Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Recenzii la cartea de versuri " Mărturisiri " de Vavila Popovici

Mărturisiri – Spovedanii

Cu toate că cele două cuvinte / concepte sunt sinonime, similitudinea nu este totală. Ele își dezvăluie substanța și prin nuanțe particulare, care, însă, nu le îndepărtează, ci le apropie, armonizându-le. Te poți mărturisi în fața oricui, dacă aceasta îți este voia. În fața părinților, a învățătorilor, a prietenilor, dimensiunile cercului dovedindu-se neînchipuit de cuprinzătoare. De spovedit, însă... Numai în fața lui Dumnezeu. E drept, prin mijlocirea unui intermediar, care este preotul.
Iată însă că, prin proaspătul său volum de versuri – bilingv - ,,Mărturisiri – Testimonials” (Made in USA, LULU ENTERPRISES, 2021), Vavila Popovici amplifică aria de cuprindere, mărturisindu-se în fața unui număr de cititori imposibil de contabilizat pe cele două mari continente: America și Europa. Iar mărturisirile sale sunt raționale (,,Pleci năuc (...) / luând cu tine și țara și continentul / într-o valiză, sau mai multe / vrând să o răstorni într-o altă lume, / cu suflet cu tot”). Dar și emoționale, cu iz de spovedanie: ,,Încă mai apăs clapele albe și negre ale orgii, / să aud în jur sunetul ei îngeresc...”
Așa cum a făcut-o în toate cărțile sale – 63 la număr, aceasta fiind a șaizeci și treia – Vavila Popovici își risipește cu o dăruire rară portretul spiritual, înobilând stări aparent obișnuite cu vibrații emoțional poetice: ,,Îmi plăcea să ies dimineața din casă, / să văd munții în depărtare, / când soarele dimineții își despletea lumina / peste crestele lor ninse”; ,,Dacă te-aș vedea deschizând ușa casei, / toate clipele întunecate ale vieții / s-ar lumina”; ,,Ca un râu învolburat, sufletul poetului / iese din patul somnului său plin de vise / în lumea din afară”; ,,La plecare am luat cu mine dulcele grai românesc, / jurând că-l voi folosi povestind / și stihuri creând...”
Căci așa sunt toate plecările / înstrăinările oamenilor. Ale românilor, îndeosebi, ei fiind, printre multe altele, și creatori ai întristatei Doine de înstrăinare. Experiența vieții a dovedit omenirii că omul este un copac de un fel deosebit: are rădăcini, are trunchi și are ramuri. Trunchiul și ramurile omului / copacului pot fi mutate oriunde. Rădăcinile lui însă, nicăieri, niciodată. Este o realitate pe care și Vavila Popovici o simte, pentru că o trăiește, și o dezvăluie în cărțile sale. ,,Când va trece vântul noii primăveri / prin crengile arborilor goi, / voi înțelege gândurile, păsurile / celor rămași de strajă în țara mea” (...) ,,Când va trece vântul noii primăveri / prin crengile arborilor goi, / voi ști că va aduce cu el / suspinele celor plecați de lângă noi”.
Poezia autoarei Vavila Popovici nu este una eterică, plutitoare dincolo de realitățile concrete – unele mângâietoare, altele dure și dușmănoase – ci una terestră, versurile ei izvorând parcă din mintea și inima fiecărui om. Poetul este mesagerul, dar și părtașul: ,,Aș vrea să pot privi lumea / cu ochii tăi, cu privirea ta adâncă și clară / cu rădăcini în sufletul plin de speranță”. Astfel șezând lucrurile, autoarea nu trece cu indiferență pe lângă întâmplările determinate de situații create de alte situații – cauză / efect. ,,Of, de câte ori ne-am plâns / de măștile invizibile pe care le purtau unii oameni! / Ei, iată, am ajuns acum să purtăm toți / câte o mască, vizibilă de astă dată”.
Sugestive pentru actualitatea acestui volum de versuri sunt multe titluri: ,,Facem proiecte”, ,,Ce vremuri!”, ,,Nerăbdarea noastră”, ,,Ne-am ticăloșit!”, ,,Banii, ah, banii”, ,,Vremurile”, ,,Pe unde greșim?”, ,,Himerica fericire”, ,,Cerbicia omului”, ,,Pe ce drum, lume, ai pornit?”.
Vavila Popovici mai pune și alte întrebări. Dar mărturisește, așa cum îi este obiceiul, cu sinceritate: ,,Sunt una din elevele vieții / care nu știe să răspundă la întrebările puse”. Cu toate acestea, face o constatare în măsură să dea oamenilor curaj și încredere: ,,Și totuși sunt oameni care mai iubesc, / care păstrează iubirea în sufletele lor / ca pe o piatră nestemată”.
De unde și dorința firească a unui om care știe să prețuiască cum se cuvine acest dar Divin: VIAȚA. ,,Aș vrea să mai trăiesc, Doamne, / să mai pot ține în mână o carte, / să mai pot scrie încă o poezie”. Având credința că această dorință i se va împlini, mie nu-mi rămâne decât să aștept o nouă carte de poezie semnată cu numele VAVILA POPOVCI. Și spun și eu: ,,Aș vrea să mai trăiesc, Doamne”.

Vasile Filip


Mărturisiri

Așa cum ne-a obișnuit - obișnuință frumoasă, pe care-mi doresc s-o păstreze timp bun de-acum înainte – scriitoarea Vavila Popovici a trimis, prin poștă, un nou volum de versuri. Și tot ca de obicei – bilingv, pentru că depărtarea a învățat-o, printre altele, că semnul pe care-l închide în el un cuvânt, ca un copac floarea, nu se desferecă, în limba patriei de adopție, la fel precum în limba maternă. Mai mult, doamna Vavila Popovici are cititori și în SUA, așa că traducerea poemelor, din română în engleză (ele sunt concepute întotdeauna în limba țării după care tânjește) este binevenită. „Mărturisiri“ („Testimonials“) reface traseul melancoliei în stare pură, acea melancolie pe care tinerii nu o înțeleg, chiar și atunci când scriu, la rîndul lor, poezie. Nu o înțeleg, pentru că ea are legătură cu viitorul, nu cu trecutul, cum s-ar crede. Este legată de timpul care a mai rămas, adică de un rest, de o virgulă, de niște puncte de suspensie, de ceea ce este încă, dar poate, în orice clipă, să nu mai fie: „Un vânt schizofrenic se răsucește-n văzduh,/ ramurile copacilor înving elegant, mlădios/ armele vântului./ Întorc privirea și văd sfințenia cu care/ lumânarea candelei arde în odaie.../ Privesc și învăț de la toate/ cum se poate învinge o moarte”. Melancolia în stare pură este, însă, fundalul pe care poeta proiectează temele sale de referință: nedreptatea, ticăloșia, debusolarea socială; confuzia la nivelul valorilor; imposibilitatea atingerii idealului, imposibilitate care-l face cu atât mai prețios și care-l plasează mai aproape de Dumnezeu; frica de a exista în lume; importanța rădăcinilor, a originilor, mai cu seamă astăzi, când migrația este dureros de concretă; miza sau mizele supraviețuirii, la vârstele mari, după ce o viață întreagă te-ai străduit să oferi ce e mai bun în tine, consumând toate resursele vitale superioare; eterna frumusețe a naturii, oricât de nemilos ar murdări-o omul; în sfârșit, dragostea, și ea eternă, devenită parcă pe neașteptate – probabil din cauza aceluiași consum fără limită al resursei care te motivează, care te pune în mișcare – spovedanie cel mai adesea, rugăciune uneori, adică atunci și numai atunci când ai înțeles că n-ai pierdut-o niciodată, ci că pe tine te pierduseși, de fapt, și că de aceea te durea sufletul, de aceea căutai cu ochii, disperat, pe cineva prin preajmă. „Să-nduri ani de zile singurătatea cu grația unui nufăr/ după ce ai cunoscut glodul lumii.../ Cu răbdarea și grația unui nufăr să-nduri și acum/ singurătatea acestui timp,/ examinându-te mai bine, cunoscândute!.../ Cât timp va trece până când vei putea gusta/ din nou libertatea?” - scrie poeta. Aceasta este, în opinia mea, formula verbală a melancoliei în stare pură, la care făceam trimitere mai devreme. Așa cum următoarele versuri - „Să nu ai parte de frumusețea florii moarte,/ să nu-ți pleci capul în fața nimănui,/ fiindcă nimeni,/ în afară de Dumnezeul tău,/ nu merită plecăciunea ta” - întregesc portretul unei doamne cu principii ferme, decise să aștepte cu fruntea sus sfârșitul propriei lumi. „Mărturisiri” este - cred – volumul cel mai aproape de ceea ce simțim că reprezentăm, acum, pentru ceilalți. Indiferent în ce parte a lumii ne-am afla sau cine ne așteaptă ori nu ne mai așteaptă acasă. După doi ani de rostogolire în prăpastie, deși n-am atins încă pământul, începem să mărturisim. Fiecare începe, într-un fel sau altul, să spună ce are pe inimă, ce n-a înțeles, ce n-a spus la vremea potrivită. Mai mult decât o provocare la bilanț, cartea este o invitație la acceptarea condiției de muritor, unul dintre cei mulți, nenumărați, care-și predau ștafeta în felul în care o fac anotimpurile.

Prof. Liviu Martin

Vasile Filip - Liviu Martin    2/26/2022


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian