Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Din presa de altadata ( 49 ) -" Boabe de grau " , Ianuarie 1931

COLEGIUL NATIONAL SF. SAVA IN EPOCA UNIRII DE LA 1 8 5 9

Comisiei instituite inca din 1855, pentru modificarea programelor scolare la Sf.Sava, ii urmeaza in 1858 o a doua, compusa din profesorii Colegiului – presedinte fiind I.Zalomit. Prin decretul caimacamului Alexandru Ghica, din 11 August 1858, se pune imediat [n aplicare noua organizare a invatamantului secundar. Gimnaziul complet cuprinde trei diviziuni : a) diviziunea elementara cuprinz@nd clasele I-II ; b) diviziunea umanitatilor – clasele III-IV-V si c) diviziunea superioara, bifurcata [n sectiunea literelor cu clasele VI, VII litere si VIII clasa de retorica si sectiunea stiintelor cu clasele VI, VII si VIII de matematice. {n 1858 – 59 a functionat si cursul de inginerie civila si cursul de drepturi care, [n toamna anului 1859, ia fiinta separata prin [nfiintarea Facultatii de drept. {n gimnaziu, promotiile se faceau [n urma examenelor de fine de an si, la sf@rsit, [n urma examenului de bacalaureat. Matricola cuprinde, la fiecare materie, rubricile absente, purtare, nota simpla, nota prin coeficient. Matematicele, istoria-geografia aveau coeficientul 12, limba latina 10, limba rom@na si limba franceza 8, caligrafia si muzica aveau coeficientul 6. Pentru a da media la un studiu oarecare, nota simpla se [nmultea cu coeficientul ; astfel daca, bunaoara, un elev avea la limba rom@na “nota simpla” 7, prin coeficient obtinea media 56. Programele pastrau, [n mare masura, spiritul celor anterioare : limba rom@na se preda separat numai [n primele clase (de trei ori pe saptam@na c@te 1si1/2 ora) si [n clasa a VIII-a retorica si istoria literaturii; limba latina se preda [n clasele I-II [n fiecare zi (9 ore pe saptam@na), [n clasa a III-a de trei ori pe saptam@na c@te 1 si1/2 ora, iar din clasele IV – VI [n sus se preda “paralel cu limba rom@na”, [n clasele aVII-a si a VIII-a litere limba latina figura separat de trei ori pe saptam@na. Se introduce pentru prima oara muzica, [n primele diviziuni, o data pe saptam@na, [nsa [n lectii sau sedinte de c@te 2 ore ; desenul era de doua ori pe saptam@na tot [n sedinte de c@te 2 ore. Credem ca si astazi acest sistem de predare ar fi ideal.
{n anul urmator, 1859 – 60, programa se schimba. E director al scoalelor Ion Maiorescu ; conducerea Colegiului, cu titlul de Rector, o are Basil Stillescu. Clasa a VI-a nu mai e bifurcata, ci trece ca ultima clasa a umanioarelor. Se constata ca [n tara sunt numai doua gimnazii (scoli de grad mediu – n. Obs.) organizate ca atare : unul complet, cu 8 clase, la Bucuresti (Sf.Sava) si altul la Craiova, cu 5 clase la acea data. De aceea, la propunerea Eforiei scolare, ministerul aproba [nfiintarea a [nca doua gimnazii la Bucuresti – Gimnaziul Lazar si Gimnaziul Matei Basarab. Eforia a introdus totodata o reforma [n sistemul studiilor gimnaziale si anume [n distribuirea obiectelor [ntre diferitii profesori, concentr@nd, [nsa numai [n cele doua clase inferioare, cele mai multe obiecte principale [n m@na unui singur profesor.
La finele anului 1859 – 1860, erau la Sf.Sava 30 de profesori si 347 elevi ; la Facultatea de drept 4 profesori si 42 de studenti [mpreuna cu audutorii ; se anunta [nfiintarea, cu 1 Septembrie 1860, a }coalei tehnice, elementele acestei scoale exist@nd deja [n diviziunea de stiinte la clasele superioare ale gimnaziului Sf.Sava si [n cursul de inginerie civila cu 3 profesori. {n 1860 – 61, se statorniceste gimnaziul unic cu 8 clase (viitorul liceu – n.Obs.), sunt programe diferite pe clase, limbile rom@na – latina se predau [mpreuna [n toate clasele, limbile germana si elina [ncep din clasa a V-a, limbile franceza si italiana [n toate clasele. La clasele I-II, c@te un profesor preda toate materiile ; la clasele III-IV, predau doi profesori – c@te unul de partea literara si altul de partea stiintifica. {n 1861 – 62, se creeaza noi catedre astfel : pentru August Treboniu Laurianu – catedra de istoria literaturilor clasice la clasa a VIII-a, pentru Ion Maiorescu – catedra de istoria Rom@nilor la clasa a VII-a, iar Aaron Florian ram@ne cu istoria universala la clasa a VII-a si cu statistica si istoria Rom@nilor la clasa a VIII-a.
Cu anul 1864, c@nd, [ntre reformele benefice ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza, se [nfiinteaza Universitatea din Bucuresti – cu facultatile de filosofie si litere, de teologie si de medicina (Facultatea de drept exista deja), se [ncheie o epoca [n istoria [nvatam@ntului si Colegiul intra, ca organizare, sub prevederile legii generale – Legea Instructiunii de la 1864. Sub egida domneasca p@na atunci si datorita vredniciei si idealismului profesorilor, prin }coala de la Sf. Sava s-a dezvoltat si [ntarit nu numai scoala rom@neasca [n genere, dar si at@tea asezaminte de cultura nationala care s-au creat si s-au organizat aici, pentru ca mai t@rziu, toate deodata, sa-si capete fiinta separata [n preajma anului 1864.
{ntre institutiile anexe Colegiului si apoi organizate deosebit, amintim : Biblioteca Nationala care [si are inceputurile de la Stolnicul Constantin Cantacuzino, [ntemeietorul Academiei Domnesti de la Sf.Sava ; Tipografia Colegiului, existenta de la Constantin Br@ncoveanu ; Muzeul de Istorie Naturala si de Antichitati ; Teatrul National, Pinacoteca Statului – care-si au ob@rsia tot [n Colegiul de la Sf.Sava.
Sa mai amintim ca Universitatea din Bucuresti si-a completat cadrele, la [nfiintare, cu profesorii de la Sf.Sava : August Treboniu Laurianu, Ion Zalomit, C.Bosianu, Em.Bacaloglu, E.Francudi, Grigore }tefanescu, P.Cernatescu, Al.Marin sunt, pe r@nd, trecuti la Universitate.Stefan Pop    1/21/2010


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian