Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Apocalipsă şi apocalipse

În noianul de evenimente şi ştiri, care paralizează discernământul, se strecoară frecvent tot felul de apocalipse, previziuni despre cataclisme sociale, militare, financiare, etc. fără sens, având drept finalitate doar suferinţa, moartea şi neantul.

Toate asemenea apocalipse imită Apocalipsa Sf.Ap.şi Ev.Ioan, omiţând adevăratul sens şi adevărata finalitatea: a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos şi Judecata cea de pe urmă.

La vremea când, exilat (între anii 84-96) în insula Patmos de către împăratul Domitian, Sf.Ap.şi Ev.Ioan, evreu, a scris Apocalipsa , cuvântul grecesc “ apokálypsis desemna acţiunea de a dezvălui, a da la o parte vălul care acoperă tainele lui Dumnezeu.” (BVA)

Pe măsură ce timpul trece şi ne apropiem de acele momente … apocaliptice, Dumnezeu dă la o parte alte văluri, descoperind detalii în ton cu vremurile. Aceste descoperiri detaliate le primesc doar părinţii înduhovniciţi, îndumnezeiţi, trăitori în duhul Evangheliei şi al nealteratei tradiţii. Descoperirile ar trebui citite, sine ira et studio, de către tot omul dar…

Dacă suntem creştini ( chiar şi ortodcsi), (re)modelaţi de educaţie şi de grijile vieţii, am devenit agnostici sau indiferenţi sau atei , liber cugetători. Descoperirile în duhul Apocalipsei? Un afront adus raţiunii, cocoţate pe soclul idolatriei. Dacă suntem evrei şi, din aceleaşi motive ca şi creştinii, am devenit agnostici, indiferenţi sau atei, liber cugetători, nu mai aşteptăm niciun Mesia ,dar ne mai aducem aminte de Tora lui Moise, pe la unele sărbători cu bucate alese ( ca şi creştinii). Dacă , prin descoperiri găsim ceva care ne miroase a anti-semitism, gata, am luat foc! Dacă suntem musulmani, avem noi variantă de rai cu haremuri pentru bărbaţi.

Iată o asemenea descoperire, pe care recomand a o citi, cu răbdare, sine ira et studio, fără a intra în panică, reflectând şi punându-ne întrebări, pentru că deja suntem în mijlocul unor evenimente, ca frisoanele unui vulcan gata să erupă.

https://saccsiv.wordpress.com/2011/09/07/text-remarcabil-despre-apocalipsa-viziunile-staretului-antonie/

Citind cele de mai sus, mi-am adus aminte că am scris cândva Deep Impact, text pe care l-am regăsit pe un blog ateu: https://www.roportal.ro/discutii/topic/4908-deep-impact/

Totul decurge conform avertismentelor Mântuitorului, când se plimba printre oameni, conform celor descoperite Sf.Ap. şi Ev.Ioan. Trebuie să citim, cele cu mult timp înainte deacoperite, în detaliile vremurilor celor mai de pe urmă, adică cele de astăzi.

Ziua şi ceasul celei de-a doua Veniri? "Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl." (Marcu 13,32)

În faţa apostolilor stă un om care le vorbeşte aşa. Este adevărat că Petru spune: “Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu-Cel-Viu!“ (Matei 16,16) dar Îl înţelege ca Fiu doar în ipostasul trupesc, de om. Dovadă că , văzându-L prins şi fără reacţie de apărare în faţa judecătorilor, se leapădă de El, ca de un om. Abia după Înviere, apostolii vor înţelege deplin că Cel Care le-a vorbit a fost Dumnezeu adevărat şi Om adevărat. Când le-a vorbit ca om unor oameni, Iisus Hristos nu i-a minţit: nimeni ( niciun om ) nu ştie şi nici îngerii din ceruri, pentru ca nimeni să nu scotocească, căutând să afle care ar fi ziua şi ceasul. Căci s-ar lenevi toţi, lăsând cele de mântuire pentru ajunul acelei zile şi acelui ceas. Dar dacă Fiul lui Dumnezeu, născut , nu făcut, Cel deofiinţă cu Tatăl, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, spune " “Şi toate ale Mele sunt ale Tale şi ale Tale sunt ale Mele” ( Ioan17, 10) şi “aşa cum Tu, Părinte, eşti întru Mine şi Eu întru Tine.” 9 ( Ioan 17,21), nu se poate ca lumina Fiului să fie mai puţină decât lumina Tatălui, iar în această lumină intră şi înainte-cunoaşterea celor viitoare.

Dacă nu ziua şi ceasul, dar anul, dar luna, dar săptămâna? Apocalipsa conţine indicii pe baza căorara, de la un moment dat, se poate afla anul, respectiv luna venirii Mântuitorului. În multe spuse ale îndumnezeiţilor părinţi apare ca zi, duminică, şi ca ceas, cel al răstignirii Mântuitorului.

Şi dacă am şti toate acestea la ce-ar folosi, dacă n-am lucrat pentru mântuire? Şi , în vâltoarea teribilelor evenimente, cine va mai avea mintea limpede să stea a facă asemenea calcule?
Nicuşor Gliga    10/25/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian