Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 
Moment istoric și responsabilitate

În vorbirea ce o are privind soarta Sodomei,Dumnezeu făgăduiește să cruțe cetatea păcătoasă la caz că în cuprinsul ei vor viețui "zece drepți".
Ca toate cele aflate în Sfânta Scriptură și această împrejurare are o dublă semnificație, una literară,faptică și una duhovnicească și în veșnicie,pentru totdeauna.
Fără îndoială că în adevăr Domnul căuta să mantuie și Sodoma,dar infinită Lui milostenie trebuia să se razeme și pe infinită dreptate.Altcum darul cel mai de preț dat Omului,libera voie,ar fi fost anulat.Și Domnul nu își ia Vorba înapoi!
Dar în același timp întâmplarea are importanță veșnică,ieri,azi,întotdeauna.
În făgăduința de a mântui "turma" pentru " zece drepți" aflăm,între altele,importanța colosală,fără egal ,pe care o are în fața lui Dumnezeu fiecare "personă",fiecare "loc".
În vremea pe care o trăim,care este a gloatei, a uniformizării, a inregimentarii,făgăduința dată Sodomei devine mântuitoare.Dacă un singur drept se va afla,dacă un singur "Loc" va fi vrednic,"neamul" poate fi mântuit.
Aceaste adevăruri fundamentale au o colosală importantă în lumea și momentul istoric pe care îl trăim

Momentul istoric este al confuziei și înșelăciunii.
Sub masca multicoloră a "globalismului" se ascunde în fapt un mecanism simplu al lăcomiei,al acaparării,al lipsei de milă și a pierzaniei ,a pierdrii identității existențiale ,ca "persoane" și "comunități".
Dacă ne uităm în jur vom vedea că "valoarea" momentului istoric este acumularea de bani, iar "eroul","modelul" ,acestei vremi este cel care poate acumula bani,prin orice mijloace.Este aproape inutil să repetăm că aceste "valori" și acest "model" sunt în fapt contravalori,stări nocive,păcătoase.În același timp nu trebuie să ne amăgim și trebuie să recunoaștem că puterea lor de contaminare este colosală.Sunt mulți cei care activ sunt necinstiți și sunt și mai mulți cei care stau complici la rău sub lozinca penibilă,"căldicică","păi ce era să fac?" Această formulare "căldicică',exact cea folosită de complici, a așezat Laodicea în fundul Iadului!
Că așa este ne-o arată împrejurarea că sistemele statale și instituțiile lor au devenit entități cleptocratice,al căror scop a încetat să mai fie binele comun și a devenit inavutirea proprie.La fel și statele și “ordinea” mondială al cărei scop este să mențina ineglaitatea obscenă între țările “avute” și cele sărace,impropriu numite “subdezvoltate”.Căci subdezvoltarea económică a acelor țări un este altceva decât o consecință,o consecință a colonialismului de tip “clasic” și de tip nou,prin subjugare económică.Cei care stau în afara acestor mecanisme sunt puțini și aparent, marginalizați.
Aceasta în nimic nu miscsoreaza faptul că ei stau pentru ceeace este adevărat și drept.Dar necesar este ca modalitatea în care își prezintă valorile,deci "discursul misionar", trebuie înnoită. Timiditatea de gândire și de exprimare , recurgerea la "modele misionare" perimate trebuiesc depășite.
Folosirea unor formule și lozinci superficiale și sentimentale nu mai pot fi suficiente.
Este lipsa ca valorile Ortodoxe și naționale să fie înfățișate ca realitate vie și mântuitoare,în haina nouă și viu atrăgătoare. Este lipsa ca o mare ispita să fie biruită;ispita luptei "de ieri".
Nu mai este de folos ca azi să "luptăm" contra Otomanilor sau Tătarilor,nu mai este de folos ca azi să purtăm lupta pe care au dus-o eroii rezistenței anticomuniste.Acea a fost lupta lor.Lupta noastră este de a păstra și promova valorile vii și veșnice ale Ortodoxiei și dragostei de Neam și de Loc,azi,acum. Iar în acest context "locuri" binecuvântate,cum este Banatul "montan" ,au un rol excepțional.Căci aceste "locuri" nu sunt alta decât "țara",fiecare cu personalitatea ei distinctă,în forma "în care ne-a vrut Dumnezeu".Entități care au fost și sunt veșnic originale, căci sunt autentice,organice.(Și ele sunt presărate pe tot Pământul Românesc,din "țara Maramureșului",până în "țara Almajului" .)

"Tara" este element indestructibil și face parte din condiția existențială veșnică, alături de ;Credinta,Persoană,Familie,Neam.Aceste condiții "indisolubile" stau la temeiul ființării.Fara ele lumea,așa cum o știm,nu ar mai fi.Alterarea,asaltul îndreptat contra acestor stări esențiale are urmări catastrofice. Căci aceste condiții de care pomeneam sunt garanția libertății,a libertății de a alege și de a acționa:bine sau rău.
"Tara" este,concomitent,"persoană" liberă dar și "comunitatea" liberă,comuniunea de persoane.
Singură "țara" în tot cursul istoriei a garantat libertatea și cu ea originalitatea și frumosul.

Într-o vreme care este încărcată de pericole și stări negative,o vreme în care glasul și prezența Îngerilor sunt înlocuite de amenințarea rachetelor distrugătoare,o vreme în care tot mai deslușit se aude tunetul mâniei lui Dumnezeu,într-o asemenea vreme ,"țara" poate să țină lumea în ființă,poate să întârzie și să înfrângă răul,poate să arate fără tăgadă că "apa trece și pietrele rămân".


Alexandru Nemoianu
Istoric
Michigan USA

Alexandru Nemoianu    5/1/2019


Contact:

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian