Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Mântuirea prin Iisus Hristos si prin Biserică
Lucrarea Mânturirii lumii sau a oamenilor, nu se oprește la evenimentele prin care Hristos a adus-o și a dăruit-o lumii: întruparea, moartea și învierea. Ea se continuă până la sfâșitul lumii, pentru că Însuși Dăruitorul și Împlinitorul ei, Iisus Hristos este Același „ieri și astăzi și în veci”.( Evrei 13, 8).
Înălțându-Se la cer, Mântuitorul nu s-a despărțit de lume, a rămas mai departe în lume precum a făgăduit Apostolilor zicând: „Iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacurilor” (Matei 28,20). El a ales un alt mod, o altă cale de a fi prezent în lume, de-a lucra pentru mântuirea ei. După Învierea Sa din morți s-a arătat Apostolilor zicându-le: „Datu-Mi-s-a toată puterea în cer și pe pământ, ,, Drept aceeea, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vou㔠(Matei 28, 8-20)
La cincizeci de zile de la Înviere a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli. În urma cuvântului Sfântului Apostol Petru s-au botezat trei mii de suflete și astfel a luat ființă Biserica creștină prin care se continuă lucrarea mântuirii lumii.
Biserica este așezământul în care se actualizează viața de comuniune a Sfintei Treimi, cu Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt și conlucrarea nostră cu Harul lui Hristos spre mântuirea noastră, care propovăduiește Cuvântul lui Dumnezeu-izvorul revelație divine și explică învățătura bisericească sistematizată și formulată în Sinoadele ecumenice, de către Sfinții Părinți.
Biserica nu este o simplă instituție, nici numai o comunitate de credincioși, ci ea este o Taină a unirii cu Hristos, prin care ne trimite iubirea lui Dumnezeu și păstrează în viața creștinilor încrederea, puterea biruinței asupra răului, duhul învierii și al măririi în și prin Hristos.
În Biserică credincioșii sunt hrăniți duhovnicește prin harul dumnezeiesc împărtășit în Taine, prin „Cuvântul lui Dumnezeu cel viu și lucrător”(Evrei 4, 2), prin slujbele și rugăciunile ei. Biserica acționeză în numele oamenilor cu mijloacele date de Însuși Iisus Hristos și Sfintele Taine.
Prin vestirea Evangheliei, Biserica continuă să vestească adevărul mânturii descoperit de Hristos pentru mânturirea omului. Vestirea Cuvântului Evangheliei ne deschide mintea , ne dă cunoștiința lui Dumnezeu, ne apropie de El și de împărăția Lui, deschide ochii minții și inimii, pentru primirea adevărului revelat.
Jertfa Mântuitorului se actualizează prin jertfa euharistică adusă de slujitorii bisericești la fiecare Sfântă Liturghie, care este rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii.
În Sfânta Liturghie, Hristos este prezent sub forma pâinii și a vinului, ce se transformă în Trupul și Sângele Său și se oferă credicioșilor spre iertarea păcatelor și spre viața de veci: ,,Cel ce mănâncă, Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Ioan 6,54).

Botis Sorina- Mihaela    7/23/2008


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian