Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Noi exerciții de admirație la Rășinari

Oportunitatea de a participa la Colocviul Internațional „Emil Cioran” de la Rășinari, județul Sibiu, Ediția a XXVII-a, 13 noiembrie 2021, oferindu-mi o ocazie generatoare de reînnoite sentimente de profundă încărcătură afectivă, mă îndeamnă să consemnez în cele ce urmează momentele desfășurării întâlnirii, cu relevarea intervențiilor ce s-au dovedit a fi captivante și extrem de documentate. După cum se va remarca în continuare, nivelul ridicat al comunicărilor s-a datorat indubitabil specialiștilor prezenți, personalități consacrate de un impresionant profesionalism: filosofi de elită din București și Iași, remarcabili filologi, pătimași cercetători ai universului cioranian.

Eveniment cu o semnificație identitară pentru Sibiu, reuniunea, care a durat peste 7 ore, s-a bucurat de o largă participare: la Primăria Comunei Rășinari (Sala festivă „Emil Cioran”) și online, prin intermediul aplicației Zoom.

Deschiderea simpozionului a constituit o necesară și binevenită introducere, fiind parcursă, într-o succesiune firească, astfel: Primarul Comunei Rășinari, Ing. Bogdan Bucur, a adresat un cuvânt de bun venit participanților. Probând în câteva cuvinte deferența față de ilustrul fiu al satului, a avut meritul de a asigura condițiile tehnice de funcționare a beneficului instrument de realizare de conferințe video, atât de apreciat astăzi, platforma Zoom. Conf. Univ. Anca Sîrghie, Președinte al Ligii Culturale Sibiu, inițiatoarea, moderatoarea colocviului și, incontestabil, amfitrioana spirituală a evenimentului, cea care s-a preocupat cu rigurozitate de organizarea manifestării (invitarea comunicanților, elaborarea programului, a invitațiilor, a caietelor-program și a afișelor, ca și distribuirea acestora în Sibiu și Rășinari) a salutat prezența participanților și a anunțat derularea comunicărilor în această reuniune pe care a numit-o „ediție-experiment”, calificare motivată de dubla participare, în persoană și online. Prof. Dr. Ioan Radu Văcărescu, Președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, a mulțumit Primarului pentru găzduirea colocviului și ajutorul acordat. Apoi, a acordat Conf. Univ. Anca Sîrghie, din partea Uniunii Scriitorilor din România, Premiul „Emil Cioran”, „pentru întreaga operă literară și publicistică”, o recunoaștere de maturitate pentru întreaga activitate culturală. Mulțumind pentru distincție, Anca Sîrghie a oferit Primăriei Rășinari, din partea Ligii Culturale Sibiu, în semn de adânc omagiu, un portret al lui Emil Cioran, lucrare a apreciatei artiste Adina Romanescu, fiica distinsei scriitoare Paula Romanescu. Originalul portret a fost expus în sala care poartă numele filosofului. Aceeași neobosită Anca Sîrghie a evocat in memoriam personalitatea lui Doru Dinu Glăvan, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, recent plecat în veșnicie, cel care și-a dorit să fie prezent la colocviu, după cum reiese și din caietul-program al întâlnirii. Anca Sîrghie a dat citire unui text scris pentru tragicul sfârșit al lui Doru Dinu Glăvan, omul pentru care „ziaristica era o artă”, crez confirmând dedicația sa mistuitoare care a făcut ca UZPR să crească de la 400 de membri, în 2012, la 3500, astăzi. S-a păstrat un minut de reculegere. De la Londra, unde se afla în vizită, Alex Cetățeanu, Director al Asociației Scriitorilor Români din America de Nord, s-a referit la celebrul gânditor Emil Cioran ale cărui cărți au ajuns să se vândă și cu 2-3000 de lire, precum și la importanța manifestării de la Rășinari, devenită tradițională. A evocat câțiva români-canadieni pe care i-a cunoscut, care au avut prilejul de a se întâlni cu Cioran: Wladimir Paskievici, Eugen Enea Caraghiaur, George Bălașu. Și-a încheiat cuvântul cu „Drum bun spre eternitate, Dinu Doru Glăvan!”.Momentul care a marcat finalul deschiderii a aparținut profesoarei Doina Boantă, fiică a satului, care a oferit Primarului un album al fratelui său Dan Băncilă, un artist consacrat bine cunoscut.

Toate temele abordate de Cioran în opera sa (păcatul originar, sensul tragic al istoriei, sfârșitul civilizației, sensul vieții și al morții, alienarea omului, refuzul consolării prin credința religioasă), dublate de pertinente citate și interpretări, s-au regăsit în comunicările expuse în desfășurarea, structurată pe două părți, a reuniunii. Având în vedere că materialele prezentate vor fi incluse într-un volum ce va fi tipărit în curând, mă voi abține de la comentarii, limitându-mă doar la enumerarea exhaustivă a comunicărilor prezentate.

Partea I a cuprins, respectând cu fidelitate cronologia intervențiilor, următoarele: Eminescu și Cioran, Prof. Dr. Ioan Radu Văcărescu (Președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România); Emil Cioran - creștinul, Pr. Conf. Dr. Constantin Necula (Facultatea de Teologie „Sf. Andrei Șaguna” Sibiu); Emil Cioran și George Bălan, Conf. Univ. Dr. Marin Diaconu (București) - a citit Marius Dobre; Interviuri despre Cioran, Conf. Univ. Dr. Anca Sîrghie (Sibiu); Lupta cu Dumnezeu. Pe urmele divinității cu necredință, Dr. Marius Dobre (Cercetător Științific 1, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, București); Emil Cioran în jurnalele contemporanilor, Dr. Titus Lateș (Cercetător Științific 2, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru al Academiei Române, București); Un document epistolar inedit despre Emil Cioran, Mariana Pândaru (Deva) - a citit Anca Sîrghie; Cu Emil Cioran prin Montparnasse-ul umbrelor, Paula Romanescu (București) - a citit Simona Modreanu.

În pauza dintre cele două părți, participanții s-au bucurat de intervenția Prof. Univ. Ileana Costea din California care a relatat cum l-a cunoscut pe Emil Cioran, la Paris. În continuare, Anca Sîrghie a susținut momentul „Lansare de carte”, semnalând trei apariții editoriale: „Caiete Cioran - 2019”, coordonator Anca Sîrghie, Editura D*A*S, Sibiu, 2019, Florin Paraschiv, „Nirvană și paiață”, Editura Transilvania, Baia Mare, 2021 și „Caietele Constantin Noica (1)”, ediție îngrijită de Anca Sîrghie și Marin Diaconu, Fundația Națională pentru Știință și Artă, București, 2021. Simona Modreanu a vorbit despre cartea „Cioran ou la chance de l’échec”, Edition Unicité, Paris, 2021, un volum de excepție, recent apărut.

Partea a doua a sesiunii de comunicări a inclus următoarele: Adeziunile științifice ale tânărului Cioran: între antropologie filosofică și filosofie psihologică, Drd. Vlad Bilevsky (Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” al Academiei Române, București); Unas pocas palabras sobre Cioran / Câteva cuvinte despre Cioran (text bilingv), Alina Diaconu (Buenos Aires, Argentina) - a citit textul (tradus în limba română de Gabriela Banu) Doina Boantă; Emil Cioran și Ion D. Sîrbu - ipostaze ale destinului, Ada Stuparu (Craiova); Emil Cioran - cronicarul unor prăbușiri între cer si pământ, Dr. Maria Daniela Pănăzan (Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu); Cioran, cel care vedea realitatea nevăzută, Claudia Voiculescu (Masterand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” București); Emil Cioran, cel inițiat în zone abisale, Ioan Gligor Stopița (Sibiu); Norocul neîmplinirii, Prof. Univ. Dr. Simona Modreanu (Iași).

Au urmat intervenții ale unor participanți online, discuțiile și comentariile revelând un nedisimulat interes pentru temele și comunicările colocviului. Un adecvat și binevenit moment artistic, apreciat ca un tulburător recital, a fost susținut de Cătălin Emil Neghină, actor la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, constând într-o lectură din opera cioraniană, sub titlul Lumina care cade pe Coasta Boacii. La final, s-a urmărit un inedit spectacol de teatru în format video, intitulat Exerciții de admirație Emil Cioran, interpretat de Teatrul „Aureliu Manea” Turda.

Colocviul Cioran Ediția a XXVII-a a fost, fără îndoială, o mare reușită, fiind receptat ca un act de reală îmbogățire spirituală. Reuniunea a adunat lume multă, lume bună, din categoria unor reputate personalități ale culturii noastre naționale, succesul datorându-se unor oameni inimoși, pătimași cercetători ai destinului și universului cioranian, care merită, cu prisosință, felicitați, respectați și prețuiți.

Dorin Nădrău, Michigan (S.U.A.)

.......................................
Nota Observator;
vezi câteva imagini la rubrica evenimente culturale

Dorin Nădrău     11/18/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian