Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Tara Almajului ca univers

Întotdeauna lucrurile “mari” şi “importante” (şi încă mai vârtos soluţionarea lor) pot fi aflate în detaliile existenţei imediate şi în ‘universul”(întotdeauna mic şi la îndemână) care ne înconjoară. Câteva exemple pot fi ilustrative.
Foarte adesea ne frământăm pentru problemele “mari” ale lumii şi politicii naţionale ori internaţionale şi suntem grăbiţi cu soluţii energice şi îndrăzneţe dar suntem mai şovăielnici atunci când întrebări similare ne privesc personal; care este starea din familia noastră ?: suntem ori ba credincioşi unul altuia?; ne gospodărim cu bună cuvîntă ?;suntem capabili să rezolvăm cu pace diferenţele ce le vom fi având cu neamuri ori vecini?;etc.,etc. În acelaşi timp ne străduim să aflăm despre locuri depărtate şi cheltuim să vedem tărâmuri aşezate peste mari şi ţări fără să băgăm de seama că ‘universul” este lângă noi,efectiv cade pe fiecare dintre noi. Cu aceste gânduri în minte am îndrăznit să spun că Ţara Almajului din Banat este ,în fond, “universul”.
Ţara Almajului este o vale intramontană aşezată în lungul răului Nergan ( ori Nera cum au ales să-i spună învăţaţi de ocazie). A fost locuită din vremi imemoriale ,fără exagerare, din totdeauna. Vechimea această este încă uşor de simţit celui care va avea răbdare să colinde hotarul fie şi unui singur sat din Almaj.Lesne va fi cu putinţă să se observe semnul eternităţii care înseamnă modelul existenţial românesc alcătuit din înţelegerea vie a spiritualităţii ortodoxe, dreptmaritoare, pravoslavnice. În Almaj vom află efectiv totul. Bucurii şi dureri, dărnicie şi zgârcenie, credinţă şi înşelăciune, autentic şi impostură, frumuseţe şi urăciune chiar şi aspecte aberante ţinând de viaţă cea mai intimă. Totul. Dar ,în ce priveşte relaţia dintre oameni, în Almaj există ,încă, ceva ce în bună măsură în restul lumii a dispărut, mai există relaţia personală, omenească dintre locuitori care, într-un fel ori altul, sunt neamuri. Există încă o înţelegere şi o trăire care transformă simplul act al existenţei în viaţă. Această înseamnă priceperea faptului că nu sunt suficiente principii că dreptatea, ordinea, folosul şi altele asemenea. Ele, aceste principii, excelente în sine, alcătuiesc doar elementele teoretice care pot contribui la alcătuirea unei civilizaţii. În termeni practici ele sunt planul după care se zideşte o casă. Dar pentru a trece de la stare potenţială la fiinţă mai este nevoie de puţină blândeţe, înţelegere, dragoste, bunăvoire şi într-ajutorare. Acestea din urmă sunt uneltele şi căile prin care planul se face clădire şi clădirea se face cămin cald şi vatra primitoare. Trăind această înţelegere în Almaj oamenii când se văd încă îşi dau bineţe unul altuia,îşi stau în ajutor la bucurii şi necazuri,încă mai ştiu ce înseamnă şi ce trebuie să fie dulceaţă vieţii. În acelaşi timp în Almaj putem află toate formele vieţii,de la cele mai simple la cele misterioase şi toate frumuseţile lumii în care Dumnezeu i-a aşezat pe oameni.
Cel care va stă seară ori noaptea la un “ rând” în una dintre numeroasele mori aşezate pe râurile de acolo, va şti ce înseamnă taină unui loc “bântuit” de duhuri ori “muroni”, cel ce va stă o vreme la o colibă va şti ce înseamnă trudă de a îmblânzi natură şi de a schimbă sălbăticia în cosmos,cel care va înţelege viaţă unui sat almajan va şti ce sunt şi au fost comunele şi oraşele libere. Asemenea cel care va petrece o zi de Vara în lungul luncii Nerei ori la “ împreunarea apelor”(apei Prigorului cu Nerganul )va şti ce înseamnă şi farmecul şi spaima junglei , iar cel ce va urcă într-o după amiază fierbinte pe Dalma ori Coasta Patasului va şti ce este deşertul şi singurătatea africană.Iar cel ce se va afundă în codrii Borloveniului şi apoi va urcă pe culmea Semenicului va trece în lumea fără de pereche a curăţiei absolute. Nu înseamnă că în Almaj sunt cele mai frumoase locuri din lume, dar înseamnă că locurile de acolo sunt la fel de frumoase că altele de aiurea !
Almajul este o lume dar, fiindcă suntem în vremelnicie şi trăim prin comparaţii, una mai bună, mai aproape de cea în care “ ne-a vrut Dumnezeu “. Un loc pentru care merită să trăieşti şi să mori şi în a cărui ţărână este o cinste şi binecuvântare să te odihneşti.

Alexandru Nemoianu
Istoric
The Romanian American Heritage Center

Alexandru Nemoianu    3/10/2018


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian