Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Istorie in Iulie


Date din istoria Romaniei

1866, 1 iulie - Promulgarea noii Constitutii a Romaniei, in vigoare cu unele modificari din 1879, 1884, 1917 pana in 1923, redactata dupa modelul belgian din 1835 fiind considerata una dintre cele mai liberale din timpul respectiv.
1504, 2 iulie - Se stinge din viata Stefan cel Mare domnul Moldovei fapt consemnat in prima crea\ie literar[ laic[ a culturii rom`ne: Letopise\ul, de c`nd cu voia lui Dumnezeu s-a inceput |ara Moldovei, oper[ care a c[rei redactare a inceput in timpul vietii voievodului si, se pare, unele pasaje fiind chiar dictate de el insu]i.
8 Iulie 1858 - #n Moldova s-au pus in circula\ie timbrele po]tale cu cap de bour, prima serie de m[rci po]tale rom`ne]ti de 27, 54, 81 ]i 108 parale
1582, 14 iulie - Palia de la Or[]tie, prima traducere rom`neasc[ a celor c[r\i de @nceput ale vechiului Testament, este tip[rit[ de }erban Coresi @n |ara Rom`neasc[
1718, 21 iulie - In urma unor noi serii de r[zboaie intre Imperiul Habsburgic ]i Poarta se incheie Pacea de la Passarowitz care decide ca Banatul ]i Oltenia s[ fie preluate de austrieci; ulterior in 1739 ca urmare a p[cii de la Belgrad Oltenia revine la |ara Rom`neasc[.
1862, 23 iulie - Se infiin\eaz[ serviciul de po]t[ care intr[ in admininstra\ia Principatelor Unite fiind primul de profil din istoria rom`neasc[ ]i expresia operei de reform[ ini\iate ]i conduse de Alexandru Ioan Cuza.
1881, 13 iulie - Apare la Ia]i bilunar ]i ulterior lunar revista politic[, cultural - ]tiin\ific[ si literar[ “Contemporanul” care a fost prima tribun[ a materialismului militant in care au scris printre al\ii Ioan N[dejde ]i C. Dobrogeanu Gherea.
1917, iulie - Campaniile de la M[r[]ti ]i M[r[]e]ti au reu]it s[ opreasc[ ofensiva germano-austro-ungar[ pe fronturile rom`ne]ti in a doua etap[ a primului r[zboi mondial fapt care a modificat sensibil situa\ia Rom`niei; izbucnirea Revolu\iei bol]evice in toamna aceluia]i an a impiedicat ins[ fructificarea imediat[ a acestor victorii.
20 Iulie - marele prooroc Ilie
1909, 24.Iulie. - S-a n[scut filozoful Constantin Noica (m. 1987)
1944, 22/31 iulie - Bucure]tiul ]i regiunea petrolier[ rom`neasc[ cad prada bombardamentelor americane efectuate cu pu\in timp @nainte ca Rom`nia s[ @ntoarc[ armele @mpotriva Germaninei naziste @n luna august a aceluia]i an.
1854 , 28 Iulie - S-a n[scut Victor Babe], vestit medic ]i bacteriolog rom`n. A publicat primul tratat complet de bactiorologie din lume. Triplu medaliat al Academiei de }tiin\[ din Paris
1894, 30 Iulie - S-a n[scut scriitorul
P[storel (Al.O.) Teodoreanu (m. 1964)

Mitel Popa    7/15/2007


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian