Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Rom�nii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivďż˝ 2024
Articole Arhivďż˝ 2023
Articole Arhivďż˝ 2022
Articole Arhivďż˝ 2021
Articole Arhivďż˝ 2020
Articole Arhivďż˝ 2019
Articole Arhivďż˝ 2018
Articole Arhivďż˝ 2017
Articole Arhivďż˝ 2016
Articole Arhivďż˝ 2015
Articole Arhivďż˝ 2014
Articole Arhivďż˝ 2013
Articole Arhivďż˝ 2012
Articole Arhivďż˝ 2011
Articole Arhivďż˝ 2010
Articole Arhivďż˝ 2009
Articole Arhivďż˝ 2008
Articole Arhivďż˝ 2007
Articole Arhivďż˝ 2006
Articole Arhivďż˝ 2005
Articole Arhivďż˝ 2004
Articole Arhivďż˝ 2003
Articole Arhivďż˝ 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Unirea de la 1859 sub Al. I. Cuza, a reprezentat un loc deosebit pentru fiecare român.

Prin acest mare eveniment istoric, s-a manifestat voința poporului român din Principate, de a-și hotărî destinul, viitorul unit, de a se manifesta istoric și de a se afirma în lume pe măsura talentului său.
Este dovedit în existența lor, că pe români nu i-au putut clinti din drumul lor spre idealul de unitate, nici promisiunile, nici forța, nici amenințările cu invazia străină.
Astfel, prin alegerea lui Al. I. Cuza, în Moldova la 5 ianuarie 1859, de către cei 49 deputați – în unanimitate și la 24 ianuarie același an, în Țara Românească de către cei 64 deputați – în unanimitate, se considera astfel că, cea mai mare zi ce au văzut românii în analele istoriei lor… cum rar se poate vedea, la națiunile cele mai civilizate ale Europei, spun documentele istorice.
Astfel că pentru Țările Române, începea o noua epocă, aceea a unității de neam, de limbă, de cultură, sub un Domn ce va înscrie România pe cale dezvoltării moderne.
În plan extern, alegerea lui Al. I. Cuza era considerată de Turcia ca o violare a Convenției de la Paris, iar Austria, la fel ca și azi, ostilă României pentru primirea in Spațiul Schengen era la fel, nerecunoscând Unirea. Nici Anglia, nu era pentru unitatea românilor, doar Franța și alte țări, aprobau unitatea acestora. Astfel, cum se poate constata existau în plan extern, obstacole serioase sin partea unor puteri europene, care trebuiau rezolvate de către Domnul ales Al. I. Cuza.
Este demn, pentru noi românii să ne amintim de acest mare Domn – Al. I. Cuza. Se trage dintr-o familie veche, moldovenească, din părțile Fălciului.
Din biografia Domnitorului, reținem COPILĂRIA ȘI TINEREȚEA LUI CUZA
S-a născut la 20 Martie 1820, la Bârlad, o parte din copilărie petrecându-și-o la moșia Barboș din ținutul Fălciu. Și-a desăvârșit studiile la Pensionul Francez al lui Victor Cuenin, avându-i colegi pe Vasile Alecsandri, Matei Millo, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Mavrocordat, ș. a.
În cadrul acestui Pension, va fi întâlnit până în anul 1831.
De menționat că la Paris își desăvârșește studiile liceale, susținându-și bacalaureatul în Litere, la 8 Decembrie 1835. În tinerețea sa, Al. I. Cuza a înclinat spre medicină, dar l-au îndepărtat disecțiile și rigorile acestei discipline. Astfel că, se va înscrie la Facultatea de Drept, fără a obține vreun titlu academic, decât cel obișnuit.
Domnul nou ales, pe vremea tinereții sale, a fost numit membru al Societății Economiștilor din Paris, unde între anii 1835-1837, îl întâlnim activând în Cercul Revoluționar Român, alături de alte figuri remarcabile ale Istoriei Românilor, Ion Ghica, C. A. Rosetti, Nicolae Grelescu, Costache Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu ș. a.
De remarcat că la 17 ani – în 15 Septembrie 1837, intră în cadrul armatei cu grad de CADET, ca mulți alți tineri di vremea aceea – în Țara Românească, printre care, Vasile Cîrlova, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu ș.a.
De menționat, că la 8 Februarie 1840, va demisiona din armată, iar doar peste doi ani - 1842 va fi numit președinte al Judecătoriei Ținutului Covurluiului, funcție deținută până în 1845.
În 1848, între 3-5 Mai, îl întâlnim în mod cu totul deosebit participând la Marea Adunare de la Blaj de pe Câmpia Libertății.
Reținem că, în 1856 la 36 de ani, datorită calităților sale, este numit pârcălab al orașului Galați. De menționat, că în funcțiile deținute, Al. I. Cuza, manifestă o deosebită preocupare și înțelegere față de nevoile țărănimii, evidențiindu-se în lupta pentru îmbunătățirea vieții țărănimii.
RAPSODIA nr.221 ianuarie 2022
19
Documentele vremii îl califică, exemplar, dovedind cinste și respect în relațiile cu oamenii, aplecare spre nevoile lor. Însuși Domnul Grigore Ghica, din acea vreme, va sublinia meritele lui Cuza ca Judecător și ca Administrator, acordându-i rangul de vornic, ca răsplată a meritelor sale.
De reținut, un fapt reprobabil al consulului austriac de atunci, antiunionist care va interveni la oficialități pentru ca Al. I. Cuza să fie schimbat din funcția de pârcălab de Galați, aceasta la 19 Septembrie 1856, dar constatându-se nevrednică intervenția consulului austriac, Cuza va reveni în funcția de pârcălab după numai un an în 1857.
În plan militar, Cuza are o evoluție deosebită astfel că pentru a și-l atrage de partea sa, caimacamul Moldovei, Nicolae Vogoride, îl va reintegra la 16 Martie 1857 în armată cu grad de sublocotenent și în statul major al armatei. Iar la 24 Aprilie va fi avansat locotenent.
Apoi, la 28 Aprilie, după numai 4 zile, primește gradul de Căpitan, iar la 3 Mai gradul de Maior, apoi cel de Colonel. O asemenea ascensiune este unica în istoria armatei române și s-a produs după cum aprecia caimacamul Moldovei, datorită meritelor pe care le-a dovedit Al. I. Cuza.
În plan politic, manifestându-se ca unionist, Cuza va deveni foarte popular prin curajul manifestat de a înfrunta pe cei care erau alături de țările anti-unioniste, Austria și Turcia.
De reținut că datorită popularității sale, al. i. Cuza, va fi ales Deputat de Galați, iar în cadrul activităților desfășurate va susține, permanent desființarea privilegiilor care nu erau puține, cum există și azi în viața parlamentarilor, și în mod deosebit va susține împroprietărirea țăranilor. Mai menționăm că la 20 August 1858, la 38 de ani este numit ajutor al hatmanului Miliției în grad de Colonel. Un fapt excepțional îl reprezintă încredințarea conducerii armatei moldovene ca Îndeplinitor îndatoririlor de șef al oastei Principatului Moldovei. Numai după câteva luni, în Decembrie 1858, este ales Deputat de Fălciu, titlu cu care va fi ales și Domn al Moldovei. Astfel ca, în 3-4 Ianuarie 1859, noaptea, se hotărăște în unanimitate de către organele competente, propunerea de a fi ales Domn al Moldovei.
În 5 Ianuarie 1859, Adunarea Electiva îl va alege în unanimitate pe Al. I. Cuza ca Domn al Moldovei. La 24 Ianuarie 1859, Al. I. Cuza va fi ales de Adunarea Electivă a țării Românești ca Domn, astfel se împlinește marele vis al românilor - Unirea celor două principate.
Urmările în viața politica a noului Stat, vor fi remarcabile. Câteva evenimente trebuie menționate:
- La 20 Februarie 1859 are loc primirea entuziastă a Domnului Cuza unde va adresa o proclamație în capitala țării București
- Conferința de la Paris a Reprezentanților Puterilor Garante de recunoaștere oficială a alegerii îndoite – Moldova și Țara Românească a lui Cuza ca Domn al Principatelor Române, unde va fi menționat cu rezultate de excepție
Cuza se va înconjura de oameni de valoare, devotați, credincioși, ca Mihail Kogălniceanu, care va îndeplini funcția de Prim Ministru și care va afirma, Unirea națiunea a făcut-o, unirea este actul energic al întregii națiuni române.
Adresându-se Domnului nou ales Al. I. Cuza, Mihail Kogălniceanu a afirmat: „Fii dar omul epocii, Fă ca legea să înlocuiască arbitrariul, să fie tare, iar măria ta ca domn, fii bun și blând, fii bun mai ales cu aceia pentru care mai toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. Împacă patimile și ura dintre noi, reintrodu în mijlocul nostru strămoșeasca frăție, fii simplu măria ta, fii bun, fii domn cetățean, urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr și închisă la minciună și la lingușire.”
Al. I. Cuza ca domn și-a însușit aceste calități, pe multe dintre ele și le-a cultivat în viața și activitatea desfășurată și pe care le-a dovedit și le-a aplicat în cei 7 ani de domnie în fruntea Principatelor Române.
Reformele lui Cuza sunt edificatoare, Reforma Agrară, dând pământ țăranilor, Monetară, Juridică, Administrativă, iar în domeniul militar, Unirea celor două armate într-un singur corp, sunt doar câteva din marile realizări.
Au urmat ani grei de așezare a noului stat, România, pe baze legale de organizare și așezare a instituțiilor noi, moderne în conformitate cu interesele naționale.
Învățământul a cunoscut o dezvoltare extraordinară, precum și alte domenii despre care vom vorbi în materialul următor.

Aurel Domide Șănțanu    1/24/2023


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian