Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Cristian Gabriel Moraru - Fotopoeme si alte trăiri

Anul 2021 a fost unul de bun augur, în cariera literară a tânărului scriitor teleormănean, Cristian Gabriel Moraru, care, iată, își pune semnătura pe nu mai puțin de șase cărți: Dosar critic Ecreator, cronici literare (Ed. Ecreator, Baia-Mare, 2021, colecția “Critica”); Un prozator ezoteric: Mircea Eliade, studii de hermeneutică literară (Ed. Aius, Craiova, 2021, colecția “Exegesis”, seria “Krinein”); Genuri nobile, publicistică literară (Ed. Ecreator, Baia-mare, 2021, colecția “Critica”); Zece poeți teleormăneni, antologie critică de poezie (Ed. Aius, Craiova, 2021, colecția “Teleormanul Cultural”, nr. 1); Fotopoeme și alte trăiri, versuri (Ed. Castrum de Thymes, Giroc, 2021, colecția “Cuarț”); Istoria literaturii roșiorene contemporane, vol. II (Ed. Aius, Craiova, 2021, colecția “Drum”, serie nouă, nr. 37).
Determinarea cu care C.G.Moraru lucrează ex-cathedra (autorul fiind profesor de limba și literatura română) este de invidiat. Conduce de mai bine de cinci ani, în calitate de redactor-șef, „Teleormanul Cultural”, o revistă care și-a câștigat un binemeritat prestigiu în peisajul cultural românesc din Sud.
Diversitatea tematică a cărților sale solicită atributele unui bun critic,și istoric literar, publicist, antologator, poet, prozator..., calități pe care C.G.Moraru le demonstrează cu prisosință.
*
Fotopoeme și alte trăiri, cel de-al nouălea volum de versuri, cu o prefață și o postfață semnate, respectiv, de Daniel Mariș și Petronele Apopei, vine cu o notă nouă de originalitate, prin cultivarea unei specii literare a genului liric, mai puțin uzitate de poeții contemporani: fotopoemul.
„Fotopoemul este o specie lirică, alcătuită din trei versuri însumând 21 de silabe dispuse astfel: 8 silabe-primul vers; 7 silabe-al doilea vers; 6 silabe-al treilea vers, care vine ca o sinteză a primelor două...”, precizează poetul, în deplină cunoștință de cauză, însuși numele său încadrându-se literal (nu silabic) codului numeric 8-7-6, fotopoemul presupunând, asemenea altor structuri lirice cu formă fixă, anumite constrângeri de natură prozodică.
După cum ne anunță chiar titlul, cartea este structurată în două părți. Prima parte cuprinde cincizeci de fotopoeme fără a purta fiecare un nume, iar alte cincizeci de trăiri au fost grupate sub genericul „Poemele naturii”.
Multe dintre textele lirice cuprinse în volum, mă duc cu gândul într-o zonă intermediară, unde divinul și lumescul se întrepătrund.
C.G.Moraru îl slăvește pe Dumnezeu „Pentru-a vieții sfântă taină/Ce mi-a fost hărăzit-o...” recunoscând, în oamenii capabili să îi ofere dezinteresați iubirea lor și în cărțile scrise de autor, pe „Mărturisitorii” săi.
Omul, ca ființă pasageră, se află permanent „În căutarea raiului/Pierdut...”, iar destinul său este „O cruce străjuind sub cer...”.
Alte poeme definesc succint o anumită noțiune abstractă. Imaginația creatoare este „Un cerc de foc”; iubirile „...sunt frunzele/ Arborelui lumii...”; tinerețea este asemănată cu „...firul/ De iarbă verde care/ Zâmbește spre soare”; anotimpul „Primăvara, un lung prilej/ De bucurie și amor/ Pentru toată natura”.
Poezia este pentru C.G.Moraru o armă de atac, dar și de autoapărare: „Port poezia pe umăr/ Ca pe un Kalashnikov/ Și am ochiul atent”, dar și un fel de Purgatoriu, prin care trecând, poetul iese purificat:”Fluxul poeziei spală/Orice urmă de păcat/Săvârșit de mine”. Cu alte cuvinte, poetul nostru este atât de dăruit poeziei, încât: „Prin vene nu-mi mai circulă/Sânge înspre inimă,/Ci doar poezie...”.
„Poemele naturii”, cel de-al doilea ciclu al cărții, demonstrează încă o dată că natura înconjurătoare a fost totdeauna un motiv fericit de inspirație pentru toți poeții lumii, de când se cunosc originile poeziei, doar maniera de tratare a ei a fost diferită, în funcție de curentele literare care acoperă veacurile.
La Cristian Gabriel Moraru, „ninsoarea”, uneori „de cuvinte”, îi trezește în suflet nostalgia vremurilor copilăriei; o furtună de vară aduce cu ea ploaia, „răpăind pe-acoperișuri”. Poetul ascultă fascinat „a ploii muzică”, iar gândul îl poartă spre timpurile primordiale, când omenirea era curată și fără de păcat. Venirea primăverii aduce cu sine concertul greierilor, iar vara, căldura incendiară...
Sunt prezente, în această a doua secvență a cărții Fotopoeme și alte trăiri, toate anotimpurile astronomice, în toată frumusețea și măreția lor. Poetul pune, însă, mai mult accent pe sentimentele ce i le trezesc acestea în suflet. Toamna „Ninge cu păcate și frunze”, constituind pentru autor un motiv de evadare (din realitatea hâdă) în artă, unde „ răul cu o mie de fețe” nu poate ajunge („Toamnă”). „Frunzișul cel veșted se-așterne,/Ca un roi de fluturi ruginii...”, peste țarina înghețat㔠(„Note de toamnă”). În „Note de iarnă”, poetul tânjește după vremurile când totul era frumos, firesc, fără pată. Odată cu căderea omului în păcat, lumea plătește cu boală, suferință, moarte.
Frumoase definiții dă Cristian Gabriel Moraru, și în această a doua parte a volumului, poeziei și poetului. Poezia este „Nuntă de cuvinte/Pe ritmuri celeste...”(„Nuntă de cuvinte”), iar cuvintele înseși „sunt ființe vrăjite/ Care își împlinesc destinul unic” („Cuvinte vrăjite”). Poetul, la rândul său, este: „Un vorbitor de îngerească nativ/...în fața rugului// Aprins...Un Moise prea entuziast/ Pentru gustul unor pierde-vară/ Ce n-au un orizont spiritual vast/ Sau o lumină interioară...” („Cuvinte vrăjite”). Multor întrebări, care îl frământă pe poetul Moraru, acesta le găsește un răspuns potrivit, pe măsura largului său orizont spiritual: „Ce e viața? E un dar/ De la bunul Dumnezeu/ Care-i prețuit cam rar/ Și batjocorit mereu” („Ce e viața?”), orizont în lumina căruia, poetul nostru se autodefinește: „Doamne, pentru Tine, eu sunt doar un fir de iarbă/ Răsărit din coasta pământului...” („Meditație”).
O mare parte a textelor lirice cuprinse în Fotopoeme și alte trăiri sunt impregnate de un iz de smirnă venit dinspre învățătura biblică. Oamenii s-au înmulțit, au umplut pământul, dar cel mai mult s-au înrăit, fiindcă iubirea, care ar fi trebuit să le călăuzească drumul în viață, s-a transformat în altceva, și, de aici, relele ce s-au abătut asupra omenirii.
După lectura cărții, ca și cititor, trăiesc sentimentul că ni s-a reamintit însușirea esențială a unui bun creștin, aceea de a avea curaj (curajul fiind, după cum știm, o virtute creștinească esențială). Ne-a mai fost transmis, prin „tăcerea dintre cuvinte”, îndemnul de a trăi simplu și înțelept, de a uita, a ierta, a renunța, și, nu în ultimul rând, a iubi.

Domnița Neaga


Domnița Neaga    3/19/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian