Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestinã
Note de carierã
Condeie din diasporã
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouã
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastrã
Traditii
Limba noastrã
Lumea în care trãim
Pagini despre stiintã si tehnicã
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhiv� 2024
Articole Arhiv� 2023
Articole Arhiv� 2022
Articole Arhiv� 2021
Articole Arhiv� 2020
Articole Arhiv� 2019
Articole Arhiv� 2018
Articole Arhiv� 2017
Articole Arhiv� 2016
Articole Arhiv� 2015
Articole Arhiv� 2014
Articole Arhiv� 2013
Articole Arhiv� 2012
Articole Arhiv� 2011
Articole Arhiv� 2010
Articole Arhiv� 2009
Articole Arhiv� 2008
Articole Arhiv� 2007
Articole Arhiv� 2006
Articole Arhiv� 2005
Articole Arhiv� 2004
Articole Arhiv� 2003
Articole Arhiv� 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Aniversari in Aprilie

1.04.1881 - s-a nascut Octavian Goga (m.1938)
1.04.1900 - s-a nascut Alexandru Al. Philippide (m. 1979)
1.04.1940 - s-a nascut Gheorghe Pitu􀄠 (m. 1991)
1.04.1942 - s-a nascut Gabriela Adame􀃺teanu
2.04.1943 - s-a nascut A. I. Brumaru
3.04.1893 - s-a nascut Damian Stanoiu (m. 1956)
3.04.1905 - a murit Ion Pop-Reteganul (n. 1853)
3.04.1945 - s-a nascut Florentin Popescu
3.04.1996 - a murit Rodica Toth (n. 1927)
3.04.2011 - a murit Petru Cârdu (n. 1952)
4.04.1920 - a murit Dimitrie Teleor (n. 1858)
4.04.1931 - s-a nascut Petru Anghel (m. 2016)
4.04.1961 - a murit Alice Voinescu (n. 1885)
4.04.1991 - a murit Ion Lancranjan (n. 1928)
4.04.1992 - a murit Vintila Horia (n. 1915)
4.04.1992 - a murit Lucian Valea (n. 1924)
5.04.1932 - s-a nascut Fanu􀃺 Neagu (m. 2011)
5.04.1933 - s-a nascut Romulus Vulpescu (m. 2012)
5.04.1946 - a murit Ilarie Voronca (n. 1903)
5.04.1946 - s-a nascut George Arion
6.04.1907 - s-a nascut Bogdan Amaru (m. 1936)
6.04.1908 - s-a nascut Emilia 􀃹t. Milicescu (m. 1990)
6.04.1930 - s-a nascut Alexandru George (m. 2012)
6.04.1984 - a murit Virgil Carianopol (n. 1908)
6.04. 2002 - a murit Petru Dumitriu (n. 1924)
7.04.1903 - s-a nascut Grigore Cugler (m. 1972)
7.04.1947 - s-a nascut Petru Poanta (m. 2013)
7.04.1952 - s-a nascut Nichita Danilov
7.04.1953 - s-a nascut Daniel Corbu
8.04.1911 - s-a nascut Emil Cioran (m. 1995)
8.04.1928 - s-a nascut Alexandru D. Lungu (m. 2005)
8.04.1929 - s-a nascut Virgiliu Ene (m. 1997)
8.04. 2011 - a murit Alex. Leo 􀃹erban (n. 1959)
9.04.1894 - s-a nascut Camil Petrescu (m. 1957)
9.04.1924 - s-a nascut Francisc Munteanu (m. 1993)
9.04.1950 - s-a nascut Cassian Maria Spiridon
9.04. 1961 - a murit Al. Kiri􀄠escu (n. 1888)
10.04.1907 - s-a nascut Rosa del Conte (m.2011)
10.04.1914 - s-a nascut Maria Banu􀃺 (m. 1999)
10.04.1936 - s-a nascut Horia Gane (m. 2004)
10.04.1951 - s-a nascut Mircea Scarlat (m. 1987)
11.04.1858 - s-a nascut Barbu 􀃹t. Delavrancea (m. 1918)
11.04.1898 - s-a nascut Mircea 􀃹tefanescu (m. 1982)
11.04.1942 - s-a nascut Virgil Mazilescu (m. 1984)
11.04.1944 - a murit Ion Minulescu (n. 1881)
11.04.1946 - a murit Dem Theodorescu (n. 1888)
12.04.1940 - s-a nascut Mircea Martin
12.04. 2002 - a murit Platon Pardau (n. 1934)
12.04. 2012 - a murit Gabriel 􀄟epelea (n. 1916)
13.04.1914 - s-a nascut Bogdan Istru (m. 1993)
13.04.1924 - s-a nascut Alexandru Lungu (m. 2008)
13.04.1936 - s-a nascut Nicolae Velea (m. 1987)
13.04.1935 - s-a nascut C. D. Zeletin (m. 2020)
13.04.1993 - a murit Francisc Munteanu (n. 1924)
14.04.1924 - s-a nascut George Munteanu (m. 2001)
14.04. 1950 - s-a nascut Daniela Crasnaru
14.04.1954 - s-a nascut Traian Furnea (m. 2003)
14.04.1998 - a murit Francisc Pacurariu (n. 1920)
14.04.2004 - a murit Al. I. Zainescu (n. 1939)
15.04.1997 - a murit Petru Cre􀄠ia (n. 1927)
16.04.1879 - s-a nascut Gala Galaction (m. 1961)
16.04.1896 - s-a nascut Tristan Tzara (m. 1936)
16.04.1916 - a murit Nicolae Gane (n. 1838)
16.04.1935 - a murit Panait Istrati (n. 1884)
16.04.1936 - s-a nascut Gheorghe Grigurcu
16.04.1994 - a murit Mihail Crama (n. 1923)
17.04.1895 - s-a nascut Ion Vinea (m. 1964)
17.04.1896 - a murit Traian Demetrescu (n. 1866)
17.04.1916 - s-a nascut Magda Isanos (m. 1944)
17.04.1935 - s-a nascut George Ba􀁏a􀁌􀄠a (m. 2017)
17.04.1945 - a murit Ion Pillat (n. 1891)
18.04.1894 - s-a nascut Pamfil 􀃹eicaru (m. 1980)
18.04.1938 - s-a nascut Nicolae Mare􀃺
18.04.1945 - s-a nascut Marius Tupan (m. 2007)
18.04.1949 - s-a nascut 􀃹tefan Ioanid (m. 2009)
18.04. 1971 - a murit Marin Sârbulescu (n.1921)
18.04. 2003 - a murit Emil Loteanu (n.1936)
18.04. 2005 - a murit Cornelia Pillat (n.1921)
19.04.1848 - s-a nascut Calistrat Hoga􀃺 (m. 1917)
19.04.1921 - s-a nascut Adrian Rogoz (m. 1996)
19.04.1940 - s-a nascut Ana-Maria Tupan
19.04.1951 - s-a nascut Ion Floricel (m. 2018)
19.04.1951 - s-a nascut Patrel Berceanu (m. 2006)
19.04.1954 - s-a nascut Radu G. 􀄟eposu (m. 1999)
20.04.1943 - s-a nascut Dan Horia Mazilu (m. 2008)
20.04.1949 - s-a nascut Mircea Florin 􀃹andru
20.04.1968 - a murit Adrian Maniu (n. 1891 )
20.04.1970 - a murit Paul Celan (n. 1920 )
21.04.2008 - a murit Adi Cusin (n. 1941)
21.04.2008 - a murit Monica Lovinescu (n. 1923)
22.04.1850 - s-a nascut Veronica Micle (m. 1889)
22.04.1897 - a murit Ion Ghica (n. 1816)
22.04.1924 - s-a nascut Ion Lucian (m. 2012)
22.04.1937 - s-a nascut Eugen Lumezianu (m. 1990)
22.04.1968 - a murit George Ciprian (n. 1914)
22.04.1986 - a murit Mircea Eliade (n. 1907)
22.04.1996 - a murit Mircea Ciobanu (n. 1940)
23.04.1894 - s-a nascut Gib I. Mihaescu (m. 1935)
23.04.1922 - s-a nascut Pavel Chihaia (m. 2019)
23.04.1954 - s-a nascut Octavian Soviany
23.04.1977 - a murit Nagy Istvan (n. 1904)
23.04. 1987 - a murit Sandu Tzigara-Samurca􀃺 (n. 1903)
24.04.1911 - s-a nascut Eugen Jebeleanu (m. 1991)
24.04.2008 - a murit Cezar Ivanescu (n. 1941)
25.04.1953 - s-a nascut Liviu Antonesei
25.04.1993 - a murit Valentin De􀃺liu (n. 1927)
26.04.1920 - s-a nascut Al. Husar (m. 2009)
26.04.1922 - s-a nascut 􀃹tefan Aug. Doina􀃺 (m. 2002)
26.04.1938 - s-a nascut Dan Claudiu Ta􀁑asescu
26.04.1963 - a murit Vasile Voiculescu (n. 1884)
27.04.1872 - a murit Ion Heliade Radulescu (n. 1802)
27.04.1954 - s-a nascut Adi Cristi
27.04.1977 - a murit Camil Baltazar (n. 1902)
28.04.1764 - s-a nascut Paul Iorgovici (m. 1808)
28.04. 2000 - a murit Ovid S. Crohmalniceanu (n. 1916)
29.04.1936 - s-a nascut Gheorghe Tomozei (m. 1997)
29.04.1951 - s-a nascut Bogdan Ulmu (m. 2011)
29.04.1975 - a murit Radu Gyr (n. 1905)
29.04.2008 - a murit Fanu􀃺 Baile􀃺teanu (n. 1947)
30.04.1946 - s-a nascut Passionaria Stoicescu
30.04.1955 - s-a nascut Radu Calin Cristea
30.04.1958 - s-a nascut Adrian O􀄠oiu

Observatorul     4/1/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian