Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Nasterea Domnului

În fiecare an, la 25 Decembrie, sărbătorim
marele praznic al Nasterii Domnului sau
Crăciunul, când Fiul lui Dumnezeu s'a întrupat
din Duhul Sfânt si din Fecioara Maria si s'a făcut
om, pentru răscumpărarea neamului omenesc din
robia păcatului.
Miracolul sublim al nasterii Fiului lui
Dumnezeu ne atinge si în acest an, cu aripa lui
muiată în azurul harului. Fiecare simtim bucuria
marii sărbători, în casele si familiile noastre, în
bisericile si comunitătile noastre, întelegând că
solia Evangheliei Mântuitorului este pacea,
dragostea si buna întelegere.
Acolo, la portile cetătii Betleemului, se
deschidea, acum două mii de ani, cea dintâi
pagină a noii istorii a omenirii, a unui nou
catehism de viată nouă si de duh nou,
evenimentul crucial al umanitătii. Acolo, îngerii
Celui Prea Înalt, din înăltimile albastre ale
cerului, au înăltat cea mai frumoasă si mai
înăltătoare cântare, după care faptura va suspina
cu înfiorată nostalgie întru împlinirea ei : "Mărire
întru cei de sus lui Dumnezeu si pe pământ pace,
între oameni bunăvoire" (Lc. II, 14).
Firea se învesmântează cu haina imaculată a
zăpezii, iar minunatele colinde ne îmbracă
sufletul în hlamida luminoasă, la vederea chipului
strălucitor, vesel si senin al Pruncului divin. El a
adus lumina constiintei despre Dumnezeul cel
adevărat, a răsărit "Soarele dreptătii" care s'a
întrupat pentru mântuirea noastră, eliberându-ne
din blestemul păcatului, s'a pogorât la noi pentru
ca să putem urca la ceruri si, din fiii răzvrătirii si
slujitorii celui rău, să ne facă fiii păcii si slujitorii
lui Dumnezeu.
Astăzi Fiul lui Dumnezeu se face Fiul
Omului, se dezbracă de strălucirea divină pentru
a se îmbrăca în haina umilă a trupului nostru, se
identifică cu noi ca să poată să rămână în veci cu
noi, iar prin viata si învătătura Sa să ne deschidă
iarăsi portile paradisului pierdut prin neascultare.
"Cu adevărat, mare este taina crestinătătii;
Dumnezeu s'a arătat în trup, s'a îndreptat în Duhul,
s'a văzut de îngeri, s'a propovăduit de oameni, s'a
crezut în lume si s'a înăltat întru slavă" (I Tim. III,
16) - scria Sfântul Pavel ucenicului său, Timotei. Întradevăr,
Nasterea Mântuitorului este un eveniment unic
în lume, reprezentând împlinirea profetiilor Vechiului
Testament si asteptării adevăratului Mesia.
Nasterea Domnului este vestea minunată că omul
este înzestrat de Creator cu o scânteie divină - sufletul
-, că rezumă în sine întreg cosmosul, că acest suflet
pretuieste mai mult decât toate bogătiile lumii si că
pentru salvarea lui de rătăcire, cădere, pasi grăbiti,
ignorantă, patimi si alte păcate, merită făcute orice
jertfe si sacrificii.
Nasterea Mântuitorului este vestea minunată ca în
Iisus Hristos avem modelul desăvârsit al unei vietuiri
după voia lui Dumnezeu, model după care ne putem
orienta permanent viata, că în El sufletul nostru poate
să-si ostoiască setea de adevăr, frumusete si dreptate,
după lumină, bucurie si pace lăuntrică, după fericire în
sensul cel mai înalt.
Nasterea Domnului este vestea minunată;
nemaiauzită până atunci, că toti oamenii sunt frati, fii
ai aceluiasi Părinte ceresc, că toti au aceeasi obârsie,
menire, demnitate si acelasi drept sfânt de a se bucura
în chip egal de toate bucuriile cu care Dumnezeu a
binecuvântat pământul.
Nasterea Domnului este vestea minunată că
valoarea unui om nu se judecă după aparente, după
haine, după bani, după rang si diplome, ci după
frumusetea sufletului său, după întelepciunea sa, după
binele care-1 face semenilor săi si celor în nevoi, după
consecventa cu care aplică în viată principiile
Evangheliei Fiului lui Dumnezeu cel Întrupat.
"Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru,
răsărit-a lumii lumina cunostintei; că întru dânsa
cei ce slujeau stelelor, de la stea au învătat să se
închine Tie, Soarele dreptătii si să Te cunoască pe
Tine, Răsăritul cel de sus. Doamne, mărire Tie !"
(Troparul Nasterii).

Să ne rugăm Pruncului născut în pestera
Betleemului si Sfintei Sale Maici, ca bucuria, fericirea
si bunăstarea să mângâie sufletele tuturor Romanilor
din Tară si din străinătate, fii ai aceluiasi Părinte
ceresc.


Părintele Cezar Vasiliu / Montreal    12/20/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian