Home Informatii Utile Membrii Publicitate Business Online
Abonamente

Despre noi / Contacte

Evenimente Culturale

 

Românii de pretutindeni
Puncte de vedere
Pagina crestină
Note de carieră
Condeie din diasporă
Poezia
Aniversari si Personalitati
Interviuri
Lumea nouă
Eternal Pearls - Perle Eterne
Istoria noastră
Traditii
Limba noastră
Lumea în care trăim
Pagini despre stiintă si tehnică
Gânduri pentru România
Canada Press
Stiri primite din tara
Scrisorile cititorilor
Articole Arhivă 2019
Articole Arhivă 2018
Articole Arhivă 2017
Articole Arhivă 2016
Articole Arhivă 2015
Articole Arhivă 2014
Articole Arhivă 2013
Articole Arhivă 2012
Articole Arhivă 2011
Articole Arhivă 2010
Articole Arhivă 2009
Articole Arhivă 2008
Articole Arhivă 2007
Articole Arhivă 2006
Articole Arhivă 2005
Articole Arhivă 2004
Articole Arhivă 2003
Articole Arhivă 2002


Reflectii crestine

1. "Împărătia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru", zice Domnul. Deci te întoarce la Dumnezeu din toată inima ta, lasă la o parte lumea aceasta cu atâtea păcate pentru că atunci numai, sufletul tău va găsi linistea atât de dorită.
De ce te frământi cu lucruri trecătoare, gândeste-te în permanentă la mântuirea sufletului si atunci vei vedea împărătia lui Dumnezeu pogorându-se înlăuntrul tău. Împărătia lui Dumnezeu este liniste si bucurie în Duhul Sfânt.
Domnul Iisus va veni la tine binecuvântându-te dacă va găsi în sufletul tău loc pentru El, linistea adusă de El este nesfârsită iar bunăvointa Sa nespus de mare.

2. Pregăteste-ti inima pentru Domnul, suflet credincios căci El vrea să vină si să locuiască înlăuntrul tău. El spune: "De mă iubeste cineva, acela păzeste poruncile mele, si Eu voi veni la el si voi locui…". Lasă pe Iisus ca să intre în inima ta, El va priveghea purtând grijă de tine,oamenii sunt schimbători dar El rămâne în veac mereu lângă tine.

3. Nu te întrista când cineva ti se împotriveste ori se ridică asupra ta; cel care astăzi este cu tine, mâine se poate ridica împotriva ta, asa sunt oamenii, schimbători precum vântul. Dar tu pune-ti nădejdea în Dumnezeu, El va răspunde în locul tău făcând ce este mai bine pentru tine.

4. Pentru ce te uiti în jurul tău? Aici nu este loc de odihnă pentru tine, casa ta este în ceruri, asa că nu te uita la lucrurile de pe pământ decât numai în treacăt, nu te lipi de nimic din lumea aceasta ca nu cumva să ajungi slugă a păcatului si să te prăpădesti.
Gândul tău să fie pururea la Cel Prea Înalt si rugăciunea ta să se ridice la ceruri, înăreste-te în vremi de suferintă, rabdă cu usurintă gura celor ce grăiesc nedreptăti.

5. Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit de oameni în lumea aceasta fiind părăsit în mijlocul celor mai grele chinuri. El a fost chinuit si batjocorit pentru ca omul să fie răscumpărat din păcatul neascultării. El a avut dusmani si oameni care îi doreau răul, tu ai vrea să ai numai prieteni si binefăcători? Cum vrei să primesti cununa îndelungii răbdări dacă nu ai iesit biruitor din toate încercările? Suferă deci împreună cu Iisus si pentru Iisus dacă în tine există dorinta de a împărăti alături de El.

6. Dacă ai fi înteles viata lăuntrică a lui Iisus si dacă ai fi gustat numai o fărâmă din iubirea Lui cea mare, atunci nu te-ai mai gândi nici la prieteni, nici la vrăsmasi. Dimpotrivă, te-ai bucura de ocările primite, căci dragostea lui Iisus te face să nu mai tii la tine.
Cine iubeste pe Domnul si cine iubeste adevărul, cine s-a dezlipit de poftele trupesti si cine a uitat de el însusi, acela doar se poate apropia de Dumnezeu, putându-se odihni lângă El chiar din viata aceasta.

7. Omul care este întelept pretuieste lucrurile asa cum este necesar a fi pretuite, el ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cel care nu se frământă cu gânduri desarte, ci se îngrijeste numai de propriul suflet, acela poate să se îndeletnicească cu ceea ce este plăcut Domnului care s-a jertfit pentru noi.
Crestinul adevărat îsi strânge usor puterile sufletului său, căci el niciodată nu le-a risipit pe toate. Munca si grijile vietii de toate zilele nu îl tulbură cu nimic căci se învoieste cu toate nevoile care vin asupra lui. Cel care si-a hotărât drumul sufletului său, acela nu se frământă cu binele ori cu răul pricinuit de altii; nimeni nu îti poate face răul pe care ti-l faci tu însuti.

8. Dacă ai fi asa cum trebuie să fii, adică bun si curat ai simti ajutorul, sporul si desăvârsirea ta. Adesea esti tulburat cu lucruri de nimic, lucruri care îti produc supărări; si acestea ti se întâmplă pentru că nu vrei să răstignesti poftele trupului si să renunti la desertăciuni. Nimic nu întunecă mai mult inima omului decât poftele trupului si doar dacă le curmi te vei putea gândi la Dumnezeu si vei putea gusta mereu din bucuriile sufletesti.
Smerenia
1. Să nu pui niciodată pret nici pe prieteni si nici pe dusmani, în tot ceea ce faci trebuie să ai grijă ca Dumnezeu să rămână în preajma ta; păstrează-ti cugetul curat si El te va apăra pretutindeni căci răutatea omenească nu poate să vatăme pe cel care crede în Domnul. Dacă te vei obisnui să taci si să rabzi, Dumnezeu va fi lângă tine, deci lasă-te în voia Lui si vei primi ajutor dându-te pildă de smerenie tuturor.
2. Cel care îsi recunoaste păcatele, usor potoleste pe altii si se împacă lesne cu cei pe care i-a supărat căci Dumnezeu ajută pe cel ce este smerit si îl fereste de nevoi, se coboară la el umplându-l de daruri iar din umilintă îl ridică la mărire. Celui smerit îi descoperă tainele Sale iar sufletul îi este linistit pentru că nădăjduieste întotdeauna în Purtătorul (Proniatorul) si Apărătorul Domn Iisus Hristos.

Omul cel pasnic
1. Numai dacă esti pasnic vei putea să împaci pe altii; omul care este pasnic este mai de folos decât cel care este învătat. Omul care este rău la suflet lasă calea bună mergând către rău fiindcă iubeste nelegiuirea mai mult. Omul care este pasnic si curat vede numai drumul cel bun, căci având pace lăuntrică va urma numai calea binelui.
2. Usor te pricepi să te lauzi si să te dezvinovătesti de păcatele tale dar ai avea mai mare câstig dacă te vei recunoaste că esti un păcătos iar pe aproapele tău îl vei vedea ca pe un om drept.
Nu este greu să trăiesti alături de omul bun si blând căci prin bunătatea si smerenia lui poti si tu cunoaste adevărata cale ce te poate face cu adevărat fericit.
3. Sunt multi cei ce sunt lipsiti de liniste sufletească tulburând si pe altii, acestia sunt o grea povară atât pentru cei din jurul lor dar si pentru ei însisi.
…De altfel întreaga noastră pace sufletească în această viată atârnă mai mult de răbdarea necazurilor decât de alungarea lor, căci acela ce rabdă mult, acela va avea si multă pace lăuntrică. Un astfel de om este stăpânul său dar si învătătorul altora, el este prietenul nedespărtit al lui Iisus precum si mostean al Împărătiei cerurilor.

Cugetul curat si drept
1. Două aripi îl ridică pe om de pe pământ: nevinovătia si curătia; nevinovătia caută pe Dumnezeu, iar curătia inimii îl găseste.
Când inima te va mâna după voia lui Dumnezeu si te va îndemna spre lucruri de folos aproapelui, atunci poti spune că esti stăpânul tău; dacă inima ta ar fi curată, lumea ar deveni pentru tine asemenea unei oglinzi a vietii si o carte plină de învătături sfinte. Nici o făptură de pe pământ, oricât de neînsemnată ar fi, nu o putem vedea fără a simti că ascunde priceperea si bunătatea lui Dumnezeu.
2. Dacă vei avea destulă nevinovătie si curătenie sufletească, nu te vei poticni de nici o piedică în viată.
Omul cu sufletul rău vede peste tot numai necazuri si strâmtorări. După cum fierul pus în foc pierde rugina si scânteiază, tot asa si omul care se lasă în seama lui Dumnezeu se dezbracă de trândăvie ajungând să devină un om cu totul nou.

Veghează asupra ta

1. Să nu ne încredem prea mult în noi însine fiindcă de multe ori ne lipseste darul si priceperea de judecată. Prea putină lumină este în noi dar adesea o pierdem dacă nu o îngrijim. Repede simtim când ne supără cineva dar prea putin ne gândim cât de des noi supărăm pe altii; cine tine socoteală de faptele sale, acela merge netinând seama de încercările ce se ivesc, pe calea mântuirii.
2. Cel ce este cu judecată dreaptă, va purta grijă de sufletul său; dacă te-ai uita doar la tine si la Dumnezeu, nu te-ai pierde în grijile acestei lumi ce aduc doar necaz si deznădejde. De voiesti să ai liniste sufletească si să te apropii de Dumnezeu, lasă totul la o parte si te gândeste la tine însuti.
3. Dacă te-ai dezlipi de grijile cele lumesti, repede ai ajunge la desăvârsire, iar dacă tii seama de toate nimicurile usor te împiedici. Înaintea ta să nu fie nimic mai bun si mai plăcut decât Dumnezeu si toate cele ce vin de la El, care pe toate le plineste ca o mângâiere si bucurie a inimii.

Bucuria unui cuget curat

1.,,Lauda omului bun este mărturia cugetului său". Pentru aceasta, păstrează-ti cugetul curat si totdeauna vei fi plin de bucurie; cugetul bun poate răbda oricât de mult pe când cugetul întinat este mereu nelinistit si tulburat. Cei răi niciodată nu vor avea bucurie trainică nici liniste sufletească. Bucuria ta să fie atunci când săvârsesti binele.
Cei fără de lege nu au pace lăuntrică, urgia lui Dumnezeu se va ridica degrabă asupra lor si nimic nu va rămânea din agoniseala pe care au dobândit-o, risipindu-le sfaturile cele viclene.
2. Omul care iubeste pe Dumnezeu se poate lăuda chiar si când este încercat căci el se laudă în Crucea lui Iisus Hristos. Lauda pe care o dă lumea este de scurtă durată si totdeauna amestecată cu întristare. …Lauda oamenilor buni este în cugetul lor, nu în gura lumii iar bucuria celor drepti vine de la Dumnezeu si veselia lor iese din adevăr.
Cel care umblă după măriri pământesti si nu le urăste din adâncul sufletului său, acela se vede că nu tine la mărirea cea vesnică. Câtă liniste sufletească are cel căruia nu îi pasă de lauda lumii dar nici de ocara ei.
3. Lauda nu te poate face mai bun decât esti si nici ocara mai rău, căci tu esti acelasi. Omul te vede la fată, dar Dumnezeu îti vede inima, omul se uită la faptele tale, dar Dumnezeu este cel care măsoară cugetele. Fă bine întotdeauna si nu astepta răsplată pentru că asa face omul cu inima curată si smerită; nu primi mângâiere de la nici o făptură omenească, asa se cunoaste că ai curătenie sufletească si tărie lăuntrică.
4. Cel care nu aleargă pentru a vesti lumii faptele sale, acela se vede că s-a lăsat întru totul în mâna lui Dumnezeu; va avea de câstigat acela care este lăudat de Dumnezeu, asa cum spune Sfântul Apostol Pavel, fii deci cu inima la Domnul si nu te gândi la ce face sau ce spune lumea.

Păstrează-ti dragostea pentru Iisus
1. Cu adevărat fericit este cel ce iubeste din inimă pe Iisus; dragostea pentru făpturile pământesti este slabă si înselătoare pe când dragostea pentru Dumnezeu este trainică si nepieritoare.
Să ai prieten pe cel care nu se va despărti de tine nici atunci când toată lumea te va părăsi, si care nu te va lăsa în deznădejde nici în ceasul mortii dovedind adevărata prietenie.
2. Cât esti în viată, dar si în ceasul mortii să rămâi lângă Iisus, încredintându-te în mâna Lui, lasă-L să fie stăpânul inimii tale. Toate nădejdile puse în oameni se vor risipi, nu te răzima pe trestia bătută de vânt că omul este ca iarba iar zilele lui sunt ca iarba câmpului.
Adesea te înseli dacă judeci lumea asa cum o vezi din afară, iar în locul folosului si a usurării pe care o cauti în ea, vei găsi întotdeauna numai pagubă si necaz. Dacă vei umbla după pofte trupesti, le vei găsi si pe acestea, dar toate vor fi doar necugetare a ta si depărtare de Dumnezeu.

Iisus, prietenul tău

1. Dacă Iisus este cu tine, toate îti sunt plăcute si nimic nu îti pare greu dar când El te părăseste obosesti usor. Când Iisus nu se aude vorbind în inima ta, orice mângâiere este zadarnică; fericită este clipa în care Domnul te cheamă de la necaz si lacrimi către bucurie; câtă pagubă vei avea atâta timp cât vei sta departe de El.
2. Nu îti este de nici un folos dacă tu câstigi întreaga lume si pierzi pe Iisus, că lumea este un iad chinuitor pe când El este raiul plin de veselie si bucurie sfântă. Cel care găseste pe Iisus va dobândi cea mai de pres comoară, bucuria bunătătilor iar cel care Îl va pierde, acela va pierde tot ce are, viata fără de El rămânând neînsemnată.
3. Mare este mestesugul a sti să vorbesti cu Domnul si mare întelepciunea să-L tii întotdeauna aproape de tine; fii pasnic si smerit pentru ca El să rămână cu tine. Mai bine este să se ridice lumea întreagă împotriva ta decât să pierzi harul Lui, cel mai nepretuit prieten al tău.
4. Pentru Iisus, iubeste-i pe toti semenii tăi, prieteni si vrăjmasi, roagă-te pentru ei; fă aceasta ca o datorie de căpetenie si vei găsi împăcare în sufletul tău.
5. Rămâi curat si fără de prihană, fereste-te de orice păcat, nu deznădăjdui ci te supune fără de cârtire lui Dumnezeu răbdând orice lovituri; după iarnă si frig vine vara, după noapte si întuneric vine ziua cu lumina ei, după furtună si ploaie vine vreme frumoasă si senină.

Nu umbla după mângâieri

1. Nu este greu să lepezi plăcerile acestei lumi trecătoare dacă te gândesti că poti gusta din bucuriile cele ceresti, nepieritoare. Cel sprijinit de harul Domnului merge cu usurintă, plin de bucurie către desăvârsire.
2. Sfântul Mucenic Laurentiu a rămas nemuritor pentru că a stiut să înfrângă amăgirile lumii acesteia, răbdând fără cârtire pentru dragostea către Iisus Hristos. Iubirea pentru Dumnezeu i-a fost grija de căpetenie iar bucuriile ceresti au pretuit mai mult decât cele pământesti.
La fel să faci si tu: pentru dragostea fată de Dumnezeu să renunti la tot gândindu-te că ceasul despărtirii de lumea aceasta va veni si pentru tine, trebuind să te găsească pregătit pentru întâlnirea cu Judecătorul si Mântuitorul tău.
3. Pentru a-si înfrânge pornirile cele rele îndreptându-ti inima numai către Dumnezeu, omul trebuie să lupte vreme îndelungată. Cine poartă cu adevărat în el dragostea pentru Iisus si râvna fierbinte pentru fapte bune, acela nu va cădea pradă ispitelor omenesti, mereu el se va jertfi pentru Domnul său.
4. Harul lui Dumnezeu să te facă mai smerit, mai hotărât si mai întelept în toate lucrurile tale.
5. Cineva spunea simtind harul lui Dumnezeu: ,,Zis-am în inima mea: în veci nu mă voi clătina". Dar când harul s-a depărtat de la el, a adăugat: „Ti-ai întors fata Ta de la mine si m-am tulburat". Totusi, în mijlocul acestei tulburări, el nu a pierdut nădejdea, ci se ruga fierbinte zicând: ,,La Tine Doamne voi striga si Dumnezeului meu mă voi ruga". Apoi, culegând rodul rugăciunii sale si mărturisind că a fost ascultat, a spus:,,Auzitu-m-a Domnul si m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu".
La fel a fost si cu Sfintii, iar noi nu trebuie să pierdem curajul dacă avem râvnă duhovnicească.
6. Oare în cine să nădăjduim si în cine să ne încredem dacă nu în mila lui Dumnezeu si în asteptarea cerescului Său har si dar? Chiar dacă trăiesti la un loc împreună cu oamenii cinstiti, cu fratii evlaviosi sau te îndeletnicesti cu citirea cărtilor sfinte ori a cuvântărilor frumoase, sau asculti cântări de laudă către Dumnezeu; toate acestea sunt în zadar dacă esti părăsit de harul lui Dumnezeu. Nimic nu te poate ajuta mai mult decât răbdarea si lepădarea de sine, lăsându-te astfel în voia Celui Preasfânt.
7. Nici un sfânt nu s-a înăltat asa de mult fără să fi fost ispitit; nu este vrednic să se ridice cu mintea la Dumnezeu acel care nu a răbdat nici un necaz pentru Domnul. În urma oricărei ispite vine si mângâierea căci mângâierea cerească este făgăduită celor tari în ispite. ,,Celui ce va birui, zice Domnul, îi voi da să mănânce din pomul vietii".
8.Bunul Dumnezeu trimite mângâierea Sa, pentru ca omul să aibă mai multă putere în lupta cu iscoditorul dusman diavolul. Acesta, mereu veghind, pândeste pentru a pune stăpânire pe om, îndepărtându-l de Dumnezeu.

Multumeste lui Dumnezeu pentru darurile Sale
1. Tu umbli după odihnă când esti chemat la muncă? Mai degrabă fii pregătit pentru a birui mereu ispita si mai degrabă asteaptă-te la suferintă decât la bucurie. Care om din lumea aceasta nu ar primi cu plăcere bucuriile si mângâierile sufletesti dacă ar sti că acestea nu îi vor fi luate niciodată?…Plăcerile lumesti sunt desarte si rusinoase, pe când cele sufletesti sunt dulci si curate, izvorând din faptele bune si fiind împărtite de Dumnezeu celor cu inima curată. Nimeni nu se poate bucura mereu de mângâierile dumnezeiesti fiindcă ispita nu zăboveste să vină.
2. Încrederea prea mare în sine însusi precum si îndrăzneala fără de rost a inimii omului, nu lasă harul lui Dumnezeu să se pogoare asupra acestuia (a omului). Dacă harul lui Dumnezeu nu se pogoară dindestul asupra noastră, vina este a noastră pentru că nu suntem multumitori fată de Cel ce a trimis acest har. Totdeauna se dă har celui care îl primeste cu multumire, căci Dumnezeu ia de la cei ce sunt mândri si-L dă celor smeriti.
3. Mângâierea care îmi poate răpi pocăinta nu îmi este trebuitoare nici nu doresc întelepciunea ce poate să mă ducă la păcatul mândriei, nu tot ce este măret este si sfânt; nu tot ce e dulce este si bun, si nu orice dorintă este curată. Nu tot ce pare oamenilor că este plăcut, este si pe placul lui Dumnezeu.
Omul care a primit întelepciunea ca dar de la Dumnezeu, nu va îndrăzni să se mândrească, ci mai încrezător îsi va mărturisi slăbiciunea.
4. Întotdeauna stai în locul cel mai de jos pentru ca mai apoi să primesti si locul cel de sus. Sfintii care au fost mari înaintea lui Dumnezeu, au preferat să rămână mici înaintea lor însisi, cu cât chemarea lor era mai înaltă, cu atât inima le era mai smerită fiind plini de fapte bune si de slavă cerească, ei nu au umblat niciodată după desertăciuni omenesti. Întării si sprijiniti de Dumnezeu, acestia nu au umblat după mărirea pe care o dă lumea, gândul lor fiind acela de a proslăvi numele Domnului.
5. Chiar dacă ai fi încercat cu necazuri si chinuri, primeste-le pe acestea cu bucurie că toate acestea sunt orânduite de către Dumnezeu care toate le chibzuieste pentru mântuirea sufletului tău.
Dacă doresti să păstrezi harul lui Dumnezeu, multumeste-I pentru toate încercările si ispitele ce vin asupra ta, rugându-L să te ajute să le poti birui. Roagă-te neîncetat, fii smerit si cu băgare de seamă si nu uita că esti un luptător pentru Hristos.

Ce putini sunt cei care urmează lui Iisus
1. Sunt multi cei care ar dori să intre în împărătia cerurilor, dar putini cei care iau Crucea lui Hristos pe umerii lor. Toti ar vrea să fie părtasi la bucuria Lui dar putini cei ce rabdă pentru El, multi laudă minunile Domnului dar putini primesc ocara Crucii Lui, multi sunt cei care Îl iubesc atâta vreme cât nu dau de necazuri dar pentru o clipă dacă El îi părăseste, ei încep să murmure si să-si piardă nădejdea.
2. Cel ce iubeste pe Iisus, acela va fi binecuvântat în ziua necazului si strâmtorării si răsplata îi va fi mare, căci slujitorii lui niciodată nu rămân fără de plată.
3. Câte nu poate face dragostea pentru Dumnezeu atunci când este curată si neprefăcută de orice iubire de sine; cei ce se gândesc doar la câstiguri si la folosul lor arată lămurit că ei se iubesc pe ei mai mult decât pe Iisus.
4. Rar se găseste omul desăvârsit care a reusit să se rupă de tot ce este lumesc si pământesc. Oare cine poate găsi pe cel ce este cu adevărat sărac cu duhul, despărtit cu adevărat de orice făptură omenească? Trebuie să-l cauti ca pe un mărgăritar, până la marginile pământului!…Dacă omul ar fi plin de fapte bune, evlavios, întelept, totusi îi mai lipseste ceva: trebuie să se lepede de el însusi dezbrăcându-se de orice iubire de sine iar apoi să cugete că nu a făcut nici un bine.
5. Niciodată să nu pună pret pe faptele frumoase pe care le-a săvârsit, doar să spună, cu inima curată că este doar un slujitor ce nu aduce nici o roadă, după Cuvântul Adevărului: ,,Când ati făcut tot ce vi s-a orânduit să faceti, ziceti: -Slugi netrebnice suntem.”
Nimeni nu este mai bogat, mai puternic ori mai slobod, numai cel care a stiut să părăsească toate, să se lepede de el însusi, asezându-se pe cel mai din urmă loc.

Sfântul drum al Crucii
1. Cât de greu par pentru multi cuvintele lui Iisus: ,,Leapădă-te de tine, ia-ti crucea si vino după Mine", dar cu mult mai greu le va veni în ziua de apoi, când li se va spune: ,,Duceti-vă de la Mine blestematilor, în focul de veci!". Cei care ascultă acum cu bucurie glasul ce îi îndeamnă să-si ia crucea si să se supună, atunci nu se vor înfricosa de osânda cea vesnică.
Când va veni Domnul pentru judecată, pe cer se va arăta semnul Fiului Omului-semnul Sfintei Cruci. Atunci, toti ucenicii crucii care în viata pământească au urmat pe Iisus cel răstignit, se vor apropia, plini de încredere de Dreptul Judecător.
2. Crucea este mântuirea noastră, în cruce este viata, ea este apărătoarea credinciosilor, izvor al bucuriilor ceresti, bucuria duhului, desăvârsirea cea mai mare, sfintenia cea mai înaltă.
Prin jertfa de pe cruce, Iisus a adus mântuirea sufletului si nădejdea pentru viata vesnică. El a mers la Golgota pentru ca tu să te bucuri că Răscumpărătorul te pretuieste si poartă grijă de sufletul tău. Dacă vei fi părtas al patimilor Lui, vei cunoaste mărirea.
3. Totul atârnă de jertfa crucii si de răstignirea poftelor trupesti, totul trebuie să însemne jertfire continuă si pregătire pentru cer.
4. Uneori ti se pare că Dumnezeu te părăseste, alteori te supără aproapele, adesea tu esti o povară pentru tine însuti. Nicăieri nu vei găsi mângâiere si alinare, căci trebuie să suferi, după voia Domnului care doreste să te deprindă cu suferinta pentru a te supune fără cârtire, si să iesi din necazuri cu inima smerită. Trebuie să suferim adesea pentru a dobândi linistea lăuntrică iar apoi să fim vrednici pentru a primi cununa nemuririi.
5. Dacă vei lua crucea de bunăvoie, vei fii îndrumat si îndreptat către limanul dorit unde nu este durere. Iar dacă vei lua crucea doar din silă si nevoie, atunci îti vei îngreuia picioarele tale iar va fi supărătoare.
6. Tu crezi că vei putea scăpa de ceea ce nici un om nu a putut scăpa niciodată?…Crezi că a fost un sfânt în lumea aceasta care nu si-a purtat crucea sa fără de suferintă? Însusi Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul nostru nu a fost lipsit nici un ceas măcar de cruce cât a fost pe pământ, cunoscând numai durere si suferintă din partea celor ce l-au dat la moarte.
7. Toată viata Mântuitorului Iisus Hristos, aici pe pământ. a fost un calvar si o luptă împotriva păcatului, iar tu umbli după odihnă si după bucurie? Te înseli amarnic dacă vei căuta altceva decât suferinta; cu cât vei merge mai departe pe calea desăvârsirii sufletesti, vei fii încercat, dar povara crucii tale nu va fii mai mare decât o poti duce tu.
8. Omul pe care Dumnezeu îl încearcă, nu va rămânea fără de mângâieri, greutatea necazurilor se schimbă într-o încredere dulce, iar cu cât trupul este mai slăbit, cu atât sufletul se va întări mai mult prin harul Domnului.
9. Nu oricine poate să-si înfrâneze sufletul si să-si ia crucea fugind de toate măririle desarte, suferind necazuri si nenorociri în această viată….Dacă te gândesti numai la tine, niciodată nu vei putea să ajungi acolo unde trebuie. Dar dacă te vei lăsa în mâinile Domnului, vei fii îmbrăcat cu putere de sus, nu îti va fi teamă de vrăjmasul sufletului tău (diavolul) pentru că vei fii înarmat cu credintă si păzit de crucea lui Iisus.
10. Fii întotdeauna gata, ca o slugă bună si credincioasă a lui Iisus pentru a duce cu bărbătie Crucea Domnului tău, Cel care s-a răstignit de voie pentru tine. Fii gata să rabzi necazuri si nenorociri în această viată plină de dureri, bea cu bucurie paharul Domnului dacă ai dragoste fierbinte fată de El si dacă vrei să ajungi la mărirea Lui.
Dumnezeu nu va întârzia să-ti trimită măririle Sale, deci fii gata să suferi, toate necazurile priveste-le ca pe mângâieri, ele nu sunt vrednice de mărirea vietii viitoare si a slavei ceresti.
11. Atunci când vei simti că suferinta e dulce si te vei deprinde cu ea, atunci te vei socoti fericit că ai găsit raiul pe pământ. Dar dacă fugi de suferintă, ea îti va părea amară si vei trăi în dureri, necazurile de care te feresti, te vor urma pretutindenea.
12. Dacă esti pregătit să pătimesti si să suferi, atunci durerile tale se vor îndulci si vei dobândi linistea lăuntrică. ,,Eu voi arăta fiecăruia, zice Domnul, cât trebuie să sufere pentru numele Meu", deci nu îti rămâne decât să suferi dacă vrei să iubesti pe Iisus si să-I slujesti până la sfârsitul zilelor tale pe pământ.
13. Bunul Dumnezeu să te învrednicească, pentru numele Său, că bucuria va fi mare acolo în împărătia cerească.
Toi spun că suferinta este necesară; dar câti sunt cei care suferă? Dar nu uita că suferind pentru Iisus vei ajunge să dobândesti tot ce este mai de pret, si anume sfânta mântuire.
14. Hotărăste-te să apuci drumul necazurilor decât cel al bucuriei pentru a te putea asemăna cu sfintii, că vrednicia si sporul nostru pentru desăvârsirea sufletului nu se dobândeste prin bucurii si prin mângâieri, ci prin tăria cu care vom răbda necazurile si ispitele cele grele.
15. Dacă ar fi în această lume o altă cale mai bună si mai de folos pentru desăvârsirea sufletului decât suferinta, Iisus ne-ar fi arătat-o cu sigurantă. Dar El îndeamnă pe ucenicii Săi care L-au urmat fără cârtire dar si pe cei care vor să-L urmeze, spunând: ,,Cine voieste să vină după Mine, să se lepede de sine, să-si ia crucea si să urmeze Mie" .Preot Radu Botis    11/23/2015


Contact:


 
Informatii Utile despre Canada si emigrare.
Inregistrati-va ca sa puteti beneficia de noile servicii oferite Online.
Business-ul dvs. poate fi postat Online la Observatorul!
Anunturi! Anunturi! Anunturi! la Publicitate Online

 

Home / Articles  |   Despre noi / Contacte  |   Romanian Business  |   Evenimente  |   Publicitate  |   Informatii Utile  |  

created by Iulia Stoian