Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
" Țara basmelor, Țara lui Fat Frumos "

Să cauți istoria Românilor și încă mai vârtos să cauți să înțelegi sufletul românesc și să te rezumi în a reconstitui din ceeace arată izvoarele istorice convenționale și oficiale, înseamnă să te condamni singur la neantelegere,insuficiență și finalmente plictiseală.

Istoria Românilor nu este și nu poate fi rezumată la depănarea unor evenimente,convențional considerate "importante".Ea este un trup viu,atotcurpinzator,care mereu crește și mereu rămâne credincios ,sieși și autenticitățîi sale. Pentru a putea pătrunde în istoria Românilor, pentru a putea înțelege acea "Grădină a Maicii Domnului",așa cum tot mai frecvent și pe bun cuvânt,este definit spațiul românesc ,este mai ales lipsă să înțelegi și să privești cu grijă “pământul românesc” și apoi, să afli legătura dintre om și loc în acest “spațiu românesc”,fără pereche în lume.

Pe acest pământ românesc vei vedea munții,că o cunună și coloană vertebrală a acestui pământ.Munți semeți și pe vârfurile cărora sunt împietrite adâncuri de singurătate.Munți care sunt însă blanzi,care se coboară lin,în valuri domoale și acoperite de codrii semeți,încă ,unii dintre acești codii, rămași neatinși de secure.
Din creștetul munților se deschid văi liniștite și primitoare,vai care ascund tainică posibilitate de viețuire.
Aflăm în codrii poiene fermecătoare,peste care,la vremea dimineții,se înalță neguri prin care soarele răzbate și se artă încă mai frumos și mai biruitor.În tot locul curg râuri și pâraie în care strălucește apă vie.Iar pe coline și în vai se arată satele blânde în care viețuiește Neamul Românesc,la rândul sau,fără pereche în lume.
Pământul Românesc are o armonie,o diversitate și o unitate în felurime,totul într-un spațiu relativ mic,absolut uluitoare.Este un pământ binecuvântat!

Nu vreau să spun că aici sunt cele mai frumoase locuri din lume.Dar cu toată siguranță că sunt locuri la fel de frumoase ca cele mai frumoase din lume!
Acest pământ și loc nu a fost lăsat la întâmplare. Cel care necontenit savarseste și îngăduie minunile vieții nu lasă “locurile” la întâmplare.Acele “locuri” au fost lăsate ca în ele să “crească și sa se înmulțească” oameni,”coroana Creației”!Iar în pământul acesta au fost lăsăți,cei care îl meritau și aceștia sunt Neamul Românesc!
Iar asta lămurit ne spune Scriptura;” Că n-a ales Domnul pe poporul Sau pentru acest loc,ci locul acesta pentru poporul Sau”.II Macabei,5;19
Acest Neam,așezat într-un asemenea loc,nu putea fi decât într-un singur fel:Drept Maritor și autentic Drept Maritor;..”omul cel tainic al inimii,întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit,care este de mare pręt înaintea lui Dumnezeu”I Petru,3;4

Neamul Românesc a viețuit aici din totdeauna. Stăpânirile s-au scurs unele după altele și ele nu au putut schimba nici firea și nici credința Românilor.Aceste stăpâniri vremelnice au lăsat,cel mult cicatrice și ,poate,coșmare care ne vizitează,când și când.Dar firea românească nu s-a schimbat.Toleranța,primirea generoasă de străini,echilibrul ,demnitatea care se împletește cu modestia și modestia care se împletește cu eleganța,toate,nu s-au schimbat.În tot ce este autentic românesc,în tot ce este încăpățânat românesc, vom afla,aceste trasaturi,din nou și din nou.
Pentru Români rămâne,ca trăsătură esențială a existenței, înțelegerea faptului că nu ne putem apropia de esența lucrurilor și de prezența lui Dumnezeu prin vedere,prin constatare indubitabilă,ci prin credință,prin ascultare și acceptare smerită a incredintarilor ce ni le-a dat Dumnezeu prin Cuvântul Sau.Asemenea este și înțelegerea românească a dragostei de Neam.Această înțelegere înseamnă constiinta apartenenței la un grup etnic,iubirea lui și încercarea de a îi sluji în numele acestei iubiri și în același timp, asta înseamnă respingerea ca stări antitetice a intoleranței și șovinismului..

Aceasta înseamnă și comuniunea în gând și faptă,solidaritatea necondiționată față de grupul etnic căruia îi aparținem.Din nou acest fel nobil de naționalism este posibil doar în duhul Ortodoxiei ,care dă sens tuturor aspectelor vieții,inclusiv celei naționale ,care devine parte a Dreptei Credințe.
Un uman fără formă este o abstracție,nu poate fi.Calitatea națională este manifestarea eternului uman într-o anume,unică,modalitate.Iar, în acest caz ,este “fenomenul și modelul existențial românesc”,înțelegerea românească a diferenței dintre bine și rău.În duhul acesta au viețuit și încă viețuiesc Românii în structura lor tipică, autentică și arhetipală:satul românesc.

În satul românesc oamenii nu sunt “indivizi”,numere socio-economice,sunt persoane,vii,autentice,irepetabile,unice. În aceste comunități “lumea” este vastă,diferită,vie,organică.În aceste comunități generațiile nu dispar,se succed,în curgere lină și în continuitate de gând și faptă.
Doar asemenea comunități pot alcătui “basme”,narațiuni care caută să infrumuseteasca realiatea,să o scoată de sub stăpânire urâtului, a răului, a vulgarității.
Cel care se găsește într-un sat și minimal trăiește viața lui,va ști că atunci când pășește în hotarul lui se va află într-o țară a basmelor,într-un tărâm care atârnă între lumea căzută și Rai.În acest tărâm oamenii se cunosc,își sunt neamuri,își dau binețe,se ajută la bine și rău,sunt un trup.Este suficient să stăm, martori tăcuți, la o dezbatere între femeile vârstnice ale unui sat.

Într-o asemenea adunare și un asemenea sfat ,sunt adunate reprezentantele cele mai vârstnice ale comunitatii sătești,reprezentante ale localncilor celor mai bătrâni,contemporani în duh cu toate cele din jur,livezi,pășuni,codrii.Ele interpretează lumea într-un chip cu totul diferit față cu normele societății căzute și decăzute.Dar într-o manieră care este în deplină armonie cu veșnicia cerului și a pământului.

În acest tărâm al basmelor personaje ca Făt Frumos,Ileana Cosânzeana,Iovan Iorgovan sau Piparus Pătru,nu sunt figuri fabuloase,sunt personalități care pot fi întâlnite și despre aceste întâlniri vorbesc bătrâne și bătrâni din sat.Despre aceste întâlniri,despre realitatea lor, superb ne vorbește Mihail Sadoveanu,într-o mai puțin cunoscută povestire a lui,”Credință Strămoșească”,…”asta am văzut s-am auzit eu…
Mie mi s-a întâmplat.Ori poate s-a întâmplat bunicului și el mi-a povestit mie.Așa se păstrează credințele.Învățați și voi a crede,căci ceeace mi-a spus mie bătrânul,ori ce i-a spus lui un bunic, e lucru de crezut și prea adevărat”.

Lângă noi,î n spatele dealurilor,mai există încă satele românești, mai există încă “tărâmul basmelor”,mai exista tara lui Fat Frumos , mai există tărâmul României autentice, tainice și veșnice,un tărâm pe care starea paralelă a stapanirilor vremelnice nici nu îl poate înțelege ,dar nici nu îl poate distruge.În acest tărâm,în această “țară a basmelor”,încă putem intra și zăbovi și,în acest chip, putem opri teroarea istoriei și a clipei și mai putem fi,din când în când,fericiți.pt Observatorul / august 2019
Alexandru Nemoianu , istoric
Michigan /USA
Alexandru Nemoianu    8/10/2019


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian