Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestinã
Note de carierã
Condeie din diasporã
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouã
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastrã
Traditii
Limba noastrã
Lumea în care trãim
Pagini despre stiintã si tehnicã
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhiv� 2024
Articole Arhiv� 2023
Articole Arhiv� 2022
Articole Arhiv� 2021
Articole Arhiv� 2020
Articole Arhiv� 2019
Articole Arhiv� 2018
Articole Arhiv� 2017
Articole Arhiv� 2016
Articole Arhiv� 2015
Articole Arhiv� 2014
Articole Arhiv� 2013
Articole Arhiv� 2012
Articole Arhiv� 2011
Articole Arhiv� 2010
Articole Arhiv� 2009
Articole Arhiv� 2008
Articole Arhiv� 2007
Articole Arhiv� 2006
Articole Arhiv� 2005
Articole Arhiv� 2004
Articole Arhiv� 2003
Articole Arhiv� 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Aniversari in Mai

1.05.1896 - s-a n􀄃scut Mihai Ralea (m. 1964)
1.05.1904 - s-a n􀄃scut Paul Sterian (m. 1984)
1.05.1921 - s-a n􀄃scut Vladimir Colin (m. 1991)
1.05.1921 - s-a n􀄃scut Ion Iano􀃺i (m. 2016)
1.05.1934 - a murit Paul Zarifopol (n. 1874)
2.05.1893 - a murit George Bari􀄠iu (n. 1812)
2.05.1928 - a murit George Ranetti (n. 1875)
2.05.1940 - s-a n􀄃scut Ion Lotreanu (m. 1985)
2.05.1979 - a murit Leti􀄠ia Papu (n. 1912)
2.05.2003 - a murit George 􀄟􀄃rnea (n. 1945)
2.05.2006 - a murit Patrel Berceanu (n. 1951)
3.05.1992 - a murit Emil Giurgiuca (n. 1906)
4.05.1893 - s-a n􀄃scut Endre Karoli (m. 1988)
4.05.1977 - a murit Drago􀃺 Vrânceanu (n. 1907)
5.05.1912 - s-a n􀄃scut George Usc􀄃tescu (m. 1995)
5.05.1919 - s-a n􀄃scut Mihnea Gheorghiu (m. 2011)
5.05.1933 - s-a n􀄃scut Gheorghe Zarafu (m. 2019)
5.05.1940 - s-a n􀄃scut Toma Grigorie
5.05.1948 - a murit Sextil Pu􀃺cariu (n. 1877)
5.05.1993 - a murit Dumitru St􀄃niloae (n. 1903)
5.05.2006 - a murit Zoe Dumitrescu Bu􀃺ulenga (n. 1920)
6.05.1938 – amurit Octavian Goga (n.1881)
6.05.1943 - s-a n􀄃scut Lauren􀄠iu Ulici (m. 2000)
6.05.1961 - a murit Lucian Blaga (n. 1895)
7.05.1920 - a murit C. Dobrogeanu Gherea (n. 1855)
7.05.1925 - s-a n􀄃scut G. I. Toh􀄃neanu (m. 2004)
7.05.1937 - a murit George Topîrceanu (n. 1886)
7.05.1947 - s-a n􀄃scut George Stanca (m. 2019)
7.05.1968 - a murit G. Ciprian (n. 1883)
7.05.2007 - a murit Octavian Paler (n. 1926)
8.05.1923 - s-a n􀄃scut Petru Dumitriu (m.2002)
8.05.1923 - s-a n􀄃scut Traian Iancu (m.1997)
8.05.1937 - s-a n􀄃scut Darie Nov􀄃ceanu (m. 2018)
8.05.1948 - s-a n􀄃scut Vasile Dan
8.05.1950 - s-a n􀄃scut Gheorghe Cr􀄃ciun (m. 2007)
9.05.1885 - s-a n􀄃scut Al. T. Stamatiad (m. 1956)
9.05.1895 - s-a n􀄃scut Lucian Blaga (m. 1961)
9.05.1918 - a murit George Co􀃺buc (n. 1866)
9.05.1946 - a murit Pompiliu Constantinescu (n. 1901)
10.05.1858 - s-a n􀄃scut D. Teleor (m.1920)
10.05.1929 - s-a n􀄃scut Ion Horea (m. 2019)
11.05.1924 - s-a n􀄃scut Aurel Gurghianu (m. 1987)
11.05.1931 - s-a n􀄃scut Lauren􀄠iu Cerne􀄠 (m. 2008)
11.05.1990 - a murit Theodor M􀄃nescu (n. 1930)
11.05.2001 - a murit Paul Lahovary (n. 1909)
12.05.1916 - s-a n􀄃scut Constantin Ciopraga (m. 2009 )
12.05.1933 - a murit Jean Bart (n. 1874)
12.05.1934 - s-a n􀄃scut Lucian Raicu (m.2006)
12.05.2001 - a murit Corneliu Omescu (n. 1936)
12.05.2002 - a murit Florica Mitroi (n. 1944)
13.05.1889 - s-a n􀄃scut Ion Trivale (m.1916)
13.05.1924 - s-a n􀄃scut Iv Martinovici (m. 2005)
13.05.1931 - s-a n􀄃scut Dan Grigorescu (m. 2008)
13.05.1940 - s-a n􀄃scut Mircea Ciobanu (m.1996)
13.05.1964 - a murit Tompa László (n. 1883)
13.05.1974 - a murit 􀃹tefan Roll (n. 1903)
14.05.1957 - a murit Camil Petrescu (n. 1894)
15.05.1884 - s-a n􀄃scut Octav Botez (m. 1943)
15.05.1926 - s-a n􀄃scut Aurel Martin (m. 1993)
15.05.1931 - s-a n􀄃scut Petru Ursache (m. 2013)
16.05.1864 - a murit Simion B􀄃rnu􀄠iu (n. 1808)
16.05.1930 - s-a n􀄃scut Titus Popovici (m. 1994)
16.05.1938 - s-a n􀄃scut Florin Costinescu (m. 2019)
16.05.1939 - s-a n􀄃scut Constantin Cuble􀃺an
16.05.1980 - a murit Marin Preda (n. 1922)
17.05.1886 - s-a n􀄃scut Emil Isac (m. 1954)
17.05.1901- s-a n􀄃scut Pompiliu Constantinescu (m.1946)
17.05.1920 - s-a n􀄃scut Geo Dumitrescu (m. 2004)
17.05.2008 - a murit Pop Simion (n. 1931)
18.05.1822 - s-a n􀄃scut G. Sion (m. 1892)
18.05.1928 - s-a n􀄃scut Domokos Géza (m. 2007)
18.05.1968 - a murit Oscar Lemnaru (n.1907)
18.05.1993 - a murit Aurel Covaci (n.1932)
18.05.2011 - a murit Mircea Horia Simionescu (n.1928)
20.05.1930 - s-a n􀄃scut Geo 􀃹erban (m. 2022)
21.05.1855 - s-a n􀄃scut C. Dobrogeanu-Gherea (m. 1920)
21.05.1880 - s-a n􀄃scut Tudor Arghezi (m. 1967)
21.05.1906 - s-a n􀄃scut Profira Sadoveanu (m. 1967)
21.05.1933 - s-a n􀄃scut Horia Zilieru
21.05. 1946 - s-a n􀄃scut Balogh Laszlo (m. 2003)
21.05.1953 - s-a n􀄃scut C􀄃lin Vlasie
21.05. 1964 - a murit Tudor Vianu (n. 1897)
21.05. 1991 - a murit Ioan Petru Culianu (n. 1950)
22.05.1816 - s-a n􀄃scut Andrei Mure􀃺anu (m. 1863)
22.05.1822 - s-a n􀄃scut G. Sion (m. 1892)
22.05.1908 - s-a n􀄃scut I. C. Chi􀄠imia (m. 1995)
22.05.1942 - s-a n􀄃scut Vasile Andru (m. 2016)
22.05.1944 - s-a n􀄃scut Dan Muta􀃺cu
22.05. 1956 - a murit Ion C􀄃lug􀄃ru (n. 1902)
22.05. 1957 - a murit George Bacovia (n. 1881)
22.05.1985 - a murit Ion Lotreanu (n. 1940)
22.05.2008 - a murit Matei Gavril (n. 1943)
22.05.2012 - a murit Irina Mavrodin (n. 1929)
23.05.1871 - s-a n􀄃scut G. Ibr􀄃ileanu (m. 1936)
23.05.1902 - s-a n􀄃scut Vladimir Streinu (m. 1970)
23.05.1942 - s-a n􀄃scut Gabriel Liiceanu
24.05.1812 - s-a n􀄃scut George Bari􀄠iu (m. 1893)
24.05.1923 - s-a n􀄃scut Ion Caraion (m. 1986)
24.05.1923 - s-a n􀄃scut Victor Felea (m. 1993)
24.05.1924 - s-a n􀄃scut Antoaneta Ralian (m. 2015)
24.05.1947 - s-a n􀄃scut Adrian Popescu
24.05.1966 - a murit Alexandru Cazaban (n. 1872)
24.05. 2011 - a murit F􀄃nu􀃺 Neagu (n. 1932)
25.05.1933 - s-a n􀄃scut Eugen Simion (m. 2022)
25.05.1984 - a murit Henriette Yvonne Stahl (n. 1900)
25.05.1998 - a murit 􀃹tefan B􀄃nulescu (1926)
25.05.2002 - a murit 􀃹tefan Aug. Doina􀃺 (n. 1922)
26.05.1916 - s-a n􀄃scut Vintil􀄃 Corbul (m. 2008)
26.05.1917 - s-a n􀄃scut Mariana 􀃹ora (m. 2011)
26.05.1947 - s-a n􀄃scut Ion Scorobete
26.05.1950 - s-a n􀄃scut Ion Dur
26.05.1996 - a murit Ovidiu Papadima (n. 1909)
26.05.1997 - a murit Cezar Baltag (n. 1939)
27.05.1886 - s-a n􀄃scut Emil Isac (m. 1954)
27.05.1899 - s-a n􀄃scut Petre Strihan (m. 1990)
27.05.1928 - s-a n􀄃scut Tudor 􀄟opa (m. 2008)
28.05.1912 - s-a n􀄃scut Ani􀃺oara Odeanu (m. 1972)
28.05.1913 - s-a n􀄃scut George Macovescu (m. 2002)
28.05.1963 - a murit Ion Agârbiceanu (n. 1882)
28.05.2011 - a murit Ion Zuba􀃺cu (n. 1948)
29.05.1933 - s-a n􀄃scut Stan Velea (m. 2007)
29.05.1945 - a murit Mihail Sebastian (n. 1907)
29.05.1949 - s-a n􀄃scut Paul Aretzu
30.05.1935 - s-a n􀄃scut Ovidiu Zotta (m. 1996)
30.05.1966 - a murit Oscar Walter Cisek (n. 1897)
30.05.1979 - a murit George Suru (n. 1940)
30.05.1993 - a murit Ion Sofia Manolescu (n. 1909)
31.05.1883 - s-a n􀄃scut Onisifor Ghibu (m. 1972)
31.05.1938 - a murit Max Blecher (n. 1909)
31.05.1946 - s-a n􀄃scut Adriana Bittel
31.05.1990 - a murit Vasile Nicolescu (n. 1929)

Observatorul    5/1/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian