Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Un proiect pentru românii de pretutindeni - LADA CU ZESTRECadrele didactice si elevii de la Scoala „Ion Creangă” Suceava vă propun, din dorinta de a reconstrui respectul pentru neamul românesc , proiectul

LADA CU ZESTRE

a cărui primă editie urmează a se desfăsura sub forma unui mars-parteneriat în perioada ianuarie-decembrie 2011

ARGUMENT
Ne este dor, de multe ori, de oameni pe care i-am cunoscut demult, în alte timpuri parcă, de oameni care si-au făcut loc în sufletul nostru pe nestiute. S-au cuibărit în unghere prin care dăm tot mai rar, dar sormonirea prin colbul lor ne face întotdeauna plăcere. De ce? Poate pentru că aveau vorba domoală si erau porniti să istorisească fapte incredibile si povesti fantastice. Poate că straiele lor albe, tărănesti, îti bucurau ochii si-ti aduceau miros de fân proaspăt tăiat de coasă ori de brazdă untoasă, abia răsturnată de plugul tras de Plăvan si Joian. Ori poate pentru că, în ciuda putinei stiinte de carte, vorbele lor păreau desprinse din cărti numai de ei stiute, înlăntuindu-se în fraze simple si pătrunzătoare, de multe ori versificate si biciuind moravuri si năravuri pe care nu si le doreau a adăsta pe lângă pruncii ce abia se iteau pe lângă vatră.
Oamenii acestia, ca si vorbele si întreaga lor lume, nu mai sunt. Urmasii lor s-au lăsat năpăditi de străinisme, de false valori, de superficialitate si nepăsare. Nu omenia, ci perfidia par a dirija existenta noastră actuală iar cât priveste frumosul, acesta s-a demonetizat, ba chiar am putea spune că s-a demonizat, căci nimic din ce era frumos, sănătos, statornic si valoros în existenta noastră traditională este tot mai desconsiderat, marginalizat, uitat. Si nu este normal. Nu este firesc. Nu este corect. Căci dacă astăzi ne lepădam întrutotul straiul, ce sigurantă avem că ne vom păstra graiul ? Dacă astăzi urechile noastre nu mai ascultă doine si balade, ce motive am avea ca mâine să mai plecăm urechea la chemări la jertfă ? Dacă astăzi nu ne mai încântă horele si sârbele, cine ne garantează că mâine n-o să uităm cine suntem ?
Scoala noastră este una relativ nouă(1994). În anii care au trecut de la înfiintarea ei ne-am străduit să îi conturăm un profil demn, să ne integrăm frumos în peisajul scolar sucevean. Am obtinut rezultate bune si foarte bune la concursurile scolare, la competitiile sportive, la examenele si testările nationale, elevii nostri fiind mereu printre primii la admiterea în cele mai bune licee din oras. Timpul a trecut repede si am constatat că, din păcate, suntem deficitari în antrenarea copiilor în activităti de valorificare a mostenirii culturale românesti, chiar dacă locuim într-o vatră românească plină de comori.
Aceasta este ratiunea pentru care ne-am făcut o ladă de zestre pe care ne dorim s-o umplem cu comori nemaivăzute. Pentru aceast motiv vă cerem ajutorul. Spre neuitarea comorilor din lada de zestre a sufletului românesc, spre pretuirea culturii populare românesti, simplă, în aparentă, dar atât de profundă în esentă, spre redescoperirea românismului din noi se doreste a se îndrepta această chemare către rădăcini pe care v-o propunem. Nu visăm obiective mărete, ci doar unul simplu si de bun simt : împiedicarea mortii spirituale a unui neam. Stă în puterea noastră să realizăm acest tel; recitarea unei poezii populare, purtarea, fie si pentru câteva ceasuri, a straielor românesti, îngânarea unui cântec, modelarea unui vas de lut, cioplirea unui fluier ori pictarea unei icoane sunt doar câteva modalităti de a încetini stergerea identitătii noastre etnice. Intr-o lume guverantă de kitsch si prost-gust, găsim în simplitatea obiectelor populare căldura caselor de odinioară, spiritul românesc, adevăratul patriotism si un crampei din sufletul românului. Ca să putem exista în mersul lumii, să fim respectati si pretuiti de celelalte natiuni, trebuie să ne respectăm noi însine. Pe noi, pe cei dinaintea noastră si pe cei ce vor veni. Dacă n-o vom face, nu vom mai fi.
SCOP:
Regândirea relatiei dintre elevii nostri si neamul căruia îi apartin ca premisă a formării constiintei si conduitei patriotice.
OBIECTIVE FUNDAMENTALE
• Formarea/consolidarea elementelor de bază ale constiintei si conduitei patriotice;
• Dezvoltarea abilitătilor personale de a investiga, interpreta si prezenta comori culturale autentice;
• Întelegerea de către copii a rolului lor de mostenitori rezervatari ai culturii populare românesti si a obligatiilor ce revin din acest rol;
• Crearea si dezvoltarea unor alternative de învătare în care elevii si profesorii se motivează reciproc pentru a lucra împreună în vederea întelegerii problemelor legate de prezervarea mostenirii culturale si a identificării solutiilor posibile pentru aceste probleme;
• Exersarea atitudinii si comportamentului întemeiate pe „tolerantă multiculturală” si „tolerantă interconfesională”;
• Promovarea si interiorizarea unor valori, ca: patrie, neam, cultură populară,familie, respect, spirit de sacrificiu, iubire, traditie,etc prin formarea si externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru ceilalti, interes pentru problemele nationale, abordare critică, implicare si actiune constructivă, responsabilitate socială.

OBIECTIVE OPERATIONALE
În cadrul activitătilor propuse, elevii vor putea:
- să definească si să exerseze, în manieră si utilizând mijloace si tehnici diferite, notiunile de patrie, patriotism, natiune, drept national, drept individual,obiceiuri, traditii, etc
- să analizeze componente ale culturii românesti traditionale în raport cu cultura urbană actuală
- să descopere valori universal valabile continute de cultura populară românească – să identifice consecintele-imediate ori de perspectivă- ale dezinteresului fată de păstrarea/promovarea traditiilor românesti
- să identifice modalităti de realizare a unor activităti menite a prezerva cultura românească ca premisă a reconstruirii stimei de sine a poporului român
- să învete cântece, dansuri, poezii populare românesti
- să descrie costume populare si alte obiecte traditionale românesti
- să compare valorile copilăriei de azi si de altădată
- să-si dezvolte expresivitatea si creativitatea
- să-si cultive sensibilitatea artistică
Cadrele didactice vor avea sansa să:
- descopere si să dezvolte aptitudinile artistice ale elevilor lor
- se implice în procesul de reconsiderare a valorilor traditionale românesti
- să valorifice si să disemineze experienta pozitivă în abordarea problematicii legate de educatia patriotică
- să experimenteze noi provocări
- să exerseze, alături de elevii lor, valori fundamentale ale civilizatiei românesti

GRUP TINTĂ:
- copii, părinti, cadre didactice din învătământul prescolar , primar si gimnazial din România si de oriunde din lume

PERIOADA:
• Lansarea proiectului: ianuarie 2011
• Derulare: ianuarie-decembrie 2011, cu posibilitatea continuării/reluării
• Evaluare finală: ianuarie 2012

RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinti ai elevilor de la Scoala “Ion Creangă” si de la scolile partenere, autorităti politice si culturale locale, organizatii culturale românesti din întregul spatiu românesc si din diaspora

RESURSE MATERIALE/FINACIARE: autofinantare, sponsorizări

PARTENERI:
Institutii si organizatii din Suceava
• Primăria Municipiului Suceava
• Prefectura Suceava
• Consiliul Local Suceava
• Consiliul Judetean Suceava
• Muzeul National al Bucovinei
• Presa suceveană scrisă( Monitorul, Obiectiv de Suceava, Crai nou) si vorbită(BucovinaTV, PlusTV)
Scoli partenere din România, Moldova, Serbia, Bulgaria, Ungaria
Organizatii culturale românesti din diaspora

REGULAMENT DE PARTICIPARE
1. Înscrierea participantilor
Participarea va fi anuntată prin e-mail la adresa: olteapreluca@yahoo.com cât mai aproape de desfăsurarea activitătilor( de preferat imediat înaintea si după desfăsurarea acestor întâlniri bilaterale,pentru a putea completa calendarul de suflet cât mai corect) si apoi expedierea formularului de înscriere printat, semnat si stampilat până la data de 30.09.2011(pentru a putea introduce proiectul în CAE).

2. Derularea activitătilor
A. Scoala „Ion Creangă” Suceava va demara actiunea printr-o scrisoare-manifest adresată tuturor scolilor din România si de dincolo de frontierele sale în cadrul unei festivităti oficiale. Vor fi trimise, prin intermediul presei, telefonic si on line,mesaje prin care să anuntăm venirea noastră la scolile din zonele apropiate.Echipaje formate din elevi, cadre didactice si părinti se vor deplasa apoi către scolile respective, mergând măcar doi-trei km pe jos, unde, împreună cu gazdele, vor fi realizate mici momente artistice, se vor informa reciproc despre activitătile prin care se străduiesc să păstreze vie cultura populară românească si se va preda stafeta-o păpusă purtând un tricolor care va primi mesajele celor două scoli. Gazdele au obligatia de a dărui un obiect pentru lada de zestre a initiatorului(stergar, icoană, naframă,carte veche, costum popular, etc, împreună cu un săculet de pânză continând un pumn de pământ din grădina lor).
B. Apoi, marsul va continua cu/către alte scoli(pe principiul dominoului), în zilele, săptămânile si lunile următoare, astfel încât, pe parcursul anului, să fie cuprinse cât mai multe scoli din tară. Fiecare scoală va fi, pe rând, gazdă si musafir. Fiecare gazdă va primi un obiect pentru lada sa de zestre de la musafiri si, la rândul ei,are obligatia de a oferi câte unul pentru lada musafirului, dar si pentru cea a initiatorului- Scoala „Ion Creangă” Suceava, căreia i-l va expedia prin postă, la adresa : Bd. 1Decembrie 1918,fn, Suceava, 720262(stergar, icoană, naframă,carte veche, costum popular, etc, împreună cu pumnul de pământ si mesajul stafetei). Coordonatorii de proiect din fiecare scoală în care ajunge stafeta au obligatia de a anunta, la adresa de e mail de mai sus( olteapreluca@yahoo.com), când/ de unde au primit-o si când/unde au predat-o, precum si textele mesajelor celor ce s-au întâlnit. Păpusile se vor întoarce, cel mai târziu, la 21 decembrie 2011, la scoala initiatoare.
C. Intentionăm ca, în cinstea sărbătoririi Zilei Nationale din 2011, să deschidem o expozitie cuprinzând toate obiectele colectionate în lada de zestre, precum si mesajele primite de la partenerii nostri. Pământul primit din toate colturile românesti va fi folosit pentru a amenaja, în cadrul Muzeului Satului Bucovinean, un spatiu în care să plantăm puieti de stejar(câte unul pentru fiecare provincie românească).
D. Dacă vor fi grupuri de copii,părinti si profesori care lucrează dincolo de hotarele României, care vor dori să participe la proiect, îi asteptăm cu drag. Date fiind conditiile, lor le vom trimite păpusa în format electronic, iar ei între ei, vor proceda asisderea. Pentru lada de zestre a scolii noastre asteptăm mesajele de suflet si obiecte confectionate de copiii români de pretutindeni, iar noi le vom trimite, la adresele pe care îi rugăm să aibă bunăvointa a ni le trimite, obiecte lucrate de copiii nostri ori procurate de la mesteri priceputi, în asa fel încât să primească câte un strop din Bucovina noastră.

3. Promovare si produse finale
a. Campanii de informare în presă si on line
b. Site web si un CD-ROM cuprinzând materialele primite de la toti prietenii nostri precum si fotografii, filmulete, desene, texte realizate de elevii scolii noastre
c. Expozitie-posibil itinerantă- cu obiectele primite în lada de zestre.
d. Expozitie-concurs cu portofoliile participantilor.

4. Evaluarea va avea în vedere:
• Respectarea regulamentului
• Numărul si tipul activitătilor consacrate prezervării creatiei populare din zonă organizate la nivelul unitătii de învătământ
• Calitatea activitătilor organizate(încadrarea în teme propusă, concretete, implicarea elevilor, atragerea colaboratorilor);
• Numărul participantilor la diverse activităti (elevi, cadre didactice, părinti,
reprezentanti ai comunitătii locale);
• Calitatea participării (prezentă activă sau pasivă);
• Produsele finale ale activitătilor- mesaje, expozitii, construirea unor parteneriate între scolile gazdă si cele oaspete

5. Premiile
- vor fi acordate câte un premiu I,II si III si câte trei mentiuni pentru fiecare provincie românească
- si pentru participantii din afara României se vor acorda premii, separat pentru românii ce locuiesc în vechea vatră românească si pentru cei din diaspora
- vor fi acordate diplome de participare tuturor scolilor si cadrelor didactice implicate în activitate

6. Rezultate asteptate:
• Revigorarea identitătii nationale în cadrul comunitătilor din care fac parte scolile participante
• Cunoasterea si valorizarea spiritualitătii românesti
• Exersarea concretă a elementelor ce compun esenta patriotismului:pretuirea mostenirii etno-culturale;
• Asumarea de roluri si responsabilităti de către elevi;
• Antrenarea părintilor în activităti alături de copiii lor si profesorii acestora
• Familiarizarea copiilor cu procesul de realizare a unui proiect educational în scoală, ca premisă a implicării lor ulterioare în proiecte si programe educationale.

7. Alte precizări:
Nu se percepe taxă de participare.
Asteptăm cu drag participanti din întreaga lume românească si multumim anticipat pentru că ne ajutati să ne umplem lada de zestre cu comori ale mintii, sufletului si mintii gospodarilor si gospodinelor de la care avem mereu mult de învătat.

LADA DE ZESTRE

FORMULAR DE ÎNSCRIERE – cadre didactice

NUME______________________________________________________________
PRENUME___________________________________________________________
ADRESA_______________________________ COD POSTAL ________________
LOCALITATEA_______________________JUDETUL__________________________
SPECIALITATEA______________________________________________________
INSTITUTIA__________________________________________________________
TELEFON FIX/MOBIL___________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________Prof. Oltea Preluca    1/7/2011


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian