Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Mânăstirea Țara Almajului

Vremea pe care o străbatem este tulbure și încărcată de provizorat,de stări confuze,contradictorii și fără orizont.Mai toate vremile istorice au fost pline de îndoieli,dar în clipa de față această stare de îndoială are dimensiuni planetare.Cred că una dintre cauzele stării de confuzie provine dintr-o rea înțelegere.
Există părerea că o stare ,ca cea de care pomeneam,dată fiind dimensiunea,extinderea ei ,va trebui să aibă o rezolvare “planetară”,cumva din partea cercurilor “puterii”.Această părere generează un climat de neputință și de blocaj,care sunt în mod deliberat induse pentru a motiva lipsa de acțiune.Societatea este tulburată cu tot soiul de problem minore și de fapt fără importantă.Societatea este fragmentată de gruprile de interes care,în esență au aceleași scopuri:infruptarea din bunul țării.Noi și noi partide apar.Partide care,în vorbele lui Take Ionescu,”își fac program din nenorocirea țării”.În același timp opinia că lucrurile trebuiesc rezolvate la nivel “planetar” este falsă.Schimbările înspre mai bine și spre normalitate nu vor veni prin voia “puterii”,vor veni prin voia oamenilor și a comunităților locale și organice și asta în măsura în care ele vor avea voința să își asume această responsabilitate.In vorbele Psalmistului,”..prin cei ramasi ai Tai le vei gati caderea’(Ps.20:12)Schimbarie spre bine vor veni din partea comunităților care încă mai au constinta continuității și a tradiției.În acest sens trebuie să știm că ,în cazul României,aceste comunități organice sunt satele.

Ele sunt cele care încă mai știu ce este tradiția și pot apela la ea.În cazul gloatei orășenești,fără rădăcină,ceeace domină sunt zvonurile,răspândite prin presă,prin TV și prin gura celor răi și ,după părea mea, acești răi sunt Organizațiile Ne Guvernamentale,oficinele intereselor “globaliste”.În cazul organismelor organice,firești,al satelor trebuie iarăși să fim conștienți că ele sunt sub un atac continuu,care urmărește nimicirea lor.Iar acest lucru se face prin divizare iar cazul cel mai limpede,iarăși după părerea mea,sunt încercările de a sparge unitatea spirituala,de credință,zvonurile și îndemnurile otrăvite.Grupuri de rătăciți care fac rău celor din jur și lor înșiși.
De fapt ne putem imagina întreagă situație folosind o imagine “militară”, văzând “satele” sub atac,prin zvonuri,”ordonațe”,asalturi împotriva Bisericii strămoșești și prin veninoasele mesaje ONG,inclusiv îndemnul de a vinde pământul.Iar în această lupta” frontul” este ținut de parohiile sătești ,dar vârfurile de rezistență și contraatac,”trupele de șoc”,de elită,sunt Mânăstirile.

Mânăstirile sunt cele care păstrează esență “tare”,nediluata a credinței Ortodoxe și de aceea ele trebuiesc sprijinite din tot sufletul.În această înțelegere întemeierea Mănăstirii “Țara Almajului” are o importantă colosală pentru această zona binecuvântată, care este Valea Almajului.
Mănăstirea caută să zdrobească una dintre cele mai mari inselari ale omului,care este aceea de a lua întunericul drept lumină,minciuna drept adevăr,răul drept bine.Această fioroasă inselare,mai ales,are rolul Mânăstirea Țară Almajului să o risipească.

Mânăstirea,întemeiată acuma câțiva ani prin vointa încăpățânată și statornică și prin nețărmurita dragoste pentru Almaj a Părintelui Profesor Doctor Petrică Zamela, a răspuns unei nevoi duhovnicești imperative.Parohiile locale pot face doar anume locuri.Dar prin însăși natura lor ele sunt “defensive”,iar în momentul de față Ortodoxia este atacată violent și vicios.Atitudinea strict defensivă nu mai este suficientă.În acest climat este nevoie de afirmarea răspicată,fără echivoc, a celor în care credem și le mărturisim.Ortodoxia trebuie să iasă la luptă!
În această înțelegere putem vedea Mânăstirea Țara Almajului ca împlinire și transfigurare a spiritului almajan, a spiritului de “graniță”,luptător și biruitor.Modul de acțiune al Mânăstirii reflectă o profundă și intimă cunoaștere a spiritului bănățean.Bănățenii sunt mai puțin înclinați la contemplație “pură”,ei au un acut spirit de înțelegere dar asta combinat cu nevoia de a acționa,de a afla rezolvare și cale de a ieși din impas.Însăși așezarea Mănăstirii sugerează înțelegerea și adresarea perfectă a acestei stări.

Mănăstirea este așezată la vedere,în față tuturor,este un avanpost întărit,ca o baza de asalt gata de lupta.Căci despre lupta cea mai grea este vorba:confruntarea forțelor răului, a demonilor și mântuirea sufletelor omenești.În chip aproape miraculos clădirea Mânăstirii și a Bisericii ei se înalta temerar.Nu numai temerar,ci nespus de frumos.Ortodoxia nu înseamnă doar Dreapta Credință,înseamnă și frumusețe fără egal!
Pornind de la nimca Părintele Petrică Zamela a gospodărit puținul și prin rugăciune, acesta s-a făcut Mânăstirea pe care o vedem.Nu trebuie uitat niciodată că Dumnezeu lucrează prin oameni,pe care El i-a adus în existent.Au fost mulți oameni care au ajutat și au fost câțiva Primari Almajeni care au ajutat decisiv.Sunt ferm convins că numele lor este scris în Cartea Vieții!
Dar în momentul de față Părintele Petrică înfăptuiește un lucru esențial și în realizarea lui el are nevoie,mai ales,de rugăciunile noastre.
Mânăstirea devine nu numai loc de rugăciune dar și centru de răspândire a culturii in tiparele ei romanesti vesnice.Folosind facilitățile existente, în chip nespus de înțelept, Părintele Petrică Zamela organizează aici adunări culturale și de comunicare științifică.Desfășurarea acestor adunări în Mânăstire face cu neputință strecurarea duhului veninos al secularismului.Este cu neputință ca într-o Mănăstire Ortodoxă să verși venin ateist.Dar mai mult decât atâta ,Părintele Petrică Zamela așează în Mănăstirea Țară Almajului o rânduiala capabilă să zidească tradiție, menită să însoțească existenta așezământului în viitor.O tradiție care să însemne rugăciune dar și dragoste activă pentru Almaj,oamenii lui și sănătatea lor spirituală.
Mânăstirea Țară Almajului și Părintele Petrică Zamela au nevoie de tot ajutorul material pe care îl putem jertfi,dar mai ales au nevoie de rugăciunile noastre fierbinți: le merită cu prisosință!

Atunci când clopotele Mânăstirii vestesc vremea de rugăciune,sunetul lor răsună în toată Valea Almajului.Iar acea chemare vestește că nu va înceta în Valea Almajului lăuda adusa lui Dumnezeu în Ortodoxie și nu va inceta statornicia Almajenilor în duh românesc.

Alexandru Nemoianu
Istoric
The Romanian American Heritage Center

Alexandru Nemoianu    12/27/2017


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian