Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


"America visului românesc" - o carte de Anca Sîrghie

CUVÂNT ÎNAINTE
Sunt bucuros că am prilejul să scriu acest text de consemnare a noii cărți publicate cu incitantul titlu America visului românesc, purtând semnătura distinsei doamne a culturii românești, care este Anca Sîrghie, consacrată de-a lungul timpului în domeniile istoriei literare, biblioteconomiei, pedagogiei și teatrului.

Am avut prilejul să o cunosc pe doamna Anca Sîrghie cu mulți ani în urmă, când eram tânăr student la Facultatea de Teologie din Sibiu, prin sălile de lectură din arhive și biblioteci în anii 1971-1973.
Ulterior, i-am urmărit, după plecarea mea în America, impresionanta activitate didactică și publicistică, numeroasele comunicări științifice prezentate în fața asociațiilor, centrelor culturale și întâlnirilor de suflet cu românii de peste Ocean. Bogata activitate științifică a fost prezentată de mine cât și de alți autori în presa românească din „New York Magazin”, „Lumină lină”, în „Origini”, în „Meridianul Românesc” din California şi „Observatorul” din Canada sau în „Gândacul de Colorado” de la Denver, în „Curentul internațional” din Michigan și în „Cenaclul de la Păltiniș” de la Sibiu. Îmi amintesc cu mulțumire că recenzia mea la cartea Nicolae Cristea a fost publicată în revista „Origini”, iar prezentarea revistei academice „Lumina slovei scrise”, (vol. I, coord. Anca Sîrghie, Editura TehnoMedia, Sibiu, 2003, p. 165) a apărut în „Meridianul Românesc”, sau cea despre Ilie J. Smultea (1915-1997) în „The Glow of the writ. Conference Proceedings”, (vol. V, Edited by Anca Sîrghie, Hermina G. B. Anghelescu, Adrian George Sahlean. Ed. TechnoMedia, Sibiu, 4
2007, p. 86-90). La rândul ei, profesoara mi-a completat lacunele de documentare istorică de care aveam nevoie pentru studiile și cărțile mele, scrise departe de țară, în California americană. Acestea sunt doar câteva exemple de conlucrare științifică avută cu distinsa doamnă Anca Sîrghie în decursul anilor.

Ca neobosit cercetător al literaturii române, Anca Sîrghie a scris cărți importante despre scriitorii Transilvaniei, îndeosebi despre Radu Stanca și Lucian Blaga, desțelenind terenul restituirii operei publicistului sibian Nicolae Cristea, dar afirmându-se și ca eminescolog, prin descoperirea unor texte nesemnalate sau tratând teme de mare interes în actualitate. Semnalez ca o realizare certă și volumele editate de distinsa doamnă profesor din Sibiu în colaborare cu Marin Diaconu de la București, ca Fratele fiului risipitor dedicat lui Aurel Cioran și Dăltuiri cu texte de Radu Stanca din 2014 și Radu Stanca,

În ultimii 15 ani, domnia sa a desfășurat un adevărat periplu de conferințe și lansări de carte în mai multe orașe americane, o inițiativă cu totul apreciabilă, care poate să primenească spiritual viața culturală atât de anemică, cel mai adesea, în colectivitățile românilor din Lumea Nouă. În presa din țară, precum și în cea din S.U.A. sau Canada, am citit frecvent texte inspirate din această nouă experiență existențială și culturală iar asemenea articole, eseuri, studii, reportaje și interviuri legate de realitățile americane așteptau să fie însumate în filele unui volum.
Iată că de data aceasta, scriitoarea de la Sibiu ne surprinde cu o carte intitulată America visului românesc, având un caracter pregnant memorialistic, spre a recompune imaginea caleidoscopică a unei lumi pe care ea o descoperă pas cu pas, la fiecare nouă trecere peste Atlantic. Rod al contactului ei cu lumea americană, așa cum s-a desfășurat el în cei 15 ani de călătorii peste Ocean, noul volum ne poartă prin zonele în care cei doi băieți ai
profesoarei, stabiliți în America, au condus-o, cu gândul de a-i facilita cunoașterea frumuseților Lumii Noi.
Nu este mai puțin adevărat că universitară de la Sibiu a călătorit spre mari centre de spiritualitate de pe noul continent și pentru că a fost invitată an de an la evenimente academice organizate pe teritoriul Americii, cum a fost cel de la Universitatea Harvard în ianuarie 2007 sau acela tradițional, desfășurat în fiecare an la New York din inițiativa Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă din marea metropolă americană, în colaborare cu Academia Oamenilor de Știință din România în ianuarie 2017, ca să dăm numai două exemple din mulțimea celor ce ne stau la dispoziție. Voi consemna doar formularea de pe Diploma de excelență care i s-a oferit anul acesta la New York scriitoarei Anca Sîrghie „pentru merite deosebite în activitatea internațională de promovare a valorilor culturii și spiritualității neamului românesc”, spre a face înțeleasă ideea călătoriilor dânsei la românii americani, o activitate cu target național și cu dens conținut spiritual.

Reportajele, care constituie cel mai extins capitol al noii cărții, semnate de Anca Sîrghie sunt o punctare a calendarului popasurilor autoarei în statele Michigan și Penssylvania, pe fluviul Mississippi, în Arizona, la Marele Canion, în Colorado, la Denver, sau vizitând Biblioteca Congresului la Washington și până în Florida sau California, unde chiar am organizat în 19 aprilie 2015 o reuniune culturală dedicată scriitoarei la Casa Română de lângă San Francisco.
Canada devine, la rândul ei, o țintă permanentă a periplului spiritual inițiat de Anca Sîrghie, pornind de la Windsor și Toronto și până la Montréal, cu frumoasa regiune Québec. Dincolo de interesul turistic și istoric al periplului propus în reportaje, există în recenta carte a scriitoarei, la nivelul pânzei freatice a ideilor subtextuale, încercarea să împace concepția românilor din țară despre America și pe cea a conaționalilor noștri din Lumea Nouă despre țara-mamă. Românii din țară ar trebui să înțeleagă că cei ce s-au decis să trăiască departe de țara lor de obârșie nu mai au problemele luptei cu sărăcia, care i-a determinat să plece, dar se confruntă cu altele, la fel de tensionante ca și acelea din propria lor patrie. Ca istoric și preot pot observa că în America se trăiește într-o suspiciune continuă, produsă de teama că unele biserici sunt etichetate drept legionare și altele drept comuniste. Desigur că o asemenea stigmatizare, încă vizibilă la început de secol XXI, este total aberantă, dar ea poate fi detectată frecvent în viața cotidiană. În timp ce în România se declară cu aplomb că 80% dintre credincioși sunt ortodocși, în America funcționează alte ecuații în viața religioasă a comunităților noastre în noua societate, unde proaspeții veniți sunt convinși de bisericile neoevanghelice că nu se vor descurca fără ajutorul lor. Astfel în Sancramento, California, ca să dau un singur exemplu, activează șapte biserici penticostale, două baptiste și doar două ortodoxe.

Un deosebit interes prezintă în carte capitolul Interviuri, în care își fac simțită prezența personalități din diferite domenii, ca pictorițe și campioane olimpice, alături de tenorul Costel Busuioc, fizicieni de marcă, așa cum este Wladimir Paskievici de la Montréal, sau slujitori ai bisericii, după care apare un destin tipic de emigrant, ca doamna Didi Alexe. Autoarea însăși este intervievată la Denver de istoricul Sebastin Doreanu, un nou prilej de a dezvălui opinii despre America visului românesc.
Cea mai adâncă tăietură întru spirit se face în capitolul Recenzii și eseuri, unde înțelegem misiunea pe care și-o propune scriitoarea, lansând recentele-i cărți spre împlinirea culturală a conaționalilor ei din Lumea Nouă. Neîndoios, din textele noii cărți emană o încredere fermă că diaspora americană a românilor nu mai poate fi taxată, din ignoranță sau din dispreț, ca în anii comunismului, ci ea se cere inclusă în viața societății noastre, cu bune și cu rele, ca parte integrantă și legitimă a neamului nostru.

Departe de a exagera, implicarea Doamnei Profesor Doctor Anca Sîrghie în numeroasele sesiuni științifice, de comunicări, simpozioane și festivaluri internaționale o recomandă ca pe o adevărată ambasadoare a slovei și culturii sibiene din țară, Europa și America.


Pr. Gheorghe Naghi (Sacramento, California)     2/13/2018


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian