Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Euromentalitatea

Citind lucrarea semnată de Beniamino Faoro si Ion Mărginean, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, intitulată „Euromentality” , reusim să întelegem mai bine rolul pe care îl are si îl poate juca mentalitatea oamenilor în constructia unuia dintre cele mai ambitioase momente si proiecte politico-diplomatice ale ultimilor 60 de ani: realizarea, la nivel european, a unui sistem politic si de cooperare economică, diplomatică, militară etc, care să asigure, tuturor cetătenilor statelor europene, nu doar mai multă sigurantă, ci si prosperitate si progres, ca rezultat nemijlocit al canalizării eforturilor si potentialului lor creator spre scopuri si idealuri comune.
Cei doi autori supun atentiei cititorilor de azi câteva dintre problemele nu doar de mare actualitate, ci si de importantă epocală care să facă posibilă materializarea acestui obiectiv grandios. Pornind de la ideea că mentalitătile reprezintă o mare problemă: veche si nouă , cu accent pe perceptia acesteia la nivelul cetătenilor României, cei doi autori urmăresc, cu argumente irefutabile, să sublinieze că Europa si structurile sale comunitare trebuie să fie un sistem si nu expresia unei vointe imperiale. Pornind de la aceste sublinieri esentiale, Beniamino Faoro si Ion Mărginean atrag atentia asupra faptului că este nevoie de un nou tip de societate, bazat pe cunoastere si ca rezultat nemijlocit al unui altfel de educatie. Din acest punct de vedere, cei doi autori subliniază necesitatea introducerii în procesul de învătământ a disciplinei : „Stiinta cunoasterii”, la toate categoriile de subiecti, indiferent de domeniul în care acestia urmează a activa.. Între alte consideratii pe care la fac în această materie sunt cele cu privire la rolul jucat de diverse descoperiri tehnice si tehnologii moderne pentru realizarea educatiei omului viitorului, astfel încât, indiferent de domeniul de activitate absolvit, acesta să stie întotdeauna ceea ce are de făcut în viată. Prin aceasta ei subliniază un concept mai putin vehiculat astăzi, respectiv cel al cresterii simtului de răspundere al scolilor, dar si al personalului didactic Nu în ultimul rând, ei atrag atentia asupra nevoii sublinierii tuturor performantelor înregistrate de absolventi si al recunoasterii meritelor avute de cei care au contribuit la pregătirea si formarea sa .
Beniamino Faoro si Ion Mărginean subliniază în capitolul 5 al lucrării o serie de considerente legate de posibilitatea materializării unor obiective, azi obiective imposibile în alte conditii. În opinia lor, pentru noua Europă, preocuparea principală trebuie să fie aceea a asigurării de conditii prielnice pentru dezvoltarea fiecărui cetătean si pentru stabilitatea fiecăruia în parte, ca o conditie sine qua non a stabilitătii sistemului. Autorii subliniază că, altădată, conta doar stabilitatea imperiului, cetăteanului revenindu-i obligatia să se descurce cum putea în perioada dintre 2 războaie. Ei consideră că unul dintre scopurile majore al realizării structurilor comunitare europene îl constituie eliminarea războaielor de pe teritoriul continentului nostru. Acest lucru va fi posibil prin crearea si ridicarea nivelului de cunoastere, ca si prin asigurarea respectului pentru toti cetătenii Europei. Spre acest obiectiv trebuie canalizate deciziile, actiunile si energia Europei ca sistem, astfel încât să se contribuie la materializarea acestui concept exceptional.
Capitolul 6 al lucrării vorbeste despre America – creuzet si îsi propune să evidentieze mutatiile petrecute în existenta locuitorilor continentului nostru, respectiv posibilitatea deplasării libere a acestora în orice colt al continentului, cu sansa de a se stabili si munci oriunde ar dori. Autorii consideră că acest lucru este posibil ca urmare a acestei colosale cuceriri umane care promovează pacea si libertatea si exclud ura pe continentul nostru .
Extrem de dens si de bogat în date este capitolul 7 care punctează etapele importante parcurse de la Europa războinică la Europa păcii. Acest capitol sugerează, totodată, si un lucru extraordinar de important ce va trebui avut în vedere de factorii de decizie europeni si anume acela că, paralel cu eforturile ce vor trebui făcute pentru consolidarea structurilor din interiorul Uniunii Europene va fi necesar a se acorda o atentie sporită si raporturilor cu exteriorul, adică cu acele entităti si structuri national statale, militare, economice etc., situate în afara continentului european, dar care pot juca un rol decisiv în asigurarea climatului de destindere si pace în lumea contemporană. În opinia lui Beniamino Faoro si Ion Mărginean, noua Europă trebuie să fie un port drapel al civilizatiei. Ei subliniază faptul că asistăm la un nou proces „pe continentul european, care are si va avea la bază tot un fel de lege ce va da garantii, sanse, libertăti si drepturi si îndatoriri mai firesti si mai înăltătoare ca oricând” . Cei doi autori atrag atentia asupra faptului că această lege urmează a se cizela pe parcurs si va fi perfectionată treptat cu scopul de a asigura o civilizatie înaintată, chiar dacă vor fi de învins numeroase greutăti determinate între alte si de diverse mentalităti, înapoiate, obscure sau, după caz, fanatice, rămase în diversele zone ale continentului.
Cu argumente diverse, bine structurate, autorii fixează câteva dintre reperele care trebuie înfăptuite în noua structură comunitară, în sensul că, în afară de a fi port-drapel al civilizatiei pe continent, noua Europă trebuie să aibă o super-agricultură, să asigure un mediu natural sănătos, dar si să clarifice aspecte si raporturi, pe baze noi, moderne, cu privire la diverse religii de pe continent, dar si să asigure fericirea umană pentru toti locuitorii săi.
Lucrarea se încheie cu un capitol sintetic, intitulat „Sentiment de european”, care încearcă să definească conceptual modul în care este percepută devenirea locuitorilor de pe continentul nostru. În opinia lor, „europeanul modern va fi un om disciplinat, care întelege legile si regulile si le respectă ca si conditiile de civilizatie” .
În acelasi timp însă, ei consideră că „europeanul va fi un om iubitor de pace, iar atunci când poate si un dătător de sanse” . Nu în ultimul rând, Beniamino Faoro si Ion Mărginean speră că „cetăteanul european va fi respectuos cu fiecare altul, iar la auzul imnului unei tări sau al Europei, cu emotie va vedea în acel imn adunate, toate sacrificiile si eforturile înaintasilor si speranta” .
Lucrarea „Euromentality” este, în opinia noastră, nu doar un studiu extrem de argumentat si bine structurat, ci si o pledoarie credibilă la demersurile necesare pentru a asigura materializarea obiectivelor care să facă posibilă implementarea pe continentul nostru a unei structuri sistemice menite a asigura slujirea păcii si întelegerii si a conferi o egalitate de sanse si un tratament nediscriminatoriu pentru toti locuitorii Europei.
La o lectură superficială, multe dintre conceptele cu care operează cei doi autori ar putea părea utopice, în primul rând datorită ineditului abordării propuse de autori. Avem certitudinea că aprofundarea lecturii acestei cărti este extrem de benefică si pentru faptul că ne atrage atentia asupra rolului major ce revine educatiei în noua strategie pentru atingerea obiectivului unei Europe moderne, civilizate, a păcii si a întelegerii între popoare, o Europă a egalitătii de sanse pentru toti cei care trăiesc pe acest continent.
Dovedind o profundă cunoastere a subiectului abordat, ca si o analiză aservită exclusiv unor scopuri stiintifice, lucrarea „Euromentality” a lui Beniamino Faoro si Ion Mărginean este o operă cu adevărat importantă pentru a contribui la realizarea unui nou climat al întelegerii si respectului între toti locuitorii continentului nostru . Gratie acestei abordări, ea este totodată o lectură incitantă si plăcută, oferind celor interesati unghiuri si perspective inedite si de exemplar curaj care scot în evidentă nivelul cultural deosebit al semnatarilor.

Dan Brudascu    11/23/2010


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian