba-băltilor/limba-broaștei/limba-oii ?);
gd. diesema/diesapter; ; (gdl./irg. cuineal Mhuire/cuingeal Mhuire= ro. coada-mielului sau ro. lumânare/lumânărică);
bessă ionitis; ; (gdl. fuath mhadhaidh = ro. omag ?);
gd. toutastra/tutrastra; ; (gdl./irg. meal-bhuc/meal-bhucain - lat. cucumis melo aduce cu ro. lebenită/lubenită).

Alte exemple:
ro. afin; ; (gdl. fraochan- eg. "whortleberry"- traducere eg. "that which grows among the heather"sau gdl. dearcati-fithich- traducere eg. "the raven's berries"vezi SC.45; wls. afanwydd- eg. "raspberry-bush"; ek. afi/ahabi- eg. "whortleberry");
ro. anghinare; < aro. kinarâ/anghinarâ ; eg. artichoke; lat. cynara scolymus>; (gdl. plur na greine- explicatie eg. "to the flower, from the popular error that the flower turns with the sun"- eg. artichoke);
ro. ciuperca de bălegar/ciupercă de gunoi; ; (gdl. balg bhuachail- traducere eg. "wallet+sheperd", gdl. bŕlg bhuachairunde unde gdl. buachar- eg. "dung"; gdl. balg losgainn considerat din gdl. losgann- eg. "a frog");
ro. dracila;; (gdl. brabrag, dar și gdl. preas nan gear dhearc- eg. "the sour berry -bush" sau gdl. preas deilgneach- eg. "the prickly bush" sau gdl. dearc- eg. "a berry" cf. gdl. gearr-dhearc- eg. "whortleberry"- traducere eg. "sour berry" poate sub forma dhearc-gearr);
ro. măceș; ; (irg. mhadra sgeach- traducere eg. "the dog’s haw or bush" ?);
ro. obligeană; ; (gdl. cobhan cuile- traducere eg. "an ark of bulrushes"+ gdl. cuile chrann- traducere eg. "cane"; mxg. cliogagh millish- eg. "sweet flag" ?);
ro. stejar; ; (gdl. eitheach- eg. "oak"+ gdl. dair/dŕrach- eg. "oak");
ro. zmeur; < ro. zmeură=aro.
znjiurâ/câpincâ/gljiurâ; ro. zmeur=aro. pilivuri; eg. raspberry; lat. rubus idaeus>; (gdl. craobh nan smčur/smear phreas/dris-smear/smearachd- lat. rubus fruticosus, wls. miar- lat. rubus fruticosus; mxg. smeyr- eg. "blackbery, berry", mxg. smeyr yiarg- eg. "Chinese raspberry, wineberry");

Concluzii:
Departe de a face lumină, aceste interpretări induc și mai multe semne de întrebare asupra originii și familiei de afiliere a limbilor tracă și respectiv geto-dacă. Dacă despre tracă aș putea conchide că prezintă unele corespondente cu limba lituaniană, despre geto-dacă înclin să afirm că prezintă o variabilitate despre care aș dori să vorbesc cu o cu totul altă ocazie.

SURSE
DER- Dicţionarul Etimologic Român
DEX- Academia Română, Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" - Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Ediţia a II-a, Ed. Univers
SC.xx- Sunderland John Cameron- "The Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish), W. Blackwood and Sons, Edinburgh and London, MDCCCLXXXIII"- (pagina)xx
Alte surse:
- Pentru bretonă, irish gaelic, gaelic- gŕidhlig: www. wordgumbo.com/ ie/cmp/index.htm si Robertson James A.- "The Gaelic Topography of Scotland, Edinburgh, 1869"
- Pentru gaelica din Cornwall, cornish gaelic: Robert Williams- "A Dictionary of the ancient celtic language of Cornwall, Llandovery Roderic, London, Trubner & Co., MDCCCLXV"; Bock A., Bruch B., Kennedy N., Prohaska D., Rule L.- "An English - Cornish Glossary in the Standard Written Form, Version 14/08/2010, Ed. electronică"; pentru manx gaelic: http:// www. gaelg.iofm. net/ DICTIONARY/dict2/index.html
- Pentru latgalian: http: //latgola.lv/voluda/vuordineicys/cyulltg.shtml
- Pentru letonă: www. dictionary.site.lv si www.letonika.lv
- Pentru lituaniană: www. anglu-lietuviu.com; Harold H. Bender- "A Lithuanian Etymological Index, Ed. Princeton Univ. Press, Princeton-London, Humphrey Milford Oxford University Press, 1921" (în gm.)
- Pentru nepali: Karunakar Baidya- "Teach Yourself Nepali, A Tourist Manual, Published by: Ratna Pustak Bhandar, Bhotahity, Kathmandu, 1997"; http: //dsal.uchicago.edu/cgi-bin/romadict.pl?query =y&table=schmidt
- Pentru pashto (afgană): Tegey Habibullah, Robson Barbara- "Beginning Pashto Textbook, Center for Applied Linguistics, Washington, ED 323763" si Raverty, H. G. (Henry George). A dictionary of the Puk’to, Pus’to, or language of the Afghans: with remarks on the originality of the language, and it’s affinity to other oriental tongues. Second edition, with considerable additions. London: Williams and Norgate, 1867 din sursa http://dsal. uchicago.edu/dictionaries/ raverty/
- Pentru punjabi: http://www.ijunoon.com/punjabi/dictionary.aspx?word=?
- Pentru samogitian: Wikipedia
http://bat-smg.wikipedia.org/wiki/Lietoviu_-_%C5%BEemaitiu_kalbu_%C5%BEu od %C4%ABns si http://bat-smg.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemait%C4%97%C5%A1ks_%C5%BE uod%C4%Abnielis
-Pentru tracă: www. groznijat.tripod.com/thrac/index.html lucrarea Duridanov Ivan- "The Language of the Thracians" (în limba engleză)

Dobre Valentin-Claudiu    5/27/2012


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian