Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2022
Articole Arhivă 2021
Articole Arhivă 2020
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002
 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
O antologie literară remarcabilă

Într-un demers salutar, care ar face cinste oricărui istoric literar, doamna Rodica Pospai Păvălan (cu un doctorat în domeniul evoluției mijloacelor de comunicație în epoca modernă), fișează scrupulos și detaliat, într-o nouă carte (Scriitori din Sudul Doljului, Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, 2021) scriitorii din partea de sud a județului Dolj. Mai mult și în plus, ca o probă de gust, de spirit critic și de lectură aprofundată, realizează în paralel o antologie pertinentă cu poeme și fragmente de proză relevante din opera acestora. De asemenea, pentru fiecare autor sunt inserate extrase din notele critice referitoare la scrierile sale. Este, cum s-ar spune, o carte făcută „ca la carte”, ceea ce derivă, la o adică, din experiența sa de peste treizeci de ani de muncă în Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”, din Craiova, dar și din acumulările metodologice căpătate prin editarea unor lucrări de profil anterioare.

Întreprinderea curentă face parte dintr-un meritoriu proiect de autor, început cu cartea Scriitori din Piemontul Bălăciței (Scrisul Românesc – Fundația Editura, 2020) în care au fost incluși scriitorii din vestul județului Dolj. Acest proiect, în ansamblul său, vizează antologarea scriitorilor porniți din ruralul județului Dolj, pe zone ale acestei unități administrative. El va continua, din câte spune autoarea, cu o a treia carte, despre scriitorii din nordul Doljului. La volumul de informație despre fiecare autor, spațiul acordat eșantioanelor din creație și notelor critice opinăm că nici nu se putea altfel, decât împărțirea pe zone, din moment ce fiecare volum are, oricum, aproape patru sute de pagini.

De evidențiat este faptul că aceste volume derivă firesc din preocupări mai vechi ale autoarei, de aproape un deceniu, concretizate prin publicarea unor ample materiale în volume colective, precum și a lucrărilor Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței (2019) și Oameni și cărți din Sudul Doljului (2021), care au cuprins fișe biobibliografice ale tuturor autorilor de cărți din zonele respective.

Înainte de toate, proiectul de față presupune o muncă asiduă de documentare și un major efort de lectură de cărți. Documentarea a fost facilitată, pe de o parte, de accesul la cărți și publicații din Biblioteca unde lucrează, iar pe de alta de posibilitatea solicitării unor lucrări și informații de la alte biblioteci din țară (ca membră în Comisia națională de schimb interbibliotecar), precum și de posibilitățile actuale ale mediului online.

Sunt prezentați:
- scriitori apreciați în plan național, trecuți în lumea umbrelor, între care Adrian Păunescu, Ileana Vulpescu, Petre Anghel, Vintilă Horia, Ovidiu Ghidirmic;
- autori cu o remarcabilă alonjă națională, precum Gabriel Chifu, George Popescu, Marius Ghica, Constantin Preda;
- scriitori uitați, dar care au avut relevanță la vremea lor, precum Mihail Celarianu, Nicolae Vulovici sau G. Șt. Cazacu;
- autori despre care s-a vorbit mai puțin, dar cu un mare rol în cultura națională: traducătorul din polonă și istoric al literaturii polone Stan Velea sau poetul și specialistul în biblioteconomie Ion Stoica, vreme îndelungată director al Bibliotecii Centrale Universitare București;
- scriitori pe care cititorii nu-i asociază cu originea în zona de sud a Doljului, afirmarea și activitatea lor desfășurându-se în alte părți de țară: Doina Ruști, Cristian Ghinea, Maria Nițu, Dănuț Ungureanu.

Dacă pentru fișele biobibliografice autoarea a avut și avantajul mai vechilor preocupări și materialelor publicate în lucrări anterioare, selecția eșantioanelor de creație a presupus parcurgerea a o bună parte dintre volumele publicate de scriitorii antologați („atâtea câte s-au putut găsi, pentru că nici bibliotecile nu păstrează integral operele scriitorilor” – cum notează autoarea), precum și a unor reviste ale timpului.

În ordine axiologică, volumul de față se profilează ca un instrument prețios pentru viitoare lucrări de istorie a literaturii zonei. Cartea constituie o lectură plăcută, căci este bazată pe o informație de primă mână, are o exactă coerență a expunerii faptelor, o acurată fluență a ideilor și este scrisă într-un stil elegant și cursiv.

Ștefan Vlăduțescu

Notă: Domnul Ștefan Vlăduțescu este eseiest, critic și istoric literar. Profesor universitar și conducător de doctorate la Facultatea de Litere a Universității din Craiova. Absolvent al Facultății de filologie din Craiova și al Facultății de drept de la Universitatea din București. Doctor în filozofie și autor a numeroase lucrări de comunicare, psihologie socială, filozofie.

Ștefan Vlăduțescu    10/27/2021


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian