Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Simpozionul internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Vă invităm să participaţi la Simpozionul internaţional anual al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, a XVIII-a ediţie, cu titlul România în spaţiul euroatlantic: interferenţe culturale şi lingvistice, Iaşi, 18–20 septembrie 2019, organizat în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide”.

„Implicată profund, după 1990, în procesele de globalizare, România are, la cumpăna dintre veacuri, un statut aparte: stat euro-atlantic aflat geografic la frontiera dintre Est şi Vest şi la intersecţia unor civilizaţii diverse, care se manifestă pe toate palierele acestora: identitar, economic, geopolitic. [...]. Nu există o disonanţă cognitivă semnificativă între orientarea euro-atlantică a românilor şi ataşamentul lor faţă de valori conservatoare (familiale, naţionale, în general ne referim aici la variabile identitare). [...]. Cultura este o componentă importantă a politicii de soft-power. O cultură cunoscută şi recunoscută este esenţială pentru creşterea gradului de atractivitate al unui stat, pentru creşterea prestigiului acestuia în cadrul comunităţii internaţionale şi în plan regional, pentru crearea unui profil distinct al României. [...]. Într-o lume în care procesul de globalizare se manifestă din ce în ce mai mult, tinzând să minimalizeze rolul statelor şi specificul naţional, Academia Română are o misiune urgentă şi de mare responsabilitate: să medieze corect între tendinţa integrării şi identitatea culturală naţională, în deplin consens cu obiectivele actuale şi de perspectivă ale istoriei (Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, coord. Acad. Ionel-Valentin Vlad, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2015, vol. I, p. 441, 447, 461, 1: https://acad.ro/bdar/strategiaAR/doc11/Strategia.pdf).

Pornind de la aceste premise, organizatorii simpozionului invită participanţii la un dialog prin care, pe baza comunicărilor prezentate, să se încerce posibile răspunsuri la întrebări în consonanţă cu titlul simpozionului, vizând procesul de continuă transformare a culturii române, plierea noului pe structuri tradiţionale, integrarea sau respingerea de către normele şi cutumele româneşti a influenţelor de dată recentă:

– influenţe culturale dinspre SUA şi ţările Europei: cât şi cum au fost asimilate acestea în România după 1989;
– fenomenul plurilingvismului;
– efecte culturale ale globalizării;
– păstrarea identităţii naţionale în contextul integrării în UE şi al globalizării;
– emigrarea românilor şi consecinţele socio-culturale şi economice ale mobilităţii demografice (Europa, SUA, Canada etc.);
– situaţia limbii române în comunităţile româneşti din străinătate (Europa, SUA, Canada etc.);
– situaţia limbii române în comunităţile româneşti din jurul graniţelor României;
– limba română actuală: normă și uz;
– rolul diasporei în păstrarea valorilor spirituale româneşti;
– percepţia contactului cu alte spaţii culturale europene sau de dincolo de Ocean în literatura română;
– rolul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în dezvoltarea universului cultural;
– Internetul: informare şi comunicare globală;
– publicaţii on-line vs. publicaţii în format clasic;
– mass-media românească din ţară şi de peste hotare: promovare a valorilor naţionale vs. imitare a unor modele din străinătate;
– strategii de promovare a patrimoniului istoric şi cultural-artistic din România;
– păstrarea datinilor străvechi vs. obiceiuri de import;
– salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi rolul său în păstrarea identităţii naţionale.

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, înfiinţat în 1927, a contribuit, prin rezultatele cercetărilor întreprinse de-a lungul anilor de membrii săi, la alcătuirea unor opere filologice fundamentale, dintre care amintim: Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă; Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Tezaurul toponimic al României. Moldova; Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900; Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. În prezent, cele 5 departamente care alcătuiesc Institutul sunt angrenate în realizarea proiectelor: Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă informatizată, Litera C şi CLRE. Corpus lexicografic românesc electronic; Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina; Tezaurul toponimic al României. Moldova, precum şi Micul dicţionar toponimic structural şi etimologic; Dicţionarul general al literaturii române (ediţia a II-a) şi Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti; Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei. La unele din aceste teme s-a lucrat şi se lucrează în colaborare cu institutele academice de profil din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Din anul 2002, Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează un simpozion anual internaţional pe teme de mare actualitate şi interes, precum globalizarea, integrarea europeană, păstrarea identităţii naţionale, recuperarea valorilor spirituale din diaspora, problema minorităţilor ş.a.

Lucrările simpozionului din 2019 se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: lingvistică, critică şi istorie literară, etnologie-etnografie, cultură şi identitate românească. Totodată, ca şi la ediţiile anterioare, organizatorii vor acorda un spaţiu generos prezentării rezultatelor unor granturi, burse, proiecte recent încheiate sau în curs de derulare (rezultate parţiale).
Lucrările simpozionului vor avea loc la Filiala din Iaşi a Academiei Române, Bd. Carol I, nr. 8.
Comunicările se susţin în limba română.
Pentru editarea în viitorul volum cu lucrările simpozionului, cine doreşte poate traduce comunicarea în engleză sau franceză (desigur, calitatea traducerii va fi una dintre condiţiile publicării).
Vă rugăm să trimiteţi pe adresa Institutului sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, pentru a organiza o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro).

Taxa de participare la simpozion este de 150 de RON (sau echivalentul în EURO), sumă care va acoperi costurile necesare editării în volum a comunicărilor, precum şi alte costuri de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, masa festivă, pauzele de cafea etc.). Volumul va fi publicat la o editură din România, acreditată CNCS, sau la o editură din străinătate recunoscută de CNCS. Toate articolele vor fi evaluate de referenţi în sistem de peer-review. Textele care nu vor întruni standardele ştiinţifice pentru publicare nu vor fi incluse în volum. Participanţilor care vor absenta de la simpozion nu li se vor edita articolele în volum. Totodată, vom publica doar articole inedite şi nu reluate ca atare sau ca variante ori în traducere în limbi străine, editate anterior în alte publicaţii.
Taxa de participare va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl vom comunica ulterior).

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul şi rezumatul comunicării dumneavoastră, în limba română, precum şi câteva informaţii despre afilierea instituţională, pe adresa simpozioniasi2019@gmail.com, până la data de 10 mai 2019. Rezumatul va avea cel puţin 30 de rânduri, corp de 12 şi va fi însoţit de bibliografia minimală pe care o veţi folosi. Hotărârea Comitetului ştiinţific cu privire la acceptarea comunicării dumneavoastră vă va fi transmisă până la data de 15 mai 2019.

Într-o circulară ulterioară vom reveni cu informaţii privind formularul de înscriere, contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” şi alte noutăţi cu referire la simpozion.
COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Acad. Michael METZELTIN (Universitatea din Viena, Austria); Acad. Eugen SIMION (Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, România); Prof. univ. dr. Margaret H. BEISSINGER (Universitatea Princeton, SUA); Prof. univ. dr. Lora BOSTAN (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina); Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/ Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, Iaşi, România, Preşedinte); Prof. univ. dr. Codrin Liviu CUŢITARU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România); Prof. univ. dr. Wolfgang DAHMEN (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania); Prof. univ. dr. Mariana DAN (Universitatea din Belgrad, Serbia); Prof. univ. dr. habil. Liviu FRANGA (Universitatea din Bucureşti, România); Prof. univ. dr. Jukka HAVU (Universitatea din Tampere, Finlanda); Prof. univ. dr. Keith HITCHINS, M. O. al Academiei Române (Universitatea din Illinois, S.U.A.); Prof. univ. dr. Thede KAHL (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania); Prof. univ. dr. Adam LEDGEWAY (Universitatea din Cambridge, Anglia); Prof. univ. dr. Lucian N. LEUŞTEAN (Universitatea Aston, Birmingham, Anglia); Prof. univ. dr. Martin MAIDEN (Universitatea din Oxford, Anglia); Conf. univ. dr. Roberto MERLO (Universitatea din Torino, Italia); Prof. univ. dr. Ileana ORLICH (Universitatea de Stat din Arizona, S.U.A.); Prof. univ. dr. Fernando SÁNCHEZ MIRET (Universitatea din Salamanca, Spania); Prof. univ. dr. Monica SPIRIDON (Universitatea din Bucureşti, România); Prof. univ. dr. habil. Maria ŞLEAHTIŢCHI (Secţia de Ştiinţe Sociale, Economice, Umanistice şi Arte a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova); Prof. univ. dr. Dorin URIŢESCU (Universitatea din York, Toronto, Canada); Prof. univ. dr. Gisčle VANHESE (Universitatea din Calabria, Italia); Lector univ. dr. Felicia VRÂNCEANU (Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi, Ucraina).

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte al Comitetului de organizare: Bogdan Creţu, Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (secretariat_philippide@yahoo.com).

Membri: Nicoleta Borcea (nikolet14@gmail.com); Luminiţa Botoşineanu (lumi.botosineanu@gmail.com); Daniela Butnaru (d_butnaru@yahoo.com); Adina Ciubotariu (adina.hulubas@gmail.com); Marius-Radu Clim (mariusradu_ro@yahoo.com); Ofelia Ichim (ofelia.ichim@gmail.com); Maricica Munteanu (mari.munteanu@ymail.com); Gabriela Negoiţă (gabinego@yahoo.com); Florin-Teodor Olariu (olariuft@yahoo.com); Veronica Olariu (olariu09@gmail.com); Alina-Mihaela Pricop (alina.bursuc@hotmail.com); Ana-Maria Prisacaru (carpanamaria@yahoo.co.uk); Elena Isabelle Tamba (isabelle.tamba@gmail.com).


Directorul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”
Preşedintele Asociaţiei Culturale
„A. Philippide”
Prof. univ. dr. Bogdan CREŢU CS I dr. Ofelia ICHIM


Ofelia Ichim    4/11/2019


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian