Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
“Orice călimară poate să devină un vezuviu “ o carte de Al.Florin Țene

Prolificul jurnalist si scriitor Al.Florin Tene, presedintele Ligii Scriitorilor Români, membru UZPR, este prezent din nou în librării cu o nouă aparitie editorială. Este vorba de două volume apărute sub titlul “Orice călimară poate să devină un vezuviu “, un aforism al lui Honore de Balzac.

Primul volum se intitulează “Compendiu la o Istorie a jurnalismului pe teritoriu carpato-danubiano-pontic “, apărut la Editura Napoca-Star, 2019 si al doilea volum “Aventura ideilor “ care a văzut lumina tiparului la Editura UZPR, în anul 2018.
Cele două cărti cuprinse de o mansetă, având titlul aforismului scriitorului francez, mai sus amintit, ne dau dimensiunea la care a ajuns talentul, puterea de muncă si de analiză a jurnalistului si scriitorului Al.Florin Tene, despre care prefatatoarea cărtii profesoara Lucia-Elena Locusteanu scrie: “ Al. Florin Tene îsi structurează cartile asezând într-o ordine aleatorie articolele de istorie a jurnalismului - eseuri, dar si de critică literară, apoi câteva date biografice, de activitate profesională si literară, urmate: de aprecieri recente asupra ,,omului si operei”; de pagini în care apar ,,Premii nationale” si ,,Premii internationale”; de tabelul cu titlurile celor peste 80 de ,,Opere” ale autorului, apoi, în ce publicatii ,,Este prezent”;si ,,Referinte critice (selectiv). Câteva fotografii edificatoare încheie volumul ,,AVENTURA IDEILOR”, volum ce adună doar o mică parte din opera gazetarului ce-si exprimă cu prestantă si demnitate opiniile sale, ale omului ce si-a dedicat întreaga viată cunoasterii, militând pentru adevăr, valoare, înalt si autentic sentiment al iubirii de tară. “

În primul volum, structurat în două părti: “Drumul de la cronicari la profesionalismul ziaristilor de astăzi “ si “Atitudini jurnalistice “, autorul ne surprinde prin faptul că asează pe cronicarii din cele trei provincii românesti în categoria primilor jurnalisti din istoria acesei categorii profesionale. Lucru ce ne convinge prin exemplele date din opera acestora, inclusiv prin imaginile cu pagini din lucrările cronicarilor.

Remarcăm articolele si eseurile din partea a doua a compendiului, în care autorul dezbate interesante idei despre democratie, rolul jurnalistilor în apărarea statului de drept, despre ambiguitatea si sensul în jurnalism etc.
Multitudinea de date, fapte si analize asupra evolutiei ziaristicii în tara noastră conturează o interesantă istorie despre jurnalismul ca o meserie ce surprinde clipa, care nu este altceva decât timpul istoric al neamului românesc.
Al doilea volum, intitulat “Aventura ideilor “, apărut la Editura UZPR si având un text pe ultima copertă semnat de Doru Dinu Glăvan,, cuprinde eseuri ce dezbat probleme de stil, raportul dintre expresie si continut.

Lucia-Elena Locusteanu, în prefată, subliniază; “ Al. Florin Tene, completându-l pe Titu Maiorescu, consideră că,,Stilul unui poet trebuie dedus din consecventa sa la sistemul de semnificatii care, în final, îl defineste .”, că ,,Esenta filosofică, la unii poeti profunzi, se află în câmpul metaforic” , si că ,, Universul poeziei este creat de sistemul metaforic. Prin poezia lui Eminescu, sau a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se evidentiază o disfunctie metaforică, adică o mobilitate a polilor în câmpul metaforic, o glisare de sensuri.”

În primul volum apărut sub titlul „Drumul de la cronicari la profesionalismul ziaristilor de astăzi” Al.Florin Tene este un adevărat cercetător, istoric literar, care cu acribie conturează un compendiu al jurnalismului pe teritoriul tări. Este o formă de a face cunoscut efortul înaintasilor pentru promovarea adevărului în istoria patriei.
Jurnalistul este cronicarul vremurilor ce s-au rostogolit peste tară. Vorba lui N.Iorga, cum spune în încheiere Al.Florin Tene, că ziaristul si reporterul este” unul ce trebuie să rămână, în chip firesc, după sfârsitul lumii “, iar POETUL ,,este propria sa poezie. Iar POEZIA este POETUL.” concluzionează autorul ,,AVENTURII IDEILOR.”
Profesoara univ.dr.Mariana I Dumitrascu concluzionează plastic si sugestiv în Postfata la cele două volume: “Al. Florin Tene actionând în spiritul scriitorului total, nu îsi propune să exorcizeze viata de tentatiile, de riscurile si capcanele ei, ci doar să o reflecte prin mijloacele de care dispune cu încrederea că misiunea scriitorului este să înfătiseze cititorului oglinzile manifestărilor universului omenesc, să recreeze povestea din urmele întâmplărilor, sentimentelor, trăirilor si năzuintelor omenesti. Istorii ale faptelor săvârsite si culese de pe scena lumii noastre.
În cele două volume apărute sub genericul ORICE CĂLIMARĂ POATE SĂ DEVINĂ UN VEZUVIU autorul lărgeste aria cunoasterii despre istoria jurnalisticii de la noi si aprofundează unele idei despre mari personalităti cu ajutorul evantaiului eseistic.

Ca promotor de cultură, după cum spuneam, si vocatia de lider, devine presedinte al Ligii Scriitorilor Români cu treizeci si trei de filiale în tară si chiar peste hotare, manifestând deschidere si preocupare pentru descoperirea, încurajarea si promovarea creatorilor devotati cuvântului.
Activitatea sa greu de cuprins în câteva rânduri, a fost răsplătită deseori cu medalii, premii, diplome si titluri onorifice atât în tară cât si-n afara tării. (Cei interesati pot consulta CV publicat pe internet.)

Al. Florin Tene este căsătorit cu sensibila si talentata poetă Titina Nica-Tene si au împreună doi copii: Florin si Ionut, care, la rândul lor, au de asemeni preocupări în domenii artistice.
Despre scriitorul si omul Al. Florin Tene se va mai scrie si vorbi desigur, având în vedere activitatea sustinută pe care o desfăsoară în folosul cititorilor, dar si al creatorilor de frumos din arealul cuvântului.“

Aforismul cu care încheie Al.Florin Tene, primul volum, citândul pe Nicole Iorga referitor la ziarist este:”unul ce trebuie să rămână, în chip firesc, după sfârsitul lumii. “, mă face să afirm că acela este autorul celor două volume despre care fac vorbire.


Tehodor-Marin Barbu

Tehodor-Marin Barbu    4/11/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian