Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Cânt de Iubire - Song of Love

Aşezaţi la masa Tăcerii
în regatul necunoscut
Poeţii frâng pentru noi
Pâine curată
stropită
de Rouă cerească...


Morţii cu morţii, se spune,
şi viii cu viii!
Dar ştim noi oare
care sunt morţii
şi care sunt viii?


Un Poet mai mult
Dincolo...
Un Poet mai puţin
aici


La plecarea
în regatul tăcut
Poetul ne lasă
un cânt de Iubire
necunoscut...SONG OF LOVE

Seated at the table of Silence,
In the unknown kingdom,
Poets break for us
fresh bread,
sprinkled
with Heavenly Dew..


The dead go with the dead, they say-
the living with the living!
But do we really know
who is dead,
and who is living?


Another Poet,
In the Beyond...
One less Poet ,
here.


Departing
for the silent kingdom,
the Poet leaves behind
a song of Love
unknown...AM VĂZUT-O
Am văzut-o cum vine,
Aşteptată sau nu,
Încet sau deodată.
Şi pleacă victorioasă
Sau aşa crede,
Pentru că nu poate lua
Decât ceea ce poate duce,
Ceea ce se poate pierde.
De fiecare dată constată
Ca Altcineva a fost primul
Şi înţelege că şi acum
Puterea îi este dată
Doar pentru a se supune
Şi a-şi purta în tăcere,
Povara acestei cunoaşteri
De-a lungul Vieţii nesfârşite.I SAW HER
I saw her arrive,
expected or not,
slow or sudden.
She leaves victoriously,
or so she thinks,
for she can take
only what she can carry,
only what can be lost.
Each time she notices
someone Else was there first
and comes to know
her power is
only to obey,
to carry quietly
the burden of knowing
through Life eternal.NICI MĂCAR O CLIPĂ
Unde eşti, o, soare
Dacă nu în Inima mea,
De unde pleci
pentru a răsări
Şi pentru a apune,
Fără ca să lipseşti totuşi
Nici măcar o clipă?


Unde eşti, o, lume
Dacă nu în Inima mea,
De unde pleci
pentru a te crea
Şi pentru a te distruge,
Fără ca să lipseşti totuşi
Nici măcar o clipă?


Unde eşti, o, inimă
Dacă nu în Inima mea
De unde pleci
pentru a te naşte
Şi pentru a muri,
Fără să lipseşti totuşi
Nici măcar o clipă?


Cine eşti, o, Existenţă,
Dacă nu Inima mea,
De unde totul pleacă
pentru a apărea
Şi pentru a dispărea
Fără să încetezi să fii
Nici măcar o clipă?NOT EVEN AN INSTANT
Where are you, oh, sun
if not within my Heart,
from where you take leave
to rise
and set,
yet absent
not even an instant?


Where are you, oh, world
if not within my Heart,
from where you take leave
to create
and destroy yourself,
yet absent
not even an instant?


Where are you, oh, heart
if not within my Heart,
from where you take leave
to be born
and die,
yet absent
not even an instant?


Who are you, oh, existence
if not my Heart,
from where everything takes leave
to appear
and disappear,
yet ceasing to be
not even an instant?SUNT INIMA MEA
Am venit în inima ta.
Sunt demult în inima ta.
Nu am fost nicicând altundeva,
Decât în inima ta.


Ai venit în inima mea.
Eşti demult în inima mea.
Nu ai fost nicicând altundeva,
Decât în inima mea.


Eşti Inima mea.
Sunt.


I AM MY HEART
I came into your heart.
I have been in your heart a long time.
I have never been elsewhere
but in your heart.


You came into my heart.
You have been in my heart a long time.
I have never been elsewhere
but in my heart.


You are my Heart.
I am.


Despre volumul de poezie
Cânt de Iubire - Song of Love

Frumuseţea adevărată are harul de a străluci cu o putere lăuntrică, imanentă, a sufletului curat ce o locuieşte şi o înfăp­tuieşte mereu - fărâmă vie a Duhului înalt, al însuşi Creatorului tuturora

Veacul acesta, cu lumea lui (post)modernă, prea ocupat cu patimile sărmanelor sale nefapte, rămâne astfel mereu în uluire, atunci când i se iveşte în faţă Frumosul, neaşteptat, viu, negrăit, în toată splendoarea sa, parcă mai presus de firea noastră omenească, cea de toate zilele; aşa ni se arată şi versurile doamnei Liliana Popescu, în care armonia gândirii matematice şi eleganţa rostirii poetice se îmbină în mod fericit, bucurându-ne adâcul inimii.


• • •

True Beauty has the heavenly-given gift to shine with the immanent inner power of itself - the power of the pure soul inhabiting and incessantly creating it from within, in the glory of a joyful ray of light coming to us from the Spirit of God above.

This century's (post-)modern world, too busy to attend to its fierce and pathetic undoing, keeps being taken aback in sheer surprise whenever simple and noble Beauty shows unexpectedly, full of life and in mighty splendor. So comes to us Liliana Popescu's sweet verse, weaving the harmony of deep mathematical thought with the grace of light poetic expression, for the pure delight of our hearts bosom.


Dan Sluşanschi


http://www.elena-liliana-popescu.ro/
Elena Liliana Popescu    3/1/2016


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian