Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Scrisoare pastorală


Hristos S-a-năltat!

Cancerul Europei. Circulă pe internet textul unul protocol(memorandum), care ar fi fost încheiat în 2014 între Uniunea Europeană si guvernul Greciei, în vremea când această tară se zbătea între viată si moarte, datorită datoriilor uriase pe care le avea. Documentul cuprinde conditiile ce ar fi fost impuse tării respective, pentru ca să i se acorde ajutoarele bănesti necesare iesirii din criză. Clauzele respective ar trebui puse în practică din toamna anului 2016, până în 2020. Ele priveau însă si alte state europene, fiind ca un fel de ,,buchet” de obiective, pe care uniunea si-ar fi propus să le realizeze. Am citit si ne-am cutremurat. Să dea Dumnezeu ca documentul respectiv să nu fie oficial, să fie o diversiune sau orice altceva, dar să nu fie pus niciodată în practică nici în Grecia, nici în alt stat al Europei.
Vom cita câteva articole ale acestui memorandum, pentru a ne da mai bine seama că documentul cu pricina vizează cele mai intime zone ale sufletului omenesc, cele mai sensibile aspecte ale identitătii unei natiuni, asa încât comentariile devin de prisos.
Capitolul al doilea al memorandumului priveste învătământul si are 12 articole: se va introduce „învătământul multicultural” în toate institutiile de învătământ din tară(1); se anulează toate sărbătorile religioase si nationale, la toate institutiile de învătământ(2); se desfiintează educatia religioasă a elevilor(3); se vor organiza vizite obligatorii la sinagogi si moschei pentru toti elevii(4); se introduce lectia de educatie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar(5); se renuntă la predarea lectiei de Istorie a Greciei si la acumularea de cunostinte referitoare la Revolutia Greacă(6); lectia de educatie sexuală va prevedea si o parte practică pentru toate nivelele de învătământ(7); se desfiintează toate sărbătorile nationale si paralele(8); se vor organiza sărbători dedicate mediului înconjurător(9); se desfiintează toate facultătile de Teologie(8); se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile si categoriile de învătământ si se procedează la introducerea internetului(11); se introduc diapozitive pentru sustinerea lectiei de educatie sexuală(12a); se vor organiza excursii cu elevii si studentii în locatii în care este promovată emanciparea sexuală(12 c); se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor(12 e).
După cum se poate întelege cu usurintă, se urmăreste crearea unui ,,om nou”, fără constiintă istorică si apartenentă la un popor, la o etnie, la o religie. Se elimină învătământul religios si se axează pe o educatie sexuală exagerată, menită să transforme omul într-o fiintă inferioară, apropiată de regnul animal. Se elimină profesorul din procesul de învătământ, pentru ca manipularea copiilor să fie făcută cu usurintă, în sensul celor voite din spatele ecranului. Scoala devine o adevărată pepinieră de îndobitocire a omului.
Capitolul al treilea are 15 articole: Sfânta Liturghie se va oficia iarna dimineata, iar vara seara(1a); vor fi demontate toate catapetesmele din biserici(1b); se vor introduce icoane renascentiste, înlocuindu-se astfel arta bizantină(1c); în cult se vor folosi si instrumente muzicale(1d); se renuntă la purtarea reverendei de către preoti(2a); clericii(preoti si episcopi) vor fi obligati să renunte la barbă si păr lung(2b); se vor interzice privegherile(slujbele de seară si de noapte) din biserici si mănăstiri(3); nu vor mai fi sărbătoriti sfintii antisemiti(4); toti clericii, indiferent de rang, vor tine predici antirasiste(5); se vor elimina imnurile anti-semite din întreaga Biserică crestină(6); în toate bisericile crestin-ortodoxe se va renunta la Utrenie(7a); în toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe(7b); se va celebra o sărbătoare dedicată mediului înconjurător(7b); se va introduce o sărbătoare dedicată holocaustului evreiesc, de trei ori pe an(7d); vor fi desfiintate toate sărbătorile nationale(7e); se vor reforma toate sărbătorile tinute de Bisericile crestine(8a); inaugurarea de noi sărbători în cadrul Bisericilor crestine(8b); desfiintarea avatonului(interdictia ca femeile să fie hirotonite episcopi, preoti si diaconi)(8c); Organizatia Natiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Crestine Unite(8d); Ierusalimul va deveni capitală spirituală(8e); se desfiintează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei si cele Slave(sârbă, bulgară etc.), mai putin Patriarhia Moscovei(8e); vor mai functiona doar trei patriarhii ale Bisericii Crestine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei si Patriarhia Constantinopolului(8f); toate seminariile teologice vor fi transformate în scoli de religie(8 g); Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum si din fonduri europene, să întretină lăcasuri de închinăciune ale musulmanilor(9b); Biserica Greciei se angajează să permită functionarea de lăcasuri de închinăciune ale budistilor si, în general, ale oricărui cult(9c); se vor organiza cursuri pentru toti credinciosii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile crestine, indiferent de convingerile religioase ale cursantilor(9d); se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale si în cadrul tuturor Bisericilor crestine(10a); se introduc, în toate Bisericile crestine, instrumentele muzicale si se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor(10b); se vor organiza concerte antirasiste în incinta si în afara lăcasurilor de închinăciune(10c); se desfiintează avatonul la Sfântul Munte Athos(interdictia femeilor de a pătrunde în acel loc)(10d); toate Bisericile crestine vor accepta unirile federale si multinationale(10e); O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial si de moderator în unirile internationale(10f); conducător al Bisericii crestine devine Vaticanul(11a); la Sfântul Munte Athos vor fi instalati monahi din toate tagmele romano-catolice, precum si practicanti ai cultelor păgâne(11b); la Sfântul Munte Athos se vor pune în functiune telegondole si alte sisteme inovatoare si se vor aduce statui apartinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări crestine, în centru păgân si bizantin de venerare si îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări si muzici bisericesti(11c); toate bisericile crestine se vor adapta noii realităti a Erei celei Noi(12); sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos (Grecia), în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, si se vor înfiinta trei centre ale acesteia(13a); în cadrul Bisericilor crestine vor fi numiti în functii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani(13b); în diferite insule din Grecia, dar si în Cipru si la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum si conferinte pe tema unirii internationale(14a); toate Bisericile crestine vor accepta desfiintarea statelor nationale si înfiintarea de unităti statale multinationale, multicentrice, multiculturale si multireligioase, precum si înfiintarea de unităti statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice(14 b); în cadrul Bisericii Crestine Ortodoxe se vor desfiinta stranele si cântăretii si se vor introduce coruri(14c); acordurile mentionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Crestin-Ortodoxe(15).
A comenta aceste prevederi ar necesita cărti întregi. O concluzie se impune: dacă acest memorandum(protocol) între Uniunea Europeană si guvernul Greciei este adevărat si el urmează să fie pus în aplicare începând din această toamnă, este un semn clar al începutului sfârsitului. Ne-am pus multe sperante în Uniunea Europeană, când am aderat la ea, dar usor-usor ne dăm seama că nu este ceea ce am căutat. Amestecul brutal în politica, economia, în viata statelor componente, tendinta de a le transforma în colonii, tendinta de a face din cetătenii statelor componente niste marionete, niste cifre statistice, fără identitate etnică si religioasă, constituie cancerul care va duce la dizolvarea imperiului. Tendinta tot mai multor state de a părăsi Uniunea Europeană devine tot mai îndreptătită. Dacă un asemenea memorandum ar fi cu adevărat pus în practică, chiar si numai în Grecia, as fi cel dintâi care as vota iesirea tării mele din uniune. Cu mâinile amândouă. Doamne fereste!
Oricum, vin vremuri de încercări grele pentru Biserica Ortodoxă si pentru credinciosii ei!
Să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine peste ele!
*
Proverbele – oglinda lui Dumnezeu(II).
g. Dreptatea. Dumnezeu pedepseste păcatele oamenilor, fie prin calamităti naturale, prin boli si accidente, sau prin alti oameni. Un astfel de om trimis de Dumnezeu ca să pedepsească păcatele altor oameni este numit ,,Biciul lui Dumnezeu”(VI, 683); ,,A fi mânia lui Dumnezeu”(VI, 684); ,,Când dă Dumnezeu, dă, iar când ia, apoi îti ia si cenusa din vatră”(VI, 651); ,,Ca pedeapsa lui Dumnezeu”(VI, 685); ,,A se duce ca pedeapsa lui Dumnezeu” (X, 371); ,,Dumnezeu ceartă pe om după puterea lui”(Zanne, VI, 660).
Pedeapsa dată de Dumnezeu, indiferent cum se produce ea, este cu voia si cu stiinta Lui, nu spre pierderea noastră, ci spre îndreptare: ,,Dumnezeu ceartă si iarăsi tămăduieste”(VI, 649). Este tocmai ceea ce spunea si Mântuitorul: ,,Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui”; ,,Dumnezeu ceartă pe cine iubeste”(VI, 648). ,,Dumnezeu nu trimite mai mult decât poate omul să ducă”(VI, 661); Dumnezeu ajută celor ce-L slujesc, celor ce cred în El, celor care sunt ,,ai Lui”: ,,Dumnezeu păzeste pe ai lui”(VI, 640). Uneori se ajunge până la protejarea ,,alesilor lui Dumnezeu” în cele mai concrete situatii: ,,Dumnezeu să te ferească de muierea ticăloasă”(VI, 671); ,,Dumnezeu să te ferească de omul strâmb (nedrept)”(VI, 675); ,,Dumnezeu să te ferească,/De bătaie cerească,/De urgie-mpărătească/Si de pâră mojicească”(VI, 672); ,,Dumnezeu să te păzească de un bogat care a sărăcit si de un sărac care s-a îmbogătit” (VI, 670); ,,Dumnezeu să te scape de crestinul turcit”(VI, 670); ,,Dumnezeu să-l iepure”(VI, 676); ,,Dumnezeu să-l ierte,/Cu trei poame fierte,/Si cu una crudă,/Să nu-i fie ciudă”(VI, 677); ,,Dumnezeu să-l înmultească,/Ca si pe piatră să crească”(VI, 676); ,,Dumnezeu sfânt să păzească,/Toată firea crestinească, /De bătaia cea cerească,/De urgia-mpărătească,/Si de pâra mojicească” (VI, 672); ,,Dumnezeu sfântul să ne păzească/Si de praftorita tigănească”(VI, 671); ,,Dumnezeu te fereste,/Până te nimereste”(VI, 655, 656).
Proverbele îndeamnă pe om să evite a-si face singur dreptate, ci mai degrabă să lase pe Dumnezeu să judece pe semenii săi după dreptatea Lui, chiar dacă aceasta întârzie câteodată să vină: ,,A-l lăsa în plata lui Dumnezeu”(VI, 686); ,,Cum dă (o da) Dumnezeu”(VI, 686); ,,Dumnezeu nu bate cu bâta, (ci) numai cu socoata” (VI, 655); ,,Dumnezeu nu bate pe om cu ciomagul”(VI, 655); ,,Dumnezeu nu dă cu bâta, ci îi ia mintea” (VI, 660); ,,Dumnezeu nu doarme”(VI, 638); ,,Dumnezeu nu lasă pe om” (VI, 640); ,,Dumnezeu nu părăseste pe ai Lui”(VI, 640); ,,Dumnezeu nu pedepseste îndată ce omul greseste”(VI, 654); ,,Dumnezeu nu rămâne la nimeni dator” (VI, 655); ,,Dumnezeu nu răsplăteste ca dusmanul, ci goneste cu anul” (VI, 652); ,,Dumnezeu nu-i ca dusmanul”(VI, 653); ,,Dumnezeu nu-i la nimeni dusman”(VI, 653); ,,Dumnezeu plăteste după fapte” (VI, 652); ,,Dumnezeu precum e de haruri dătător, asa celor ce nu-I multumesc este si drept răsplătitor”(VII, 793); ,,Dumnezeu răsplăteste fiecăruia după faptele sale” (VI, 652); ,,Dumnezeu să le aleagă”(VI, 687); ,,Dumnezeu te pedepseste pe nesimtite, când bărbatul sau femeia măritată se dau cu străinii. În acea săptămână trebuie să se întâmple ceva rău în acea casă” (Zanne, IX, 303); ,,Dumnezeu vede toate”(Zanne, VI, 638); ,,Dumnezeu vine cu picioare de plumb, loveste însă cu mâini de fier” (Zanne, VI, 654); ,,Dumnezeu vine încet, însă bine” (Zanne, VI, 654); ,,Îl vede Dumnezeu!” (Zanne, VI, 682); ,,Întârzierea certării, Dumnezeu cu asprime o împlineste” (Zanne, VI, 654); ,,L-a iertat Dumnezeu” (Zanne, VI, 687); ,,L-a strâns Dumnezeu” (Zanne, VI, 687); ,,L-a văzut Dumnezeu” (Zanne, VI, 681; X, 371); ,,Mai bine ai a face cu Dumnezeu, decât cu sfintii” (Zanne, VII, 157); ,,N-are Dumnezeu stăpân” (Zanne, VI, 637); ,,Nu bate Dumnezeu cu biciul ”(Zanne, VI, 655); ,,Nu-i cum vrem noi, ci-i cum vrea Cel de Sus” (Zanne, VI, 644); ,,Nu-l mai împacă nici Dumnezeu” (Zanne, VI, 686); ,,Numai la Dumnezeu e dreptatea” (Zanne, VI, 634); ,,Ochiul lui Dumnezeu e întotdeauna deschis (Zanne, VI, 638); ,,Omul propune, Dumnezeu dispune” (Zanne, VI, 645); ,,Orice ne dă Dumnezeu, toate sunt bune” (Zanne, VI, 641); ,,Răzbunarea lui Dumnezeu nu loveste repede” (Zanne, VI, 654); ,,Un bătut de Dumnezeu” (Zanne, X, 371); ,,Varga lui Dumnezeu” (Zanne, VI, 683); ,,Voia lui Dumnezeu nu se potriveste cu a oamenilor” (Zanne, VI, 644); ,,Dumnezeu amână, dar nu uită” (Zanne, VI, 653).
h. Bunătatea: ,,Bun e Domnul, dar si dracul mester bun!” (Zanne, VI, 643); ,,Bun e Dumnezeu” (Zanne, VI, 641); ,,Bun e Dumnezeu, aproape-i pădurea” (Zanne, X, 370); ,,Bun stăpân e Dumnezeu! (Zanne, VI, 637); ,,Bunu-i Dumnezeu, dragul de el, tucu-l!” (Zanne, VI, 641). Pe cel care-l iubeste, are parte numai de bine, trăieste ,,Ca în sânul lui Dumnezeu” (Zanne, VI, 685);
i. Blândetea: ,,Care înaltă pe umiliti si ridică la mântuire pe cei ce plâng!” (Zanne, VI, 640);
j. Milostenia: ,,De la mine putin, de la Dumnezeu mult” (Zanne, VI, 679); ,,Cum dă (o da) Dumnezeu”(Zanne, VI, 686). Domnul a zis: ,,ajută-te si te voi ajuta!” (Zanne, VI, 656). ,,Dumnezeu cu mila si dracu cu pila” (Zanne, VI, 668). ,,Dumnezeu e tată de săraci, ci nu-i fecior de sas” (Zanne, X, 370). ,,Dumnezeu îti dă, dar în sac nu-ti bagă” (Zanne, VI, 657). ,,Dumnezeu tiran nu este,/Binele la toti voieste” (Zanne, VI, 669). ,,Dumnezeu tot dă si ia” (Zanne, VI, 662); ,,Să-ti ajute Dumnezeu ca să izbutesti!” (Zanne, VI, 688); ,,Si l-a păzit de pieire” (Zanne, VI, 666); ,,Tot binele de la Dumnezeu este” (Zanne, VI, 666); ,,Un Dumnezeu dă si altul ia” (Zanne, VI, 663); ,,Un Dumnezeu dă si zece iau” (Zanne, VI, 663); ,,Unde punea mâna, pune si Dumnezeu mila” (Zanne, VI, 680)(Va urma).
*
Sfaturi părintesti. Din cartea Părintelui Arsenie Boca, Cărarea împărătiei, mai spicuim un fragment:
,,FURTUNĂ ÎN PICURI DE ROUĂ. Nu stiu, văzut-ati aceste frumuseti simple ale diminetilor? Oglin¬desc soarele, îi răsfrâng razele, oglindesc pământul si-i atârnă deasupra ca niste mărgeluse sclipitoare, în arcul unui vârf de iarbă. Kneipp, un preot bun, mai mult medic balneolog si bucătar milostiv al necăjitilor, nu găsea alt tratament al epilepsiei, decât umblarea cu picioarele des¬culte câteva minute prin iarbă, ca bolnavul să-si reînvioreze nervii, scu¬turând la pământ si luând în picioare aceste buburuze de soare.
Nu asta e furtuna; asemăn numai constiinta cu picurii de rouă. Căci de fapt, în sfera constiintei se răsfrâng si se frâng, se tulbură si se ciocnesc scânteieri de soare, cu fioroase luciri de păcură. Situatia, isprăvile si tendintele ce le avem, toate se răsfrâng, se rezumă si se înscriu în structura noastră genetică, dar si în sfera con¬stiintei. Aci, în constiintă, se răsfrâng isprăvile pământului, si, peste ele, în aceeasi sferă, tot atunci, sau mai târziu, luminează seninul ceru¬lui, sau fulgerele dreptătii divine în iconomia organică, genezele recesive, desi latente, sunt ca si inexistente, dacă sunt dublate de perechea genezelor dominante. Nu tot asa e cazul si în ce priveste sfera constiintei.
Iarăsi o mică asemănare: de când undele hertziene ale posturilor de radio-difuziune circulă în jurul nostru, ne străbat fără să prindem nimic, oriunde ne-am afla, vestile si povestile din lumea întreagă. Le prind însă aparatele de receptie, care le transformă pe întelesul nostru. Cam asa ceva se întâmplă si cu energia germenilor infirmi ai structurii noastre genetice: organismul nu înregistrează această energie, dar o înregistrează sfera constiintei, si ne-o tălmăceste printr-un conflict străfund în temelia noastră. Ceea ce încercăm aci, e o scufundare în străfunduri, o experientă existentială”.
*
Gheorghe Trocan – un Om între oameni(III). În timpul în care a detinut functii de conducere la nivel de minister, Domnul Gheorghe Trocan nu a uitat nici un moment că este mehedintean si a ajutat, atât cât legislatia i-a permis, multe întreprinderi din Mehedinti, dar în primul rând Combinatul de prelucrarea Lemnului(CPL) din Tr. Severin.
Fiindcă rolul său era de a căuta noi piete externe pentru produsele românesti si de a extinde pe cele existente, a fost în centrul evenimentelor din domeniul respectiv. În acest sens, a detinut functia de presedinte al Comisiei Economice mixte Româno - Cipriote si membru în comisiile economice mixte româno-franceză, româno-sovietică, româno-nigeriană, româno-germană, româno-italiană, româno-ecuadoriană, româno-americană, româno-japoneză, româno-indoneziană, româno-austriacă si româno-canadiană. A efectuat numeroase deplasări în interes de serviciu în tări precum Spania, Franta, Italia, Belgia, Germania, Austria, Norvegia, Danemarca, Kuweit, Liban, Grecia, SUA, Canada, Peru, Costa Rica, Ecuador, Indonezia, Japonia, Singapore, Egipt, Bulgaria, URSS, Iugoslavia(Serbia, Macedonia, Slovenia Croatia), Cehia, Anglia, Nigeria, Republica Central-Africană, Dubai, Abu-Dabi, Slovacia, China, Ungaria si multe altele.
A purtat tratative pe teme economice cu numerosi sefi de state, cu prim-ministri, viceprim-ministri, ministri, directori si patroni de mari centrale economice, oameni de afaceri etc. Pretutindeni a slujit interesele românesti si a adus venituri substantiale la bugetul de stat. Nu a fost un om politic propriu-zis; si-a făcut doar meseria pentru care se pregătise. Câte ar avea de povestit!!
Era în culmea realizărilor profesionale, avea o pregătire solidă si o experientă cum putini au avut-o, dar Revolutia din 1989 i-a frânt aripile si viata sa fost deviată pe alt făgas. În ianuarie 1990, Domnul prim-ministru Petre Roman, prin decizia nr. 45/16 ian. 1990, l-a eliberat din toate functiile pe Domnul Gheorghe Trocan, fără nici o motivatie. Pur si simplu! Cu greu si-a găsit rostul în noul context, până a ajuns la vârsta de pensionare. Familia si prietenii adevărati l-au consolat si l-au încurajat, au fost alături de dânsul si loviturile pe care le-a primit nu au mai fost atât de dure.
Multi dintre locuitorii satelor Bârda si Malovăt, ca să-i citez numai pe dânsii, pot spune oricând că le-a fost de ajutor într-o împrejurare sau alta. Parohia noastră a beneficiat aproape în fiecare an de sprijin financiar din partea dumnealui, iar în 1994 a trimis toată tabla galvanizată necesară schimbării acoperisului bisericii de la Bârda.
Dumnezeu să-i dea viată lungă, sănătate si multe bucurii!
*
File de jurnal – 27 nov. 1981. ,,Vineri dimineată m-am dus la redactia revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”. Am vorbit cu Dl. Alexandru Ionită. Din câte am înteles, nu-i prea merg bine corăbiile. Se plângea că toti sunt porniti pe el că întârzie aparitia revistei, desi el nu e decât acarul Păun. Si-a manifesta dorinta de a se preotisi a pleca de la revistă. M-a îndemnat să-mi termin doctoratul, spre a avea un cuvânt mai greu de spus în lumea cercetătorilor. Mi-a spus că e probabil ca ultimele două numere din revistă de pe anul viitor să-i fie puse la dispozitie pentru a publica Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-1994), urmând să se facă apoi câteva sute de extrase copertate. Îi este imposibil să-mi mai publice alt material deocamdată. Eu mă gândeam să-i dau Eufrosin Poteca inedit. Cursul de Istoria Filosofiei, pe care ,,Mitropolia Olteniei” mi l-a restituit. De altfel, nu poate fi publicat nici materialul cu Documente etnoistorice inedite din secolul al XIX-lea cu privire la locasuri de cult si asezări românesti străvechi. Pe acesta mi l-a retinut Domnul Gânceanu, redactor la ,,Studii Teologice” spre a-l vedea si a se pronunta dacă poate să-l publice în acea revistă.
Am vorbit cu Părintele Valeriu Anania. Desi este constient că vor fi destule greutăti, speră, totusi, să-mi publice Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxe Române”(1874-1994). Mi-a spus că are greutăti în a-l convinge pe patriarh ca să semneze adresa către Societatea Biblică Britanică în vederea reeditării Bibliei lui Serban(1688). Dânsul a purtat tratative cu reprezentanti ai societătii si i-a convins să reediteze Biblia, dar cu textul paralel al limbii actuale române.”

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda    6/24/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian