Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Cine sunt cei “aleşi”?

În cuvântarea eschatologică , pe Muntele Măslinilor, Iisus Hristos spune, printre altele, “Că se vor scula hristoşi mincinoşi şi profeţi mincinoşi şi vor face semne mari şi minuni, ca să-i amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. (Matei,24,24 BVA)
Dacă trecem uşor peste acest verset, fără a cerceta întregul, adică Sfânta Scriptură, rămânem cu impresia că “ cei aleși” vor fi niscavai creștini, mireni sau preoţi sau ieromonahi sau ierarhi, pe care Mântuitorul i-a ales în mod special. Sau , poate, este poporul ales, poporul lui Israel? Sau , poate, numai apostolii? Despre aceştia Mântuitorul chiar spune: “Nu voi M'aţi ales pe Mine, ci Eu v'am ales pe voi; şi v'am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi şi roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice veţi cere întru numele Meu./Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unii pe alţii!/De vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte de voi M'a urât./Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este-al ei; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v'am ales pe voi din lume, de aceea vă urăşte lumea. “(Ioan 15,16-19 BVA)
Ṣi restul cretinilor?

Sfântul Ap.Petru, unul din primii 12 aleşi, ne lămureşte, înlăturând îndoiala şi trezindu-ne din nepăsare, din comoditate:”Dar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v'a chemat din întuneric la lumina Sa cea minunată,/ voi, cei ce odinioară nu eraţi popor , dar care acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; voi, cei ce odinioară nu aveaţi parte de milă, dar care acum sunteţi miluiţi.“(I Petru 2,9-10)

Poporului ales, al lui Israel, Dumnezeu i-a dat cele zece porunci și, în virtutea acestora, printre altele, poporul aducea jertfe de animale. Pentru noul popor ales, cel creștin ( evrei si neevrei), “ popor agonisit “, Dumnezeu se aduce pe Sine jertfă: “Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, Cel ce este întru voi, Cel pe care de la Dumnezeu Îl aveţi?; şi că voi nu sunteţi ai voştri?:/căci cu preţ aţi fost cumpăraţi” (I Corinten 6,19-20 BVA). Cu preţul sângelui lui Iisus Hristos!
Ṣi ce poate da creştinul, în schimb, lui Hristos pentru acest nepreţuit preţ, decât roade bune, din cele ce ţin, din cele ce sunt ale lui Dumnezeu? “ Ale Tale, dintru ale tale, Ţie aducem de toate și pentru toate”, adică strădania de a realiza asemănarea cu Dumnezeu, pe cât este cu putinţă omului, cu ajutorul lui Hroistos: “Eu sunt viţa cea adevărată, iar Tatăl Meu este lucrătorul./Fiece mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine, El o taie; şi fiece mlădiţă care aduce roadă, El o curăţă, pentru ca ea mai multă roadă să aducă./Voi sunteţi de-acum curaţi prin cuvântul pe care vi l-am grăit./ Rămâneţi întru Mine şi Eu întru voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu veţi rămâne întru Mine. “(Ioan 15,1-4 BVA)

Împotriva celor care se străduiesc să aducă roadă, care sunt şi nu sunt din lume, cel rău, tatăl minciunii, ridică toată ura lumii:” De vă urăşte pe voi lumea, să ştiţi că pe Mine mai înainte de voi M'a urât./Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este-al ei; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci Eu v'am ales pe voi din lume, de aceea vă urăşte lumea.” (Ioan 15,18-19 BVA)
Lumea ţine cu dinţii de păcatele ei. Ce lupte se dau zilele acestea pentru ca sodomia să capete drept de cetate! Alt prilej pentru evidenţierea neghinei şi separarea ei de grâu…Nicușor Gliga    10/5/2018


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian