Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Ultima ediţie

aerul îmbâcsit miroase a cerneală mută
a sudoare virilă /muncitorii luminii beau zeloşi la comun chinină/
scriitorii îşi descalţă condescent papucii casnici
în pragul eternităţii
ascund călcâiul ahileic în burta chitului
înghiţind singurătatea /cucută amară /
ca pe un peşte distrofic
ai ascuţit rutina zilei pe acoperişul încins
scrib lasciv îţi tăvăleşti fericirea asimptomatică
în dulcele stil verba volant
la terase latră maidanez extravaganţa orală
cu degete teşite se numără banii/ ultimii mohicani ai scrisului/
mă scriu pe cord deschis
împărţind celule din vena siliconată/capsule aseptice /
redactez ultima ediţie fără anestezie
la pagina trei
strecor guşterul roz al cuvintelor tranşa(n)te
în patul tău s-au mutilat procustian
cuvinte dezarticulate


latest edition

clogged air smells of ink moves
manly sweat / light workers shared zealous drink quinine /
household slippers shoes off his condescension writers
the threshold of eternity
hiding in the belly of the whale heel ahileic
engulfing loneliness / hemlock bitter /
as a fish dystrophic
daily routine of sharp hot roof
scribe lascivious wallow you happiness asymptomatic
in the sweet style verba volant
Oral extravagance barking stray terraces
tapered fingers are money / last Mohicans of writing /
I write open heart
silicone vein dividing cells / capsules aseptic /
latest edition editor without anesthesia
on page three
green lizard pink slip tranche of words (n ) te
in your bed were mutilated procustian
disjointed words


Zece funde

mi-e dor de aburul nărilor umede
calul acela întelept mă iubea
între noi erau mutări (i)logice ca la sah

nevederea simturile si le pipăia
turele tale sincere pe lângă plopii fără sot
agitau romantismul desuet
cu rufe albe la balcon
pantofi negri cu siret /prea înteleptul meu unicorn/

gem caisele de irepetabila povară
mă tem mă tot tem
că donquijote o să moară
într-o magică zi de septembrie
iar el calul acela întelept o să-mi moară cu ochii deschisi
mirosind iarba de mare amară

calul se resemna să fie potcovit
coama lui împletită cu zece funde
striga să nu mă tai sunt cal de povară
la abator toti măcelarii miros a minciuni sau a boală
între noi caii aleargă ultima cursă
nu există final învingătorul sigur se împuscă


cu nările umede calul aleargă
iubiri de o vară ard la foc mocnit
trotuarul scuipă lavă jilavă
setea orasului fără cai
cere o mie de ani
ca o mie de stropi în ocean
calul îmi linge mâinile drept
am ochii deschisi de mărgean/pesti coloranti în ocean/
mută întâi tu mai astept un veac o cursă un pas
sah mat de azi merg cu singurătatea la pas


Ten bows

I miss the nostrils wet steam
I loved that horse wise
between us were moving (i) the chess board
nevederea would grope your senses
your turrets sincere besides poplars odd
bobbed romance obsolete
with whites from the balcony
black shoes with shoelace / too wise my unicorn /

apricot jam of unrepeatable burden
I'm afraid I still fear
that DonQuijote to die
a magical day in September
wise that horse and he'll die with my eyes open
bitter smelling sea grass

be saddled horse resign
his mane braided with ribbons ten
are not cut me cry workhorse
all butchers at the slaughterhouse smell of lies or disease
between us last race horses run
Finally there is sure shot winner


wet nostrils running horse
Summer love a smoldering fire burning
spewing lava damp pavement
City thirst without horses
require a thousand years
as a thousand drops in the ocean
horse licks my hands right
I open eyes coral / fish in the ocean coloring /
First you wait moves a step ever race
Today checkmate loneliness go to step


Vitralii

reflectă norul alb al inimii mele
standuri pline de inutile haine suflete roase
pe strada inimilor calde vitralii reci
adorm pictate de îngerii cu mâini de Manole
aripi negre de Icar îsi fâlfâie neputintele
ca un liliac setea de întuneric

ochii tăi sculptează în mine tăceri albastre
flori de nu-mă-uita stalagmite oase mute
irisii mei absorb aburul culorilor
ce se tot scurge patetic
din vitrinele vandalizate
orasul bea mirul ploilor mute

cumpără deziluzii împarte miriapode /splendoare în iarbă/
pictează fericirea stelelor tremurânde
desparte oceanul dezlăntuit de marea moartă
(mai) desenează o hartă sau o haltă
lasă lupii să sfâsie cu ghearele
mii de vitrine
tu bea-si fericirea amară pe strada nepavată

de cerul ca o fereastră spartă
scara inimii se sprijină sculptată
în marmura de granit a luminii
întunericul din mine îsi înfloreste
(prea) angelic trandafirii /vitraliile unui curcubeu în roz/
vrăjitor al iubirii din Oz


Stained

reflects the white cloud of my heart
stands full of unnecessary clothing worn souls
Stained warm hearts at cold
Hand painted angels sleep with Manole
Icarus black wings flap her infirmities
like a bat dark thirst

silence me sculpts your eyes blue
flowers forget-me- not stalagmite bones move
my irises colors absorb steam
that all drain pathetic
in windows vandalized
move heavy drinking town ointment

disillusionment buy shares millipedes / Splendor in the Grass /
paint the stars trembling happiness
unleashed ocean separates the Dead Sea
(more ) draws a map or stop
Allow wolves to tear claws
showcases thousands
you drink your bitter happiness unpaved street

the sky like a broken window
heart carved ladder rests
in light marble granite
I myself darkness thrives
(too ) angelic pink / stained a rainbow pink /
wizard of Oz love


Uralii printre epave

gratiile dintre oameni nu seamănă cu gratiile de la colivii
ele au dinti ascutiti par rechini ce devoră sufletele moarte ale lui Gogol printre epave (încă) vii
mi-e dor de suflul flamboiant al câmpiei unde îmi ascund demnitătile /capre negre cu copita spartă/
mâinile mele două curătă taraba lumii opulenta desartă
simt lava uralilor trecându-mi în sânge/leagăn atârnat de gura de cer/
respiră nicotinic al iubirii mare ultim mister
descăltată de adamii perfuzabili stereotipi de carnaval
poti încerca pasii de salsa pe acoperisul lumii orbitor din aval
cu uralii în sângele dement pervertit
ca un condor solitar pe creste tintuit
iubesc urăsc sfâsii tăcerile lui mademoiselle Pogany cu un zbor
am inhalat iarba iubirilor care printre epave nu mor


Urals among shipwrecks

people do not like the bars of the cage bars
they seem sharp teeth that devours the souls of dead sharks Gogol among shipwrecks ( still ) alive
I miss the flamboyant breath of the plain where I hide my dignity / chamois broken hoof /
my hands clean stall two world opulence empty
Urals lava feel my blood passing / swing hanging from the mouth of the sky /
nicotinic breathes of love great last mystery
The Adamites barefoot carnival infusion stereotype
you can try the steps of salsa on top of the world dazzling downstream
with blood demented perverted Urals
as a solitary condor increase nailed
I love Mademoiselle Pogany hate rip his silence with a flight
I love that inhaled grass among wrecks do not die


Pietrele soarelui

diminetile se dezbracă de trandafiri
mă îmbrac în ii brodate cu rosii spini
dorm pe geana curcubeului care plânge comete
tu râzi pe ulita îngustă a copilăriei /porumbel voiajor/
cu cerul din mine îti mângâi soarele tatuat în piept
schiopătez de prea putine cuvinte
pe drumul albastru pictat mult prea lent
rochia îmi miroase a fragi picioarele a pietre de râu
ti-e teamă de o magică iubire ca de o moarte
mă încalt cu visele tale fragile îti port haina celor două nopti
dragul meu drag cel mai de departe
lava cuvintelor sapă între noi sapte sorti
clopotei sună din grădini suspendate
între steaua diminetilor si roua iubirilor perlată
se iubeste diafan
cu simturile aprinse ca ochii unui cer magică artă
goliti de cuvinte prea dulci prea amare/
curcubeu aruncat peste mare


stones sun

morning undress roses
I dress embroidered with red thorns in them
sleep on rainbow eyelash crying comets
you laugh the narrow lane of childhood / Homing pigeon /
you caress me with sky sun tattooed chest
limped few words
painted blue on the road too slowly
I smell strawberries dress feet of river stones
you're afraid of a magical love z a death
fragile dreams I wearing clothes you wear two nights
My very dearest best by far
lava digs words between November 7 lots
rang bells hanging gardens
between the star loves mornings dew pearl
loves gossamer
eyes lit senses a magical sky art
empty words too sweet too bitter /
rainbow over the sea cast


Angela - Melania Cristea     12/3/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian