Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


PROFESORUL FANU AL. DUTULESCU


În cursul superior al Liceului “Fratii Buzesti” din Craiova (azi Colegiu Național), am avut marea sansă ai onoare de a-l avea profesor (la Drept, Psihologie, Logică si Filosofie) pe celebrul om de stiintă si pedagog Fanu Dutulescu, figură proeminentă a învătamântului liceal craiovean si a scolii secundare românesti.
În cinstea lui și ca o recunoaștere profundă a meritelor sale în formarea noastră ca viitori specialiști, promoția 1946 a clasei a VIII-a B, al cărei șef de promoție eram, a primit – cu ocazia încheierii cursurilor liceale – numele său:”Promoția profesor Fanu Al.Duțulescu”, el figurând la loc de cinste în titlul tabloului cu fotografiile elevilor și profesorilor care au predat la clasa noastră.
Primul meu contact cu marele profesor s-a produs când eram elev în cursul superior, în clasa a VI-a a Liceului “Frații Buzești”. Eram la un experiment în laboratorul de psihologie (unicul de acest gen din țară, creat tot de profesorul Fanu Al.Duțulescu). Experimentul, condus cu măiestrie științifică și pedagogică de marele nostru magistru, urmărea ca, pe un eșantion de cincisprezece elevi, păstrat până în ultima clas㠖 a VIII-a științifică, să le determine aptitudinile pentru anumite viitoare profesii. Exactitatea studiilor și concluziilor sale a fost confirmată de faptul că doisprezece dintre elevii testați s-au orientat spre profesiile prezise de el.
Profesorul Fanu Duțulescu s-a născut în anul 1896 la București, unde a absolvit Școala primară nr.11 și Liceul “Mihai Viteazul”. După aceea, a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie a Universității din București, obținând licența în filosofie în 1921; în 1922 obține și licența în drept, în același an promovând examenul de capacitate în filosofie și istorie. Și-a început cariera didactică la Tg. Mureș (Școala Normală și Liceul Alexandru Papiu-Ilarian), iar din 1922 devine profesor la Colegiul Național “Carol I” și la Școala Superioară de Comerț din Craiova. Când l-am cunoscut pe profesorul Fanu Duțulescu, el se afla la apogeul carierei sale. Mi-l amintesc ca pe un bărbat de statură înaltă, bine legat, cu o vestimentație elegantă dar decentă, cu un păr bogat, negru, cu nelipsita lavalieră care era ca o anexă la cămășile sale întotdeauna albe și curate. Avea niște ochi negri, pătrunzători care, în timpul când discutai cu dânsul, te fixau cu atenție, dar din privire puteai să-ți dai seama de bunătatea și căldura sufletului său. În aparență era foarte sever, dar în realitate era extrem de uman, cunoscând bine sufletele și caracterele copiilor, elevilor și colegilor cu care intra în contact. Toate, dar absolut toate lecțiile sale erau exemple în ceea ce privește erudiția, conținutul lor științific, limbajul concis, precis și clar pe care-l folosea. Profesorul Fanu Duțulescu ne-a făcut să gândim și să vorbim esențial. Mi-aduc aminte cum ne spunea, ca un fel de recomandare și atenționare când trebuia să-i răspundem la lecții: “Non multa, sed multum” (adică să nu spui de toate, ci să spui concis și exact ce trebuie). Ținea foarte mult la acest dicton. Aceasta însemna să ne organizăm bine ideile când expunem o temă, să arătăm esențialul, bogat în idei, în cuvinte cât mai puține.
Profesorul Fanu Duțulescu a avut o excepțională pregătire de specialitate și o vastă cultură care s-au exprimat și prin scrieri proprii de certă valoare științifică, literară și artistică. Astfel,una din lucrările sale de referință este “Dicționarul Filosofiei”, primul de acest fel apărut în literatura de specialitate din România acelor vremuri. Lucrarea a apărut în 1945 la Editura “Scrisul Românesc” din Craiova. În prefața acestei excepționale lucrări, autorul spune: “…..În lucrarea ce publicăm, ne-am propus să dăm o orientare generală în filosofie, străduindu-ne să ușurăm înțelegerea termenilor consacrați, în exprimarea gândirii filosofice. În acest scop, facem cunoscute înțelesurile a 1300 de termeni uzuali, adresându-ne celor care voiesc să-i știe și să-i întrebuințeze ca atare – în special elevilor de curs superior și studenților în genere – cuprinzând și 40 de expuneri succesive a conceptelor filosofilor din “Antologia Filosofic㔠publicată de Casa Școalelor.” Prin dicționarul său, autorul nu este un simplu editor de termeni filosofici, ci un gânditor echilibrat, convins că înaintea “operei”trebuie creat instrumentul de investigare. Valoarea dicționarului său a fost reliefată și de către fostul său profesor, reputatul filosof C.Rădulescu-Motru, în cele două scrisori pe care acesta i le-a trimis.În prima dintre ele, din 1 octombrie 1946, ilustrul savant spunea:…..”Dicționarul Filosofiei” este o lucrare care trebuia să apară la noi mai demult. Societatea Română de Filosofie încă de acum 30 de ani și-l propusese ca scop. Nu s-a putut realiza de Societatea de Filosofie ceea ce ai realizat dumneata. Te rog primește sincerele mele felicitări.” În a doua scrisoare, C.Rădulescu-Motru simte nevoia să facă noi precizări: “…..Am putut constata că ai scris o carte de mult folos pentru tinerime. Repet, dar, felicitările trimise săptămâna trecută.”
Vasta cultură și polivalența preocupărilor sale spirituale s-au materializat si prin scrierea unor piese de teatru ca satirele de moravuri “Femeia de lume nou㔠(“Emancipata”) sau “Slăbiciune și păcat”. Ambele s-au reprezentat în 1945 pe scena prestigiosului Teatru Național din Craiova, având în distribuție reputați și talentați actori ai teatrului românesc precum Madeleine Nedeianu, Geta Tudorache, Gina Petrini, Virginia Bude-Ungureanu, Elena Sterienescu, Virgil Bădescu, Dumitru Hagiac, Ion Lupu ș.a. Profesorul Duțulescu a scris și alte lucrări de certă valoare pentru școală si pentru varii domenii ale culturii. “Studiul științific al școlarului: organizare și rezultate” conține, în special, observațiile și concluziile obținute în propriul laborator de psihologie din cadrul Liceului “Frații Buzești”. Mai amintim: “Democratizarea școalei”, “Enciclopedie de mitologie universală”, “Dicționar de muzică, teatru și spectacole în genere”, “Dicționar biografic universal de personalități teatrale”. Publicate fiecare în două până la șase volume, sunt lucrări de referință în literatura de specialitate. Sub semnătura profesorului Fanu Duțulescu, au apărut, de asemenea, o serie de valoroase articole în reviste de prestigiu ale vremii.
Pentru generațiile de elevi care au avut marea șansă de a-l avea magistru și mentor, profesorul Fanu Al.Duțulescu nu a fost numai omul de catedră, ci și un sfătuitor al elevilor, un adevărat părinte spiritual, un interlocutor de neegalat al discuțiilor științifice pe care le purta cu plăcere cu discipolii săi. Pentru mine, cel puțin, a fost un model de excepțional prestigiu științific, un om pe care l-am avut și-l am și acum ca exemplu al unor trăiri intelectuale cu folos. “Dicționarul Filosofiei” elaborat de el stă și acum, aici în Canada, pe masa mea de lucru ca un instrument nedespărțit în drumul meu prin viață pe care marele profesor mi l-a deschis acum mai bine de 60 de ani. Îi voi purta stimă și respect până la plecarea mea pe drumul cel lung, fără întoarcere.

Bibliografie:
1. – Fanu Al.Duțulescu – Dicționarul Filosofiei, Ed.“Scrisul Românesc”,Craiova, 1945
2. – Al.F.Dinu, M.Barbu – Liceul “Frații Buzești” Craiova 115 ani, Ed.”Aius”, Craiova 1997 (pp 229 – 230)
.

Profesor univ. dr. ing. Silviu M.Puscasu, Toronto    8/19/2003


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian