Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Sfântul Prooroc Ilie

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul este sărbătorit în fiecare an, pe 20 iulie. Sfântul Ilie era fiul unui preot al Legii vechi, care locuia in cetatea Tesve, din Galaad (Israel), situata dincolo de Iordan. De aici avem și numele prorocului - Ilie Tesviteanul. Potrivit tradiției, Sovac, tatăl lui Ilie, a văzut oameni îmbracati în veșminte albe care îl inveleau pe Ilie în haine de foc și îi dădeau să mănânce o flacără. Preoții templului din Ierusalim au interpretat vedenia astfel: Ilie a fost ales de Dumnezeu pentru slujirea profetică.Sfântul Ilie a trăit cu peste opt sute de ani înainte de întruparea Mântuitorului, pe vremea regelui Ahab. Și-a desfășurat activitatea în regatul Israel din Samaria. Regele Ahab, la îndemnul soției sale, introduce în regatul israelitean cultul zeului Baal. La porunca lui Dumnezeu, Sfântul Ilie ajunge la curtea regelui Ahab și îi vestește acestuia că Dumnezeu va pedepsi poporul prin secetă. Cerurile vor fi inchise timp de trei ani si jumatate. Sfântul Ilie se ascunde de furia lui Ahab la pârâul Cherit, unde va fi hrănit de un corb, apoi la văduva din Sarepta Sidonului. În casa acestei văduve, prorocul Ilie va face minuni: îl va invia pe fiul acesteia și îi va înmulți făina și uleiul. Spre sfârșitul anilor de secetă, pentru cunoașterea adevăratului Dumnezeu, Sfântul Ilie îi propune impăratului să ridice un jertfelnic pe Muntele Carmel și să se roage mai întâi proorocii lui Baal, apoi el lui Dumnezeu. Acesta a fost momentul în care Ilie a înlaturat cultul zeului Baal. El a reușit să pogoare foc din cer peste jertfa sa, ceea ce 450 de preoți ai lui Baal nu au reușit să facă. Sfântul Ilie, Înaintemergator al Mântuitorului Din cartea a IV Regi, capitolul al II-lea, aflăm că proorocul Ilie, dupa ce a lăsat urmaș pe Elisei, a fost luat de un car de foc și inălțat la cer, fără a trece prin moarte. Unii comentatori ai acestui text susțin că Ilie a fost luat cu trupul la cer ca răspuns la modul în care el a viețuit. Alții afirmă că scopul pentru care Ilie a fost ridicat cu trupul la cer este acela ca el sa revină la sfârșitul lumii, ca un al doilea Înaintemergator al Mântuitorului, pentru a vesti a doua venire a lui Hristos spre a judeca neamul omenesc. Unde s-a inalțat Ilie? Dacă ținem seama că raiul a fost inchis după caderea oamenilor în păcat, nu putem să evităm întrebarea: unde a fost inălțat Sfântul Ilie? Sfântul Ioan Gură de Aur susține că Ilie a fost îmbrăcat de Dumnezeu în haină ingerească. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul afirma: „Dumnezeu a arătat din vechime măririle minunilor și semnelor și s-a folosit de modul innoirii, mutând spre alt chip de viața decât cel în trupul supus stricăciunii pe fericiții Ilie și Enoh, nu prin prefacerea firii, ci prin schimbarea conducerii și indrumării ei“. Aceste afirmații ne-ar face să înțelegem de prezența sa în lumea îngerilor. Sfantul Ilie alături de Moise pe Tabor Cinstea deosebită de care s-a bucurat Sfântul Ilie înaintea lui Dumnezeu, se vede în prezența sa pe muntele Taborului alături de Moise, atunci când Mântuitorul s-a schimbat la Față inaintea ucenicilor Lui. Moise și Ilie au fost de față lăngă Domnul în slavă, primul ca primitorul si dătătorul Legii, al doilea ca cel mai neînfricat luptător împotriva dușmanilor lui Dumnezeu.
-04-
Este de reținut că în timpul vieții sale, Ilie nu s-a învrednicit de o vedere "față către față". Potrivit relatărilor din cartea III Regi, cap. 19, se spune că atunci când i s-a arătat Dumnezeu, Sfântul Ilie și-a acoperit fața cu mantia pentru că nu putea privi slava lui Dumnezeu. Dar această vedere devine posibilă după înălțarea sa la cer când, pe Muntele Taborului, Ilie a văzut slava lui Dumnezeu atunci când Hristos s-a schimbat la față. Sfântul Prooroc Ilie, precursor al ascetismului creștin Prin retragerea sa în singurătate, Sfăntul Ilie devine arhetipul monahilor crestini. Sfântul Macarie Egipteanul, definea la începutul "Epistolei" sale, tipul celui desăvârsit: "Vreau să știi, iubite frate, că cel afierosit lui Dumnezeu trebuie să fie un bărbat deplin; că nu numai el trebuie să fie în Dumnezeu, ci și Dumnezeu trebuie să fie întru el, după cum Domnul însusi spune: Întru cel care rămâne întru Mine și Eu voi rămâne întru El (Ioan 15, 5)".
Un astfel de model a fost Sfântul Ilie, remarcându-se prin lipsa de patimi, prin refuzarea săvârșirii răului și a participării la idolatrie, într-un cuvant un "om lăuntric curat de care vorbea Legea veche".
Adrian Cocosila    7/20/2019


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian