Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Aniversari in Iunie

1.06.1865 - s-a n􀄃scut Constantin Stere (m.1936)
1.06.1956 - s-a n􀄃scut Mircea C􀄃rt􀄃rescu
1.06.1959 - s-a n􀄃scut Cristian Popescu (m. 1995)
1.06.2004 - a murit George Muntean (n. 1932)
2.06.1816 - s-a n􀄃scut C. A. Rosetti (m. 1885)
2.06.1939 - s-a n􀄃scut Romulus Guga (m. 1983)
2.06.1964 - a murit D. Caracostea (n. 1879)
3.06.1922 - a murit Duiliu Zamfirescu (n. 1858)
3.06.1949 - s-a n􀄃scut Ioan 􀄟epelea (m. 2012)
3.06.1972 - a murit Neagu R􀄃dulescu (n. 1912)
4.06.1938 - s-a n􀄃scut Dinu Grigorescu
4.06.1961 - a murit Alice Voinescu (n. 1885)
5.06.1779 - s-a n􀄃scut Gheorghe Laz􀄃r (m. 1823)
5.06.1871 - s-a n􀄃scut Nicolae Iorga (m. 1940)
5.06.1903 - s-a n􀄃scut 􀃹tefan Roll (m. 1974)
5.06.1914 - s-a n􀄃scut Ion Siugariu (m. 1945)
5.06.1927 - s-a n􀄃scut Alexandru Mirodan (m. 2010)
5.06.1948 - s-a n􀄃scut Aureliu Goci
6.06.1834 - s-a n􀄃scut Al. Sihleanu (m.1854)
6.06.1899 - s-a n􀄃scut Franz Liebhard (m.1989)
6.06.1940 - s-a n􀄃scut Gheorghe Pitu􀄠 (m.1991)
6.06.1946 - a murit Mircea Dem. R􀄃dulescu (n. 1889)
6.06.1948 - a murit Mircea Damian (n. 1899)
7.06.1939 - s-a n􀄃scut Marin Be􀃺teliu (m. 2010)
7.06.1951 - s-a n􀄃scut Daniela Caurea (m. 1977)
7.06. 2011 - a murit Mircea Iorgulescu (n. 1943)
8.06.1885 - a murit C.A. Rosetti (n. 1816)
8.06.1933 - s-a n􀄃scut Cristina Tacoi (m. 2010)
8.06.1935 - s-a n􀄃scut Victor Frunz􀄃 (m. 2007)
8.06.1938 - a murit Ovid Densu􀃺ianu (n. 1873)
10.06.1853 - s-a n􀄃scut Ion Pop-Reteganul (m.1905)
10.06.1896 - s-a n􀄃scut Alexandru Busuioceanu (m. 1961)
10.06.1935 - s-a n􀄃scut Adrian Beldeanu (m. 1994)
10.06.1979 - a murit Aurel Baranga (n. 1913)
11.06.1883 - s-a n􀄃scut Tudor Pamfile (m. 1921)
11.06.1932 - s-a n􀄃scut Mircea Palaghiu (m. 1978)
11.06.1946 - a murit Sofia N􀄃dejde (n. 1856)
11.06.1954 - a murit Constantin Beldie (n. 1887)
11.06.1995 - a murit George Usc􀄃tescu (n. 1919)
12.06.1916 - s-a n􀄃scut Alexandru Balaci (m. 2002)
12.06.1922 - s-a n􀄃scut Petru Vintil􀄃 (m. 2002)
12.06.1929 - s-a n􀄃scut Irina Mavrodin (m. 2012)
12.06.1954 - a murit N. Davidescu (n. 1886)
12.06.1956 - a murit Ioachim Botez (n. 1884)
12.06.1977 - a murit F. Brunea-Fox (n. 1898)
13.06.1883 - s-a n􀄃scut I. I. Mironescu (m.1939)
13.06.1926 - s-a n􀄃scut Paul Miron (m. 2008)
13.06.1942 - s-a n􀄃scut Al. Florin 􀄟ene
13. 06.1951 - s-a n􀄃scut Ion Pecie (m. 2011)
13.06. 2002 - a murit Horia Stanca (n. 1909)
14.06.1818 - s-a n􀄃scut Vasile Alecsandri (m. 1890)
14.06.1882 - s-a n􀄃scut Ion Petrovici (m. 1972)
14.06.1883 - s-a n􀄃scut G. Ciprian (m. 1968)
14.06.2002 - a murit Maria-Luiza Cristescu (n. 1943)
15.06.1889 - a murit Mihai Eminescu (n. 1850)
15.06.1893 - s-a n􀄃scut Ion Marin Sadoveanu (m. 1964)
15.06.1909 - s-a n􀄃scut Virgil Teodorescu (m. 1988)
15.06.1934 - s-a n􀄃scut Matei C􀄃linescu (m. 2009)
15.06.1939 - a murit N. M. Condiescu (n. 1880)
15.06.1941 - s-a n􀄃scut Dan Culcer
15.06.1957 - s-a n􀄃scut Petru Scutelnicu (m. 2019)
15.06.2010 - a murit Ion Davideanu (n. 1938)
16.06.1925 - s-a n􀄃scut A. E. Baconky (m. 1977)
16.06.1944 - s-a n􀄃scut Viorel Dianu
16.06.1947 - s-a n􀄃scut 􀃹tefan Agopian
16.06.1978 - a murit Teodor Pâc􀄃 (n. 1928

16.06.1981 - a murit Ben Corlaciu (n. 1924)
17.06.1888 - s-a n􀄃scut Victor Papilian (m. 1956)
17.06.1927 - s-a n􀄃scut Sutö András (m. 2006)
17.06.1934 - s-a n􀄃scut Valeriu Bucuroiu (m. 1980)
18.06.1886 - s-a n􀄃scut Dinu Nicodin (m. 1948)
18.06.1909 - s-a n􀄃scut Lena Constante (m. 2005)
18.06.1914 - s-a n􀄃scut Al. Raicu (m. 1991)
18.06.1917 - a murit Titu Maiorescu (n. 1840)
18.06.1921 - s-a n􀄃scut Ion Lungu (m. 2001)
18.06.1948 - s-a n􀄃scut Ion Zuba􀃺cu (m. 2011)
18.06. 1978 - a murit Corneliu Popel (n. 1950)
18.06. 2008 - a murit Nae Antonescu (n. 1921)
19.06.1899 - s-a n􀄃scut G. C􀄃linescu (m. 1965)
19.06.1957 - s-a n􀄃scut Angela Furtun􀄃
20.06.1891 - a murit Mihail Kogalniceanu (n. 1817)
20.06.1913 - s-a n􀄃scut Aurel Baranga (m. 1979)
20.06.1919 - a murit Petre P. Carp (n. 1837)
20.06.1995 - a murit Emil Cioran (n. 1911)
21.06.1942 - s-a n􀄃scut Geo Vasile
21.06.1888 - s-a n􀄃scut Horia Furtun􀄃 (m. 1952)
21.06.1921 - s-a n􀄃scut Eugen B. Marian (m. 2012)
21.06.1988 - a murit George Iva􀃺cu (n. 1911)
21.06.2008 - a murit Victor Iancu (n. 1936)
22.06. 1905 - s-a n􀄃scut Nicolae M􀄃rgineanu (m. 1980)
22.06.1912 - a murit Ion Luca Caragiale (n. 1852)
22.06.1913 - a murit St. O. Iosif (n. 1875)
22.06.1943 - s-a n􀄃scut George Banu
22.06.1952 - s-a n􀄃scut Bianca Marcovici
22.06.1964 - s-a n􀄃scut Emilian Galaicu- P􀄃un
22.06.1992 - a murit Const. Virgil Gheorghiu (n. 1916)
23.06.1834 - s-a n􀄃scut Alexandru Odobescu (m. 1895)
23.06.1909 - s-a n􀄃scut Ovidiu Papadima (m. 1996)
23.06.1913 - a murit Ilarie Chendi (n. 1871)
24.06.1939 - s-a n􀄃scut Sânziana Pop
24.06.1947 - s-a n􀄃scut Dinu Flamând
24.06.1987 - a murit Virgil Teodorescu (n. 1909)
24.06.1988 - a murit Mihai Beniuc (n. 1907)
24.06.2008 - a murit Alexandru Lungu (n. 1924)
24.06.2009 - a murit Matei C􀄃linescu (n. 1934)
25.06.1957 - s-a n􀄃scut R􀄃zvan Ducan
25.06.1957 - s-a n􀄃scut Paul Sârbu
25.06.1980 - a murit G. G. Ursu (n. 1911)
25.06.1988 - a murit 􀃹erban Cioculescu (n. 1902)
26.06.1904 - s-a n􀄃scut Petre Pandrea (m. 1968)
26.06.1936 - a murit Constantin Stere (n. 1865)
26.06.1950 - s-a n􀄃scut Paul Spirescu
26.06.1973 - a murit Olimpia Radu (n. 1947)
26.06.1995 - a murit Emil Cioran (n. 1911)
26.06.2009 - a murit 􀃹tefan J. Fay (n. 1919)
27.06.1840 - s-a n􀄃scut Samson Bodn􀄃rescu (m. 1902)
27.06.1887 - s-a n􀄃scut Emanoil Bucu􀄠a (m. 1946)
27.06.1936 - s-a n􀄃scut Sergiu Pavel Dan
28.06.1873 - a murit Andrei 􀃹aguna (n. 1809)
28.06.1919 - s-a n􀄃scut Ion D. Sârbu (m. 1989)
28.06.1959 - s-a n􀄃scut Alex. Leo 􀃹erban (m. 2011)
28.06.2006 - a murit Romulus Zaharia (n. 1930)
29.06.1819 - s-a n􀄃scut Nicolae B􀄃lcescu (m. 1852)
29.06.1837 - s-a n􀄃scut P. P. Carp (m. 1919)
29.06.1893 - s-a n􀄃scut Demostene Botez (m. 1973)
29.06.1946 - s-a n􀄃scut Dora Pavel
29.06.1954 - s-a n􀄃scut Radu Aldulescu
29.06.1991 - a murit Vasile Zamfir (n. 1932)
30.06.1945 - s-a n􀄃scut Dorin Tudoran
30.06.1962 - a murit B. Jordan (n. 1903)
30.06.1981 - a murit Alexandru Grigore (n. 1940)
30.06. 2007 - a murit Stan Velea (n. 1933)
Observatorul    6/1/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian