Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Zbor

Sunt ca o pasăre,
cu o săgeată-n aripă.
Zborul meu albastru
e cântec, voință,
credință, bucurie, visare.
Colivia mea cu ferestre deschise
e ca un colier la gâtul lunii.
Libertatea e fără preț, fără margini,
nu pot s-o cumpăr, nu pot s-o vând,
n-o pot primi sau oferi
e numai o stare de spirit.
Sunt ca o pasăre
cu o săgeată-n aripă
dar spiritul meu e liber.
Liber ca săgeata pornită din arc.
Liber ca pasărea țintind cerul.


Flight

I’m like a bird
with an arrow in her wing.
My blue flight
is song, willpower,
beliefs, joy and dreams.
My cage with open windows
is like a necklace
around the Moon’s neck.
Freedom is priceless, limitless.
I can’t buy or sell it,
I can’t receive it or give it.
It’s just a state of mind.
I’m like a bird
with an arrow in her wing.
But my soul is free,
free like an arrow
released from a bow.
Free like a bird
soaring high in the sky.Confuzie


Unde este puterea iubirii ascunsă,
când o mamă își abandonează,
abuzează sau ucide copilul?

Unde este puterea iubirii ascunsă
când un om abuzează fizic, mental, emoțional
femeia pe care o numește iubita lui?

Unde este puterea iubirii ascunsă
când ființele umane ucid alte ființe umane
în locuri care ar trebui să fie sigure și sacre?

Unde este puterea iubirii ascunsă
când mai marii lumii investesc
în războaie, moarte, dezastre,
sărăcie și lipsa de speranță?

Unde este puterea iubirii ascunsă
când curcubeul strălucește
pe pieptul orizontului,
când răsăritul și apusul soarelui
se revarsă în lecții de armonie,
liniște și sublim?

Confusion

Where is the power of love hidden,
when a mother abandons, abuses or kills her child?

Where is the power of love hidden
when a man abuses physically, mentally, emotionally
the woman who he calls his lover?

Where is the power of love hidden
when human beings kill other human beings
in places that are supposed to be safe and sacred?

Where is the power of love hidden
when the most powerful men in the world
play the cards of wars, death,
disasters, poverty and lack of hopes?

Where is power of love hidden
when the rainbow shines
on the chest of the horizon,
when sunrise and sunset display their beauty
patiently waiting to be seen?


Întrebări

Cum arată pacea în timp de război?
Ca un porumbel înroșit de sângele victimelor?
Ca un copil confuz, obosit de plâns și fără adăpost?
Ca o fiară sălbatică înfricoșată de focul exploziilor,
asurzită de bombardamente?
Ca un animal de casă flămând, însetat,
că și stăpânul care-l cară în cușcă,
sute de kilometri spre Necunoscut?

Unde se-ascunde pacea în timp de război?
În ruinele orașelor distruse?
În trupurile celor care ucid?
În sufletele celor uciși?
În neputința liderilor de-a folosi cuvinte
în loc de arme?

Cum arată pacea în timp de război?
Ca o mireasă îndoliată?
Ca un copil orfan?
Ca un soldat supraviețuind familiei ucise?
Ca un învingător învins?
Ce rol joacă pacea
pe scenă politică a lumii
în timp de război?
Un rol mare, unul mic, sau nimic?


Questions

What does Peace look like in Wartime?
Like a dove reddened by the victims’ blood?
Like a confused, crying, homeless child?
Like a wild beast frightened by the fire
and the noise of explosions?
Like a pet, hungry and thirsty,
like his owner who carries him in a cage,
hundreds of miles to the unknown?

Where does Peace hide during Wartime?
In the ruins of destroyed cities?
In the bodies of those who kill?
In the souls of those killed?
In the leaders’ inability to use words
instead of weapons?

What does Peace look like in Wartime?
Like a grieving bride?
Like an orphan?
Like a surviving soldier of his slain family?
Like a defeated winner?
What role does Peace play
in the political scene of the world
in Wartime?
A big role, a small one, or none?

O pasăre de foc în flăcări

Pictorul a pictat păsări,
tot felul de păsări,
în primul stadiu al nebuniei.
Simțea că zborul păsărilor
îi aprindea inspirația
și-l învigora să țină în mâini,
ore în șir, diferite pensule
dând viață formelor și culorilor,
dând sens propriei sale vieți,
scurgându-se, nisip grăbit
prin degetele răsfirate ale timpului.
Pictorul iubea fiecare pasăre
vibrând pe pânză.
Păsările știau și-l iubeau în tăcere
continuând să străbată-n lung și-n lat
văzduhul din sufletul lui.
Mintea pictorului călătorea
de la un stadiu de nebunie la altul,
iar munca lui exprima
un carusel de emoții
spunând povești despre viață și moarte,
despre zborul spiritului liber,
și despre un pictor mistuit
de propria creație.
O pasăre de foc în flăcări.


A Fire Bird On Fire

The artist painted birds,
all kinds of birds,
in the early stage of his madness.
He felt that the flight of birds
ignited his inspiration
and conferred him strength
to hold in his hand different brushes for hours
giving life to shapes and colours,
bringing meaning to his own life,
that was draining like hurried sand
through the fingers of time.
The artist loved every bird
vibrating on the canvas.
The birds knew this and loved him in silence
continuing their flight through
the horizon of his soul.
The artist's mind has travelled
from one stage of madness to another
and his work expressed
a roller coaster of emotions
telling stories about life and death,
about the flight of the free spirit,
and about an artist consumed


De blestemul poeziei aș dori să mor

Doar de poezie aș dori să fiu blestemată.
Să mă ardă cuvintele pe rugul inspirației,
să mă târăsc la picioarele versurilor
mirosind aroma subtilă din adâncul literelor,
să fiu trasă pe roata metaforelor
extinzând orizontul exprimării,
să fiu pusă la zidul imaginației
și împușcată cu mitraliera ideilor.

Doar de poezie aș dori să fiu blestemată,
mistuită de cuvintele născute-n mine,
moșite de meandrele Creației.
De blestemul poeziei aș dori să mor.
Mierea și pelinul versurilor
să se prelingă otravă albastră
prin venele mele
până la rădăcinile sufletului
mereu înfometat de infinit.

I’d Like Only the Poetry to Curse Me

The words to burn me on the fire of inspiration
and make me crawl up to the foot of the lyrics
smelling of a subtle aroma from the depth of letters.
Me to be tortured on the wheel of metaphors
extending the horizon of expression
me to be executed on the wall of imagination
and shot by the slingshot of ideas.
I’d like only the poetry to curse me
and be consumed by the words born in me,
carefully carried by the embrace of Creation.
I would like to die only from the curse of poetry.
Honey and wormwood lyrics
to drip blue remedy and poison through my veins
to the roots of the soul always hungry for infinity.

Traducere: Valentina Teclici, New Zealand
Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala București
Membră a New Zealand Poetry Society
Membră a Hawke’s Bay Live Poets’ Society


Valentina Teclici    8/19/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian